E-operācijas “Faksa alternatīva” lietošanas noteikumi un nosacījumi

Kā minēts 2021. gada 2. jūlija izpilddirektora Lēmuma EX-20-9 par saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus, 1. pielikuma 2. punkta d) apakšpunktā.

c) Birojam nosūtītie pieprasījumi, paziņojumi vai citi dokumenti

Lietotāja vidē lietotājs var elektroniski iesniegt pieprasījumus, paziņojumus vai citus dokumentus. Parasti, ja pieprasījums, paziņojums vai cits dokuments ir iesniegts elektroniski, turpmākie pieprasījumi, paziņojumi vai citi dokumenti tajā pašā lietā ir jāiesniedz tādā pašā veidā.

Lietotāja vidē var izmantot arī pogu “Faksa alternatīva”. To var izmantot tikai tad, ja ir izpildīts viens no diviem zemāk minētajiem nosacījumiem.

  1. Lietotāja vidē nav pieejama konkrēta e-operācija.
  2. Lietotāja vidē ir pieejama konkrēta e-operācija, bet šī e-operācija uz laiku nav izmantojama tehniskas kļūmes dēļ. Ja šī konkrētā e-operācija ir vai nu ESPZ pieteikuma e-iesniegšana vai ESPZ reģistrācijas e-atjaunošana, ir jāievēro izpilddirektora Lēmuma EX-19-1 4. panta 6. punktā paredzētie nosacījumi, proti, reģistrācijas vai atjaunošanas pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz tāds pats pieprasījums (tāds pats saturs), izmantojot konkrēto e-operāciju lietotāja vidē trīs darbdienu laikā pēc sākotnējā pieteikuma iesniegšanas. Sīkāku informāciju skatīt izpilddirektora Lēmuma EX-19-1 4. panta 6. punktā.

Pieteikuma, paziņojuma vai dokumenta, kas nosūtīts, izmantojot e-operāciju “Faksa alternatīva”, elektroniskas saņemšanas apliecinājums lietotāja vides “nosūtītajos” vienumos tiks norādīts kā “nosūtīts apstiprinājums”.