Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Četru soļu veidlapa

Ar četru soļu veidlapu Jūs varat vienkārši iesniegt reģistrētu Kopienas dizainparaugu tikai četros soļos jebkurā no ES 23 valodām. Šī veidlapa ir paredzēta Fast Track, un tajā ir iekļauti norādījumi un automātiskās pabeigšanas opcijas, kas palīdz reģistrēt dizainparaugu divu vai mazāk dienu laikā.

Lai piekļūtu četru soļu pieteikuma veidlapai, pārvietojieties pa tīmekļa vietni, izmantojot kādu no šiem ceļiem:

 1. "Dizainparaugi" > "Reģistrējiet savu dizainparaugu — Ātri un vienkārši" > "Pieteikt tiešsaistē"; pēc tam izvēlieties četru soļu pieteikuma veidlapu un noklikšķiniet uz zilās pogas "Sākt pieteikumu";
 2. "Dizainparaugi" > "Ceļš uz reģistrāciju" > "Piesakieties tūlīt", pēc tam izvēlieties četru soļu pieteikuma veidlapu un noklikšķiniet uz zilās pogas "Sākt pieteikumu";
 3. "Sākums" > "Tiešsaistes pakalpojumi" > "Pieteikt dizainparaugu — četru soļu pieteikuma veidlapa" un noklikšķiniet uz zilās pogas "Sākt pieteikumu".

Informāciju par to, kā mēs pārbaudām dizainparaugu pieteikumus, lūdzu, meklējiet mūsu Pamatnostādnēs.


1. solis. Informācija par dizainparaugu

 • Valodas un pieteikuma iesniedzēja atsauce

  Pirmā valoda
  Lapā "Piesakieties tūlīt" izvēlieties pirmo valodu no ES 23 valodām.

  Otrā valoda
  Jums jāizvēlas otra valoda, kurai jābūt vienai no piecām biroja oficiālajām valodām (ES, DE, EN, FR vai IT). Otrajai valodai jābūt atšķirīgai no pirmās izvēlētās valodas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu dizainparaugu var apstrīdēt šajā otrajā valodā. Ja vēlaties oficiālo saraksti saņemt otrajā valodā, atzīmējiet attiecīgo izvēles rūtiņu.

  Piezīme: ja pirmā valoda ir viena no piecām Biroja oficiālajām valodām, Jūs nevarat izvēlēties opciju oficiālo saraksti saņemt otrajā valodā. Tāpēc nav redzama izvēles rūtiņa.

  Pieteikuma iesniedzēja atsauce
  Atsaucei jāsastāv no ne vairāk kā 30 burtciparu rakstzīmēm, izmantojot latīņu alfabētu: a–z, A–Z, 0–9 un simbolus. Neizmantojiet atstarpes.

  Ja Jums nākotnē ir kādi jautājumi par dizainparaugu, lūdzu, norādiet Biroja piešķirto RKD pieteikuma numuru.

 • Informācija par dizainparaugu(-iem)

  Pievienojiet dizainparauga skatus divos veidos:

  • pievienojiet attēlus (JPEG formāts),
  • pievienojiet trīsdimensiju dinamisko skatu un statiskos skatus, kuri no tā iegūti.

  Attēli
  Augšupielādējiet dizainparauga attēlus ar vilkšanas un nomešanas funkciju vai pārlūkojot failus datorā. Iespējams augšupielādēt līdz pat septiņiem aizsargātiem attēliem un līdz pat trim neaizsargātiem attēliem.

  Neaizsargātos skatus nav iespējams augšupielādēt, kamēr nav augšupielādēti septiņi aizsargātie skati.

  Prasības skatiem:

  • Viens attēls — 2 MB,
  • JPEG formāts
  • RGB, CMYK (kuru konvertēs uz RGB, tādējādi, iespējams, ietekmējot krāsas), pelēktoņu, melnbalti vai krāsu modeļi. Lai novērstu krāsu automatizētu pārveidošanu un saglabātu to uzticamību uz ekrāna, ieteicams izmantot RGB attēlus, nevis CMYK. Aizliegts augšupielādēt 3D dinamiskos skatus UN citus statiskus skatus,
  • drukas izšķirtspēja: min. 72, maks. 300 DPI,
  • attēla maksimālais izmērs: 5000 × 5000 pikseļi,
  • JPEG progresīvie attēli tiks konvertēti uz pamatlīniju attēliem.

  Prasības pielikumiem (prasībām par prioritātes tiesībām, izstādīšanas prioritātei, vispārējām atļaujām darbinieku pārstāvjiem):

  • PDF,
  • JPEG.

  Specifikācijas
  Skatam jābūt attēlotam uz neitrāla fona un tādā kvalitātē, lai skaidri būtu atšķiramas visas detaļas objektam, kuram tiek prasīta aizsardzība. Skatu var samazināt vai palielināt ievadīšanai reģistrā un tiešai publicēšanai Kopienas Dizainparaugu Biļetenā.

  Dizainparauga attēlojumā nedrīkst būt paskaidrojumi, formulējumi vai simboli, kā arī numerācija.

  Virsmas raksts, kas atkārtojas: ja ir iesniegts reģistrācijas pieteikums dizainparaugam, kurā ir virsmas raksts, kas atkārtojas, dizainparauga attēlojumā ir jābūt redzamam visam rakstam un pietiekamai daļai no virsmas daļas, kas atkārtojas.

  Burtveidols: ja ir iesniegts reģistrācijas pieteikums dizainparaugam, kas sastāv no burtveidola, dizainparauga attēlojumā ir jābūt visai alfabēta burtu rindai, uzrādot lielos un mazos burtus, un arābu cipariem, kā arī piecrindu tekstam ar rakstzīmes iestatni 16.

  Mēs iesakām pievērst īpašu uzmanību šīm specifikācijām. Prakse liecina, ka neatbilstība kādai no specifikācijām visbiežāk ir pamats trūkumiem, pret ko Birojs iebilst, un rezultātā lietotājiem nenovēršami ir jāveic papildu darbs un ievērojami jāzaudē laiks.

  Citu elementu izmatošana dizainparauga iezīmju identificēšanai
  Dizainparauga attēlojumam ir jāaprobežojas ar iezīmēm, kurām tiek prasīta aizsardzība. Tomēr tajā var būt citi elementi, kas palīdz identificēt dizainparauga iezīmes, kurām vajadzīga aizsardzība. Pieteikuma iesniedzējs uz savu atbildību var izmantot, piemēram, punktētas līnijas un robežas tā, lai skaidri norādītu iezīmes, kurām prasa aizsardzību.

  Ja vēlaties izcelt konkrētu dizainparauga daļu, lai norādītu, ka prasāt aizsardzību kādai īpašai daļai vai tieši to izteikti neprasāt, Jums ir šādas iespējas:

  • lauzītas līnijas, lai norādītu elementus, kuriem aizsardzība netiek prasīta;

  • robežas, lai izceltu iezīmes dizainparaugam, kuram prasāt aizsardzību;

  • ēnošana un aizkrāsošana, lai izslēgtu vairākas iezīmes no aizsardzības;

  • atdalošas līnijas, lai norādītu, ka pieteikums neattiecas uz precīzu dizainparauga garumu.

  Dizainparauga skatos nedrīkst būt paskaidrojumi, formulējumi vai papildu simboli.

  Kādi ir galvenie ieguvumi no neaizsargātiem attēliem?

  • Tos uzskata par iesniegtiem kopā ar pieteikuma veidlapu, kas nozīmē, ka tādējādi tie ir daļa no prasības par prioritātes tiesībām turpmākajā pieteikumā.
  • Tos var arī izmantot dizainparauga paskaidrošanai, kas var palīdzēt ekspertam, vērtējot aizsargātos attēlus.
  • Pieteikuma iesniedzējs pēc attēlu augšupielādes var tos pārskatīt un mainīt neaizsargātu skatu uz aizsargātu skatu un otrādi.

  Piezīme: neaizsargāti skati būs pieejami eSearch tikai dizainparaugu īpašniekiem.

  Trīsdimensiju dinamiskie skati (3D dinamiskie skati)
  RKD e-reģistrā var iesniegt jaunu skatu attēlojuma veidu kā rīku pieteikuma skatu iegūšanai — 3D dinamiskie skati. Ja augšupielādējat 3D dinamisko skatu no sava datora OBJ, STL vai X3D formātā, Jūs varat iegūt aizsargātu vai neaizsargātu dizainparaugu attēlu statiskus skatus.

  3D dinamiskie skati modelē 3D perspektīvas 2D (ekrānā), jo iespējams skatu mainīt (to grozot vai palielinot un samazinot), lai apskatītu dažādas perspektīvas. Skatus, kuri iegūti no 3D skata, nevar pārveidot (statiski skati), un tie tiks pievienoti veidlapai kā attiecīgā dizainparauga skati.

  Izmantojot vilkšanas un nomešanas funkciju vai pārlūkojot failus datorā, augšupielādējiet sava dizainparauga 3D dinamiskos skatus.

  3D dinamiskie skati — tehniskās specifikācijas
  Pēc 3D dinamiskā skata augšupielādes kopā ar RKD pieteikuma veidlapu to attēlos ar šādu tehnisko raksturojumu:

  • pelēks gradienta fons;
  • 3D dinamiskais skats ir attēlots baltā krāsā;
  • 3D dinamiskos skatus var augšupielādēt jebkurā no šiem trīs formātiem: OBJ, STL vai X3D;
  • 3D modeļu pielikumu — OBJ, STL, X3D — (dizainparaugu skatiem) maksimālais izmērs: 20 MB;
  • statiskie skati, kas iegūti no 3D dinamiskā skata, būs vienkrāsaini (tikai melnbalti);
  • ēnojums: 3D dinamiskais skats izcelts ar gaismas avotu, pamatojoties uz lietotāja perspektīvu;
  • izmērs pikseļos ir 490 × 315, un tas paliek fiksēts. Rāmī lietotāji var redzēt, ka 3D dinamiskajam skatam pieejamais laukums paliek fiksēts, ja pārlūku palielina vai samazina;
  • ja izmanto 3D dinamiskā skata opciju, visi statiskie skati jāiegūst no 3D skata.

  Piezīme: X3D datnes tipam nav Internet Explorer 10 vai vecāka pārlūka atbalsta.

  Piezīme: dizainparaugi, kuri atrodas virsmas rotājumā vai kuros ir virsmas rotājumi, jāiesniedz, neizmantojot 3D dinamiskos skatus.

  Piezīme. Neatbalsta bināro STL formātu. Jūs varat konvertēt savu bināro STL formātu uz standarta STL, izmantojot konvertēšanas rīkus.

  Kādi ir galvenie ieguvumi no 3D dinamisko skatu izmantošanas?

  • Kad dizainparaugs ir publicēts, tas parādīsies eSearch un būs pieejams ne tikai ekspertiem, bet arī visām ieinteresētajām pusēm, piemēram, trešām personām un tiesnešiem.
  • Būs skaidrs, ka statiskie attēli ir no viena dizainparauga.
  • Tas palīdzēs izprast, kā dažādi statiskie skati ir saistīti.
  • Pastāvēs ļoti maza iespēja, ka dizainparauga attēlojums ir nepietiekams, kas ir izdevīgi gan pieteikuma iesniedzējiem, gan Birojam.

  Kā pārvietot 3D dinamisko skatu?
  Ar 3D dinamisko skatu dizainparaugu var demonstrēt no dažādiem kameras skatpunktiem.

  3D dinamiskā skata pārvietošana
  Izmantojiet tastatūras bultiņas (pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju) un/vai tālummaiņu.

  Tastatūras vadīklas

  Vai ar peles taustiņu klikšķiniet tieši uz skata.

  3D modeļa dinamiskais skats

  Lai būtu vieglāk mainīt kameras skatpunktus, izmantojiet opciju "Tastatūras pamata vadīklas" un atlasiet vienu skatu.

  Tastatūras pamata vadīklas

  Kā izveidot vajadzīgā skata attēlus?
  To var izdarīt divos veidos.

  Poga Izveidot skatu no šā skatpunkta
  Skatpunkts Poga Izveidot iepriekš noteiktus skatus
  Iepriekš noteikti skati
  • Pēc skata izvēles no 3D dinamiskā skata noklikšķiniet uz pogas "Izveidot skatu no šā skatpunkta". Pēc tam būs redzams tāds attēls, kā norādīts turpmāk.


  • Noklikšķiniet uz pogas "Izveidot iepriekš noteiktus skatus", kura automātiski izveidos septiņus skatus, kas attēloti tastatūras pamata vadīklās. Pēc tam būs redzami turpmāk norādītie attēli.


  Iespējams izveidot līdz septiņiem aizsargātiem attēliem, un šo pašu funkciju var izmantot, lai izveidotu ne vairāk par trīs neaizsargātiem attēliem.

  Attēla pārvietošana, dzēšana un atvēršana
  Noklikšķiniet ikonu "Pārvietot" Ikona Pārvietot uz attēla, lai mainītu dizainparauga skatus un lai neaizsargātos attēlus mainītu uz aizsargātiem.

  Noklikšķiniet ikonu "Dzēst" Ikona Dzēst uz attēla, lai dzēstu dizainparauga skatu.

  Noklikšķiniet uz augšupielādētā attēla, lai to atvērtu pilnā izmērā.

 • Produkta(-u) apzīmējums(-i)/Lokarno klasifikācija

  Produkta apzīmējums
  Jums ir jāpievieno produkta apzīmējums. Tas neietekmē reģistrēta Kopienas dizainparauga aizsardzības jomu, bet ir nepieciešams juridisku apsvērumu dēļ. Jums jāizvēlas produkta apzīmējums no Eurolocarno produktu saraksta. Jums ir jānodrošina produkta apzīmējums katram dizainparaugam, par kuru iesniedzat pieteikumu.

  Klasifikācija
  Izmantojot Eurolocarno, Jūs automātiski redzēsiet, kurā Lokarno klasifikācijas klasē ietilpst produkts.

 • Kā es varu pievienot produkta apzīmējumu?

  Pirms produkta apzīmējuma pievienošanas ir svarīgi zināt, ka:

  • vienā dizainparaugā nedrīkst būt vairāk par pieciem terminiem;
  • vairāku dizainparaugu pieteikumā visiem terminiem jābūt vienā klasē, izņemot 32. klasi, kuru var pievienot papildus (tas iespējams tāpēc, ka rotājumi iekļauti 32. klasē).

  Produkta apzīmējumu un Lokarno klasifikāciju var pievienot divos atšķirīgos veidos:

  1. ievadot produktu, kuram atbilst Jūsu dizainparaugs un noklikšķinot uz pogas "Pievienot"; termins tiks automātiski pabeigts un apstiprināts atbilstīgi Eurolocarno produktu sarakstam.

   Lokarno klasifikācija

   Ja produkta apzīmējums ir redzams zaļā rāmī, tas nozīmē, ka termini ir pareizi apstiprināti. Klases un apakšklases numuri automātiski parādīsies kreisajā pusē slejā "Lokarno klasifikācija", kā norādīts turpmāk.

   Lokarno klasifikācijas termini
    
  2. Noklikšķinot uz saites "Pārlūkot", modālā logā kļūst redzams viss Eurolocarno produktu apzīmējumu saraksts.

   Saite Pārlūkot

   Produkta apzīmējuma atlasīšana

   Šis rīks palīdz atlasīt pareizus produktu apzīmējumus, kā arī klases un apakšklases. Meklēšanas joslā būs jāievada produkta apzīmējums un jānoklikšķina uz pogas "Meklēt" vai jāmeklē pēc klases/apakšklases.

   Produkta apzīmējuma meklēšana

   Parādīsies visi meklēšanas rezultāti, kā arī to klases un apakšklases identifikācija. Atzīmējiet lodziņu rezultātu saraksta kreisajā pusē, lai atlasītu pareizo produkta apzīmējumu. Pēc atlases pabeigšanas varat pārskatīt visu sarakstu, noklikšķinot uz "Apskatīt atlasi" vai uz pogas "Nākamais". Lai pievienotu terminus dizainparauga pieteikumam, noklikšķiniet uz "Turpināt".

   Ja termins ir pareizi apstiprināts, zaļajos punktētajos rāmjos parādīsies pareizs produkta apzīmējums, kā arī kreisajā pusē slejā "Lokarno klasifikācija" automātiski parādīsies klases un apakšklases numuri.

   Apstiprināto terminu saraksts
 • Atlikšana un apraksts

  Atlikšana
  Iesniedzot Kopienas dizainparauga pieteikumu, varat pieprasīt publicēšanas atlikšanu uz laiku līdz 30 mēnešiem. Šādi produkta konfidencialitāte tiks saglabāta, līdz būsiet gatavs nodot to atklātībā. Ja izvēlēsieties vispār nepublicēt RKD, reģistrācija pēc 30 mēnešu atlikšanas perioda zaudēs spēku.

  Lai publicētu dizainparaugu pēc publicēšanas atlikšanas laikposma beigām, jāsamaksā atbilstoša publicēšanas nodeva.

  Piezīme: publicēšanas nodevu var samaksāt kopā ar atlikšanas nodevu pieteikuma iesniegšanas laikā. Taču, ja tomēr nolemsiet dizainparaugu nepublicēt, publicēšanas nodeva netiks atmaksāta.

  Apraksts
  Pēc vēlēšanās varat pievienot dizainparauga attēlojuma aprakstu.

  KDĪR 1. panta 2. apakšpunktā noteikts, ka pieteikumā var iekļaut katra dizainparauga vienkāršu aprakstu, kas nepārsniedz 100 vārdus un kurā paskaidro dizainparauga vai parauga attēlu; šim aprakstam jābūt attiecībā tikai uz tām pazīmēm, kas redzamas dizainparauga vai parauga attēlā; tajā neietver paziņojumus par attiecīgā dizainparauga jaunumu vai individuālo būtību vai tā tehnisko vērtību.

  Tomēr, ja apraksts neatbilst regulai, iebildumus neizsaka. Eksperts aprakstu nepārbauda, lai gan to var izmantot, lai novērstu radušās šaubas. Piemēram, ja divos attēlos redzamas atšķirīgas kārtis, ekspertam jāizvirza iebildums, bet, ja aprakstā norādīts, ka tās ir vienas kārts abas puses, iebildumam nav pamata.

  Piezīme: apraksti, kuri iesniegti pēc pieteikuma iesniegšanas datuma, netiek pieņemti.

  Atlikšana
 • Informācija par dizainparaugu(-iem)

  Šī iedaļa nav aizpildāma obligāti, un tās mērķis ir sasaistīt dizaineru ar attiecīgo dizainparaugu. Taču, ja atlasīsiet "Izveidot jaunu", jāsniedz šāda informācija par dizaineru(-iem):

  • individuāla dizainera vārds un uzvārds
  • vai attiecīgā gadījumā dizaineru grupas nosaukums.
  Dati par dizaineru

  Pievienot dizaineru

  Ja birojs iepriekš ir piešķīris dizaineram ID numuru, šis numurs jāievada, un tādējādi dati tiks importēti no datubāzes.

  Ja dizainers ir atteicies no tiesībām tikt norādītam, lūdzu, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu ("Atteikšanās").

  Atteikšanās no vārda
 • Es vēlos pieprasīt prioritāti

  Ja pēdējo sešu mēnešu laikā esat iesnieguši pieteikumu par to pašu dizainparaugu, varat iesniegt prasību par prioritātes tiesībām, noklikšķinot uz pogas "Pievienot prioritāti":

  Prioritātes numura vai dizainparauga ID ievadīšana Prioritātes prasības pievienošana
  • nolaižamajā sarakstā atlasiet "Pirmās iesniegšanas valsts";
  • ievadiet prioritātes numuru vai dizainparauga ID (lauks tiks automātiski pabeigts, ja dati ir pieejami DesignView) un noklikšķiniet "Importēt" vai
  • ievadiet informāciju manuāli, noklikšķinot uz pogas "Izveidot manuāli";
  • ievadiet iesniegšanas datumu un iesnieguma numuru. Pieteikuma iesniegšanas laikā ir obligāti jāpievieno pieprasītie dokumenti, izņemot gadījumus, kad pirmās iesniegšanas valsts ir Birojs.

  Piezīme: ja pirmais pieteikums nav iesniegts kādā no ES oficiālajām valodām, jāpievieno tulkojuma kopija.

 • Saglabājiet dizainparaugu un dizainparauga kopiju

  Pēc tam, kad esat pievienojis visu nepieciešamo informāciju par dizainparaugu, saglabājiet to. Tad Jūs varēsiet apskatīt sava dizainparauga informācijas kopsavilkumu un to rediģēt.

  Informācija par dizainparaugu(-iem)

  Lai pievienotu jaunu dizainparaugu, noklikšķiniet uz pogas "Pievienot jaunu" vai nokopējiet informāciju no jau pievienotā dizainparauga, noklikšķinot uz pogas "Kopēt no dizainparauga". Ja esat jau iesniedzis vairāk par vienu dizainparaugu, varat izvēlēties tieši tā dizainparauga numuru, kura informāciju vēlaties kopēt.

  Opcija Kopēt no dizainparauga

2. solis. Līdzīgi dizainparaugi

 • Kas ir DesignView?

  DesignView ir vienkārši lietojams tiešsaistes daudzvalodu konsultatīvs rīks. Ar šo rīku interneta lietotāji bez maksas var meklēt visu iesaistīto biroju, tostarp EUIPO un valstu biroju, dizainparaugus.

  Tas sniedz piekļuvi dizainparaugu pieteikumiem un reģistrācijām, kuras norādījuši iesaistītie biroji, izmantojot vienotu un unikālu platformu. Katram birojam pieder piedāvātais saturs, un tie ir atbildīgi par šā satura ikdienas atjauninājumiem.

 • DesignView var jums palīdzēt?
  1. Bez maksas iespējams pārbaudīt esošos dizainparaugus un tirgus tendences visā Eiropā.
  2. Iespējams iegūt vienkāršu piekļuvi pēcreģistrācijas pakalpojumiem.
  3. Palīdz pārbaudīt dizainparauga novitāti.
  4. Palīdz muitas procedūrās vai tiesnešiem, piemēram, konflikta gadījumos starp pusēm tiesiskos vai administratīvos procesos.
  5. Palīdz, piemēram, birojiem veikt padziļinātas pārbaudes vai palīdz ekspertiem pārbaudīt agrākas prioritātes tiesības.

3. solis. Konta izveidošana/pieteikšanās

 • Konta izveidošana/pieteikšanās

  Šajā posmā ir divas iespējas:

  • ja Jums nav Biroja konta, noklikšķiniet uz pogas "Izveidot kontu";
  • ja esat Biroja konta īpašnieks, ievadiet savus datus un noklikšķiniet uz pogas "Pieslēgties".

  Jūsu dati tiks importēti veidlapā.

  RKD pieteikumi iesniedzējiem/uzņēmumiem ārpus ES
  Iespējams pieteikt RKD, ja dzīvojat ārpus Eiropas Savienības (ES), bet šādā gadījumā jāizmanto paplašinātā veidlapa un jāieceļ pārstāvis.

 • Pieteikuma iesniedzēji un pārstāvji

  Pieteikuma iesniedzēju un/vai pārstāvi var pievienot šādi:

  Esoša pieteikuma iesniedzēja/pārstāvja pievienošana
  Ierakstiet pieteikuma iesniedzēja/pārstāvja vārdu — tiks parādīts esošo personu saraksts — izvēlieties vajadzīgo un noklikšķiniet uz "Importēt". Tiks parādīta informācija par pieteikuma iesniedzēju/pārstāvi; noklikšķiniet uz pogas "Pievienot", lai turpinātu. Šo metodi var izmantot, ja informācija ir ievadīta iepriekšējā reizē.

  Piezīme: esošu pārstāvi varat pievienot tikai tad, ja pieteicāties kā pārstāvis.

  Jauna pieteikuma iesniedzēja pievienošana

  1. Noklikšķiniet uz pogas "Izveidot jaunu" un ievadiet informāciju.
  2. Izvēlieties pieteikuma iesniedzēja veidu no nolaižamās izvēlnes.
  3. Aizpildiet pārējo veidlapas daļu (obligātie lauki ir apzīmēti ar zvaigznīti *).
  4. Noklikšķiniet uz pogas "Pievienot", lai turpinātu.

  Piezīme: izmantojot četru soļu Fast Track veidlapu, nevar pievienot jaunus pārstāvjus.

  Asociācijas
  Iesniedzot pieteikumu asociācijas vārdā, lūdzu, ievadiet tikai asociācijas ID.

 • Melnraksti (saglabāt manu pieteikumu kā melnrakstu)
  Aizpildot pieteikuma veidlapu, padarīto darbu var saglabāt jebkurā brīdī, saglabājot pieteikumu kā melnrakstu. Noklikšķiniet uz pogas „"Saglabāt pieteikumu", kuru apzīmē šāda ikona Ikona Saglabāt slejā pieteikuma labajā pusē. Melnrakstam var piekļūt lietotāja vides User Area sadaļā "Melnraksti".
 • Atiestatīt pieteikuma veidlapu

  Ja vēlaties sākt pieteikumu aizpildīt no jauna, noklikšķiniet uz pogas "Atiestatīt pieteikumu". Visi iepriekš aizpildītie lauki tiks notīrīti, un informācija tiks dzēsta.

 • Drukāt pieteikumu

  Pieteikuma veidlapu varat izdrukāt jebkurā pieteikuma procesa brīdī.


4. solis. Apstiprināt un veikt maksājumu

 • Apstiprināšana

  Pārskatiet savu un dizainparauga informāciju
  Šajā posmā varat apskatīt informāciju par dizainparaugu, kuru iesniegsiet. Pirms pieteikuma iesniegšanas to varat mainīt sadaļā "Dizainparauga informācija".

 • Paraksts

  Aizpildot laukus "Vārds un uzvārds" un "Parakstītāja tiesībspēja", Jūs apstiprināt, ka pārbaudījāt informāciju un vēlaties iesniegt dizainparauga pieteikumu.

  Paraksts

  Varat pievienot vienu personu kā papildu parakstītāju.

  Piezīme: ņemiet vērā, ka pieteikuma veidlapu drīkst parakstīt tikai fiziskas personas.

  Pēc pieteikuma pārskatīšanas noklikšķiniet uz pogas "Apstiprināt un samaksāt".

  Poga Apstiprināt un samaksāt

  Maksājuma logā jāizvēlas maksājuma veids, kuru vēlaties izmantot.

  Piezīme: maksāt ar bankas pārskaitījumu nav iespējams, izmantojot četru soļu Fast Track pieteikuma veidlapu.

  Noklikšķinot uz pogas "Apstiprināt maksājumu" un "Turpināt" nākamajā logā, Jūsu pieteikums tiks iesniegts.

  Poga Apstiprināt un samaksāt Poga Apstiprināt un samaksāt
 • Kas notiks pēc tam, kad būs iesniegta pieteikuma veidlapa?

  Pēc iesniegšanas procesa pabeigšanas Jūs saņemsiet apstiprinājumu par to, ka Jūsu pieteikums ir pareizi iesniegts, kā arī oficiālo pieteikuma numuru. Jums būs arī nepieciešams vienā PDF failā lejupielādēt oficiālo kvīti un apstiprinājumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka birojs neizsniedz kvīšu kopijas.

  Apstiprinājums, ka Jūsu pieteikums ir pareizi iesniegts
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.