Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Preču zīmes definīcija

Preču zīmes lieto tirdzniecībā produktu atpazīšanai.

Jūsu preču zīme ir simbols, ko jūsu klienti lieto, lai izvēlētos tieši jūs. Tā parāda jūsu atšķirību no konkurentiem. Lai aizsargātu un attīstītu jūsu preču zīmi, jums tā jāreģistrē.

Dažās valstīs preču zīme ir pasargāta tikmēr, kamēr tā tiek lietota, pat tad, ja nav reģistrēta. Tomēr vislabākajai aizsardzībai ieteicams to reģistrēt.

Vienīgais priekšnosacījums preču zīmes reģistrācijai ir skaidrs definējums, citādi ne jūs, ne jūsu konkurenti nebūs droši, ko tā nozīmē. 

EUIPO varat reģistrēt

Vārdiskas preču zīmes ikonu “A” burta formā

Vārdisku preču zīmi

Vārdisku preču zīmi veido tikai vārdi vai burti, cipari, citas standarta tipogrāfiskās zīmes vai to kombinācijas, ko var uzrakstīt

Skatīt piemērus
Grafiskas preču zīmes ikonu daudzstūra formā

Grafisku preču zīmi

Tā ir preču zīme, kurā ir izmantotas nestandarta rakstzīmes, stilizācija vai izkārtojums, vai grafisks elements, vai krāsa, ietverot zīmes, kuras sastāv vienīgi no grafiskiem elementiem

Skatīt piemērus
Grafiskas preču zīmes ar burtiem ikonu daudzstūra formā ar iekšpusē ievietotu “A” burtu

Grafisku preču zīmi, kas satur vārdiskus elementus*

Grafiska preču zīme, kas sastāv no vārdisku un grafisku elementu kombinācijas

Skatīt piemērus
 
Trīsdimensiju preču zīmes ikonu trīsdimensionāla daudzskaldņa formā

Telpisku preču zīmi

Telpiska preču zīme sastāv vai pāriet trīsdimensionālā formā. Tajā var būt trauki, iepakojums, pats produkts vai tā izskats.

Skatīt piemērus
Krāsas <i>per se</i> preču zīmi veido krāsu paletes paraugs

Telpisku preču zīmi, kas satur vārdiskus elementus*

Telpiska preču zīme, kas satur vārdiskus elementus.

Skatīt piemērus
Skaņas preču zīmes ikonu, ko veido runātājs

Novietojuma preču zīmi

Novietojuma preču zīmes īpatnību nosaka tas, kādā veidā tā ir novietota uz produkta vai piestiprināta pie tā.

Skatīt piemērus
 
Vārdiskas preču zīmes ikonu “A” burta formā

Ornamenta preču zīmi

Ornamenta preču zīmi veido tikai regulāri atkārtotu elementu kopums.

Skatīt piemērus
Grafiskas preču zīmes ikonu daudzstūra formā

(Atsevišķas) krāsas preču zīmi

Atsevišķas krāsas preču zīme sastāv tikai no atsevišķas krāsas (bez kontūrām).

Skatīt piemērus
Grafiskas preču zīmes ar burtiem ikonu daudzstūra formā ar iekšpusē ievietotu “A” burtu

(Kombinētu) krāsu zīmi

Preču zīmi veido tikai krāsu kombinācija (bez kontūrām)

Skatīt piemērus
 
Vārdiskas preču zīmes ikonu “A” burta formā

Skaņas preču zīmi

Skaņas preču zīme, kas sastāv tikai no skaņas vai skaņu kombinācijas.

Skatīt piemērus
Grafiskas preču zīmes ikonu daudzstūra formā

Kustības preču zīmi

Preču zīme, kuru veido zīmes elementu kustība vai stāvokļa maiņa vai kura šādus elementus ietver.

Skatīt piemērus
Grafiskas preču zīmes ar burtiem ikonu daudzstūra formā ar iekšpusē ievietotu “A” burtu

Multivides preču zīmi

Tā sastāv no attēlu un skaņas kombinācijas vai šādus elementus ietver.

Skatīt piemērus
 
Vārdiskas preču zīmes ikonu “A” burta formā

Hologrāfisku preču zīmi

Šī ir jauna preču zīmes kategorija (kopš 2017. gada 1. oktobra). Hologrāfiskas preču zīmes sastāv no elementiem ar hologrāfiskām īpašībām.

Skatīt piemērus

 

*Piezīme. Preču zīmju veidi, kas marķēti ar zvaigznīti, saskaņā ar ES preču zīmju īstenošanas regulu nav atsevišķas kategorijas. Praktisku un tehnisku apsvērumu dēļ e-iesniegšanā tos diferencē.

 

Mazliet teorijas

Intelektuālais īpašums

Intelektuālā īpašuma pamatā esošā koncepcija ir vienkārša un jau sen pazīstama. Intelektuālais īpašums ir visapkārt, lai arī kurp mēs dotos.

Intelektuālais īpašums definē un aizsargā cilvēku inovācijas un jaunradi. Tikai domu vai ideju intelektuālais īpašums neaizsargā.

  • Preču zīmes norāda patērētājiem produktu izcelsmi.
  • Dizainparaugi precizē izstrādājuma ārējo veidolu.
  • Autortiesības aizsargā mākslas darbus, piemēram, grāmatas, muzikālos darbus, gleznas, skulptūras un filmas.
  • Patenti aizsargā tehniskos izgudrojumus jebkurā tehnoloģijas jomā.

Intelektuālais īpašums atalgo novatoru ieguldījumu un ļauj ikvienam gūt labumu no saviem sasniegumiem.

 

Lejupielādējiet šo karti — tā palīdzēs jums reģistrēt jūsu tiesības.


Metro kartes koncepcijas adaptācija, kas atspoguļo dažādu ar intelektuālo īpašumu saistītu procesu termiņus.

 

 

Vairāk resursu par intelektuālo īpašumu

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.