Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Kāda preču zīme var būt ES preču zīme?

ES preču zīme var ietvert visus apzīmējumus, jo īpaši vārdus (tostarp personvārdus), modeļus, burtus, ciparus, krāsas, preču vai to iepakojuma formas, skaņas.

2017. gada 1. oktobrī ar grozījumu Regulu (ES) 2015/2424 tika atcelta grafiska atveidojuma prasība.

Praksē tas nozīmē: ja jūsu preču zīme atbilst vienai no biroja apstiprinātajām preču zīmju kategorijām un to var atveidot, izmantojot pieņemamus formātus, jūs to varat iesniegt kā pieteikumu, neatveidojot to grafiski.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Kāda veida preču zīmi vēlaties aizsargāt?

Jums ir pieejamas vairākas preču zīmju iespējas atkarībā no tā, ko vēlaties aizsargāt (vārdu, attēlu, krāsu u. c.). Apskatīt pieejamās izvēles.

Apzīmējumiem, kas veido preču zīmi, jāspēj atšķirt viena uzņēmuma preces un pakalpojumus no cita uzņēmuma precēm un pakalpojumiem.

Lai preču zīmi varētu reģistrēt, tai jābūt ar atšķirtspēju, kā arī tā nedrīkst aprakstīt to, ko jūs pārdodat.

 
 

Jūsu preču zīmei jābūt ar atšķirtspēju

Patērētājiem jāspēj atpazīt jūsu preču zīmi un jāsaprot, uz ko tā attiecas, piemēram, ka tā ir izcelsmes norāde. Tai jābūt tādai, lai pēc tās jūs varētu atšķirt no citiem tirgū esošajiem uzņēmumiem un lai tādējādi jūs varētu aizsargāt un veidot sava zīmola identitāti un vērtību.

Jūsu preču zīme nedrīkst aprakstīt to, ko jūs pārdodat

Jūsu preču zīme nedrīkst monopolizēt apzīmējumu, kas vienkārši raksturo preces un/vai pakalpojumus, ko piedāvājat. Šādiem apzīmējumiem jābūt pieejamiem ikvienam: gan jums, gan jūsu konkurentiem.

 

Joprojām ir šaubas? Nākamajam piemēram vajadzētu kliedēt visas atlikušās šaubas

Bez atšķirtspējas
Patērētājs neuzskatīs šeit redzamo pudeli par tādu apzīmējumu, pēc kura var atšķirt vienu uzņēmumu no cita. Šim apzīmējumam jābūt pieejamam visiem uzņēmumiem.

Vīns

Pārāk aprakstoša
Šajā gadījumā patērētāji neuzskatīs, ka pudelei piemīt atšķirtspēja, un vārds "vīns" tikai raksturo pudeles saturu. Viņi uzskatīs to par produkta aprakstu.

Piemērs, kādai vajadzētu būt jūsu preču zīmei — ar atšķirtspēju un ne pārāk aprakstošai

Joe
Bloggs

Reģistrējama preču zīme
Tomēr, kā redzams šajā piemērā, ja pudelei, kurai vienai pašai nav atšķirtspējas, piestiprina etiķeti ar nosaukumu, kam ir atšķirtspēja, patērētāji to uzskatīs par preču zīmi, kas norāda uz vienu konkrētu zīmolu.

 

EUIPO noraidīs jūsu preču zīmes pieteikumu, ja tiks uzskatīts, ka tas neatbilst šīm un dažām citām prasībām. Ja vēlaties, varat uzzināt vairāk par citiem iemesliem, kāpēc jūsu preču zīme var tikt noraidīta (sauktiem arī par absolūtiem atteikuma pamatojumiem).

Šaubu gadījumā piesakieties profesionālai konsultācijai Mēs nevaram sniegt šādas konsultācijas.

 

Kāda veida preču zīmes es varu reģistrēt?

Jūs varat reģistrēt trīs  veidu preču zīmes: individuālas zīmes, sertifikācijas zīmes un kolektīvas zīmes.

Individuāla zīme atšķir konkrēta uzņēmuma preces un pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem.

Taču tas nenozīmē, ka individuālai preču zīmei jāpieder vienai personai: individuālas preču zīmes var piederēt vienai vai vairākām juridiskām vai fiziskām personām. Tas nozīmē, ka pieteikuma iesniedzēji ir vairāki.

Pieteikuma pamatnodeva individuālai preču zīmei ir sākot no 850 EUR (iesniedzot elektroniski).

Kolektīvas zīmes atšķir uzņēmumu grupas vai apvienības dalībnieku preces un pakalpojumus no konkurentu precēm un pakalpojumiem. Kolektīvas zīmes var izmantot, lai vairotu patērētāju uzticību produktiem un pakalpojumiem, kurus piedāvā ar kolektīvu zīmi. Ļoti bieži tās izmanto, lai identificētu produktus, kuriem ir kopīgas konkrētas iezīmes.

Kolektīvām zīmēm pieteikumu var iesniegt tikai ražotāju apvienības, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji vai tirgotāji, kā arī juridiskas personas, kuras regulē publisko tiesību akti.

Kolektīvas zīmes pieteikuma nodeva ir 1 500 EUR (iesniedzot elektroniski).

Sertifikācijas zīmes EUIPO tika ieviestas 2017. gada 1. oktobrī. Šis ir jauns preču zīmju veids ES līmenī, lai gan valstu sistēmās tās jau pastāv daudzus gadus. Šādas preču zīmes izmanto, lai norādītu, ka preces un pakalpojumi atbilst sertifikācijas iestādes vai organizācijas sertifikācijas prasībām. Tās norāda uz uzraudzītu kvalitāti.

Jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp institūcijas, iestādes un struktūras, kas ir publisko tiesību subjekti, var iesniegt ES sertifikācijas zīmes pieteikumu, ar noteikumu, ka šāda persona neveic darījumdarbību, kas saistīta ar sertificētu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu.

Sertifikācijas zīmes pieteikuma nodeva ir 1 500 EUR (piesakoties elektroniski).

Pilns preču zīmju nodevu saraksts 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.