Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Menu


Il-kontenut ta' din il-paġna huwa disponibbli biss English, Español, Deutsch, Français u Italiano.

Il-Bordijiet tal-Appell

'Aħna ninsabu impenjati li nipprovdu riżoluzzjoni tat-tilwim effettiva, proċessi tal-appell issimplifikati u konsistenza tal-prattika.'

Il-Bordijiet tal-Appell huma responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar appelli kontra deċiżjonijiet tal-primʼistanza meħuda mill-EUIPO li jikkonċernaw it-trademarks tal-Unjoni Ewropea u d-disinji Komunitarji rreġistrati. Min-naħa l-oħra, id-deċiżjonijiet tal-Bordijiet huma soġġetti għal azzjonijiet quddiem il-Qorti Ġenerali, li s-sentenzi tagħha huma soġġetti għal dritt għal appell lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (UE) dwar punti tal-liġi. Il-Bordijiet tal-Appell huma indipendenti u, f'deċiżjoni ta' każ, mhuma marbuta mhuma marbuta bl-ebda istruzzjoni.

Bord tal-Appell li jiddeċiedi dwar każ jikkonsisti minn tliet Membri, inkluż il-President. Tnejn mill-Membri għandhom ikunu legalment ikkwalifikati. Madankollu, każijiet speċifiċi jistgħu jiġu deċiżi mill-Bord Superjuri jew minn Membru uniku.

Il-Bord Superjuri jikkonsisti minn disaʼ Membri, li jinkludu l-President tal-Bordijiet tal-Appell bħala President, il-Presidenti tal-Bordijiet u Membri ordinarji magħżulin minn lista speċifika biex jagħmlu total taʼ disaʼ Membri. Bord jistaʼ jirreferi każ lill-Bord Superjuri jekk jemmen li dan huwa ġustifikat minħabba d-diffikultà legali, l-importanza jew minħabba ċirkostanzi speċjali tiegħu, pereżempju, jekk il-Bordijiet tal-Appell ħarġu deċiżjonijiet diverġenti dwar punt tal-liġi mqajjem minn dak il-każ. Għall-istess raġunijiet, il-Presidium jistaʼ jirreferi każ lill-Bord Superjuri.

Il-Bord li lilu jiġi allokat il-każ jistaʼ jgħaddi każijiet lil Membru Uniku, legalment ikkwalifikat, inter alia, fejn id-deċiżjoni tagħlaq il-proċedimenti wara rtirar, ċaħda, ċediment jew kanċellazzjoni tal-marka kkontestata jew preċedenti, tistabbilixxi l-ammont tal-ispejjeż, tikkonċerna biss l-ammissibbiltà tal-appell, jew hija relatata maʼ appell kontra deċiżjonijiet tal-eżaminatur meħudin fʼkonformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea u l-Bord jikkonferma dik id-deċiżjoni (ara l-Artikolu 36 EUTMDR).

 

Regolament

Il-Bordijiet tal-Appell huma rregolati mill-EUTMDR. Japplika għall-amministrazzjoni taʼ appelli skont ir-Regolament dwar it-Trademarks kif ukoll ir-Regolament dwar id-Disinji.

 

Il-Presidium

Il-Presidium huwa responsabbli mir-regoli u mill-organizzazzjoni tal-Bordijiet tal-Appell, inkluża l-allokazzjoni taʼ Membri fil-Bordijiet speċifiċi u l-ispeċifikazzjoni tar-regoli għall-allokazzjoni taʼ każijiet lill-Bordijiet Huwa magħmul mill-President tal-Bordijiet tal-Appell, li jippresjedih, kif ukoll il-Presidenti tal-Bordijiet u l-Membri eletti għal kull sena kalendarja mill-membri kollha tal-Bordijiet (minbarra l-President u l-presidenti tal-Bordijiet tal-Appell).

Deċiżjoni dwar dan tittieħed kull sena mill-Presidium. Preżentement, il-Bordijiet tal-Appell jikkonsistu minn erbaʼ Bordijiet li jindirizzaw esklussivament każijiet dwar trademarks u wieħed li jindirizza każijiet dwar disinji. Barra minn hekk, il-Bord Superjuri jistaʼ jismaʼ kwalunkwe każ fir-rigward taʼ trademarks u disinji.

 

Membri tal-Bordijiet tal-Appell

Il-President tal-Bordijiet tal-Appell jinħatar mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-President għandu setgħat maniġerjali u organizzattivi u jippresjedi l-Presidium u l-Bord Superjuri tal-Appell. Il-presidenti tal-Bordijiet tal-Appell jinħatru wkoll mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Għandhom responsabbiltà maniġerjali u organizzattiva tal-Bordijiet rispettivi tagħhom u huma responsabbli mill-ħatra tar-Rapporteur fʼkull każ taʼ appell. Il-Membri tal-Bordijiet tal-Appell jinħatru mill-Bord Maniġerjali tal-Uffiċċju.

 

Bordijiet tal-Konferenzi dwar l-Appelli

Il-Bordijiet tal-Appelli, flimkien ma’ dipartimenti oħrajn fl-EUIPO, ta’ spiss ikollhom konferenzi u seminars fil-kwartieri ġenerali tal-EUIPO f’Alicante:

Bordijiet tal-Konferenzi dwar l-Appelli Uri Aħbi
 
Ħarsa ġenerali lejn id-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-AppelliUriAħbi
 
Bordijiet ta’ studji dwar l-Appelli* Uri Aħbi


* Dawn l-istudji jirriflettu l-opinjoni tal-esperti li ppreparawhom. L-għan tagħhom hu li jipprovdu informazzjoni u jiffaċilitaw il-fehim tar-realtajiet tas-suq u r-regolamenti u l-prattiki legali u ekonomiċi dwar kwistjonijiet speċifiċi fl-Istati Membri. Bl-ebda mod ma għandhom jitqiesu bħala l-opinjoni tal-Bordijiet tal-Appelli jew li jkollhom kwalunkwe tip ta’ effett vinkolanti fuq il-Bordijiet

 

 

 

 

Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 30-06-2017
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja