Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Mistoqsijiet Basiċi

 

Is-sistema ta’ trademark tal-Unjoni Ewropea tikkonsisti fi proċedura waħda ta' reġistrazzjoni li tagħti lis-sid tagħha dritt esklussiv fit-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.
L-Uffiċċju jirrakkomanda li tivverifika l-lista ta’ kontroll tas-sit web qabel timla applikazzjoni għal trademark tal-UE.
Aktar informazzjoni:


Il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTMR) jestendi għal ċerti territorji li għandhom relazzjonijiet speċjali mal-Istati Membri tal-UE. L-Uffiċċju, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, jistipula s-sitwazzjoni skont il-liġi tal-UE għal uħud mit-territorji rilevanti fil-lista t’hawn taħt.

Jiffurmaw parti mit-territorju tal-UE[1]

Ma jiffurmawx parti mit-territorju tal-UE[2]

Il-Gżejjer Åland

Il-parti tat-Tramuntana ta’ Ċipru

Martinique

Il-Gżejjer Faeroe

Guadeloupe

Greenland

Saint-Martin (FR)

Saint Barthélemy

Il-Guyana Franċiża

New Caledonia

Réunion

Il-Polineżja Franċiża

L-Azores

It-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar u tal-Antartika

Madeira

Wallis u Futuna

Ceuta u Melilla

Saint Pierre u Miquelon

Il-Gżejjer Kanarji

Aruba

Mayotte

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustasius

 

Sint Maarten (NL)

Jekk jogħġbok kun af - din il-lista hija biss lista indikattiva u mhux vinkolanti għall-finijiet ta’ informazzjoni u ma tiddikjarax li hija kompluta.Trademark nazzjonali tagħti protezzjoni biss fl-Istat Membru fejn ġiet irreġistrata, filwaqt li trademark tal-UE tagħti lis-sid tagħha dritt esklussiv fl-Istati Membri attwali u futuri kollha tal-UE.
Jiddependi kompletament mill-applikanti jekk iridux jiksbu reġistrazzjoni nazzjonali, reġjonali, fl-UE kollha jew internazzjonali tat-trademark tagħhom.
Aktar tagħrif dwar il-benefiċċji tar-reġistrazzjoni ta’ trademark fl-Unjoni Ewropea.


Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, inklużi l-awtoritajiet stabbiliti skont il-liġi pubblika, tista’ tkun proprjetarju ta’ Trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM).
Ikklikkja hawn għal aktar informazzjoni dwar is-sjieda.
Tista’ wkoll tikkonsulta l-Linji Gwida, Parti B, Eżami, Taqsima 2, Formalitajiet, paragrafu 2.1


Prodott/oġġett: kwalunkwe oġġett li jista’ jiġi nnegozjat.

Servizz: il-provvista ta’ attivitajiet skont il-ħtiġijiet tal-bniedem.

L-applikazzjoni tiegħek għal trademark tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha rappreżentazzjoni tat-trademark li inti trid tirreġistra u lista tal-prodotti u/jew tas-servizzi li għandhom ikunu koperti mill-marka (ara l-Artikolu 31 EUTMR għall-kundizzjonijiet kollha li magħhom għandhom jikkonformaw l-applikazzjonijiet jew il-Linji Gwida, Parti B, Eżami, Taqsima 2, Formalitajiet, paragrafu 4 għal aktar dettalji).

L-EUIPO għandu s-sett ta’ għodod onlajn li ġejjin disponibbli għall-ħolqien tal-lista tiegħek ta’ oġġetti u servizzi.


Iva, tista’ tinkiseb reġistrazzjoni nazzjonali. Fl-UE, hemm sistema ta’ erba’ rotot biex tirreġistra t-trademarks. X’tagħżel jiddependi mill-bżonnijiet tan-negozju tiegħek.
Aktar tagħrif dwar trademark fl-Unjoni Ewropea.


Il-funzjoni essenzjali li jwettqu hija differenti.
  • Disinn huwa essenzjalment maħsub biex jiddetermina l-forma ta’ prodott.
  • Trademark hija applikata wkoll għall-prodott (ara l-eżempji). Il-funzjoni ewlenija ta’ trademark hija li tidentifika oriġini kummerċjali partikolari b’rabta ma’ oġġetti u/jew servizzi speċifiċi.
L-EUIPO għandu korsijiet ta’ Proprjetà Intellettwali (IP) disponibbli għal-livelli kollha fuq il-portal tal-e-learning.


Iva, trademark tista’ tintuża fi kwalunkwe stadju, anke qabel il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni. Madankollu, dan l-użu ma jiżgurax ir-reġistrazzjoni tat-trademark.


Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar it-trademarks tistabbilixxi "obbligu" għall-proprjetarju ta’ trademark irreġistrata li juża dik it-trademark b'mod ġenwin.
Aktar dettalji dwar il-prova tal-użu u l-użu ġenwin jistgħu jinstabu fil-Linji Gwida, Parti C, Oppożizzjoni, Taqsima 6, Prova tal-Użu, paragrafu 1.1, Funzjoni tal-prova tal-użu.


Il-protezzjoni tat-trademark tal-UE tinkiseb permezz tar-reġistrazzjoni. Madankollu, l-applikazzjoni għal trademark tal-UE tagħti dritt lill-applikant biex jippreżenta oppożizzjonijiet kontra applikazzjonijiet għal trademarks sussegwenti li jistgħu jkunu identiċi jew simili għat-trademark tal-applikant għal oġġetti u/jew servizzi identiċi jew relatati (ara FAQs dwar l-oppożizzjoni fit-Taqsima 8).
Barra minn hekk, applikazzjoni għal trademark tal-UE tista’ tiġi trasferita, soġġetta għal drittijiet in rem, imposti fuq l-eżekuzzjoni, involuti fi proċedimenti ta’ insolvenza u liċenzjati, fost possibilitajiet oħrajn. Il-bidliet kollha fir-Reġistru jistgħu jinstabu fil-Linji Gwida, Parti E, Operazzjonijiet tar-Reġistru.


Le, m’hemm l-ebda bażi legali li tagħmel dan l-użu obbligatorju. Madankollu, il-proprjetarju tat-trademark jista’ liberament jagħżel li jużahom.


Jekk trid tħassar dak l-element iżda diġà ppreżentajt l-applikazzjoni, għandek titlob emenda/tibdil tal-EUTM. Jekk il-marka tkun diġà rreġistrata, din l-alterazzjoni għandha tariffa ta’ EUR 200.


It-tiftix għal trademarks qabel ma tapplika huwa azzjoni importanti biex jitnaqqas kull konflitt possibbli. Tista’ tfittex trademarks reġistrati, permezz tal-għodod online tal-Uffiċċju, billi tuża żewġ bażi tad-data differenti tal-EUIPO, eSearch plus u TMview.
 


L-istatus tal-applikazzjonijiet attwali jista’ jiġi segwit fuq l-internet permezz tal-User Area u/jew eSearch plus.
L-applikazzjonijiet tal-EUIPO huma ppubblikati online fuq eSearch plus, bażi tad-data li tagħtik informazzjoni komprensiva dwar trademarks, disinji, sidien, rappreżentanti u bullettini.
Il-proċess ta’ reġistrazzjoni għandu erba’ passi. Aktar tagħrif.


It-tagħrif kollu dwar it-tempestività fil-proċedimenti jista’ jinstab fil-Karta tas-Servizz EUIPO. L-Uffiċċju jipproduċi rapporti kull tliet xhur li jsegwu l-prestazzjoni ta’ indikaturi differenti, inkluża t-tempestività.


Reġistrazzjoni tat-trademark tal-UE ddum 10 snin iżda din tista’ tiġġedded għal perjodu ta’ żmien indefinit.
Aktar tagħrif dwar kif timmaniġġa t-trademark tal-UE tiegħek.
Rapporti u studji dwar il-proprjetà intellettwali huma disponibbli fuq is-sit web tal-Osservatorju Ewropew dwar il-Ksur tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali.

Links għal rapporti u studji dwar il-proprjetà intellettwali


L-EUIPO jaħdem flimkien mal-uffiċċji tal-proprjetà intellettwali tal-Unjoni Ewropea, organizzazzjonijiet internazzjonali u gruppi ta’ utenti biex jarmonizzaw il-prattiki u l-għodod fi ħdan l-Unjoni Ewropea billi joħloq netwerk komprensiv Ewropew ta' trademark u disinn.


Isem ta’ dominju jintuża fuq l-internet biex jidentifika paġni web partikolari. Kull isem ta’ dominju għandu suffiss li jindika d-dominju tal-ogħla livell (TLD) li għalih jappartjeni. It-TLD huwa l-parti ta’ isem tad-dominju tal-internet li jista' jinstab fuq il-lemin tal-aħħar punt.
Aktar tagħrif dwar id-dominju tal-ogħla livell .eu u l-varjanti tiegħu f'skritti oħra.


Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet ipprovduti f’din il-paġna jservu għan purament informattiv u mhumiex punt ta’ referenza legali. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta r-Regolamenti dwar it-Trademark tal-Unjoni Ewropea u dwar id-Disinn Komunitarju jew il-Linji Gwida dwar it-Trademark / id-Disinn .

Għal aktar informazzjoni dwar il-mod li bih l-Uffiċċju jiġġestixxi d-data personali tiegħek, jekk jogħġbok ikkonsulta d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.