Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Tariffi u l-Pagament tagħhom

 

Għar-reġistrazzjoni ta’ trademark tal-UE, trid tiġi ppreżentata applikazzjoni. Hemm tariffa unika li trid titħallas għal kull applikazzjoni.
L-ammont tat-tariffa jiddependi minn:
  • jekk hijiex ippreżentata permezz ta’ mezzi elettroniċi;
  • jekk hijiex trademark individwali tal-UE,marka kollettiva tal-UE jew ta' ċertifikazzjoni tal-UE;
  • kemm hemm klassijiet ta’ prodotti u/jew ta’ servizzi koperti fl-applikazzjoni tiegħek (ġeneralment hemm żewġ tariffi li jridu jiġu kkunsidrati: it-tariffa bażika u t-tariffa tal-klassi).
Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar l-istruttura tat-tariffi fit-taqsima tariffi u pagamenti tas-sit web. Tista’ tikkalkula wkoll it-tariffa preċiża skont in-numru ta’ klassijiet u l-metodu tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tiegħek billi tuża l-kalkolatur tat-tariffi.
It-tariffa bażika u, fejn xieraq, it-tariffi tal-klassijiet, iridu jitħallsu fi żmien xahar mill-preżentazzjoni tal-applikazzjoni biex tinżamm id-data ta’ preżentazzjoni provviżorja. Meta t-tariffa ma titħallasx fi żmien xahar, id-data ta’ preżentazzjoni provviżorja tintilef.


Data tal-preżentazzjoni tingħata meta l-applikazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:
  • it-tariffa tal-applikazzjoni tħallset;
  • l-applikazzjoni tkun talba għar-reġistrazzjoni ta’ EUTM;
  • l-applikazzjoni jkun fiha informazzjoni dwar l-identità tal-applikant;
  • l-applikazzjoni jkun fiha rappreżentazzjoni tat-trademark;
  • l-applikazzjoni jkun fiha lista ta’ prodotti/servizzi.
Jekk xi wieħed minn dawn ir-rekwiżiti ma jkunx issodisfat, tintbagħat ittra ta’ nuqqas li titlob lill-applikant jipprovdi l-parti nieqsa fi żmien xahrejn min-notifika tal-ittra ta’ nuqqas. Dan il-limitu ta’ żmien ma jistax jiġi estiż. Id-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tinbidel għad-data li fiha tkun imtliet l-informazzjoni obbligatorja kollha, inkluż il-pagament.

Għal aktar spjegazzjoni ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 3, Ħlasijiet ta’ Tariffi, Spejjeż u Ħlasijiet.


Il-mezzi aċċettati ta’ ħlas huma, fil-biċċa l-kbira, trasferimenti bankarji, debiti mill-kontijiet kurrenti miżmuma fl-Uffiċċju, u (għal ċerti servizzi online biss) karti tad-debitu jew tal-kreditu.
Jekk tippreżenta applikazzjoni elettronikament, għall-bicca l-kbira tal-utenti huwa rrakkomandat ħlas permezz tal-karta tal-kreditu jew tad-debitu, dment li huma utenti regolari jew frekwenti tas-sistema tat-trademarks tal-UE, allura hu rrakkomandat li tiftaħ kont kurrenti.
Jekk tagħżel li tħallas permezz ta’ trasferiment bankarju, jekk jogħġbok uża l-kodiċi bankarju tat-tranżazzjoni fornut fl-irċevuta. Alternattivament, tista’ tuża l-formola ppreparata li trid tingħata lill-bank tiegħek.
Jekk jogħġbok ikkonsulta l-metodi ta’ ħlas fit-taqsima tariffi u pagamenti tas-sit web tagħna.


Dan jista’ jsir online billi tniżżel u timla l-formola.

Hemm depożitu minimu ta’ EUR 1 000. Ara l-vantaġġi li tirreġistra għall-Programm tal-Utent Ewlieni u t-taqsima User Area għal aktar dettalji dwar kif tipproċedi.
 
Ara wkoll id-Deċiżjoni Nru EX-21-5 tad-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju tat-18/09/2017 rigward il-metodi ta’ pagament tat-tariffi u tal-ispejjeż u li tiddetermina l-ammont insinifikanti ta’ tariffi u spejjeż.


Il-vantaġġ ewlieni tas-sistema ta’ kontijiet kurrenti hu li inti tkun tista’ tippreżenta applikazzjonijiet u talbiet li huma soġġetti għal limiti ta’ żmien, bħal pereżempju oppożizzjonijiet jew appelli, fl-aħħar ġurnata tal-limitu ta’ żmien. Bħala riżultat, dment li l-kont kurrenti jkollu biżżejjed fondi, il-pagament se jitqies li jkun sar f’dik il-ġurnata.
Bħala regola ġenerali, id-data tal-pagament tkun dik ta’ meta tkun ġiet riċevuta t-talba għal debitu, anki jekk il-kont kurrenti jkun ġie ddebitat fi stadju aktar tard.
L-Uffiċċju jirrakkomanda b'mod qawwi lill-utenti frekwenti biex jiftħu kont mal-EUIPO.

Jekk jogħġbok ikkonsulta l-vantaġġi li tirreġistra għall-Programm tal-Utent Ewlieni.


Awtomatikament, jekk inti utent ta’ kont kurrenti, il-kont tiegħek se jiġi ddebitat immedjatament, permezz ta’ “Iddebita issa”. Jekk tippreferi ma tħallasx sakemm jintemm il-perjodu ta’ xahar mogħti, għandek timmarka l-kaxxa “Iddebita aktar tard”. Jekk diġà ppreżentajt l-applikazzjoni tiegħek, uża l-azzjoni “Talba għal debitu issa” (għal detenturi ta’ kont kurrenti biss) fil-komunikazzjonijiet elettroniċi, billi tindika n-numru tal-applikazzjoni u titlob li l-kont kurrenti tiegħek jiġi ddebitat mill-ewwel.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Le, iżda d-data tal-preżentazzjoni mhux se tibqa’ d-data ta’ riċevuta tal-applikazzjoni tiegħek; minflok se tkun id-data li fiha se jkun riċevut il-ħlas.


Le, il-preżentazzjoni se tingħalaq u trid terġa’ tibgħat applikazzjoni totalment ġdida.


Le, it-tariffa tat-trademark tal-UE trid titħallas mal-applikazzjoni u l-ebda tariffa li trid titħallas mhi se tiġi rimborżata.
Għal aktar informazzjoni dwar ir-rifużjoni ta’ tariffi, ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 3, Ħlasijiet ta’ Tariffi, Spejjeż u Ħlasijiet.


Jekk tinkludi xi lista addizzjonali, sew jekk tehmiżha mal-applikazzjoni online kif ukoll jekk tibgħatha fl-istess jum bil-fax, se tirċievi notifika bil-miktub li tistaqsik biex tħallas it-tariffa tad-dokument (+EUR 150). Il-lista addizzjonali ta’ prodotti u servizzi għaldaqstant se tiġi kkunsidrata bħala mhux ippreżentata sakemm din it-"tariffa tad-dokument” ma titħallasx. Dan hu speċjalment importanti għal dawk kollha li jippreżentaw li ma jagħżlux jew ma jinkludux kwalunkwe prodott u servizz fl-applikazzjoni online tagħhom, minħabba li jistgħu jitilfu d-data tal-preżentazzjoni tat-trademark tagħhom b’kollox.
Jekk il-pagament tat-"tariffa tad-dokument” (+EUR 150) isir fi żmien xahar mill-preżentazzjoni tal-applikazzjoni, id-data inizjali tal-preżentazzjoni tinżamm. Jekk, madankollu dan il-pagament isir f’data aktar tard iżda xorta waħda fi żmien ix-xahrejn stabbiliti fin-notifika, id-data tal-preżentazzjoni tinbidel għall-jum li fih titħallas it-tariffa kollha.
L-EUIPO jirrakkomanda bis-sħiħ li l-applikanti jdaħħlu l-prodotti u s-servizzi tagħhom fil-qasam speċifikat tal-formola tal-applikazzjoni online. Meta ma jsirx hekk, se jkun hemm spejjeż addizzjonali kif ukoll defiċjenza li tnaqqas l-ipproċessar tat-trademark tiegħek. Jista’ jirriżulta wkoll f’bidla fid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tiegħek. L-Għodda biex toħloq lista tal-Prodotti u s-Servizzi tista’ tgħinek biex toħloq il-lista’ tiegħek.

Għal aktar informazzjoni rigward it-tariffi li jirrigwardaw it-trademark, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsima tagħna dwar it-tariffi u l-pagamenti.


Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet ipprovduti f’din il-paġna jservu għan purament informattiv u mhumiex punt ta’ referenza legali. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta r-Regolamenti dwar it-Trademark tal-Unjoni Ewropea u dwar id-Disinn Komunitarju jew il-Linji Gwida dwar it-Trademark / id-Disinn .

Għal aktar informazzjoni dwar il-mod li bih l-Uffiċċju jiġġestixxi d-data personali tiegħek, jekk jogħġbok ikkonsulta d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.