Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

 

Tariffi li għandhom jitħallsu direttament lill-EUIPO

Lista ta' tariffi li għandhom jitħallsu direttament lill-EUIPO
Kodiċi tat-tariffa Deskrizzjoni tat-tariffa Ammont
F-001 Tariffa bażika għall-applikazzjoni ta' trademark individwali tal-Unjoni Ewropea (UE) (l-Artikolu 31(2) EUTMR) € 1 000
F-001 Tariffa bażika għall-applikazzjoni ta' trademark individwali tal-UE permezz ta' mezzi elettroniċi (l-Artikolu 31(2) EUTMR) € 850
F-002 Tariffa għat-tieni klassi ta' prodotti u servizzi għal trademark individwali tal-UE (l-Artikolu 31(2) EUTMR) € 50
F-002 Tariffa għal kull klassi ta' prodotti u servizzi ta' wara t-tieni klassi għal trademark individwali tal-UE (l-Artikolu 31(2) EUTMR) € 150
F-001 Tariffa bażika għall-applikazzjoni ta' marka kollettiva tal-UE jew marka ta' ċertifikazzjoni tal-UE (l-Artikoli 31(2), 74(3) u 83(3) EUTMR) € 1 800
F-001 Tariffa bażika għall-applikazzjoni ta' marka kollettiva tal-UE jew marka ta' ċertifikazzjoni tal-UE permezz ta' mezzi elettroniċi (l-Artikolu 31(2) u l-Artikolu 74(3) jew 83(3) EUTMR) € 1 500
F-002 Tariffa għat-tieni klassi ta' prodotti u servizzi għal marka kollettiva tal-UE jew marka ta' ċertifikazzjoni tal-UE: (l-Artikolu 31(2) u l-Artikolu 74(3) jew 83(3) EUTMR) € 50
F-002 Tariffa għal kull klassi ta' prodotti u servizzi ta' wara t-tieni klassi għal marka kollettiva tal-UE jew marka ta' ċertifikazzjoni tal-UE (l-Artikolu 31(2) u l-Artikolu 74(3) jew 83(3) EUTMR) € 150
F-003 Tariffa għal rapporti ta' tiftix nazzjonali
*EUR 12 immultiplikat bin-numru ta' uffiċċji ċentrali tal-proprjetà industrijali msemmijin fl-Artikolu 43(2) EUTMR (attwalment EUR 60, li jikkorrispondu għal 5 uffiċċji)
€ 60*
F-005 Tariffa għal oppożizzjoni (l-Artikolu 46(3) EUTMR) € 320
F-012 Tariffa bażika għat-tiġdid ta' trademark individwali tal-UE (l-Artikolu 53(3) EUTMR) € 1 000
F-012 Tariffa bażika għat-tiġdid ta' trademark individwali tal-UE permezz ta' mezzi elettroniċi (l-Artikolu 53(3) EUTMR) € 850
F-012 Tariffa għat-tiġdid tat-tieni klassi ta' prodotti u servizzi għal trademark individwali tal-UE (l-Artikolu 53(3) EUTMR) € 50
F-012 Tariffa għat-tiġdid ta' kull klassi ta' prodotti u servizzi ta' wara t-tieni klassi għal trademark individwali tal-UE (l-Artikolu 53(3) EUTMR) € 150
F-012 Tariffa bażika għat-tiġdid ta' marka kollettiva tal-UE jew marka ta' ċertifikazzjoni tal-UE (l-Artikolu 53(3) u l-Artikolu 74(3) jew 83(3) EUTMR) € 1 800
F-012 Tariffa bażika għat-tiġdid ta' marka kollettiva tal-UE jew marka ta' ċertifikazzjoni tal-UE permezz ta' mezzi elettroniċi (l-Artikolu 53(3) u l-Artikolu 74(3) jew 83(3) EUTMR) € 1 500
F-012 Tariffa għat-tiġdid tat-tieni klassi ta' prodotti u servizzi għal marka kollettiva tal-UE jew marka ta' ċertifikazzjoni tal-UE (l-Artikolu 53(3) u l-Artikolu 74(3) jew 83(3) EUTMR) € 50
F-012 Tariffa għat-tiġdid ta' kull klassi ta' prodotti u servizzi ta' wara t-tieni klassi għal marka kollettiva tal-UE jew marka ta' ċertifikazzjoni tal-UE (l-Artikolu 53(3) u
l-Artikolu 74(3) jew l-Artikolu 83(3) EUTMR)
€ 150
F-016 Tariffa addizzjonali għall-ħlas tard tat-tariffa ta' tiġdid jew għal sottomissjoni tard tat-talba għal tiġdid (l-Artikolu 53(3) EUTMR): 25 % tat-tariffa ta' tiġdid tardiv, soġġetta għal massimu ta' EUR 1 500 25 %
(mass. € 1 500)
F-017 Tariffa għall-applikazzjoni għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità (l-Artikolu 63(2) EUTMR) € 630
F-018 Tariffa għal appell (l-Artikolu 68(1) EUTMR) € 720 (trademarks)
€ 800 (disinni)
F-019 Tariffa għall-applikazzjoni ta' restitutio in integrum (l-Artikolu 104(3) EUTMR) € 200
F-020 Tariffa għall-applikazzjoni għal konverżjoni tal-applikazzjoni għal trademark tal-UE jew ta' trademark tal-UE (l-Artikolu 140(1), kif ukoll flimkien mal-Artikolu 202(1) EUTMR): (a) f'applikazzjoni għal trademark nazzjonali; (b) f'nomina ta' Stati Membri skont il-Protokoll ta' Madrid € 200
F-023 Tariffa għall-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' liċenzja jew dritt ieħor fir-rigward ta' trademark tal-UE rreġistrata (l-Artikolu 26(2) EUTMR) jew applikazzjoni għal trademark tal-UE (l-Artikolu 26(2) EUTMR): (a) l-għoti ta' liċenzja;(b) it-trasferiment ta' liċenzja;(ċ) il-ħolqien ta' dritt in rem, (d) it-trasferiment ta' dritt in rem, (e) imposta fuq l-eżekuzzjoni
(EUR 200 għal kull reġistrazzjoni, iżda fejn talbiet multipli jiġu preżentati fl-istess applikazzjoni jew fl-istess ħin, ma għandux jinqabeż it-total ta' EUR 1 000)
€ 200
(mass. € 1 000)
F-024 Tariffa għall-kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni ta' liċenzja jew dritt ieħor (l-Artikolu 29(3) EUTMR) EUR 200 għal kull kanċellazzjoni, iżda meta jiġu ppreżentati talbiet multipli fl-istess applikazzjoni jew fl-istess ħin, ma għandux jinqabeż it-total ta' EUR 1 000) € 200
(mass. € 1 000)
F-025 Tariffa għall-modifika ta' trademark tal-UE rreġistrata (l-Artikolu 54(4) EUTMR) € 200
F-026 Tariffa għall-ħruġ ta' kopja tal-applikazzjoni għal trademark tal-UE (l-Artikolu 114(7) EUTMR), kopja taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni (l-Artikolu 51(2) EUTMR), jew estratt mir-reġistru (l-Artikolu 111(7) EUTMR)
Kopja jew estratt mhux iċċertifikat/a: (EUR 10)
Kopja jew estratt iċċertifikat/a: (EUR 30)
*Mingħajr ħlas onlajn
€ 10
€ 30
F-027 Tariffa għall-ispezzjoni tal-fajls (l-Artikolu 114(6) EUTMR): € 30
F-028 Tariffa għall-ħruġ tal-kopji tad-dokumenti tal-fajl (l-Artikolu 114(7) EUTMR):
Kopja mhux iċċertifikata (EUR 10)
Kopja ċċertifikata (EUR 30 + EUR 1 għal kull paġna, li taqbeż 10)

€ 10

€ 30
+ € 1 għal kull paġna li taqbeż 10

F-029 Tariffa għall-komunikazzjoni tal-informazzjoni f'fajl (l-Artikolu 114(9) EUTMR) € 10
F-030 Tariffa għar-reviżjoni tad-determinazzjoni tal-ispejjeż proċedurali li għandhom jitħallsu lura (l-Artikolu 109(8) EUTMR) € 100
F-033 Tariffa għall-kontinwazzjoni tal-proċeduri (l-Artikolu 105(1) EUTMR) € 400
F-034 Tariffa għad-dikjarazzjoni ta' diviżjoni ta' trademark tal-UE rreġistrata (l-Artikolu 56(4) EUTMR jew applikazzjoni għal trademark tal-UE (l-Artikolu 50(3) EUTMR) € 250
W-001 Tariffa għall-preżentazzjoni ta' applikazzjoni internazzjonali fl-Uffiċċju (l-Artikolu 184(4) EUTMR) € 300
Lista ta' tariffi li għandhom jitħallsu direttament lill-EUIPO
Kodiċi tat-tariffa Deskrizzjoni tat-tariffa Ammont
Tariffa individwali għal reġistrazzjoni internazzjonali li ssemmi l-Unjoni.
L-ammont tat-tariffa skont B.I.1 jew B.I.2 tal-ammonti li ġejjin għandu jkun ekwivalenti fi Franki Żvizzeri, kif stabbilit mid-Direttur Ġenerali tal-WIPO skont ir-Regola 35(2) tar-Regolamenti Komuni skont il-Ftehim u l-Protokoll ta' Madrid
M-001 Għal trademark individwali € 820
M-002 Żieda għat-tieni klassi ta' prodotti u servizzi € 50
M-002 Żieda għal kull klassi ta' prodotti u servizzi li jinsabu fir-reġistrazzjoni internazzjonali ta' wara t-tieni klassi € 150
M-001 Għal marka kollettiva jew marka ta' ċertifikazzjoni € 1 400
M-002 Żieda għat-tieni klassi ta' prodotti u servizzi € 50
M-002 Żieda għal kull klassi ta' prodotti u servizzi ta' wara t-tieni klassi € 150
Tariffa individwali għat-tiġdid ta' reġistrazzjoni internazzjonali li ssemmi l-Unjoni
L-ammont tat-tariffa li hemm referenza għaliha f'B.II.1 tal-ammonti li ġejjin għandu jkun ekwivalenti fi Franki Żvizzeri, kif stabbilit mid-Direttur Ġenerali tal-WIPO skont ir-Regola 35(2) tar-Regolamenti Komuni skont il-Ftehim u l-Protokoll ta' Madrid
M-012 Għal trademark individwali € 820
M-012 Żieda għat-tieni klassi ta' prodotti u servizzi € 50
M-012 Żieda għal kull klassi ta' prodotti u servizzi li jinsabu fir-reġistrazzjoni internazzjonali ta' wara t-tieni klassi € 150
M-012 Għal marka kollettiva jew marka ta' ċertifikazzjoni € 1 400
M-012 Żieda għat-tieni klassi ta' prodotti u servizzi € 50
M-012 Żieda għal kull klassi ta' prodotti u servizzi li jinsabu fir-reġistrazzjoni internazzjonali ta' wara t-tieni klassi € 150
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.