Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ideas Powered for Business SME Fund

Sejħa għal proposti - GR/001/21 (Ideas Powered for Business SME Fund)

Din is-sejħa għal proposti hija appoġġata mill-Kummissjoni Ewropea u l-EUIPO.

Servizz 1 - Servizzi ta’ qabel id-Dijanjożi tal-PI (IP Scan): Dan is-servizz jista’ jgħinek tiddeċiedi għal liema drittijiet tal-PI għandek tapplika, kif tiżviluppa l-portafoll tal-PI tiegħek jekk diġà għandek drittijiet irreġistrati, u kif tippjana l-istrateġija tiegħek għall-futur;

Servizz 2 - tariffi għall-applikazzjoni tat-trademarks u disinn: Jekk qed tikkunsidra li tirreġistra trademark jew disinn f'livell tal-UE, reġjonali (fil-Benelux), jew nazzjonali.

 

Kull SME tista’ tiġi rimborżata sa massimu ta’ EUR 1 500 bħala kontribuzzjoni ta’ għotja biex issostni dawn is-servizzi.

Din hija inizjattiva tal-programmIdeas Powered for Business fl-EUIPO, appoġġjat mill-Kummissjoni Ewropea, u f'kooperazzjoni mal-uffiċċji nazzjonali u reġjonali tal-proprjetà intellettwali tal-UE.

Fuq din il-paġna tkun tista':

 

Sejħa għal proposti

Nirrakkomandaw bil-qawwa li taqra l-informazzjoni uffiċjali dwar din is-sejħa għall-proposti qabel ma tibgħat il-formola tal-applikazzjoni tiegħek. Tista’ tniżżilha fil-kaxxa hawn taħt. Jekk jogħġbok ftakar li biex tapplika għal din l-iskema, in-negozju tiegħek għandu jidħol fid-definizzjoni uffiċċjali ta’ intrapriża żgħira u ta' daqs medju.

Iċċekkja l-Manwal għall-Utent tal-Kummissjoni Ewropea għad-definizzjoni ta’ SME (disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE) jekk għandek xi dubji.

 

Download PDF

Jekk jogħġbok innota li s-sors awtorevoli ta’ informazzjoni huwa l-verżjoni Ingliża. Jekk hemm xi kunflitt bejn il-verżjonijiet tradotti u l-verżjoni Ingliża, din tal-aħħar tieħu preċedenza

 

RETTIFIKA 

Ir-rettifika hija relatata maż-żieda ta’ tieqa ta’ żmien ġdida għas-sottomissjonijiet li se tkun tiftaħ f’Ottubru minn 01/10/2021 sa 31/10/2021.

L-aġġustamenti dettaljati għas-sejħa għall-proposti huma ppreżentati fir-rettifika.

 

Niżżel PDF

Jekk jogħġbok innota li s-sors awtorevoli ta’ informazzjoni huwa l-verżjoni Ingliża. Jekk hemm xi kunflitt bejn il-verżjonijiet tradotti u l-verżjoni Ingliża, din tal-aħħar tieħu preċedenza

 

Nirrakkomandaw ukoll li tiffamiljarizza ruħek mad-dokumenti hawn taħt qabel ma tapplika għall-Fond tal-SMEs qabel ma tibda l-proċess tal-applikazzjoni:

 

 

Dikjarazzjoni fuq l-unurUriAħbi

Din id-dikjarazzjoni tiżgura li l-benefiċjarji kollha jikkonformaw mar-regoli u ma jkunux f’sitwazzjoni li teskludihom milli jirċievu fondi tal-UE (eż. falliment).

Download PDF

 

Lista ta’ ammont/tariffi fissi mill-pajjiż tal-UE għaż-żewġ servizziUriAħbi

Din il-lista tista’ tinbidel bejn it-twieqi differenti. Kwalunkwe aġġornament f'din il-lista jitħabbar hawn, għalhekk huwa importanti ħafna għall-applikanti li jirreferu għal din il-lista b’mod regolari.

Download PDF

 

Mudell tad-deċiżjoni dwar l-għotjaUriAħbi

L-Għotjiet jiġu konklużi permezz ta’ deċiżjoni tal-Uffiċċju (deċiżjoni tal-Għotja), allura mudell ikun disponibbli għall-informazzjoni tal-applikant.

Download PDF

 

 

Barra minn hekk, jekk biħsiebek tuża rappreżentant (persuna terza) biex tippreżenta l-applikazzjoni tiegħek, għandek ittella’ d-dikjarazzjoni t’hawn taħt, timliha, tiffirmaha u mbagħad tipprovdiha lir-rappreżentant tiegħek sabiex hu jkun jista’ jtellagħha mal-applikazzjoni u jippreżentaha f’ismek.

 

Dikjarazzjoni fuq l-unur - Rappreżentanti f’isem l-applikant_UriAħbi

Rappreżentant: Kwalunkwe parti terza, persuna fiżika jew ġuridika, debitament awtorizzata mill-SME sabiex tirrappreżentaha legalment f’din il-proċedura u fil-mili tal-formola elettronika u tippreżentaha f’isem l-applikant.

Niżżel PDF

 

 


Skeda u regoli

Inti tista’ tapplika għall-għotja biss waqt tieqa miftuħa billi tuża l-formola ta' applikazzjoni elettronika (eForm). Applikazzjonijiet li jsiru barra kull wieħed mill-ħames perjodi ta’ żmien indikati ma jiġux ikkunsidrati.

 

  TIEQA 1 TIEQA 2 TIEQA 3 TIEQA 4 TIEQA - 5 TIEQA - 6
Baġit disponibbli għal kull fażi MAGĦLUQ MAGĦLUQ MAGĦLUQ MAGĦLUQ MAGĦLUQ MAGĦLUQ
Bidu tal-perjodu tal-applikazzjoni 11/01/2021 01/03/2021 01/05/2021 01/07/2021 01/09/2021 01/010/2021
Data ta’ skadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet 31/01/2021 31/03/2021 31/05/2021 31/07/2021 30/09/2021 31/10/2021

L-applikanti jirċievu notifika bil-miktub tar-riżultati u notifika tad-Deċiżjonijiet tal-Għotja fil-każ tal-għoti

Frar - Marzu 2021 April - Mejju 2021 Ġunju - Lulju 2021 Awwissu - Settembru 2021 Ottubru - Novembru 2021 Novembru 2021

 

Kif indikat fit-taqsima 1.5 tas-sejħa għal proposti, baġit indikattiv ġie allokat għal kull tieqa ta’ żmien u jekk il-fondi kollha ma jintużawx għal tieqa ta’ żmien speċifika, dawn jistgħu jiġu riportati għal twieqi ta’ żmien fil-futur.

Jekk il-baġit stmat allokat għal kull tieqa ta’ żmien jintlaħaq qabel l-iskadenza, it-tieqa ta’ żmien tista’ tingħalaq qabel iż-żminijiet indikati hawn. Aħna se nżommu din it-tabella aġġornata biex nindikaw kwalunkwe bidla, u nirrakkomandaw li tirreferi għaliha regolarment.

 

INFORMAZZJONI IMPORTANTI: COVID-19 L-iskeda proviżorja u l-estimi tal-baġit jistgħu jiġu riveduti kif meħtieġ taħt iċ-ċirkostanzi prevalenti marbuta mat-tifqigħa tal-COVID-19.

 

Regoli għas-sottomissjoni

Tista’ tagħmel biss applikazzjoni waħda għal kull tieqagħas-servizz 1 (servizzi ta’ qabel id-dijanjożi minn qabel tal-IP) jew servizzi 2 (reġistrazzjoni ta' trademark u/jew disinn) jew kombinazzjoni tat-tnejn.

Jekk tirċievi servizz f’tieqa waħda, u trid tapplika għal ieħor meta tiftaħ tieqa sussegwenti, inti ma tistax terġa tapplika għall-istess servizz. B’hekk jekk qabel irċevejt is-Servizz 1, tista’ titlob biss Servizz 2. Ma tistax titlob l-istess servizz darbtejn.

Jekk inti ġejt irrifjutat f’tieqa waħda, xorta tista’ tapplika f’oħra meta tiftaħ. Iżda jekk tissottometti aktar minn applikazzjoni waħda waqt tieqa, aħna nieħdu biss inkonsiderazzjoni l-ewwel verżjoni tal-applikazzjoni tiegħek. Il-verżjonijiet l-oħra kollha li inti tibgħat awtomatikament jiġu kkunsidrati bħala inammissibbli.

 

Mistoqsijiet u tweġibiet

Jekk għad għandek mistoqsijiet dwar il-proċess għas-sottomissjoni, ir-regoli, l-iskeda, jew kwalunkwe kwistjoni oħra relatata ma’ din l-iskema, inti tista’ tagħmel kuntatt magħna permezz taċ-Ċentru ta’ Informazzjoni tagħna.

Għandek tkun taf ukoll li fil-Mistoqsijiet Frekwenti se nippubblikaw it-tweġibiet kollha għall-mistoqsijiet mibgħuta lilna minn applikazzjonijiet potenzjali. Aħna nagħmlu dawn il-mistoqsijiet u tweġibiet pubbliċi biex niżguraw li l-applikanti kollha jiġu ttrattati b’mod ġust billi jkollhom aċċess għall-istess informazzjoni.

 

Kif tapplika

Nirrakkomandaw bil-qawwa li l-applikanti ma jistennewx sal-aħħar mument qabel ma jibagħtulna l-formola, billi l-applikazzjonijiet li jaslu l-ewwel jingħataw prijorità.

 

  

 

 

Riżultati, notifiki u kif titlob il-ħlas

Tkun innotifikat individwalment dwar ir-riżultati tal-proċess ta’ evalwazzjoni wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni ta' għoti għal kull tieqa.

In-notifika formali tad-deċiżjoni tagħna tintbagħat bl-email lill-persuni ta’ kuntatt provduti fil-Formola elettronika. Għalhekk, hija r-responsabbiltà tiegħek li tissottometti l-indirizz/i tal-email korrett tal-persuna/i ta’ kuntatt tiegħek.

  • Jekk l-applikazzjoni tiegħek ma rnexxietx, inti tirċievi ir-raġunijiet għad-deċiżjoni negattiva tagħna fl-email tan-notifika tiegħek.
  • Jekk l-applikazzjoni tiegħek irnexxiet, inti tirċievi konferma tad-deċiżjoni pożittiva, u dokumenti mehmuża li jkun fihom id-Deċiżjoni tal-Għotja ffirmata kif xieraq mill-EUIPO.

Jekk tirċievi deċiżjoni pożittiva, inti ssir benefiċjarju tal-iskema (il-Fond tal-SMEs). Id-deċiżjoni pożittiva tidħol fis-seħħ fid-data li ninnotifikawk, u se tistabbilixxi l-obbligi kollha tiegħek taħt l-iskema.

 

Ladarba tkun ġejt innotifikat dwar deċiżjoni pożittiva, għandek 30 jum sabiex:

  • Tapplika għal servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali. Is-servizzi ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali huma disponibbli mill-uffiċċji nazzjonali li joffru dan is-servizz.
  • Applika u ħallas għat-trademark u/jew għad-disinn tiegħek. Applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta’ trademarks u disinji jistgħu jsiru fl-uffiċċji nazzjonali tal-proprjetà intellettwali (livell nazzjonali), fl-Uffiċċju tal-Benelux għall-Proprjetà Intellettwali (li jkopri l-Belġju, in-Netherlands u l-Lussemburgu; livell reġjonali), jew magħna fl-EUIPO (li jkopri l-Istati Membri kollha tal-UE).

 

Titlob ħlas mingħandna

Mat-tlestija tas-servizz(i), il-Benefiċjarji jkollhom jissottomettu talba elettronika għal formola ta’ ħlas billi jużaw il-link disponibbli fid-Deċiżjoni tal-Għotja.

Il-ħlas, soġġett għall-approvazzjoni tal-informazzjoni u d-dokumentazzjoni sottomessa fit-talba, se jsir fi żmien xahar u l-Benefiċjarji jiġu nnotifikati bl-email kif xieraq.

 

Lista ta’ kontroll għall-applikanti

Qabel tapplika, jekk jogħġbok kun żgur li tista’ twieġeb "iva" għall-mistoqsijiet kollha li ġejjin:

Iva Le

Il-kumpanija tiegħek hija intrapriża żgħira u ta' daqs medju stabbilita, ibbażata fl-Unjoni Ewropea?
 
Inti qrajt is-sejħa għal proposti qabel ma mlejt il-formola ta' applikazzjoni?
 
Inti taf id-dettalji bankarji tal-kumpanija tiegħek u għandek rendikont bankarju (kampjun) bid-dettalji li ġejjin: isem il-kumpanija bħala detentur tal-kont; Numru IBAN (eżempji); u kodiċi BIC/SWIFT?
 
Għandek iċ-ċertifikat tal-VAT tal-kumpanija tiegħek?
 
Taf għal liema servizz/i qed tippjana li tapplika (Servizz 1/Servizz 2 jew it-tnejn) kif deskritt fis-sejħa għall-proposti?
 
Taf għal liema drittijiet tal-PI (trademarks u/jew disinni) qed tippjana li tapplika għalihom (Servizz 2)?
 
Tifhem bis-sħiħ li ma tistax titlob dawn is-servizzi jekk diġà rċevejt fondi nazzjonali jew tal-UE għall-istess servizzi jew parti minnhom?
 

Jekk tista’ twieġeb "iva" għal dawn il-mistoqsijiet kollha, ipproċedi għall-formola tal-applikazzjoni (fit-twieqi tal-applikazzjoni):

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.