Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Spezzjoni

Applikazzjoni għal spezzjoni tista' ssir mill-applikant/mis-sid tat-trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM), l-applikant/id-detentur tad-disinn Komunitarju rreġistrat (RCD) jew mir-rappreżentant ta' kwalunkwe wieħed minn dawn il-partijiet x'ħin irid matul il-proċedura ta' reġistrazzjoni jew wara.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Linji gwidi dwar it-trademarks u d-disinji.

Kull terza parti tista' tapplika għal spezzjoni tal-fajls, sakemm:

 • id-dokumenti tal-fajls li għalihom tintalab spezzjoni ma jkunux jikkonċernaw l-esklużjoni ta' membru tal-persunal tal-EUIPO jew ikun hemm oġġezzjoni li huma jipparteċipaw fil-proċedimenti.
 • id-dokumenti tal-fajl li għalihom tintalab spezzjoni ma jkunux dokumenti użati fil-preparazzjoni ta' deċiżjonijiet u opinjonijiet.
 • id-dokumenti tal-fajl li għalihom tintalab spezzjoni ma jkunux immarkati bħala kunfidenzjali. Jekk ikun il-każ, l-applikant għall-ispezzjoni l-ewwel irid iġib il-provi li għandu interess leġittimu u ġenwin li jikseb spezzjoni.
 • l-applikazzjoni tal-EUTM tkun ġiet ippubblikata f'Parti A tal-Bulletin tat-Trademarks tal-Unjoni Ewropea, jew l-RCD ma jkunx qed jistenna pubblikazzjoni differita. Jekk l-applikazzjoni tal-EUTM qed tistenna li tiġi ppubblikata, jew il-pubblikazzjoni tal-RCD ġiet differita, l-applikant għall-ispezzjoni jista' madankollu jikseb spezzjoni billi jġib evidenza li:
  1. l-applikant tal-EUTM jew tal-RCD ta l-kunsens tiegħu għal spezzjoni;
  2. l-applikant tal-EUTM jew l-RCD saħaq li, wara r-reġistrazzjoni tal-marka jew tad-disinn, ser jinvokaw id-drittijiet kontra l-persuna li qed titlob spezzjoni.
 • Tip ta' dokument(i) / talba

  Kopja ċċertifikata
  Kopja 'ċċertifikata' hija waħda li jkun fiha kodiċi ta' verifika, li tkun tista' tiġi validata bl-għodda għall-verifika ta' kopji ċċertifikati. Kopji ċċertifikati ġeneralment ikunu meħtieġa għal użu uffiċjali.

  Kopja (mhux iċċertifikata) sempliċi
  Kopji sempliċi jistgħu wkoll jiġu mitluba. Normalment dawn ikunu għal informazzjoni biss. Qabel tintalab spezzjoni ta' fajl, jekk jogħġbok kun ċert li d-dokument mhux disponibbli online permezz ta' eSearch plus jew permezz tal- Formola ta' spezzjoni online.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.