Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Menu

Spjegazzjoni Dettaljata għal
Disinni Komunitarji Rreġistrati

X'jista' jkun disinn Komunitarju rreġistrat

Eżempji ta' applikazzjonijiet ta' disinn

Vacuum cleaner, eżempju ta' applikazzjonijiet għal disinn Vacuum cleaner

Vacuum cleaner

Numru tad-disinn: 003305929-0002

Tinda tal-ġnien, eżempju ta' applikazzjoni għal disinn

Tined tal-ġnien

Numru tad-disinn: 002068585-0003


Qabel ma tapplika għal disinn hemm tliet affarijiet li trid tqis.


Id-disinn tiegħek jikkwalifka għal reġistrazzjoni?

Disinn jipproteġi d-dehra ta' prodott u huwa marbut intrinsikament ma' prodott. Jekk ma jkun hemm l-ebda prodott, ma jistax ikun hemm protezzjoni.

Kwalunkwe oġġett industrijali jew artiġġjanali inkluż l-imballaġġ, is-simboli grafiċi u t-tipografiji jikkwalifikaw bħala prodott. Il-partijiet tal-prodotti li jistgħu jiżżarmaw u jiġu assemblati mill-ġdid jistgħu jiġu protetti wkoll.

Il-kuluri per se, l-elementi verbali sempliċi u l-ħsejjes huma eżempji ta' affarijiet li ma jikkwalifikawx peress li ma jikkostitwixxux id-dehra ta' prodott. Madankollu, jistgħu jikkwalifikaw għall-protezzjoni tat-trade marks.

L-organiżmi ħajjin u l-kunċetti ma jikkwalifikawx lanqas, għall-istess raġuni, u ma jikkwalifikax għall-protezzjoni tat-trade marks lanqas.

Barra minn hekk, id-disinn tiegħek għandu jirrispetta l-politika pubblika u ċerti standards ta' moralità. Id-disinni li jpinġu jew jippromwovu l-vjolenza jew id-diskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali se jiġu rrifjutati.

Id-disinn tiegħek ġdid?

Ir- regolament tad-disinni jitlob li d-disinn tiegħek, kemm jekk RCD kif ukoll jekk UCD, ikun ġdid u jkollu karattru individwali.

Innovazzjoni

Disinn ikun ġdid jekk ma jkunx ġie żvelat disinn identiku qablu. Jekk iż-żewġ disinni jkunu differenti biss f'dettalji mhux materjali, xorta se jiġu kkunsidrati identiċi.

Karattru individwali

Disinn għandu karattru individwali jekk l-impressjoni ġenerali mogħtija lill-utenti infurmati tkun differenti minn dik mogħtija minn kwalunkwe disinn ieħor preċedenti.

Id-disinn tiegħek huwa rrappreżentat korrettament u preċiżament?

L-iskop tar-rappreżentazzjoni grafika huwa li turi l-karatteristiċi kollha tad-disinn li qiegħed tapplika għalih. Inti biss għandek ir-responsabbiltà li tiżgura li l-karatteristiċi tad-disinn jintwerew bl-akbar reqqa possibbli.

Għalhekk, huwa importanti li tipprepara r-rappreżentazzjoni tad-disinn tiegħek b'attenzjoni u bir-reqqa. Il-kwalità tar-rappreżentazzjoni hija importanti ħafna għall-protezzjoni tad-disinni tiegħek.

F'termini prattiċi, il-kwalità tar-rappreżentazzjoni grafika għandha tippermetti li d-disinn tiegħek jiġi mċekken jew imkabbar għal daqs li ma jkunx akbar minn 8 cm b'16 cm għad-dħul fir-Reġistru tad-Disinni Komunitarji għall-pubblikazzjoni fil-Bullettin tad-Disinni Komunitarji.

Dehriet

Tista' tippreżenta għaxar dehriet differenti biex tirrappreżenta d-disinn tiegħek; seba' dehriet protetti u tliet dehriet mhux protetti. Jistgħu jittellgħu diversi dehriet bħal dawk ordinarji, elevati, trasversali, dehriet f'perspettiva jew kompożittivi. L-applikazzjoni tad-disinn online tagħna tippermettilek ittella' billi tuża l-funzjoni dreggja u qiegħed u tista' tuża kemm immaġnijiet 3D kif ukoll statiċi. Kun żgur li d-dehriet li tippreżenta jkun tal-istess disinn u jirrappreżentaw parti viżibbli minnu.

Jekk tippreżenta prodott kumpless, jiġifieri prodott magħmul minn komponenti multipli li jistgħu jiġu ssostitwiti, u li jippermettu li l-prodott jiġi mżarma jew assemblat mill-ġdid, tal-anqas waħda mid-dehriet għandha turi l-prodott kumpless fil-forma assemblata. L-istess japplika għal sett ta' oġġetti bħal bord taċ-ċess u l-biċċiet tiegħu jew sett ta' pożati.

Kuluri

Is-sett ta' rappreżentazzjonijiet tad-disinn jista' jkun jew bl-iswed u bl-abjad jew bil-kulur. Mhuwiex permess li tħallat it-tipi ta' kuluri, eż li tippreżenta tliet veduti bl-abjad u l-iswed u erba' bil-kuluri għall-istess disinn.

L-isfond

Ir-rappreżentazzjoni tad-disinn tiegħek għandha tintwera fuq sfond newtrali. Id-disinn għandu jkun distingwibbli b'mod ċar mill-ambjent tiegħu.

Identifikaturi

Jekk trid tenfasizza ċerti partijiet mid-disinn; jew biex turi li qiegħed titlob dik il-parti speċifika biss jew li espressament ma titlobx ċertu parti mid-disinn, tista' tuża wieħed mill-identifikaturi li ġejjin

 • Linji mkissra biex jiġu indikati elementi li għalihom mhija meħtieġa l-ebda protezzjoni
 • Konfini biex jiġu deskritti karatteristiċi tad-disinn li trid il-protezzjoni għalih
 • Sfumatura u ċajpir tal-kuluri biex jiġu esklużi numru ta' karatteristiċi mill-protezzjoni
 • Separazzjonijiet biex jiġi indikat li t-tul preċiż tad-disinn mhuwiex mitlub

L-ebda test jew kelma spjegattiv/a, jew simbolu addizzjonali ma jista' jintuża fid-dehriet tad-disinn.

Definizzjoni tad-disinn

Il-protezzjoni tad-disinn hija kapital operatorju importanti għal kumpaniji ta’ kull daqs, mhux biss għal dawk ikbar.

Ir-riċerka tal-EUIPO turi li l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) li huma s-sidien ta’ disinni għandhom 17 % dħul ogħla għal kull impjegat mill-SMEs li mhuma s-sidien tal-ebda dritt tal-proprjetà intellettwali.

Id-disinni huma definiti sew fl-Unjoni Ewropea:

‘Id-dehra ta’ prodott fl-intier tiegħu jew f’parti minnu li tirriżulta mill-karatteristiċi ta’, b’mod partikolari, il-linji, il-konfigurazzjoni, il-kuluri, l-għamla, in-nisġa u/jew il-materjali tal-prodott innifsu u/jew tal-ornamentazzjoni tiegħu’.

Artikolu 3 tar-Regolament dwar id-Disinni Komunitarji

 

Eżempji ta’ disinni

Kważi kull oġġett industrijali jew artiġjanali jista’ jkun eliġibbli għall-protezzjoni tad-disinn (ħlief il-programmi tal-kompjuter)

Fittex eżempju ta’ imballaġġ ta’ prodotti

Imballaġġ ta’ prodotti

RCD 002710731-0001
Fittex eżempju ta’ prodott / sett ta’ prodotti

Prodott / sett ta’ prodotti

RCD 002490193-0001
Fittex eżempju ta’ prodotti komposti

Prodotti komposti

RCD 000408166-0001
Fittex eżempju ta’ partijiet ta’ prodotti

Partijiet ta’ prodotti

RCD 229752-0001
 
Fittex eżempju ta’ ikoni tal-kompjuter

Ikoni tal-kompjuter

RCD 003001494-0002
Fittex eżempju ta’ tpinġijiet u xogħol tal-arti

Disinni grafiċi

RCD 004547370-0002
 
Fittex eżempju ta’ preżentazzjonijiet

Preżentazzjonijiet

RCD 002213793-0001
Fittex eżempju ta’ ornamenti

Ornamenti

RCD 001446066-0009
Fittex eżempju ta’ disinn tal-web

Disinn tal-web

RCD 003465632-0001
 

Ftit teorija

Il-Proprjetà Intellettwali

Il-ħsieb wara l-proprjetà intelletwali (PI) huwa sempliċi u ilu magħna żmien twil. Kull fejn immorru, ninsabu mdawrin bil-proprjetà intellettwali.

Ħsibijiet u ideat biss mhumiex biżżejjed; il-proprjetà intellettwali tiddefinixxi u tipproteġi l-innovazzjonjiet u l-kreazzjonijiet tal-bniedem

 • It-Trademarks juru l-oriġini tal-prodotti lill-konsumaturi
 • Id-Disinni jispeċifikaw kif jidhru l-prodotti
 • Id-Drittijiet tal-awtur huma relatati mal-kreazzjonijiet artistiċi, bħall-kotba, il-mużika, il-pitturi, l-iskulturi u l-films
 • Il-Privattivi jipproteġu l-invenzjonijiet tekniċi fl-oqsma kollha tat-teknoloġija

Il-proprjetà intellettwali tippremja lill-innovaturi u tippermetti li kulħadd jibbenefika mill-kisbiet tagħhom.

 

Il-Metro tal-Proprjetà Intellettwali: id-disinjaturi ta’ spiss joħolqu mill-ġdid ideat biex joħolqu xi ħaġa ġdida, utli u unika. Niżżel din il-mappa – se tgħinek tirreġistra d-drittijiet tiegħek.


Adattament tal-kunċett tal-mappa tal-metro li tirrappreżenta l-iskedi ta’ żmien tal-proċessi differenti tal-Proprjetà Intellettwali

 

Aktar riżorsi dwar il-PI

 

Ir-rotta għar-reġistrazzjoni

Li tkun proprjetarju ta' disinn, jagħti lilek u lill-kompetituri tiegħek indikazzjoni ċara ta' dak li ġie ddisinjat u meta sar. Id-dritt huwa rinnovabbli għal 25 sena u jista' jsir l-ass emblematiku tal-kumpanija tiegħek. Id-disinn tiegħek huwa l-firma tal-IP tiegħek.

 

Disinni tajbin iżidu l-valur Disinni Komunitarji Rreġistrati jagħtu dehra reali tal-oġġett

 

Hemm tliet biċċiet ta' informazzjoni kruċjali fuq il-formola tal-applikazzjoni

 • Sjieda - kwalunkwe individwu jew kumpanija jistgħu jkun proprjetarji ta' RCD. Id-dettalji jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u għandhom jinżammu aġġornati biex b'hekk ma jkunx hemm dubju dwar min hu l-proprjetarju tad-disinn
 • X'jista' jiġi rreġistrat bħala disinn Komunitarju - din għandha tkun rappreżentazzjoni ċara
 • Id-disinn u l-prodott(i) tiegħu - dan għandu jiġi deskritt b'mod ċar, preferibbilment bl-użu ta' terminoloġija tal-klassifikazzjoni tal-prodotti ta' "Locarno" maqbula internazzjonalment. Jekk l-indikazzjoni tal-prodott ma tkunx tista' tinstab fil-klassifikazzjoni ta' Locarno, l-eżaminatur tagħna jista' jitolbok jew li tispeċifika n-natura u l-iskop tal-prodott iddisinjat jew li tibdel l-indikazzjoni tal-prodott


Applika għal disinn Komunitarju online li jibda minn €350

Irreġistra d-disinn tiegħek
Rapidu u faċli

Applika onlajn 

* Nirrakkomandawlek ħafna li tippreżenta d-disinn tiegħek online, permezz tal-għodda ta' preżentata elettronika tal-RCD. L-għodda online għandha ħafna vantaġġi. Il-preżentata ta' applikazzjoni bil-faks mhijiex irrakkomandata peress li l-kwalità tar-rappreżentazzjoni tad-disinn/disinni tista' tiġi affettwata ħażin matul it-trażmissjoni jew mal-irċevuta mill-Uffiċċju.
Barra minn hekk, wieħed għandu jinnota, li biex jiġu pproċessati l-applikazzjonijiet mibgħuta bil-faks dan jieħu sa xahar aktar. Dan peress li nistennew sa xahar (mid-data tal-irċevuta tat-trażmissjoni tal-faks) għall-kopja ta' konferma qabel ma l-applikazzjoni tiġi pproċessata ulterjorment. Ladarba jgħaddi dan il-perjodu, nipproċedu bl-eżaminazzjoni abbażi tad-dokumenti fil-fajl.

Tista' tisfrutta r-rati baxxi tagħna jekk tippreżenta diversi disinni f'applikazzjoni waħda għall-istess tip ta' prodotti jew dawk simili.

Applika issa

Disinn Komunitarju rreġistrat (RCD) jagħtik drittijiet esklussivi fl- Istati Membri tal-Unjoni Ewropea attwali u futuri kollha permezz ta' reġistrazzjoni unika ppreżentata online. Validu għal 5 snin u jista' jiġġedded għal massimu ta' 25 sena, għal 5 snin kull darba.

Qabel tapplika, tista' tikkonsulta wkoll is-suġġerimenti dwar preżentazzjoni ta' disinn u l-aħjar prattiki tagħna biex tevita li tagħmel l-iżbalji fl-applikazzjoni.

 

Ippreżenta applikazzjoni mingħajr żbalji

Ir-rakkomandazzjoni tagħna biex tevita l-problemi.

 

Aktar informazzjoni dwar it- tariffi tagħna.

 

Irreġistra disinn Komunitarju rreġistrat billi tuża l-applikazzjoni f'Erba' stadji

L-opzjoni Fast Track (Proċedura Rapida) tagħna biex tirreġistra d-disinn tiegħek

Applikazzjoni tal-logo Fast Track
 
 
 • Biex toħloq jew tissottometti l-applikazzjoni tiegħek iddum biss 10 minuti.
 • Se niggwidawk pass pass matul il-proċedura tal-applikazzjoni.
 • Sir af aktar dwar Fast Track.
 • Il-ħlas huwa disponibbli biss għal karti ta' kreditu jew kont kurrenti. Trasferimenti bil-bank mhumiex aċċettati.

 

Formola avvanzata

Uża l-formola avvanzata biex tissottometti l-indikazzjoni tal-prodott tiegħek stess, itlob prijorità aktar tard, issottometti d-dokumenti ta’ prijorità tiegħek aktar tard jew żid pretensjoni għal wirja. Jekk jogħġbok kun af li din il-formola mhijiex kompatibbli mal-Fast Track.

Proċess ta' reġistrazzjoni

Għadek kif ippreżentajt disinn. X'jiġri mbagħad? Hemm xi ħaġa li għandek bżonn tagħmel?

Meta tasal għand l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), l-applikazzjoni tiegħek tiġi ċċekkjata mill-eżaminaturi tagħna. Jekk ippreżentajt id-disinn tiegħek online, ir-rotta għar-reġistrazzjoni se tkun waħda faċli. Il-biċċa l-kbira tal-preżentati online jiġu rreġistrati fi ftit jiem.

Dan li ġej jikkonċerna applikazzjonijiet ippreżentati direttament għand l-EUIPO. L-Uffiċċju Internazzjonali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) iwettaq il-biċċa l-kbira tal-verifiki tal-formalitajiet għal reġistrazzjonijiet internazzjonali ppreżentati mal-WIPO li jiddeżinjaw l-UE.


Kriterji ta' eżaminazzjoni

Rekwiżiti formali

L-applikazzjonijiet kollha jgħaddu minn verifika tal-formalitajiet. Meta eżaminatur jidentifika problema, din tiġi kkomunikata lilek jew lir-rappreżentant tiegħek (jekk tkun qabbadt wieħed) għal rimedju. Ġeneralment tingħata perjodu ta' xahrejn biex tirrispondi għall-oġġezzjoni tal-eżaminatur (jew ittra ta' nuqqasijiet kif nirreferu għaliha aħna). Jekk dan il-perjodu ma jkunx biżżejjed, tista' titlob estensjoni. Ġeneralment, l-EUIPO jilqa' l-ewwel talba għal estensjoni awtomatikament. Madankollu, it-tieni talba għal estensjoni tingħata biss jekk tkun iġġustifikata b'mod suffiċjenti u xieraq.


Hawnhekk tista' ssib xi eżempji ta' problemi li jistgħu jinqalgħu:

Soluzzjoni

Ir-rappreżentazzjoni li ssottomettejt mhijiex xierqa għal riproduzzjoni, jiġifieri mir-rappreżentazzjoni mhuwiex ċar għaliex hija mfittxija l-protezzjoni. Soluzzjoni Aħbi

Se tintalab tibgħat (bil-posta) rappreżentazzjoni ċara tad-disinn li hija mfittxija l-protezzjoni għalih. Id-data meta l-EUIPO jirċievi r-rappreżentazzjoni ssir id-data tal-preżentata.

Il-fehmiet li ssottomettejt huma inkonsistenti ma' xulxin. Soluzzjoni Aħbi

Se tintalab biex:

 • Tneħħi l-fehma/fehmiet li ma jaqblux mill-applikazzjoni tiegħek jew
 • Tikkonverti l-applikazzjoni tiegħek f'applikazzjoni multipla għal disinni differenti u tħallas it-tariffi korrispondenti
Jew inti kumpanija mingħajr post tan-negozju jew stabbiliment reali u effettiv fl-Unjoni Ewropea, jew inti individwu li d-domiċilju tiegħu jinsab barra mill-Unjoni Ewropea u ma qabbadtx rappreżentant. Soluzzjoni Aħbi

Se tintalab taħtar rappreżentant.

It-tariffi li ħallast ma jkoprux id-disinni kollha li applikajt għalihom. Soluzzjoni Aħbi

Se tintalab tħallas it-tariffa pendenti jew tneħħi xi wħud mid-disinni tiegħek.

Ma indikajtx prodott jew l-indikazzjoni għandha xi żball. Soluzzjoni Aħbi

Se tintalab tindika l-prodott jew tispeċifika n-natura u l-iskop tal-prodotti sabiex ikun hemm klassifikazzjoni xierqa. Nirrakkomandaw ħafna li tuża l-għodda ta' klassifikazzjoni Eurolocarno.


Jekk it-tweġiba tiegħek ma ssolvix il-problema, l-eżaminatur se jirrifjuta l-applikazzjoni għal disinn tiegħek jew b'mod sħiħ jew, f'każ ta' applikazzjoni multipla, għal xi wħud mid-disinni. L-eżaminatur joħroġ deċiżjoni, li tista' tiġi appellata jekk ma taqbilx magħha.

X'neżaminaw

L-eżami sostantiv tal-EUIPO huwa limitat għal żewġ kwistjonijiet:

 1. Id-disinn tiegħek huwa disinn?
  Id-disinn tiegħek jirrappreżenta d-dehra tal-prodott kollu jew ta' parti minnu? L-eżaminatur joħroġ notifika jekk ikun iħoss li dan mhux minnu. Pereżempju, disinn li jirrappreżenta pjanta ħajja jirċievi notifika bħal din.
 2. Id-disinn fih element li jmur kontra l-politika pubblika u l-moralità?
  Il-kunċetti ta' politika pubblika u moralità jistgħu jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. Iżda fid-dawl tal-karattru unitarju ta' RCD, huwa suffiċjenti li disinn jinstab li jmur kontra l-politika pubblika f'tal-anqas parti mill-Unjoni Ewropea biex id-disinn jiġi rrifjutat.

Jekk eżaminatur iqis li d-disinn tiegħek ikun jikser xi waħda minn dawn iż-żewġ regoli, se jibgħat ittra ta' nuqqasijiet li toffrilek il-possibbiltà li tirtira jew temenda r-rappreżentazzjoni tad-disinn. Tista' tissottometti wkoll osservazzjonijiet. Jekk tiddeċiedi li tissottometti rappreżentazzjoni emendata tad-disinn, din ir-rappreżentazzjoni se tkun ammissibbli bil-kundizzjoni li tinżamm l-"identità tad-disinn". Ovvjament, ma tistax tissottometti disinn kompletament differenti. Tista' biss tneħħi jew tirrinunzja għal karatteristiċi mhux sinifikanti, jiġifieri dawk li x'aktarx ma jiġux innutati mill-utent infurmat.

Jekk ma twieġeb xejn jew ma ssolvix il-problema enfasizzata mill-eżaminatur, dan se jibgħat notifika li d-disinn ġie rrifjutat. Din id-deċiżjoni tista' tiġi appellata wkoll.

Eskluż mill-eżaminar

L-Uffiċċju mhux se jivverifika minn jeddu jekk id-disinn tiegħek huwiex ġdid jew jekk għandux karattru individwali. Partijiet terzi jistgħu jitolbu li d-disinn tiegħek jiġi ddikjarat invalidu. Il-proċedura ta' invalidità tista' titnieda biss għal disinn ladarba dan ikun ġie rreġistrat u mhux matul il-proċess ta' reġistrazzjoni.

Evidenza tar-reġistrazzjoni

Jekk ma tiġi identifikata l-ebda problema jew jekk issolvi kwalunkwe problema li tirriżulta, id-disinn tiegħek se jiġi rreġistrat. Dan se jiġi ppubblikat ukoll fil-Bulettin tad-Disinni Komunitarji. Jekk tlabt li d-disinn tiegħek jiġi differit, se jiġu ppubblikati biss in-numru tad-disinn, id-data ta' preżentata, id-dati ta' reġistrazzjoni u l-ismijiet tal-applikant u r-rappreżentant. Ir-rappreżentazzjoni tad-disinn innifisha mhijiex se tiġi ppubblikata.

Jinħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni online wara li d-disinn Komunitarju rreġistrat ikun ġie ppubblikat b'mod sħiħ. Inti mistieden/mistiedna tniżżel iċ-ċertifikat mill-jum wara l-pubblikazzjoni. Mhux se tinħareġ kopja stampata taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Madankollu, jistgħu jintalbu kopji ċċertifikati taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni jew kopji mhux iċċertifikati.

Kif tikkontesta d-deċiżjoni tal-Uffiċċju

Partijiet li huma affettwati ħażin minn deċiżjoni finali jistgħu jippreżentaw appell. Jekk tixtieq tippreżenta appell, inti tista' tuża l-formola stampata tagħna. Jekk teħtieġ, tista' wkoll tikkonsulta n-noti ta' spjega. Tista' tagħmel dan ukoll online permezz tal-User Area tiegħek.

Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 01-07-2020
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja