Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Appoġġ personalizzat u bla ħlas
għall-Proprjetà Intellettwali

Biex titlob Appoġġ personalizzat u bla ħlas għall-Proprjetà Intellettwali, jekk jogħġbok imla din il-formola. Interessat(a), iżda tixtieq issir taf aktar minn qabel? Ara kif taħdem u l-passi differenti

intestatura tal-fornitur tal-sme 1

Imla u ssottometti l-formola Imla l-formola bl-informazzjoni mitluba

intestatura tal-fornitur tal-sme 2

Aħna nanalizzaw l-informazzjoni L-informazzjoni li tipprovdi inti se tgħinna nqabblu l-karatteristiċi tal-ħtiġijiet tiegħek

intestatura tal-fornitur tal-sme 3

Il-każ tiegħek jitqabbel mas-soluzzjoni l-aktar adattataJew jikkuntattjak amministratur tal-każijiet tar-riżoluzzjoni tat-tilwim tal-EUIPO (EDR) jew inkella tirċievi lista ta’ fornituri pro bono b'email

L-EUIPO jwettaq verifiki ta’ kontroll tal-kwalità regolari dwar il-preċiżjoni tal-informazzjoni pprovduti mill-applikanti.
Il-konsultazzjoni personalizzata bla ħlas tal-PI tal-EUIPO hija limitata għall-provvista ta’ servizz wieħed għal kull SME.
Id-disponibbiltà tal-konsultazzjoni mitluba mhijiex garantita.


Dan is-servizz għandu jingħata lil dawk l-SMEs li jissodisfaw id-definizzjoni bbażata fuq ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE.

Qabel ma tapplika għas-servizz, għandek tivverifika li inti tikkwalifika bħala SME billi timla l-kwestjonarju bbażat fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Il-veraċità tal-informazzjoni pprovduta hija r-responsabbiltà tiegħek.

 
  • Eliġibbiltà
  • Dettalji
  • Kuntatt
  • Termini

Eliġibbiltà tas-servizzi

Din it-taqsima hija meħtieġa L-għażla magħżula mhijiex ammissibbli għal din it-talba
Nota 1 f’qiegħ il-paġna - Il-parteċipazzjoni f'din il-konsultazzjoni personalizzata bla ħlas tal-IP hija miftuħa taħt termini ugwali għall-persuni ġuridiċi kollha li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattati Uri Aħbi

1 Il-parteċipazzjoni f’din il-konsultazzjoni personalizzata bla ħlas tal-IP hija miftuħa b’mod ugwali għall-persuni ġuridiċi kollha li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattati. Dan jinkludi l-SMEs kollha rreġistrati fl-UE. L-SMEs irreġistrati fl-Iżlanda, fin-Norveġja u fil-Liechtenstein igawdu minn parteċipazzjoni sħiħa fis-suq uniku skont il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u għalhekk għandhom aċċess ugwali għal din l-inizjattiva. Għall-applikanti Brittaniċi: mill-1 ta’ Frar 2020, ir-Renju Unit ma għadux Stat Membru tal-UE. Madankollu, f’konformità mal-Artikolu 126 u Artikolu 127(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ bejn l-UE u r-Renju Unit, id-dritt tal-UE jkompli japplika għal u fir-Renju Unit matul perjodu ta’ tranżizzjoni li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2020. Għalhekk, din l-iskema testendi għall-SMEs u għar-rappreżentanti stabbiliti fir-Renju Unit matul dak il-perjodu ta’ tranżizzjoni.


Din it-taqsima hija meħtieġa L-għażla magħżula mhijiex ammissibbli għal din it-talba
Din it-taqsima hija meħtieġa L-għażla magħżula mhijiex ammissibbli għal din it-talba

Dettalji ta’ appoġġ

Din it-taqsima hija meħtieġa
Din it-taqsima hija meħtieġa
Nota 2 f’qiegħ il-paġna - Is-servizzi tal-IP Pro Bono m’għandhomx jiġu konfużi mas-servizz tas-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (ADR) Uri Aħbi

2 Is-servizzi tal-IP Pro Bono m’għandhomx jiġu konfużi mas-servizz tas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim (ADR). L-EUIPO qed joffri servizz speċjali mhux legali relatat mal-COVID-19 sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jieħdu deċiżjoni infurmata dwar liema mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim għandhom jagħżlu biex isolvu kwalunkwe tilwim quddiem l-EUIPO. Dan is-servizz speċjali mhux legali jissejjaħ ADR u jista’ jintalab minn SME fil-proċedimenti tal-EUIPO li ġejjin: proċedimenti ta’ oppożizzjoni (wara l-perjodu ta’ preklużjoni) għall-SMEs mhux rappreżentati; proċedimenti ta’ kanċellazzjoni; proċedimenti ta’ invalidità; proċedimenti ta’ appell. L-ADR huwa barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-inizjattiva preżenti IP Pro Bono.
Il-funzjoni tas-servizz tal-ADR għall-SMEs hija li jinforma lill-SMEs dwar il-mekkaniżmi ta' soluzzjoni disponibbli li ġejjin jew fl-EUIPO jew bnadi oħra: medjazzjoni, konċiljazzjoni, negozjar megħjun, evalwazzjoni newtrali bikrija, u determinazzjoni (mhux vinkolanti) tal-esperti. Għal kwalunkwe mistoqsija dwar l-ADR, ibgħat email lil ADR-Info@euipo.europa.eu. Wieħed mir-riżultati possibbli tal-ADR għall-SMEs huwa li l-SME tingħata l-parir li tmur lura għas-servizz tal-IP Pro Bono jew li tfittex parir legali.
Is-servizzi tal-IP Pro Bono jistgħu madankollu jinkludu rappreżentanza professjonali tal-SMEs fi kwalunkwe wieħed mill-mekkaniżmi ta’ soluzzjoni msemmija hawn fuq u jistgħu jinkludu wkoll konsulenza dwar mekkaniżmi possibbli ta’ soluzzjoni matul il-perjodu ta’ preklużjoni (fi proċedimenti ta’ oppożizzjoni) u fejn il-partijiet ikunu rrappreżentati.

Din it-taqsima hija meħtieġa

Tista' tagħżel aktar minn punt wieħed

Din it-taqsima hija meħtieġa
Din it-taqsima hija meħtieġa
Din it-taqsima hija meħtieġa

Tista' tagħżel aktar minn punt wieħed

*Dan huwa l-pajjiż/Din hija ż-żona ġeografika fejn għandek bżonn l-appoġġ għall-IP

Din it-taqsima hija meħtieġa

*Il-konsultazzjoni personalizzata tal-PI mingħajr ħlas (li ma tinkludix is-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim) tikkonsisti f’għoti ta’ għajnuna lill-SMEs fil-kuntest tal-kriżi kkawżata mill-COVID-19. Aħna ma nirrakkomandawx li jintalab dan is-servizz jekk in-negozju tiegħek ikun diġà rrappreżentat minn avukat tal-proprjetà intellettwali.

Dettalji ta’ kuntatt tan-negozju

Din it-taqsima hija meħtieġa Din it-taqsima hija meħtieġa
Din it-taqsima hija meħtieġa
Din it-taqsima hija meħtieġa Din it-taqsima hija meħtieġa
Din it-taqsima hija meħtieġa Jekk jogħġbok daħħal indirizz tal-email validu.

Termini tas-servizz

Jien hawnhekk nikkonferma li qrajt u naċċetta t-termini tas-servizz ta’ hawn taħt. Din it-taqsima hija meħtieġa

B’referenza għas-servizzi pro bono, l-EUIPO qed ifassal lista ta’ fornituri tas-servizzi bbażata fuq l-applikazzjonijiet li jaslu wara l-pubblikazzjoni ta’ Sejħa għal espressjoni ta’ interess (CEI). L-EUIPO impenja ruħu li jiġbor u jikklassifika l-fornituri, u li jgħin lill-SME billi jipprovdi d-dettalji ta’ kuntatt ta’ dawk li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-SMEs.

Il-lista mhijiex maħsuba biex tkun eżawrjenti u s-servizzi tal-IP pro bono jistgħu jintalbu barra mill-inizjattiva tal-EUIPO.

Is-servizzi offruti u pprovduti mill-fornituri tal-IP pro bono mhumiex servizzi tal-EUIPO. Il-preċiżjoni tal-informazzjoni pprovduta hija r-responsabbiltà esklussiva tal-fornituri pro bono.

L-EUIPO ma jiggarantixxix id-disponibbiltà, il-livell ta’ servizz u l-provvista attwali tal-EDR jew is-servizzi tal-IP Pro Bono.

Fil-kuntest ta’ din l-inizjattiva ta’ konsultazzjoni personalizzata bla ħlas tal-IP, l-EUIPO ma qiegħed joffri l-ebda parir legali u huwa meħlus minn kwalunkwe responsabbiltà, inkluż kwalunkwe ħsara kkawżata mill-fornitur tas-servizz jew mis-servizz tal-EDR lill-SME jew lil partijiet terzi, matul, jew bħala konsegwenza tat-twettiq tas-servizz.

L-EUIPO ma jirrimborsax u lanqas ma jħallas hu l-ispejjeż imġarrba mis-servizzi pprovduti mill-SME għas-servizzi pprovduti minn partijiet terzi.

L-informazzjoni li tinsab f’dan is-sit ma għandhiex titqies bħala reklamar għal servizzi legali skont il-liġijiet u r-regoli ta’ kondotta professjonali ta’ xi wieħed mill-Istati Membri tal-UE/taż-ŻEE.

Fuq preżentazzjoni ta’ talba u abbażi tal-informazzjoni inkluża fil-formola, l-EUIPO se jikkuntattja lill-SME u se joffri appoġġ, jew billi jassenja amministratur tal-każ tal-EDR jew lista tal-fornituri tal-IP pro bono disponibbli li jissodisfaw il-kriterji tiegħu. L-għażla tal-fornitur tal-IP pro bono u l-kuntatt miegħu se jiddependu esklussivament mill-inizjattiva tal-SME. Il-konsultazzjoni personalizzata mingħajr ħlas tal-IP tal-EUIPO hija limitata għall-provvista ta’ servizz wieħed għal kull SME. Ladarba l-SME tkun irċeviet is-servizz pro bono, hija r-responsabbiltà unika tagħha li titlob u li tinnegozja aktar servizzi mħallsa direttament mal-fornitur pro bono.

Naċċetta li niġi kkuntattjat għal finijiet ta' informazzjoni u ta' sodisfazzjon tal-klijenti. Din it-taqsima hija meħtieġa

Naċċetta li jiġu ppublikati r-riżultati anonimizzati u d-dettalji tar-reazzjonijiet provduti. Din it-taqsima hija meħtieġa

Il-veraċità u l-eżattezza tal-informazzjoni. Din it-taqsima hija meħtieġa

Niddikjara li l-informazzjoni pprovduta hawnhekk hija preċiża u kompluta u hija mogħtija f'bona fede. Jiena responsabbli minn kwalunkwe żball jew ommissjoni li jista' jseħħ. Jekk xi waħda mid-dikjarazzjonijiet ipprovduti hawnhekk tirriżulta falza jew skorretta, jiena konxju/a li nista' niġi eskluż/a mill-konsultazzjoni personalizzata mingħajr ħlas tal-IP.

Jekk jogħġbok innota li ladarba din il-formola tiġi vvalidata/sottomessa, id-data kollha li tinsab fiha tiġi ġestita skont it-termini li jinsabu fid-dikjarazzjoni ta’ privatezza dwar l-ipproċessar tad-data personali.

Protezzjoni tad-data: Id-data personali miġbura għall-iskop tal-proċedura preżenti tiġi pproċessata skont ir-Regolament (UE) Nru 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data. Din id-data tiġi pproċessata mill-Uffiċċju kif indikat fl-istqarrija ta’ privatezza ppubblikata fuq is-sit web tal-Uffiċċju (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/data-protection) u fl-aħħar parti tal-formoli. Kwalunkwe talba rigward id-data personali tiegħek għandha tiġi indirizzata lill-uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Uffiċċju (UPD) fuq DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Ilmenti: f'każijiet fejn il-kunflitt ma jiġix solvut mill-Kontrollur tad-Data u/jew mill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data, dawn jistgħu jiġu indirizzati fi kwalunkwe ħin lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data: edps@edps.europa.eu

Testimonials

“With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.”

Salty Pelican SL, Portugal

“Great initiative for start-ups and new companies.”

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

“We are very satisfied with IP pro bono experience.”

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

“Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.“

VENDING2BE, Austria

“Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.”

RDC, Spain

Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja