Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Menu

Irreġistra bil-
FastTrack

Tixtieq tipproteġi t-Trademark jew id-Disinn tiegħek?

TRADEMARK DISINN

Ir-reġistrazzjoni tat-
Trademark tiegħek
X’tista’ tkun
TradeMark?
X’inhuma
l-benefiċċji?

Trademark tal-Unjoni Ewropea tagħtik id-drittijiet esklussivi fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea attwali u futuri kollha permezz ta’ reġistrazzjoni waħda. Hija valida għal 10 snin u tista’ tiġġedded kemm-il darba, għal perjodi sussegwenti ta’ 10 snin.

Nixtiequ noffrulek opzjoni mgħaġġla u affidabbli għar-reġistrazzjoni tat-trademark tiegħek tal-Unjoni Ewropea.

Tista’ toħloq u tibgħat l-applikazzjoni tiegħek fi tliet passi faċli, billi tuża l-formola li tiggwida lill-SMEs u l-individwi bbażati fiż-Żona Ekonomika Ewropea mingħajr l-għajnuna ta’ professjonist dwar it-trademarks.

 
 

Ir-reġistrazzjoni
tad-Disinn tiegħek
X’jista’ jkun
Disinn?
X’inhuma
l-benefiċċji?

Nixtiequ noffrulek opzjoni mgħaġġla u affidabbli għar-reġistrazzjoni tad-Disinn tiegħek tal-Unjoni Ewropea.

Inti tista’ toħloq u tissottometti l-applikazzjoni tiegħek f’erba' stadji ggwidati. Se tkun teħtieġ:

 • Ismek u l-indirizz tiegħek
 • Id-disinn tiegħek (7 dehriet)
 • Id-disinn tiegħek ġdid? Fittex hawn biex tara jekk id-disinn tiegħek huwiex disponibbli.
 • X’tagħmel il-kumpanija tiegħek? Tbigħ prodotti? Toffri servizzi? Fittex it-termini adatti hawn.
 • It-tariffa bażika għar-reġistrazzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ disinn hi EUR 350.

Infilza disinn Komunitarju rreġistrat bl-użu tal-Applikazzjoni f’erba’ stadji

L-opzjoni Fast Track tagħna għar-reġistrazzjoni tad-disinn tiegħek

Applikazzjoni tal-logo Fast Track
 
 • Biex toħloq jew tissottometti l-applikazzjoni tiegħek tista’ ddum biss 10 minuti.
 • Se niggwidawk pass pass matul il-proċedura tal-applikazzjoni.
 • Sir af aktar dwar Fast Track
 • Il-ħlas huwa disponibbli biss għal karti ta’ kreditu jew kont kurrenti. Trasferimenti bil-bank mhumiex aċċettati.

Fl-EUIPO, lill-applikanti ta' disinn tagħna noffrulhom l-opportunità li jkollhom id-disinji tagħhom irreġistrati aktar malajr. Din il-proċedura aċċellerata nsejħulha “Fast Track”.

Ladarba tasal għand l-EUIPO, l-applikazzjoni tiegħek se tiġi vverifikata mill-eżaminaturi tagħna. Jekk tkun konformi ma’ ċerti standards u ma jidher l-ebda żball, tiġi indirizzata aktar malajr u jista’ jkollok disinn irreġistrat fi żmien jumejn ta’ xogħol.

Għal aktar informazzjoni dwar l-istandards tas-servizzi tagħna, ara l-Karta tas-Servizzi tal-EUIPO fil-paġna ta’ kwalità tagħna.

 

X’inhuma l-kondizzjonijiet għal Fast Track?

Jekk tkun tixtieq li d-disinn tiegħek jiġi rreġistrat permezz ta’ Fast Track, jeħtieġ biss li inti:

 • Tuża l-Formola ta’ applikazzjoni online f’erba’ stadji tagħna
 • Tuża DesignClass meta tkun qed tindika l-prodotti li għalihom japplika d-disinn tiegħek;
 • Tinkludi kwalunkwe dokument mehmuż rilevanti jekk tkun tixtieq tagħmel talba għal prijorità;
 • Tħallas permezz tal-kont kurrenti tiegħek jew tuża l-karta ta’ kreditu tiegħek;
 • Tuża n-numri tal-ID li jinsabu fil-bażi ta’ data tal-EUIPO jekk tkun rappreżentant.

X’jista’ jkun disinn komunitarju?
Din hija d-dehra tal-prodott tiegħek jew l-imballaġġ tiegħek. Disinn irreġistrat jipproteġi l-investiment tiegħek fid-dehra tal-prodott tiegħek u jipprevjeni lil kumpaniji oħra milli jkunu jistgħu jikkupjawh. Dan iżid il-valur għan-negozju tiegħek u jiddistingwih minn oħrajn, fl-Unjoni Ewropea kollha!

 

Kundizzjonijiet ta' Fast Track

Fl-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (l-EUIPO) noffru lill-applikanti għat-trademarks tagħna l-opportunità li l-applikazzjonijiet tagħhom jiġu eżaminati u ppubblikati b’mod aktar rapidu meta jkunu konformi mal-kondizzjonijiet Fast Track.

Meta l-EUIPO jirċievi applikazzjoni, il-persunal tagħna jeżaminaha biex jivvaluta jekk huwiex probabbli li tkun trademark valida. Aktar ma l-applikazzjoni tkun kumplessa, aktar ma l-persunal tagħna jkollu bżonn ħin biex jeżaminaha. Huwa għalhekk li l-applikazzjonijiet li jaslu għand l-EUIPO li jkunu konformi ma' ċerti kundizzjonijiet jiġu trattati aktar malajr u jaslu b'mod mgħaġġel sal-ewwel pass tal-proċess ta' reġistrazzjoni, il-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni. Din il-proċedura aċċellerata nsejħulha Fast Track.


Il-perjodu ta' eżaminazzjoni huwa aktar veloċi b'Fast Track

 

X'inhuma l-vantaġġi ta' din il-proċedura?

 • Hija aktar rapida. L-applikazzjoni tiegħek tista’ tiġi ppubblikata f’nofs il-ħin jew f’inqas meta mqabbla ma’ applikazzjonijiet regolari.
 • Hija aktar sigura. Applikazzjoni Fast Track tirrikjedi li tagħżel il-prodotti u s-servizzi tiegħek minn bażi ta' data ta' termini li diġà ġew aċċettati mill-EUIPO u mill-uffiċċji kollha tal-IP tal-UE, magħrufa bħala l-Bażi ta' Data Armonizzata (HBD). Dan inaqqas ħafna n-nuqqasijiet, għaldaqstant tista' tkun ċert li qed tagħmel l-aħjar għażliet.

Għal aktar informazzjoni dwar l-istandards tas-servizzi tagħna, ara l-Karta tas-Servizzi tal-EUIPO fil-paġna ta' kwalità tagħna.

 

Kif nista' nkun konformi mal-kundizzjonijiet ta' Fast Track?

Hemm żewġ kundizzjonijiet ewlenin għal applikazzjoni Fast Track biex tirnexxi:

 • Trid tagħżel il-prodotti u s-servizzi li t-trademark tiegħek se tapplika għalihom minn bażi ta’ data ta' termini li diġà ġew aċċettati mill-EUIPO. Il-formola f'ħames passi tfasslet biex tiggwidak fl-għażla tiegħek biex l-applikazzjoni tiegħek tiġi pproċessata skont il-Fast Track.
 • Trid tħallas bil-quddiem: l-eżaminaturi tagħna jistgħu jibdew jeżaminaw l-applikazzjoni tiegħek biss ladarba jkun sar il-ħlas. Jekk isir ħlas fil-pront u dejjem jekk ma jkunx hemm nuqqasijiet fil-mument tal-preżentata jew matul l-eżaminazzjoni tal-applikazzjoni, l-applikazzjoni tiegħek sejra tiġi pproċessata permezz tal-Fast Track.

Jekk qed tħallas permezz ta’ kont kurrenti, tajjeb tkun taf li l-kont tiegħek ser jiġi debitat minnufih. Jekk qed tħallas permezz ta' trasferiment bankarju, trid tagħmel it-trasferiment minnufih wara s-sottomissjoni tal-applikazzjoni. 

Għalkemm xi applikazzjonijiet jistgħu jkunu konformi mal-kundizzjonijiet tal-Fast Track fil-mument tal-preżentazzjoni, dawn jistgħu jintilfu aktar tard. Pereżempju, jista' jkun hemm nuqqas, fir-rigward li t-trademark li tixtieq tirreġistra mhijiex distintiva biżżejjed. Jekk l-applikazzjoni tiegħek titlef il-kundizzjonijiet tal-Fast Track, tiġi infurmat bil-miktub.

 

Fast Track: Il-kundizzjonijiet kollha

 1. L-applikant għandu jkollu d-domiċilju fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE). Jekk dan ma jkunx il-każ, l-applikant irid jidentifika rappreżentant validu.
 2. It-trademark ma tridx tkun la trademark kollettiva u lanqas marka ta' ċertifikazzjoni.
 3. Titlobx li ssir tfittxija nazzjonali jew Ewropea fl-applikazzjoni tiegħek.
 4. Rigward pretensjonijiet ta’ prijorità jew senjorità, jew:
  • ma għandux ikun hemm pretensjonijiet ta' prijorità / senjorità, jew
  • jekk tiġi indikata pretensjoni ta' prijorità / senjorità, it-trademarks li fuqhom hija bbażata l-pretensjoni jistgħu jiġu importati mill-bażi ta’ data TMView matul il-proċess ta' applikazzjoni, jew
  • jekk tiġi indikata pretensjoni ta' prijorità / senjorità u t-trademark(s) assoċjata/assoċjati mhijiex/mhumiex fit-TMView, irid jiġi mehmuż iċ-ċertifikat korrispondenti.
 5. Jekk issir pretensjoni għal prijorità ta' esibizzjoni, applikazzjoni Fast Track xorta hija possibbli jekk jiġi pprovdut dokument mehmuż li jinkludi ċ-ċertifikat korrispondenti
 6. It-trademark trid tkun waħda minn dawn it-tipi li ġejjin: kelma / figurattiva / taʼ forma / tal-ħoss
 7. Jekk it-trademark hija figurattiva / marka tal-forma, pretensjonijiet tal-kuluri mhux possibbli aktar
 8. Jekk it-trademark hija figurattiva / taʼ forma / tal-ħoss, id-dokumenti mehmuża rilevanti u validi jridu jiġu inklużi.
 9. It-termini kollha fil-lista ta' prodotti u servizzi jridu jintgħażlu minn bażi ta’ data ta' termini li diġà ġew aċċettati mill-EUIPO.
 10. Il-ħlas għandu jsir permezz ta' kwalunkwe metodu aċċettat ta' pagament. Madankollu, il-pagament permezz ta' kont kurrenti ta’ parti terza mhuwiex permess b’Fast Track
 11. Il-kundizzjonijiet li ġejjin japplikaw għal dak li jirrigwarda l-ħlas tat-tariffi:
  • Karta tal-kreditu: l-ebda rekwiżit partikolari.
  • Għal trasferimenti bankarji: l-applikant għandu (1) juża l-Kodiċi tat-Tranżazzjoni tal-Pagament iġġenerat mill-formola u n-numru tat-trademark biex jidentifika l-fajl; (2) jieħu r-responsabbiltà li jittrasferixxi l-ammont minnufih; u (3) preferibbilment jagħmel pagament separat għal kull applikazzjoni sottomessa.
  • Għal detenturi ta' kont kurrenti, l-applikant irid jagħżel Iddebita issa fil-formola tal-pagament
 12. Meta l-lingwa tal-applikazzjoni ma tkunx waħda mill-ħames lingwi tal-EUIPO (l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Ispanjol), l-applikant irid jaċċetta t-traduzzjoni pprovduta mill-Uffiċċju fit-tieni lingwa magħżula minn fost il-ħames lingwi aċċettati.

Nota: Il-pagamenti permezz tat-trasferiment bankarju, bil-kodiċi tat-tranżazzjoni korrispondenti tagħhom, għandhom jaslu l-EUIPO fi żmien disat ijiem minn meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni. Jekk dan ma jsirx l-EUIPO ma jkunx jista' jiggarantixxi l-istandards tal-limitu taʼ żmien ta' Fast Track.

Ipprintja l-kundizzjonijiet kollha
 

Ir-referenzi kollha għal-limitu ta' żmien huma għal skopijiet illustrattivi u ma għandhomx effett vinkolanti għall-Uffiċċju.

Xʼtistaʼ tkun trademark tal-UE

Trademark tal-UE tistaʼ tikkonsisti minn kwalunkwe sinjali, bʼmod partikolari kliem (inklużi ismijiet personali), jew disinji, ittri, ċifri, kuluri, l-għamla taʼ prodotti jew l-imballaġġ tal-prodotti, jew ħsejjes.

Fl-1 taʼ Ottubru 2017, bʼriżultat tar-Regolament Emendatorju (UE) 2015/2424, dak li kien imsejjaħ ir-“rekwiżit taʼ rappreżentazzjoni grafika” tneħħa.

Fil-prattika, dan ifisser li sakemm it-trademark tiegħek taqaʼ taħt waħda mill-kategoriji taʼ trademarks aċċettati mill-Uffiċċju, u tistaʼ tkun rappreżentata bil-formati aċċettati, inti tistaʼ tippreżentaha bħala applikazzjoni mingħajr ma jkollok bżonn tirrappreżentaha bʼmod grafiku.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Xʼtip taʼ trademark tixtieq tipproteġi?

Skont dak li tixtieq tipproteġi (kelma, figura, kulur, eċċ.) għandek opzjonijiet taʼ trademarks differenti. Ara l-għażliet tiegħek.

Is-sinjali li jifformaw trademark iridu jkunu kapaċi jiddistingwu l-prodotti u s-servizzi taʼ impriża waħda minn dawk taʼ impriża oħra.

Sabiex tkun eliġibbli għar-reġistrazzjoni, it-trademark tiegħek trid tkun distintiva u ma għandhiex tiddeskrivi dak li tbigħ.

 
 

It-trademark tiegħek jenħtieġ li tkun distintiva

Il-konsumaturi jenħtieġ li jkunu jistgħu jirrikonoxxu s-sinjal tiegħek għal dak li hu, pereżempju bħala indikazzjoni tal-oriġini. Jenħtieġ li jiddistingwik minn kumpaniji oħra fis-suq sabiex tkun tistaʼ tipproteġi u tibni l-identità u l-valur tal-marka tiegħek.

It-trademark tiegħek ma jenħtieġx li tiddeskrivi dak li tbigħ

It-trademark tiegħek ma jenħieġx li timmonopolizza sinjal li sempliċement jiddeskrivi l-prodotti u/jew is-servizzi li inti toffri. Sinjali bħal dawn jenħieġ li jibqgħu disponibbli għal kulħadd: għalik u għal kompetituri tiegħek.

 

Għadek ma fhimtx? L-eżempju li ġej jenħtieġ li jneħħi kwalunkwe dubju li għad fadal

Mhux distintiva
Konsumatur mhux ser jara dan il-flixkun, kif ippreżentat hawnhekk, bħala sinjal distintiv li kapaċi jiddistingwi kumpanija waħda minn oħra. Dan is-sinjal jenħtieġ li jibqaʼ disponibbli għall-kumpaniji kollha.

Inbid

Deskrittiva wisq
Fʼdan il-każ, il-konsumaturi mhux sejrin jaraw il-flixkun bħala distintiv, u l-kelma 'inbid' sempliċement tiddeskrivi l-kontenut tal-flixkun. Huma sejrin jarawha biss bħala deskrizzjoni tal-prodott.

Eżempju taʼ kif jenħtieġ li tkun it-trademark tiegħek, distintiva u mhux deskrittiva wisq

Joe
Bloggs

Trademark li tistaʼ tiġi rreġistrata
Madankollu, fʼdan l-eżempju, għalkemm il-flixkun waħdu jista' ma jkunx distintiv, iż-żieda fuq it-tikketta taʼ isem distintiv tgħin biex il-konsumaturi jarawha bħala trademark li tindika marka waħda partikolari.

 

L-EUIPO sejjer jirrifjuta l-applikazzjoni għal trademark tiegħek jekk jemmen li din ma tissodisfax dawn ir-rekwiżiti u ċerti rekwiżiti oħrajn. Jekk tixtieq, inti tista' tivverifika raġunijiet oħrajn għaliex it-trademark tiegħek tista' tiġi rrifjutata (imsejħa wkoll raġunijiet assoluti).

Jekk għandek xi dubju, jenħtieġ li tfittex gwida professjonali. Ma nistgħux nipprovdu parir bħal dan.

 

X’Tipi ta’ trademarks nista’ nirreġistra?

Hemm tliet  tipi ta’ trademarks li tista’ tirreġistra: marki individwali, marki taʼ ċertifikazzjoni u marki kollettivi.

Marka individwali tiddistingwi l-prodotti u s-servizzi ta’ kumpanija partikolari waħda minn dawk ta’ kumpanija oħra.

Madankollu dan ma jfissirx li trademark individwali għandha tkun proprjetà ta’ persuna waħda: trademarks individwali jistgħu jkunu proprjetà ta’ persuna waħda ġuridika jew fiżika jew aktar. Dan ifisser li hemm diversi applikanti.

It-tariffa taʼ applikazzjoni bażika għal trademark individwali tibda bi EUR 850 (mezzi elettroniċi)

Marki kollettivi jiddistingwu l-prodotti u s-servizzi taʼ grupp ta’ kumpaniji jew membri ta’ assoċjazzjoni minn dawk tal-kompetituri. Marki kollettivi jistgħu jintużaw biex tinbena l-fiduċja tal-konsumatur fil-prodotti jew fis-servizzi offruti skont il-marka kollettiva. Taʼ spiss jintużaw biex jiġu identifikati l-prodotti li jikkondividu ċerta karatteristika.

Huma biss l-assoċjazzjonijiet ta’ manifatturi, produtturi, fornituri ta’ servizzi jew negozjanti, kif ukoll persuni ġuridiċi mmexxija mil-liġi pubblika, li jistgħu japplikaw għall-marki kollettivi.

It-tariffa ta’ applikazzjoni għal marka kollettiva hija taʼ EUR 1 500 (mezzi elettroniċi).

Marki taʼ ċertifikazzjoni ġew introdotti fl-EUIPO fl-1 taʼ Ottubru 2017. Dawn huma tip ġdid taʼ trademark fil-livell tal-UE, għalkemm diġà ilhom jeżistu għal ħafna snin fis-sistemi nazzjonali. Jintużaw biex jindikaw li l-prodotti jew is-servizzi jkunu konformi mar-rekwiżiti taʼ ċertifikazzjoni taʼ istituzzjoni jew organizzazzjoni li tiċċertifika; huma sinjal taʼ kwalità sorveljata.

Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, inklużi istituzzjonijiet, awtoritajiet u korpi rregolati bil-liġi pubblika, tistaʼ tapplika għal marki taʼ ċertifikazzjoni tal-UE dment li tali persuna ma tmexxix negozju li jinvolvi l-forniment taʼ prodotti jew servizzi tat-tip iċċertifikat.

It-tariffa ta’ applikazzjoni għal marka taʼ ċertifikazzjoni hija taʼ EUR 1 500 (mezzi elettroniċi).

Lista sħiħa tat-tariffi taʼ trademarks 

 

 

Definizzjoni tad-disinn

Il-protezzjoni tad-disinn hija kapital operatorju importanti għal kumpaniji ta’ kull daqs, mhux biss għal dawk ikbar.

Ir-riċerka tal-EUIPO turi li l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) li huma s-sidien ta’ disinni għandhom 17 % dħul ogħla għal kull impjegat mill-SMEs li mhuma s-sidien tal-ebda dritt tal-proprjetà intellettwali.

Id-disinni huma definiti sew fl-Unjoni Ewropea:

‘Id-dehra ta’ prodott fl-intier tiegħu jew f’parti minnu li tirriżulta mill-karatteristiċi ta’, b’mod partikolari, il-linji, il-konfigurazzjoni, il-kuluri, l-għamla, in-nisġa u/jew il-materjali tal-prodott innifsu u/jew tal-ornamentazzjoni tiegħu’.

Artikolu 3 tar-Regolament dwar id-Disinni Komunitarji

 

Eżempji ta’ disinni

Kważi kull oġġett industrijali jew artiġjanali jista’ jkun eliġibbli għall-protezzjoni tad-disinn (ħlief il-programmi tal-kompjuter)

Fittex eżempju ta’ imballaġġ ta’ prodotti

Imballaġġ ta’ prodotti

RCD 002710731-0001
Fittex eżempju ta’ prodott / sett ta’ prodotti

Prodott / sett ta’ prodotti

RCD 002490193-0001
Fittex eżempju ta’ prodotti komposti

Prodotti komposti

RCD 000408166-0001
Fittex eżempju ta’ partijiet ta’ prodotti

Partijiet ta’ prodotti

RCD 229752-0001
 
Fittex eżempju ta’ ikoni tal-kompjuter

Ikoni tal-kompjuter

RCD 003001494-0002
Fittex eżempju ta’ tpinġijiet u xogħol tal-arti

Disinni grafiċi

RCD 004547370-0002
 
Fittex eżempju ta’ preżentazzjonijiet

Preżentazzjonijiet

RCD 002213793-0001
Fittex eżempju ta’ ornamenti

Ornamenti

RCD 001446066-0009
Fittex eżempju ta’ disinn tal-web

Disinn tal-web

RCD 003465632-0001
 

Ftit teorija

Il-Proprjetà Intellettwali

Il-ħsieb wara l-proprjetà intelletwali (PI) huwa sempliċi u ilu magħna żmien twil. Kull fejn immorru, ninsabu mdawrin bil-proprjetà intellettwali.

Ħsibijiet u ideat biss mhumiex biżżejjed; il-proprjetà intellettwali tiddefinixxi u tipproteġi l-innovazzjonjiet u l-kreazzjonijiet tal-bniedem

 • It-Trademarks juru l-oriġini tal-prodotti lill-konsumaturi
 • Id-Disinni jispeċifikaw kif jidhru l-prodotti
 • Id-Drittijiet tal-awtur huma relatati mal-kreazzjonijiet artistiċi, bħall-kotba, il-mużika, il-pitturi, l-iskulturi u l-films
 • Il-Privattivi jipproteġu l-invenzjonijiet tekniċi fl-oqsma kollha tat-teknoloġija

Il-proprjetà intellettwali tippremja lill-innovaturi u tippermetti li kulħadd jibbenefika mill-kisbiet tagħhom.

 

Il-Metro tal-Proprjetà Intellettwali: id-disinjaturi ta’ spiss joħolqu mill-ġdid ideat biex joħolqu xi ħaġa ġdida, utli u unika. Niżżel din il-mappa – se tgħinek tirreġistra d-drittijiet tiegħek.


Adattament tal-kunċett tal-mappa tal-metro li tirrappreżenta l-iskedi ta’ żmien tal-proċessi differenti tal-Proprjetà Intellettwali

 

Aktar riżorsi dwar il-PI

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 01-07-2020
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja