Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea


Fond għall-SMEs


 
L-Ideas Powered for business SME Fund hija skema ta’ għotjiet maħluqa biex tgħin id- drittijiet tal-proprjetà intellettwali (PI) ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs). Il- Fond għall-SMEs huwa inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea implimentata mill- Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) u se sseħħ mill- 10 ta’ Jannar 2022 sas-16 ta’ Diċembru 2022.

Il-fondi huma limitati u huma disponibbli fuq il-bażi ta’ min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel.

Għaliex huwa neċessarju li tipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek

Il-protezzjoni tal-PI tiegħek hija essenzjali fl-era diġitali. Hija l-uniku mod legali biex tevita li l-ideat, il-prodotti jew is-servizzi tiegħek ikunu kkuppjati jew użati mingħajr permess. Il-protezzjoni tal-PI tista’ tkopri ħafna assi differenti, inkluż trademarks, disinji, privattivi, identitajiet korporattivi, prodotti, servizzi u proċessi.

Min jista’ jibbenefika mill-Fond għall-SMEs

Il-Fond għall-SMEs joffri appoġġ finanzjarju għall- SMEs stabbiliti fl-Unjoni Ewropea. L-applikazzjoni tista’ titressaq minn sid, impjegat jew rappreżentant awtorizzat ta’ SME tal-UE li jaġixxi f’isimha. L-għotjiet huma dejjem trasferiti direttament lill-SMEs.

Kif jaħdem il-Fond għall-SMEs:

Agħżel

PAJJIŻEK

Il- fond għall-SMEs huwa programm ta’ rimborż li joħroġ vawċers li jistgħu jintużaw biex ikopru parzjalment it-tariffi għall-attivitajiet magħżula. Hemm żewġ tipi ta’ vawċers disponibbli skont l-attività kkonċernata:

Vawċer 1

EUR 1 500

Għall-użu għat-tariffi tal-IP Scan, tat-trademarks u tad-disinji.

Vawċer 2

EUR 750

Għall-użu għat-tariffi tal-privattivi.

 
 
 
 
 
 


Biex tibbenefika mill-Fond għall-SMEs, inti għandek bżonn:
 1. Tirreġistra, tilloggja fil-‘‘kont tal-Fond għall-SMEs” tiegħek u tissottometti formola ta’ applikazzjoni.
 2. Wara li l-applikazzjoni tiegħek tkun approvata, inti se tirċievi notifika tal-premju tal-għotja u l-vawċer(s)* tiegħek. Imbagħad inti tista’ titlob l-attivitajiet tal-PI li teħtieġ.
 3. Sabiex tkun rimborżat għall-attivitajiet tal-PI mitluba tiegħek, inti għandek bżonn tapplika għar-rimborż wara li tħallas għall-attivitajiet billi tuża l-formola disponibbli fil-kont tal-Fond għall-SMEs tiegħek.
*Nota: Il-vawċers huma validi għal 4 xhur mill-mument li inti tirċievi l-għotja, u jistgħu jkunu estiżi għal xahrejn aktar waqt l-aħħar 30 ġurnata tal-perjodu oriġinali ta’ 4 xhur jekk ikun meħtieġ. Waqt dan il-perijodu, inti tista’ titlob u tħallas għal attivitajiet tal-PI u mbagħad titlob ir-rimborż korrispondenti, b’hekk tattiva l-vawċer(s) tiegħek.

Kun ċert li tuża l-vawċer(s) tiegħek waqt il-perjodu ta’ validità!

Wara li tattiva l-vawċer(s) tiegħek, hemm perjodu ta’ implimentazzjoni” li matulu inti tkun tista’ titlob aktar attivitajiet u titlob għal rimborż addizzjonali. Dan il-perjodu jdum:
 • 6 xhur għal Vawċer 1
 • 12-il xahar għal Vawċer 2
F’kull każ inti għandek massimu ta’ 30 ġurnata addizzjonali biex titlob ir-rimborż wara l-“perjodu ta’ implimentazzjoni”.

Attivitajiet li tista’ tapplika għalihom

L-edizzjoni tal-2022 tal-Fond għall-SMEs tkopri diversi attivitajiet biex jgħinuk timplimenta l-istrateġija tal-assi tal-PI tiegħek skont il-bżonnijiet tan-negozju tiegħek.

Rimborż ta’ 90 % għal servizzi ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali (IP Scan)

 • Permezz ta’ intervisti organizzati ma’ espert tal-PI magħżul mill-uffiċċju nazzjonali tal-PI, inti teżamina b’mod kollaborattiv il-mudell tan-negozju, il-prodotti jew is-servizzi u l-pjanijiet ta’ tkabbir tiegħek biex tiddetermina l-istrateġija tal-PI l-aktar xierqa għan-negozju tiegħek. IP Scan ma jikkostitwixxix servizz legali.

 • Wara l-valutazzjoni, l-espert tal-PI se jipprovdilek rapport sħiħ dwar l-istrateġija tal-PI tiegħek u jipproponi sett tal-aqwa prattiki u rakkomandazzjonijiet dwar kif tmexxi, tipproteġi u tiżviluppa d-drittijiet tal-PI tiegħek fil-futur.

 • L-IP Scan ikopri d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali kollha (trademarks, disinji, privattivi, mudelli ta’ utilità, varjetajiet ta’ pjanti, indikazzjonijiet ġeografiċi) anke dawk li mhumiex irreġistrati/li ma jistgħux ikunu rreġistrati (drittijiet tal-awtur, sigrieti tal-mestier) kif ukoll ismijiet ta’ kumpaniji u ismijiet ta’ dominji.

 • Għal aktar informazzjoni dettaljata dwar is-servizz tal-IP Scan u l-benefiċċji tiegħu, jekk jogħġbok żur il-paġna tal-IP Scan. Għal aktar informazzjoni dwar l-IP Scan fi ħdan il-qafas tal-Fond għall-SMEs, jekk jogħġbok ikkonsulta s-sit web tal-  uffiċċju tal-PI.

 

Il-livell ta’ protezzjoni (nazzjonali, reġjonali, tal-UE jew internazzjonali) li tagħżel se jiddependi mill-istrateġija tan-negozju tiegħek u l-pjanijiet ta’ tkabbir tiegħek. Jekk m’intix ċert dwar liema protezzjoni għandek tapplika għaliha, jew f’liema livell territorjali, servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali (IP Scan) jew konsultazzjoni mingħajr ħlas tal-PI (servizz pro bono) jistgħu jgħinuk tieħu d-deċiżjoni t-tajba.

 • Rimborż ta’ 75 % għal tariffi tat-trademarks u tad-disinji fil-livell tal-UE:
  Inti tista’ tapplika għal rimborż ta’ 75 % għal tariffi tal-applikazzjoni għal trademark u/jew disinn, tariffi addizzjonali tal-klassijiet, u l-eżaminazzjoni, ir-reġistrazzjoni, il-pubblikazzjoni u d-diferiment tat-tariffi tal-pubblikazzjoni fuq livell tal-UE. Ir-reġistrazzjoni għal din it-tip ta’ protezzjoni għandha titwettaq mill-EUIPO.

 • Rimborż ta’ 75 % għal tariffi tat-trademarks u tad-disinji fuq livell nazzjonali u reġjonali
  Inti tista’ tapplika għal rimborż ta’ 75 % għal tariffi tal-applikazzjoni għal trademark u/jew disinji, tariffi addizzjonali tal-klassijiet, u l-eżaminazzjoni, ir-reġistrazzjoni, il-pubblikazzjoni u d-diferiment tat-tariffi tal-pubblikazzjoni fuq il-livell nazzjonali u reġjonali. Ir-reġistrazzjoni għal dan it-tip ta’ protezzjoni għandha titwettaq direttament permezz ta’ uffiċċju nazzjonali tal-PI jew l-Uffiċċju tal-Benelux għall-Proprjetà Intellettwali (għall-protezzjoni fuq il-livell reġjonali li jkopri il-Belġju, in-Netherlands u l-Lussemburgu).

 • Rimborż ta’ 50 % għal tariffi tat-trademarks u tad-disinji barra mill-UE
  Inti tista’ tapplika għal rimborż ta’ 50 % għat-tariffi tal-applikazzjoni bażika tat-trademarks u/jew tad-disinji, it-tariffi ta’ deżinjazzjoni, u t-tariffi ta’ deżinjazzjoni sussegwenti barra mill-UE. It-tariffi ta’ deżinjazzjoni għall-pajjiżi tal-UE huma esklużi, l-istess bħal tariffi ta’ ġestjoni imposti mill-uffiċċju ta’ oriġini. L-applikazzjoni għal dan it-tip ta’ protezzjoni għandha titwettaq mill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO).

 

 • Rimborż ta’ 50 % għal tariffi ta’ privattivi fuq livell nazzjonali
  Inti tista’ tapplika għal rimborż ta’ 50 % għall-għotja minn qabel ta’ privattiva (eż. il-preżentazzjoni, it-tfitxxija u l-eżaminazzjoni), it-tariffi tal-għotja u tal-pubblikazzjoni fuq livell nazzjonali. Ir-reġistrazzjoni għal dan it-tip ta’ protezzjoni għandha titwettaq direttament permezz ta’ uffiċċju nazzjonali tal-PI.

Informazzjoni dettaljata dwar il-limiti u t-tariffi tista’ tinstab fis-sejħa għal proposti u l- annessi korrispondenti.

L- uffiċċju tal-PI joffri wkoll is-servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali tiegħu li mhuwiex kopert mill-Fond għall-SMEs. Ara hawnhekk għal aktar dettalji.

Qabel ma tapplika:

Il-proċess ta’ applikazzjoni huwa sempliċi. Kun ċert biss li jkollok id-dokumenti li ġejjin lesti meta tapplika. Dawn id-dokumenti għandhom ikunu f’format PDF (il-verżjonijiet skennjati ta’ dokumenti fiżiċi f’format PDF huma aċċettati). Id-dokumentazzjoni sottomessa kollha għandha tkun leġibbli u mingħajr protezzjoni bil-password.
 
Ir-rendikont bankarju tal-kumpanija tiegħek ( kampjun) li jinkludi d-dettalji li ġejjin: l-isem tal-kumpanija bħala detentur ta’ kont; in-numru tal-IBAN sħiħ bil-kodiċi tal-pajjiż ( eżempji); u l-kodiċi BIC/SWIFT.
 
Iċ-ċertifikat tal-VAT jew iċ-ċertifikat tan-numru ta’ reġistrazzjoni nazzjonali tal-kumpanija tiegħek, maħruġ mill-awtorità nazzjonali kompetenti.
 
Jekk l-SME tiegħek tuża s-servizzi ta’ rappreżentant jew inti rappreżentant li qiegħed taġixxi f’isem SME, inti għandek tissottometti “Dikjarazzjoni fuq l-unur” ( mudell), iffirmata mis-sid awtorizzat jew impjegat tal-SME.

Lista ta’ tariffi u kuntatti:

Hawn taħt tista’ tikkonsulta l-lista ta’ tariffi rimborsabbli għal kull attività u pajjiż, kif ukoll il-kuntatti speċifiċi fl-EUIPO, fid-WIPO u fl-IPOs tal-Istati Membri biex tikseb assistenza fir-rigward tal-aspetti kollha relatati mal-Fond għall-SMEs

Din il-lista hija purament indikattiva u soġġetta għal modifiki ulterjuri, minħabba li tikkumpila informazzjoni minn sorsi differenti. Jekk jogħġbok irreferi għas-sors oriġinali biex tikseb l-aktar informazzjoni aġġornata

Here you can also find a summary of the Contacts at the National IP Offices

 

Jekk għandek bżonn l-għajnuna:

Inti tista’ ssib informazzjoni dettaljata dwar Ideas Powered for business SME Fund fis-sejħa għal proposti.

Jekk għandek xi mistoqsijiet, tista’ tirreferi għall-Mistoqsijiet Frekwenti tagħna jew iċċettja magħna online bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bit-Taljan jew bl-Ispanjol. Aħna disponibbli mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.30 sas-18.30 (GMT+1).

Tista’ wkoll tibgħatilna mistoqsija b’email fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE:information@euipo.europa.eu.

Għodod utli:

Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja