Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Oppożizzjoni

 

An opposition is a procedure that involves two parties:
  • an applicant who filed an EU trade mark application;
  • an opponent who can file a form within 3 months after a trade mark has been published.
This procedure allows the opponent to protect his or her earlier EU trade mark or other rights against a new EU trade mark application.

A notice of opposition may be submitted by the opponent who could be:
  • a proprietor of an earlier trade mark or of other rights;
  • a representative, authorised person entitled to do so.
After examination of the opposition and if it is admissible, the involved parties will be invited to send additional information and evidence to support their positions.

If the opposition is justified, the contested EU trade mark application will not be registered. If the opposition is rejected, the Office will proceed with the registration of the EU trade mark.

Any party adversely affected by the decision may launch an appeal before the Board of Appeal.

All opposition decisions are published online and available in eSearch plus.

The applicant can minimise the risk of opposition by searching for potential conflicts before they apply.

Further information on how to file a notice of opposition against an EU trade mark or international registration and the grounds.

Further information on the registration process.


 


L-eżistenza ta’ drittijiet preċedenti tikkostitwixxi raġuni relattiva għar-rifjut tar-reġistrazzjoni ta’ trademark tal-Unjoni Ewropea. L-Uffiċċju ma jistax jeżamina fuq l-inizjattiva tiegħu stess raġunijiet bħal dawn għal rifjut. Għaldaqstant, l-applikazzjoni għal trademark tal-UE hija ppubblikata fil-Bullettin tat-Trademarks tal-UE u jingħata perjodu ta’ 3 xhur li matulu jista’ jiġi ppreżentat avviż ta’ oppożizzjoni biex jiġu protetti drittijiet preċedenti li t-trademark tal-Unjoni Ewropea futura tista’ taffettwa.

Għalhekk, il-Bullettin tat-Trademarks tal-Unjoni Ewropea jikkostitwixxi l-mezzi ta’ kif jiġi ppubbliċizzat il-fatt li ġiet ippreżentata applikazzjoni għal trademark tal-Unjoni Ewropea, b’hekk il-proprjetarji ta’ drittijiet preċedenti jkunu jistgħu jipproteġu t-tali dritt.

Inti tista’ toħloq ukoll twissija fi ħdan iż-Żona tal-Utent tiegħek, li tista’ tinfurmak dwar il-preżentazzjoni ta’ trademarks simili għal tiegħek.

Aktar dettalji dwar it-tiftixiet jistgħu jinstabu fuq FAQs dwar id-Disponibbiltà tat-Tiftix.


Avviżi ta’ oppożizzjoni, ippreżentati f’limitu ta’ żmien ta’ 3 xhur wara l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trademark tal-Unjoni Ewropa, jiġu pproċessati mit-Taqsima tal-Oppożizzjoni. Wara li jsir kontroll jekk it-tariffa tħallsitx fil-ħin, it-Taqsima tal-Oppożizzjoni teżamina jekk l-avviż ta’ oppożizzjoni jissodisfax ir-rekwiżiti bażiċi. Jekk din issib nuqqas li jista’ jiġi rrimedjat, l-opponent jintalab jagħmel dan.
Ladarba din il-fażi tkun waslet fl-aħħar, l-applikant għal trademark tal-Unjoni Ewropea jiġi infurmat bl-avviż ta’ oppożizzjoni. F’dan l-istadju, jibda perjodu ta’ xahrejn li fih iż-żewġ partijiet jistgħu jikkuntattjaw lil xulxin biex jippruvaw jaslu għal soluzzjoni amikevoli. Dan huwa magħruf bħala l-perjodu ta’ riflessjoni.

Għal aktar informazzjoni dwar id-drittijiet tiegħek, jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna kif tħares id-drittijiet tiegħek fit-taqsima tas-sit web tagħna dwar it-trademarks li jiġu rreġistrati.


In order to ensure an efficient protection of your rights, we recommend consulting a legal practitioner specialised in trade mark matters. You can find a list of representatives before the EUIPO in eSearch plus


Il-perjodu “ta’ riflessjoni” huwa magħmul mix-xahrejn wara l-avviż ta’ oppożizzjoni u jiġi qabel il-bidu tal-fażi kontenzjuża (li fiha jipparteċipaw kemm l-opponent kif ukoll l-applikant). Jekk il-fażi kontenzjuża tkun għadha ma bdietx, u jekk iż-żewġ partijiet jilħqu ftehim li jġib fi tmiemha l-oppożizzjoni, l-ebda parti ma tiġi ordnata tħallas l-ispejjeż.
Barra minn hekk, jekk il-ftehim li jintlaħaq ikun ibbażat fuq ir-restrizzjoni tal-lista ta’ oġġetti u servizzi tat-trademark tal-UE billi jiġu esklużi dawk affettwati mill-oppożizzjoni jew jekk dan ikun ibbażat fuq l-irtirar tal-applikazzjoni għal trademark tal-UE, l-Uffiċċju jagħti lura t-tariffa ta’ oppożizzjoni lill-opponent.

Aktar dettalji jistgħu jinsabu fil-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 1, Kwistjonijiet Proċedurali.


L-oppożizzjonijiet kontra applikazzjonijiet għal trademark tal-UE għandhom jiġu ppreżentati fi żmien 3 xhur wara l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trademark tal-UE fil-Bulettin tat-Trademarks tal-UE.
Għall-konvenjenza tiegħek, l-oppożizzjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati wkoll permezz tal-formola online. Ladarba l-formola online tkun ġiet sottomessa, jiġi allokat numru ta’ oppożizzjoni għat-talba tiegħek.
L-oppożizzjoni titqies li tkun ġiet sottomessa b’mod xieraq biss jekk it-tariffa tal-oppożizzjoni tkun tħallset.

Aktar informazzjoni dwar kif għandek tippreżenta avviż ta’ oppożizzjoni kontra EUTM jew reġistrazzjoni internazzjonali.


Yes, the EUIPO accepts a notice of opposition against an EU trade mark application before the EU trade mark application has been published in the EU Trade Marks Bulletin, thus before the commencement of the opposition period. The opposition will be kept on hold and be deemed to have been filed on the first day of the opposition period, namely the first day after the publication of the EU trade mark application in Part A1 of the EU Trade Marks Bulletin.

Further details on how to file a notice of opposition can be found in the Guidelines, Part C, Opposition, Section 1, Procedural Matters.


Sabiex tippreżenta avviż ta’ oppożizzjoni, l-Uffiċċju għandu jirċievi ħlas fi ħdan sal-limitu ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ oppożizzjoni.
Aktar dettalji dwar tariffa ta’ oppożizzjoni.


L-applikanti li ma għandhomx id-domiċilju, il-post prinċipali tan-negozju tagħhom jew stabbiliment kummerċjali reali u effettiv fi ħdan iż-ŻEE (Żona Ekonomika Ewropea) huma mitluba li jiġu rrappreżentati quddiem l-Uffiċċju. Sabiex taċċessa l-lista ta’ rappreżentanti tal-Uffiċċju, jekk jogħġbok ikkonsulta eSearch plus.
 


It-Taqsima tal-Oppożizzjoni tal-EUIPO tuża l-ħames lingwi tal-Uffiċċju (Ingliż, Franċiż, Ġermaniż, Taljan u Spanjol). L-avviż ta’ oppożizzjoni jista’ jiġi ppreżentat biss f’waħda minn dawn il-lingwi u l-lingwa għandha taqbel ukoll ma’ waħda miż-żewġ lingwi magħżula mill-applikant għat-trademark tal-Unjoni Ewropea, kif indikat mal-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni fil-Bullettin tat-Trademarks tal-UE. Din il-lingwa mbagħad se tintuża matul il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni.


Jekk l-avviż ta’ oppożizzjoni jiġi ppreżentat f’waħda mil-lingwi tal-Uffiċċju (Ingliż, Franċiż, Ġermaniż, Taljan u Spanjol) li, madankollu, ma taqbilx mal-lingwi tal-applikazzjoni għal trademark tal-UE kkontestata, l-opponent jingħata limitu ta’ żmien ta’ xahar li fih irid jipproduċi traduzzjoni fil-lingwa xierqa.

Aktar dettalji dwar il-Lingwa tal-proċedimenti jistgħu jinstabu fil-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 4, Lingwa tal-Proċedimenti.


Avviż ta’ oppożizzjoni jista’ jiġi ppreżentat fi żmien perjodu ta’ tliet xhur wara l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trademark tal-UE. Id-data uffiċjali tal-pubblikazzjoni hija d-data li fiha l-applikazzjoni hija ppubblikata fil-Parti A1 tal-Bullettin tat-Trademarks tal-Unjoni Ewropea. L-avviż ta’ oppożizzjoni u l-pagament tat-tariffa ta’ oppożizzjoni għandhom jaslu l-Uffiċċju f’dan il-limitu ta’ żmien.

Aktar dettalji dwar kif tippreżenta avviż ta’ oppożizzjoni jistgħu jinstabu fil-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 1, Kwistjonijiet Proċedurali.
Aktar informazzjoni dwar it-tariffi ta’ oppożizzjoni


Persuni fiżiċi jew legali jistgħu jippreżentaw avviż ta’ oppożizzjoni bbażat fuq dawk it-trademarks kollha li huma kkunsidrati meħtieġa, diment li huma l-proprjetarji.

Aktar informazzjoni tista’ tinstab fil-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 0, Introduzzjoni.


Le. L-opponent għandu jkun persuna fiżika jew legali unika u għandu jibbaża l-avviż ta’ oppożizzjoni fuq trademarks li l-opponent huwa l-proprjetarju tagħhom. Għaldaqstant, jekk oppożizzjoni għal applikazzjoni għal trademark tal-UE tkun ibbażata fuq bosta trademarks li jappartjenu għal kumpaniji differenti (persuni fiżiċi jew legali differenti), kull persuna jkollha tippreżenta avviż ta’ oppożizzjoni separat.
Jista’ jkun hemm biss aktar minn opponent wieħed fuq l-istess avviż ta’ oppożizzjoni meta jkunu koproprjetarji tat-trademarks invokati.

Aktar dettalji dwar din il-kwistjoni jinstabu fil-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 0, Introduzzjoni.


Iva. Il-lingwa tal-proċedimenti hija stabbilita meta l-opponent jagħżel waħda mil-lingwi tal-Uffiċċju, li għandha tkun taqbel ukoll ma’ waħda miż-żewġ lingwi indikati fl-applikazzjoni għal trademark tal-UE. Il-korrispondenza kollha mal-Uffiċċju, kif ukoll kwalunkwe dokument li fuqu l-opponenti jibbażaw id-drittijiet tagħhom, għandhom jiġu fformulati jew tradotti fil-lingwa tal-proċedimenti.

Aktar dettalji dwar din il-kwistjoni jinstabu fil-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 1, Kwistjonijiet Proċedurali.


L-Uffiċċju jinnotifika l-avviż ta’ oppożizzjoni ladarba jiġi stabbilit li l-oppożizzjoni hija ammissibbli skont ir-Regolament dwar it-trademark tal-UE (EUTMR). Madankollu, dan ma jfissirx li huwa “komplut”. Wara l-iskadenza tal-perjodu “ta’ riflessjoni” u jekk il-partijiet ma jkunux għadhom laħqu soluzzjoni amikevoli, l-opponent għandu perjodu ta’ xahrejn li fihom irid ilesti l-fajl billi jissottometti l-evidenza li fuqha jibbażaw l-argumenti u d-drittijiet tal-opponent. L-Uffiċċju mbagħad jibgħat id-dokumenti li jkun irċieva lill-applikant sabiex b’hekk l-applikant ikun jista’ jissottometti osservazzjonijiet fi żmien perjodu ta’ xahrejn.

Aktar dettalji dwar din il-kwistjoni jinstabu fil-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 1, Kwistjonijiet Proċedurali)


It-trademarks huma soġġetti għall-obbligu li jitqiegħdu għal użu reali u ġenwin fis-suq fi żmien perjodu ta’ 5 snin wara r-reġistrazzjoni tagħhom fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant, ir-Regolament dwar it-trademark tal-UE (EUTMR) jagħti l-opportunità lill-applikant biex jitlob lill-opponent jissottometti prova tal-użu tat-trademarks li fuqhom ġiet ibbażata l-oppożizzjoni, diment li dawn it-trademarks ikunu ilhom irreġistrati għal aktar minn 5 snin. It-talba għal prova ta’ użu għandha tkun “inkondizzjonata” u sottomessa f’“dokument separat”.
Dawn l-oġġetti jew is-servizzi li għalihom ma ġietx sottomessa prova ta’ użu jiġu esklużi mill-oppożizzjoni. Fi kliem ieħor, il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni jistgħu jkomplu biss fir-rigward tat-trademarks u l-oġġetti u s-servizzi li għalihom tkun ġiet sottomessa prova ta’ użu reali u ġenwin. Jekk ma tiġix sottomessa prova ta’ użu għal kwalunkwe oġġett u servizz li fir-rigward tagħhom ġiet/ġew irreġistrata/irreġistrati trademark(s) preċedenti, l-oppożizzjoni se tiġi miċħuda.

Aktar dettalji dwar din il-kwistjoni jinstabu fil-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 6, Prova ta' Użu.


L-evidenza sottomessa għandha tkun magħmula minn “indikazzjonjiet dwar il-post, il-ħin, il-limitu u n-natura tal-użu tat-trademark invokata għall-oġġetti u s-servizzi li fir-rigward tagħhom din hija rreġistrata u li fuqhom hija bbażata l-oppożizzjoni”. Pereżempju, l-evidenza tista’ tkun magħmula minn dokumenti ta’ sostenn u oġġetti bħal imballaġġ, tikketti, listi tal-prezzijiet, katalgi, fatturi, ritratti, reklami f’gazzetta u stqarrijiet ġuramentati jew affermati.

Aktar dettalji dwar din il-kwistjoni jinstabu fil-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 6, Prova ta’ Użu.
 


Id-deċiżjoni dwar it-tqassim tal-ispejjeż tingħata f’deċiżjoni dwar is-sustanza. Fil-każijiet l-oħra kollha fejn it-Taqsima tal-Oppożizzjoni tal-EUIPO tagħlaq il-każ, deċiżjoni dwar l-ispejjeż tiġi mehmuża man-notifika. Fejn l-ispejjeż huma limitati għall-ispejjeż ta’ rappreżentazzjoni u tat-tariffa ta’ oppożizzjoni, id-deċiżjoni li tistipula l-ammont tal-ispejjeż tiġi inkluża fid-deċiżjoni dwar it-tqassim tal-ispejjeż skont il-limiti massimi stabbiliti fl-Artikolu 18 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tat-trademark tal-UE.

Aktar dettalji dwar din il-kwistjoni jistgħu jinstabu fil-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 1, Kwistjonijiet Proċedurali)


L-evidenza mressqa għandha tkun magħmula minn “indikazzjonijiet dwar il-post, il-ħin, il-limitu u n-natura tal-użu tat-trademark li qed topponi għall-prodotti u s-servizzi li fir-rigward tagħhom din hija rreġistrata u li fuqhom hija bbażata l-oppożizzjoni”. Pereżempju, l-evidenza tista’ tkun magħmula minn dokumenti u oġġetti ta’ sostenn bħal imballaġġ, tikketti, listi tal-prezzijiet, katalgi, fatturi, ritratti, reklami f’gazzetta u stqarrijiet ġuramentati jew affermati. L-evidenza għandha tiġi pprovduta b’mod strutturat u għandha tinkludi indiċi.


Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet ipprovduti f’din il-paġna jservu għan purament informattiv u mhumiex punt ta’ referenza legali. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta r-Regolamenti dwar it-Trademark tal-Unjoni Ewropea u dwar id-Disinn Komunitarju jew il-Linji Gwida dwar it-Trademark / id-Disinn .

Għal aktar informazzjoni dwar il-mod li bih l-Uffiċċju jiġġestixxi d-data personali tiegħek, jekk jogħġbok ikkonsulta d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.