Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Tariffi li jitħallsu direttament lill-EUIPO

Lista ta' tariffi li jitħallsu direttament lill-EUIPO
Kodiċi tat-tariffa Deskrizzjoni tat-tariffa Ammont
D-001 Tariffa ta' reġistrazzjoni (Artikolu 36(4) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 6(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) € 230
Tariffa ta' reġistrazzjoni addizzjonali fir-rigward ta' kull disinn addizzjonali inkluż f'applikazzjoni multipla (Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 6(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002):
D-002 Tariffa għal kull disinn mit-tieni sal-għaxar disinn € 115
D-003 Tariffa għal kull disinn mill-ħdax-il disinn 'il quddiem € 50
  Tariffa ta' Deżinjazzjoni Individwali għal reġistrazzjoni internazzjonali (Artikolu 106c tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 7(2) tal-Att ta' Ġinevra (għal kull disinn) info € 62
D-011 Tariffa ta' pubblikazzjoni (Artikolu 36(4) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) € 120
Tariffa ta' pubblikazzjoni addizzjonali fir-rigward ta' kull disinn addizzjonali inkluż f'applikazzjoni multipla (Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 6(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002):
D-012 Tariffa għal kull disinn mit-tieni sal-għaxar disinn € 60
D-013 Tariffa għal kull disinn mill-ħdax-il disinn 'il quddiem € 30
D-021 Tariffa għal differiment ta' pubblikazzjoni (Artikolu 36(4) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) € 40
Tariffa addizzjonali għal differiment ta' pubblikazzjoni fir-rigward ta' kull disinn addizzjonali inkluż f'applikazzjoni multipla soġġett għal differiment ta' pubblikazzjoni (Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 6(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002):
D-022 Tariffa għal kull disinn mit-tieni sal-għaxar disinn € 20
D-023 Tariffa għal kull disinn mill-ħdax-il disinn 'il quddiem € 10
D-004 Tariffa għall-pagament tardiv tat-tariffa ta' reġistrazzjoni (Artikolu 107(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 10(3) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) € 60
D-014 Tariffa għall-pagament tardiv tat-tariffa ta' pubblikazzjoni (Artikolu 107(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 10(3) u Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) € 30
D-024 Tariffa għall-pagament tadiv tat-tariffa għal differiment ta' pubblikazzjoni (Artikolu 107(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 10(3) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) € 10
D-030 Tariffa għall-pagament ta' tariffi addizzjonali għal applikazzjonijiet multipli kif imsemmijin fit-2, 4 u 6 ta' dan l-anness (Artikolu 107(2)(d) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 10(3) u Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) 25 %
tat-tariffi addizzjonali
Tariffa ta' tiġdid (Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 22(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) għal kull disinn, inkluż jew le f'reġistrazzjoni multipla:
D-041 Tariffa għall-ewwel perjodu ta' tiġdid € 90
D-042 Tariffa għat-tieni perjodu ta' tiġdid € 120
D-043 Tariffa għat-tielet perjodu ta' tiġdid € 150
D-044 Tariffa għar-raba' perjodu ta' tiġdid € 180
D-045 Tariffa għall-pagament tardiv tat-tariffa ta' tiġdid jew is-sottomissjoni tardiva tat-talba għal tiġdid (Artikolu13(3) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 22(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) 25 %
tat-tariffi addizzjonali
Tariffa ta' tiġdid individwali għal reġistrazzjoni internazzjonali (Artikolu 13(1) u 106c tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 22(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002 għal kull disinn: info
  Tariffa għall-ewwel perjodu ta' tiġdid — (għal kull disinn) € 31
  Tariffa għat-tieni perjodu ta' tiġdid — (għal kull disinn) € 31
  Tariffa għat-tielet perjodu ta' tiġdid — (għal kull disinn) € 31
  Tariffa għar-raba' perjodu ta' tiġdid — (għal kull disinn) € 31
D-050 Tariffa għall-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità (Artikolu 52(2) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) € 350
D-052 Tariffa ta' appell (Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 35(3) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) € 800
D-054 Tariffa għal restitutio in integrum (Artikolu 67(3) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002) € 200
D-060 Tariffa għar-reġistrazzjoni tat-trasferiment ta' applikazzjoni għal disinn Komunitarju (Artikoli 34(2) u 107(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 23(7) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) € 200
għal kull disinn info
D-061 Tariffa għar-reġistrazzjoni tat-trasferiment ta' disinn Komunitarju rreġistrat (Artikolu 107(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 23(3) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) € 200
għal kull disinn info
D-062 It-tariffa għar-reġistrazzjoni ta' liċenzja jew dritt ieħor fir-rigward ta' disinn Komunitarju rreġistrat (Artikolu 107(2)(g) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 23(3) u Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) jew applikazzjoni għal disinn Komunitarju (Artikoli 34(2) u 107(2)(g) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 23(3); Artikolu 24(1) u Artikolu 24(4) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002):
(a) għotja ta' liċenzja;
(b) trasferiment ta' liċenzja;
(c) ħolqien ta' dritt in rem;
(d) trasferiment ta' dritt in rem;
(e) imposta fuq l-eżekuzzjoni
€ 200
għal kull disinn info
D-063 Tariffa għall-kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni ta' liċenzja jew dritt ieħor (Artikolu 107(2)(h) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 26(3) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) € 200
għal kull disinn info
Tariffa għall-ħruġ ta' kopja tal-applikazzjoni għal disinn Komunitarju rreġistrat (Artikolu 107(2)(n) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 74(5) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002), kopja taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni (Artikolu 107(2)(e) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002), jew estratt mir-reġistru (Artikolu 107(2)(i) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 69(6) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002):
D-070 Kopja jew estratt mhux iċċertifikat/a € 10
D-071 Kopja jew estratt iċċertifikat/a € 30
D-072 Tariffa għall-ispezzjoni tal-fajls (Artikolu 107(2)(j) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 74(1) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) € 30
Tariffa għall-ħruġ ta' kopji ta' dokumenti ta' preżentazzjoni (Artikolu 107(2)(k) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 74(5) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002):
D-073 Kopja mhux iċċertifikata € 10
D-074 Kopja ċċertifikata € 30
  U għal kull paġna li taqbeż l-10 € 1
D-075 Tariffa għall-komunikazzjoni ta' informazzjoni f'fajl (Artikolu 107(2)(l) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 75 tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002): € 10
  U għal kull paġna li taqbeż l-10 € 1
D-080 Tariffa għar-rieżami tad-determinazzjoni tal-ispejjeż proċedurali li għandhom jiġu rimborsati (Artikolu 107(2)(m) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002; Artikolu 79(4) tar-Regolament (KE) Nru 2245/2002) € 100
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja