Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Rappreżentanti

Applikant li ma jkollux id-domiċilju jew is-sede prinċipali ta' negozju tiegħu jew stabbiliment kummerċjali reali u effettiv fl-Unjoni Ewropea, għandu jkun rappreżentat minn rappreżentant professjonali. Lista ta' rappreżentanti tista' tinstab fil-websajt tal-EUIPO.

Applikant li jkollu d-domiċilju jew is-sede prinċipali ta' negozju tiegħu jew stabbiliment kummerċjali reali u effettiv fl-Unjoni Ewropea, jista' jew jaġixxi f'ismu stess jew inkella jaħtar rappreżentant.

Jekk ir-rappreżentant ikun diġà ppreżenta applikazzjoni mal-EUIPO, huwa jkollu n-numru tal-ID ta' Rappreżentant tal-EUIPO. Jekk taf dan in-numru, inti tista' tużah meta jkun meħtieġ. Inkella, ser ikollok timla l-informazzjoni rappreżentanti neċessarja kollha. Rappreżentant ġdid jista' jew ikun prattikant legali, inkella rappreżentant tal-impjegati.

 
  • Prattikant Legali

    Prattikant legali jrid ikun kwalifikat fi Stat Membru tal-UE u intitolat biex jaġixxi f'dak l-Istat Membru bħala rappreżentant f'affarijiet ta' marki kummerċjali jew disinji u li jkollu s-sede tan-negozju tiegħu fl-Unjoni Ewropea. Prattikant legali jista' jkollu konnessjonijiet ma' assoċjazzjoni eżistenti ta' rappreżentanti, f'liema każ għandha tintuża l-ID tal-assoċjazzjoni.

    N.B.: Skont il-liġi Pollakka, il-prattikanti legali Pollakki ma jistgħux jintgħażlu bħala rappreżentanti għal preżentazzjoni elettronika ta' EUTM.

  • Rappreżentant tal-Impjegat

    Meta r-rappreżentant tal-impjegat jingħata impjieg direttament mill-applikant, ikun biżżejjed li jagħti ismu u kunjomu. Meta jkunu jaħdmu ma' kumpanija (bi stabbiliment kummerċjali reali u effettiv fl-UE) li għandha konnessjonijiet ekonomiċi mal-applikant, għandha tingħata informazzjoni dwar in-natura ta' dawn il-konnessjonijiet kif ukoll l-isem tal-kumpanija.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.