Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Il-Portal dwar it-Trasparenza

L-EUIPO huwa impenjat bis-sħiħ lejn il-prinċipju tat-trasparenza u l-aċċessibbiltà, fil-qafas tal-Artikolu 15(3) tat-TFUE. L-għan tal-Portal tat-Trasparenza huwa li jagħmel it-tiftix għad-dokumenti u s-sejba tagħhom faċli aktar minn qatt qabel, u meta jiġu ppubblikati dokumenti ġodda, dawn ser isiru disponibbli hawnhekk. Id-dokumenti huma organizzati f'ħames kategoriji: ekonomika; ambjentali; dwar il-persunal; organizzazzjonali; u soċjali u relazzjonali, aċċessibbli permezz tal-istrixxa tal-menu fuq in-naħa tal-lemin jew permezz tal-menu t'hawn taħt li jista' jitmexxa:

Il-kontenuti elenkati hawn taħt huma d-dokumenti ewlenin, jew links għar-raggruppamenti ewlenin tad-dokumenti u l-informazzjoni fir-reġistru pubbliku, ippreżentati hawnhekk għall-faċilità ta' aċċess.

Pjan Strateġiku 2025

 

Il-Pjan Strateġiku huwa l-pjan direzzjonali tal-EUIPO, li jistabbilixxi l-viżjoni strateġika tal-EUIPO sal-2025. Il-Pjan Strateġiku huwa maħluq bil-pariri u l-input minn firxa wiesgħa ta' sorsi — persunal, utenti, u uffiċċji tal-IP mill-Unjoni Ewropea u lil hinn minnha u huwa approvat mill-Bord ta' Tmexxija tal-EUIPO.

 


PDF Aktar Dettalji>>

Programm ta’ Ħidma

 

Kull sena, l-Uffiċċju jħejji Programm ta' Ħidma sabiex jiġi approvat mill-Bord ta' Tmexxija, li huwa magħmul minn rappreżentanti mill-Istati Membri tal-UE, mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Parlament Ewropew. Il-Programm ta' Ħidma jkopri l-attivitajiet ippjanati kollha tiegħu għas-sena ta' wara. Il-Programm ta' Ħidma jiġi implimentat ladarba l-Bord tat-Tmexxija japprovah.


PDF Aktar Dettalji >>

2022 Il-Baġit tal-EUIPO

 

Il-baġit tal-EUIPO għas-sena sussegwenti jitħejja u jiġi ppreżentat għal approvazzjoni lill-Kumitat tal-Baġit tal-Uffiċċju. Il-baġit ma jistax jiġi implimentat qabel ma jiġi approvat mill-Kumitat tal-Baġit, li huwa magħmul minn rappreżentanti mill-Istati Membri tal-UE, mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Parlament Ewropew.
 


PDF Aktar Dettalji >>

Indiċi tal-kontenut EUIPO GRI

 

L-indiċi tal-kontenut tal-GRI jiġbor fil-qosor iċ-ċiklu tar-rappurtar tal-EUIPO u jiġi ppubblikat bħala anness tar-Rapport Annwali tiegħu fl-ewwel semestru ta' kull sena. Bħala organizzazzjoni pubblika, l-EUIPO juri l-impenn tiegħu għas-sostenibbiltà permezz tat-twassil tas-servizzi tiegħu u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-istrateġiji tiegħu, kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku 2020 tiegħu.


PDF

Dokument Niżżel
Strategic Plan 2025 PDF Aktar Dettalji >>
Ċart organizzazzjonali tal-Uffiċċju PDFAktar Dettalji >>
Bord ta’ Tmexxija Aktar Dettalji >>
Rapport ta’ Fokus tat-Trademarks tal-EUIPO 2010-2017 Evoluzzjoni PDF
Rapport ta’ Fokus tad-Disinni tal-EUIPO 2010-2019 Evoluzzjoni PDF
Att kostitwenti PDF

 

Titlu transparency-portlet.file.din Maħluq Dehra
Can’t find what you are looking for? Request here

L-ebda ADT definit

Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja