Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Menu

Portal ta’ Trasparenza - Finanzi

L-EUIPO jiffinanzja lilu nnifsu għalkollox. L-operazzjonijiet kollha tiegħu jitħallsu permezz tat-tariffi ta’ reġistrazzjoni, li jfisser li la l-Uffiċċju u lanqas ix-xogħol tiegħu ma jpoġġi piż finanzjarju addizzjonali fuq l-UE jew il-kontribwenti tagħha. Ir-rapporti finanzjarji uffiċjali tal-EUIPO jinkludu l-baġit, il-kontijiet annwali, ir-rapport dwar il-ġestjoni finanzjarja u baġitarja u r-rapport mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, kif ukoll dokumentazzjoni relatata max-xogħol tal-Kumitat tal-Baġit tal-EUIPO.

2022 Baġit tal-EUIPO

 

Il-baġit tal-EUIPO għas-sena li ġejja jiġi mħejji u ppreżentat għal approvazzjoni lill-Kumitat tal-Baġit tal-Uffiċċju. Il-baġit ma jistax jiġi implimentat qabel ma jkun approvat mill-Kumitat tal-Baġit, li huwa magħmul minn rappreżentanti mill-Istati Membri tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew.
 


PDFAktar Dettalji >>

2021 Kontijiet Annwali

 

Il-kontijiet annwali tal-EUIPO jinkludu r-rapporti finanzjarji tal-Uffiċċju (karta tal-bilanċ, kont tal-eżitu ekonomiku, tabella tal-fluss tal-flus, dikjarazzjoni ta’ allokazzjoni ta' kapital) u rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-EUIPO. Il-kontijiet annwali għandhom jikkonformaw mar-regoli relevanti, ikunu preċiżi u komprensivi u jippreżentaw opinjoni reali u ġusta. Dawn jitfasslu skont prinċipji ta’ kontabilità aċċettati b’mod ġenerali.


PDFAktar Dettalji >>

Rapporti tal-Qorti Ewropea
tal-Awdituri

 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hi istituzzjoni tal-UE inkarigata mill-awditu tal-finanzi tal-UE. Bħala l-awditur estern tal-UE, din tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE u taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Ir-rwol tagħha huwa li tivverifika li l-fondi tal-UE jkunu mħarsa kif xieraq, jinġabru u jintefqu skont ir-regoli u r-regolamenti relevanti u li jkunu kisbu l-valur għall-flus. Il-Qorti toħroġ rapport ta’ awditu dwar l-EUIPO kull sena, u dan ikun ippubblikat fuq is-sit web tal-EUIPO meta jiġi rilaxxat.
 


PDFAktar Dettalji >>

Regolament Nru BC-1-19
tal-Kumitat tal-Baġit

Ir-Regolament tal-Kumitat tal-Baġit tal-EUIPO jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet finanzjarji applikabbli għall-Uffiċċju

Dan id-dokument jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet finanzjarji applikabbli għall-Uffiċċju. Fost affarijiet oħrajn, jistipula l-iskeda taż-żmien għal rappurtar finanzjarju u ġestjoni baġitarja fl-Uffiċċju, kif ukopll il-prinċipji baġitarji, l-akkwist u l-awditjar estern.


PDF

Aktar informazzjoni dwar il-Kontijiet u l-Finanzi   Aktar Dettalji >>
Kumitat tal-Baġit tal-Uffiċċju   Aktar Dettalji >>

 

Titlu transparency-portlet.file.din Maħluq Dehra
Can’t find what you are looking for? Request here
Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 27-06-2022
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja