Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Appell

Min jista᾽ jressaq appell?

Kull min huwa affettwat ħażin minn deċiżjoni jista᾽ jressaq appell.

Appell għal deċiżjoni relatata ma᾽ trademark jiswa EUR 720 u appell għal deċiżjoni relatata ma᾽ disinn jiswa EUR 800.

Żmien limitat u forma ta᾽ appell

Trid issir distinzjoni bejn l-Avviż tal-appell u d-Dikjarazzjoni ta᾽ Raġunijiet. Ikklikkja fuq il-kaxxi testwali ta᾽ hawn taħt biex issib iktar informazzjoni.

Avviż ta’ appell

  • Avviż ta’ deċiżjoni kkontestata

  • Xahrejn (2)

  • 4 xhur

Dikjarazzjoni tar-Raġunijiet

Reviżjoni tal-Ewwel Istanza

Meta tasal id-Dikjarazzjoni ta’ Raġunijiet, ir-Reġistratur tal-Bordijiet jissottometti l-Appell (Avviż tal-Appell u Dikjarazzjoni ta’ Raġunijiet) fl-ewwel istanza. F᾽każijiet ex-parte, jiġifieri każijiet li jinvolvu parti waħda biss, id-dipartiment li jkollu d-deċiżjoni kkontestata jikkoreġi d-deċiżjoni tiegħu jekk jikkonsidra li l-appell huwa aċċettabbli u għandu bażi tajba; jekk ma jikkonsidrax li l-appell huwa aċċettabbli u għandu bażi tajba, il-każ jintbagħat lura għand il-Bordijiet tal-Appell.

Wara d-dħul fis-seħħ tar-regolament tat-trademark tal-UE, ir-reviżjoni interlokutorja ma għadhiex issir f᾽każijiet inter partes.

Każijiet Ex-Parte

Meta r-reviżjoni interlokutorja ssir f᾽każ ex-parte, il-fajl jiġi sottomess minnufih lill-President tal-Bord kompetenti u jaħtar rapporteur.

Każijiet Inter-Parte

F᾽każijiet inter-partes hemm proċedura ftit differenti. Skont ir-Regoli ta᾽ Proċedura tal-Bordijiet tal-Appell, wara li d-dikjarazzjoni tar-raġunijiet ikunu ġew riċevuti, ir-rispondent ikun jista᾽ jressaq l-osservazzjonijiet tiegħu. Wara li titressaq tweġiba, il-Bord jista᾽ jawtorizza aktar sottomissjonijiet mill-partijiet (tweġiba/stqarrija ulterjuri).

Wara l-parti bil-miktub tal-proċeduri, il-fajl jiġi sottomess lill-President tal-Bord kompetenti, u dan jaħtar rapporteur.

Fiż-żewġ tipi ta᾽ proċeduri, jekk ir-rapporteur jikkonsidra li huwa xieraq, huwa jew hija jistgħu jikkuntattjaw il-parti/jiet biex ikunu ċċarati kwalunkwe mistoqsijiet dwar l-appell. Inkella, tiġi abbozzata deċiżjoni u ddeliberata mill-Bord. Ladarba l-Bordijiet tal-Appell ikun ħa deċiżjoni, din tiġi notifikata lill-partijiet.

Qorti Ġenerali

Id-deċiżjonijiet tal-Bordijiet jistgħu jkunu suġġetti għal appell, fi żmien xahrejn min-notifika tad-deċiżjoni, quddiem il-Qorti Ġenerali. Ir-raġunijiet għal tali appelli huma stipulati f᾽Artikolu 72(2) tar-regolament tat-trademark tal-Unjoni Ewropea u Artikolu 61(2) tar-regolament ta᾽ disinn Komunitarju rreġistrat.

Is-sentenzi kollha tal-Qorti Ġenerali jistgħu jiġu appellati quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

 

 

Każijiet Pendenti u Magħluqa tal-Bord Suprem

Każijiet Pendenti tal-Bord Suprem

Każijiet Magħluqa tal-Bord Suprem

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.