Ippreżenta Applikazzjoni għal Trademark Internazzjonali Online

Il-formola għal applikazzjoni internazzjonali (IA) tippermetti lill-utenti rreġistrati biex jippreżentaw talba għal applikazzjoni għal trademark internazzjonali permezz tas-sistema tal-Protokoll taʼ Madrid amministrata mill-Uffiċċju Dinji tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO). L-IA tistaʼ tkun ibbażata fuq trademarks tal-Unjoni Ewropea (EUTMs) eżistenti, applikazzjonijiet għal trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTMAs) jew kombinazzjoni tat-tnejn.

Jekk jogħġbok innota li trid tkun illoggjat biex tuża dawn il-faċilitajiet u dawn l-azzjonijiet huma soġġetti għal tariffa.

Nota: il-korrispondenza rigward fajl speċifiku għandha dejjem tiġi ppreżentata permezz tal- User Area tiegħek bl-użu tal-posta, il-kunsinna bl-idejn jew servizz speċjali tal-kurrier.

Din it-taqsima tispjega kif tippreżenta IA bbażata fuq EUTM(A) waħda jew diversi EUTM(A)s.

Il-formola hija disponibbli fi 23 mil-lingwi uffiċjali tal-UE.

 

1. Kif taċċessa l-Formola għal applikazzjoni internazzjonali

2. Min jista' jippreżenta Applikazzjoni Internazzjonali?

3. Passi biex timtela formola għal applikazzjoni internazzjonali

4. Xʼjiġri wara li nkun issottomettejt il-formola tal-applikazzjoni tiegħi?