Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea


Il-kontenut ta' din il-paġna huwa disponibbli biss English, Español, Deutsch, Français u Italiano.

Il-Bordijiet tal-Appell

“Aħna impenjati li naħdmu biex nikkonsolidaw l-irwol tal-Bordijiet tal-Appell bħala Korp tas-Soluzzjoni ta’ Tilwim tal-Proprjetà Intellettwali ta’ kwalità għolja, effettiv, koerenti u modern.”
João Negrão, President tal-Bordijiet tal-Appell”

Il-Bordijiet tal-Appell huma responsabbli għad-deċiżjonijiet dwar l-appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-prim’istanza meħuda mill-EUIPO rigward it-trademarks tal-Unjoni Ewropea u d-disinni reġistrati tal-Komunità. Id-deċiżjonijiet tal-Bordijiet huma, min-naħa l-oħra, soġġetti għall-azzjonijiet quddiem il-Qorti Ġenerali, li s-sentenzi tagħha huma soġġetti għad-dritt tal-appell għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (UE) fuq il-punti tal-liġi. Il-Bordijiet tal-Appell huma indipendenti u, meta jiddeċiedu każ, mhuma marbuta bl-ebda istruzzjonijiet.

 

Regolament

Il-Bordijiet tal-Appell huma mmexxija mill-EUTMDR. Huwa japplika għall-amministrazzjoni tal-appelli kemm taħt ir-Regolament tat-Trademark u kemm dak tad-Disinn.

 

Ir-Regoli tal-Proċedura

Ir-Regoli tal-Proċedura huma sett komprensiv ta’ regoli proċedurali applikabbli għall-proċedimenti kollha ta’ appell quddiem il-Bordijiet tal-Appell, li t-tnejn li huma jikkonċernaw it-trademarks tal-UE u d-Disinni Komunitarji Rreġistrati.

 

Presidju

Il-Presidju huwa responsabbli għar-regoli u l-organizzazzjoni tal-Bordijiet tal-Appell, inkluż l-allokazzjoni ta’ Membri għall-Bordijiet speċifiċi and l-ispeċifikazzjoni tar-regoli għall-allokazzjoni tal-każijiet lill-Bordijiet. Huwa magħmul mill-President tal-Bordijiet tal-Appell, li jmexxih, kif ukoll iċ-Chairpersons tal-Bordijiet u l-Membri eletti għal kull sena kalendarja mill-Membri kollha tal-Bordijiet (minbarra l-President u ċ-chairpersons tal-Bordijiet tal-Appell).

Dan huwa deċiż kull sena mill-Presidju. Attwalment il-Bordijiet tal-Appell jikkonsistu minn erba’ Bordijiet li jittrattaw b’mod esklussiv każijiet tat-trademarks u wieħed li jittratta każijiet tad-disinn. Minbarra dan, il-Bord Suprem jista’ jisma’ kwalunkwe każ relatat mat-trademarks u d-disinni.

Deċiżjonijiet tal-Presidju

 

Membri tal-Bordijiet tal-Appell

Il-President tal-Bordijiet tal-Appell huwa maħtur mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-President għandu setgħat maniġerjali u organizzattivi u jmexxi l-Presidju u l-Bord Suprem tal-Appell. Iċ-chairpersons tal-Bordijiet tal-Appell huma wkoll maħtura mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Huma għandhom responsabilità maniġerjali u organizzattiva għall-Bordijiet rispettivi tagħhom u huma responsabbli mill-ħatra ta’ Relatur f’kull każ ta’ appell. Il-Membri tal-Bordijiet tal-Appell huma maħtura mill-Bord tat-Tmexxija tal-Uffiċċju.

 

Bordijiet tal-Pjan tal-Azzjoni tal-Appell 2021-2026

Il-kunsinna ta’ servizz ta’ kwalità għolja għat-trademarks u d-disinn għal negozji li jfittxu l-protezzjoni għar-riżultati tal-investimenti tagħhom fl-innovazzjoni hija essenzjali u xi ħaġa li l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) jaspira għaliha. F’dan ir-rigward, permezz tal-provvista ta’ mezzi ta’ soluzzjoni ta’ tilwim indipendenti, effettivi u professjonali, il-Bordijiet tal-Appell (BoA) għandhom rwol ewlieni fis-sistema tal-PI.

F’dan il-kuntest, il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Bordijiet tal-Appell 2021-2026 huwa pjan direzzjonali intern li jistabbilixxi d-direzzjoni li se jieħdu l-bordijiet fis-snin li ġejjin, kif se jiġġestixxu l-isfidi quddiemhom u l-aktar kif se jikkontribwixxu għall-SP2025. F’dak is-sens il-Pjan jimmira sabiex jiżviluppa aktar l-operazzjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell billi jippreżenta serje ta’ inizjattivi li se jkunu mnedija fil-ħames snin li ġejjin lejn l-implimentazzjoni ta’ Viżjoni mġedda għall-Bordijiet tal-Appell bħala Korp tas-Soluzzjoni ta’ Tilwim tal-Proprjetà Intellettwali ta’ kwalità għolja, effettiv, koerenti u modern.

Il-Pjan ta’ Azzjoni jimmira li:

  • Jiżgura li l-Bordijiet tal-Appell ikunu jistgħu jlaħħqu ma’ numru ta’ każijiet ta’ appell iktar kumplessi li qiegħed dejjem jiżdied u l-kunsinna ta’ deċiżjonijiet ta’ kwalità għolja f’waqthom għall-benefiċċju tal-utenti tagħhom.
  • Itejjeb il-kwalità billi jiżviluppa prattika ta’ deċiżjonijiet iktar konsistenti u koerenti li hija iktar allinjata mal-każistika ta’ GC u QĠUE, sabiex jipprovdi lill-utenti b’livelli ogħla ta’ prevedibbiltà u ċertezza legali rigward ix-xogħol ġenerali tal-EUIPO.
  • Jiffoka fuq il-kunsinna ta’ deċiżjonijiet ta’ kwalità għolja fil-ħin waqt li jkun responsabbli għall-iskrutinju tal-pubbliku. F’dan ir-rigward, sfida addizzjonali tirreferi għall-bżonn li tiżdied it-trasparenza u tkun żgurata l-kontabilità fl-attivitajiet kollha tal-Bordijiet tal-Appell.
  • Jikkontribwixxi għat-titjib u t-twessigħ tal-użu tas-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim fil-EUIPO, sabiex joffri lill-partijiet mekkaniżmi u għodda xierqa sabiex jinstabu soluzzjonijiet esperti u rapidi għall-kunflitti tagħhom fi stadju bikri, bħala mezz ta’ appoġġ għan-negozji, b’mod partikolari l-SMEs.
  • Jikkollabora ma’ msieħba esterni, bħall-Bordijiet tal-Appell tal-Uffiċċji Nazzjonali tal-PI, Il-Qrati Ewropej u Nazzjonali u l-Assoċjazzjonijiet tal-Utenti, sabiex jiffaċilitaw skambju kontinwu ta’ kompetenza u għarfien, kif ukoll, l-espansjoni ulterjuri tal-Prattiki Komuni fil-qasam tat-trademarks u d-disinji.

Fil-kuntest ta’ dawn l-għanijiet, il-Pjan ta’ Azzjoni huwa strutturat madwar 5 Oqsma ta’ Prijorità u 19-il Inizjattiva Ewlenin interkonnessi għal azzjonijiet sabiex jiġu implimentati f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-imsieħba interni u esterni.

 

 

 

Il-Bordijiet tal-Produttività tal-Appelli

 

 

 

Boards of Appeal publications

Yearly overview of CJ/GC case-law* Show Hide
 
Yearly overview of Boards of Appeal decisions* Show Hide
 
Boards of Appeal Case-law Research Reports** Show Hide
 
Boards of Appeal studies *** Show Hide


* The summaries and/or key points are provided for information purpose only and do not necessarily reproduce the exact wording of the decisions / judgments. The hyperlinks in case references lead to the Office’s eSearch Case Law database, giving users an easy access to decisions and judgments, together with any available translations.

** These reports are the result of discussions within the Consistency Circles and the General Consistency Meeting of the Boards of Appeal and reflect the views at the given date. They are working document and should not be considered to have any binding effect on the Boards of Appeal. For queries or feedback please contact BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***These studies reflect the opinion of the experts that have prepared them. Their purpose is to provide information and facilitate understanding of market realities and the legal and economic regulations and practices on specific issues in the Member States. In no way they should be considered as the opinion of the Boards of Appeal or having any kind of binding effect on the Boards

 

 

Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja