Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

 

Avviż dwar il-protezzjoni tad-data

Il-protezzjoni tal-privatezza tiegħek hija importanti ħafna għall-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (l-“Uffiċċju”). Aħna nħossuna responsabbli mid-data personali li niġbru u nipproċessaw. Għaldaqstant, aħna impenjati li nirrispettaw u nipproteġu d-data personali tiegħek u li niżguraw li int tkun tista’ teżerċita b’mod effiċjenti d-drittijiet ta’ suġġett ta’ data tiegħek.

Din it-taqsima tiddeskrivi kif l-Uffiċċju jiġġestixxi d-data personali tiegħek sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu (kif stipulat fil-liġi tal-UE) filwaqt li jipprovdilek il-prodotti u s-servizzi tiegħu.

 

REĠISTRU TAR-REKORDS

Reġistru Ċentrali L-EUIPO għandu l-obbligu legali li jżomm reġistru ċentrali ta’ rekords tal-attivitajiet ta’ pproċessar tad-data personali (l-Artikolu 31 tar-Regolament 2018/1725).  Tista’ ssir taf aktar dwar ir-rekords tal-EUIPO ta’ attivitajiet ta’ pproċessar tad-data personali tiegħek fir-Reġistru Ċentrali tal-EUIPO. Għal aktar informazzjoni dwar ir-Reġistru Ċentrali tal-EUIPO, jekk jogħġbok ara l-mistoqsija 12 ta’ hawn taħt.

 

 

1. X’inhu l-qafas legali għall-protezzjoni tad-data applikabbli għall-EUIPO?

 

2. X’tipi ta’ data personali niġbru?

 

3. Għal xiex nużaw id-data personali tiegħek?

 

4. X’inhuma l-bażijiet legali li għalihom aħna nipproċessaw id-data personali tiegħek?

 

5. Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek?

 

6. Għal kemm żmien tinħażen id-data personali tiegħek?

 

7. Aħna kif nipproteġu u nissalvagwardjaw l-informazzjoni tiegħek?

 

8. X’inhuma d-drittijiet tiegħek relatati mal-ipproċessar tad-data personali? Kif għandek teżerċita d-drittijiet tiegħek? Id-drittijiet tiegħek jistgħu jiġu ristretti?

 

9. Liema cookies jintużaw fuq is-sit web tagħna?

 

10. Kif tintuża l-midja soċjali fuq is-sit web tagħna?

 

11. Kif tista’ tikkuntattjana jekk ikollok xi mistoqsijiet?

   

12. Teħtieġ aktar informazzjoni?

 

 

Tista’ ssib ukoll informazzjoni fil-links li ġejjin:

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.