Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Kif tagħmel tiftix avvanzat

'Tiftix avvanzat' jippermettilek tagħmel tiftix dettaljat bl-użu ta' ammont enormi ta' kriterji ta' tiftix. Tiftix avvanzat jista' jiġi adattat biex tfittex fost affarijiet oħra, kliem speċifiku, frażijiet li fihom sensiela ta' kliem jew karattri speċifiċi u normi legali.

L-opzjoni ta' tiftix avvanzat tippermettilek tfittex dokumenti fi kwalunkwe waħda mill-erba' tabs: Deċiżjonijiet dwar trade marks, Deċiżjonijiet dwar disinji, sentenzi tal-Qorti Nazzjonali jew Deċiżjonijiet preliminari. Innota li sentenzi tal-Qorti Nazzjonali jinsabu biss fit-tielet tab, filwaqt li t-tabs l-oħra fihom informazzjoni dwar l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), il-Qorti Ġenerali u l-Qorti tal-Ġustizzja.

 • Tab tad-deċiżjonijiet dwar trade marks

  F'din it-tab tista' inti tapplika filtri taħt l-intestaturi li ġejjin:

  • Informazzjoni dwar deċiżjoni
  • Sidien u rappreżentanti
  • Eżaminazzjoni
  • Oppożizzjoni
  • Kanċellazzjoni
  • Bordijiet tal-Appell
  • Qorti Ġenerali/Qorti tal-Ġustizzja

  Kull waħda minn dawn is-sezzjonijiet tista' tespandi biex turi aktar kriterji ta' tiftix billi tikklikkja fuq il-vleġġa ppuntata 'l isfel vleġġa ppuntata 'l isfel. Biex taħbi sezzjoni, ikklikkja fuq il-vleġġa ppuntata 'l fuq vleġġa ppuntata 'l fuq.

 • Tab tad-deċiżjonijiet dwar disinji

  F'din it-tab inti tista' tapplika filtri taħt l-intestaturi li ġejjin:

  • Informazzjoni dwar deċiżjoni
  • Informazzjoni dwar applikazzjoni
  • Invalidità
  • Bordijiet tal-Appell
  • Qorti Ġenerali/Qorti tal-Ġustizzja

  Kull waħda minn dawn is-sezzjonijiet tista' tespandi biex turi aktar kriterji ta' tiftix billi tikklikkja fuq il-vleġġa ppuntata 'l isfel vleġġa ppuntata 'l isfel. Biex taħbi sezzjoni, ikklikkja fuq il-vleġġa ppuntata 'l fuq vleġġa ppuntata 'l fuq.

 • Tabs tas-sentenzi tal-Qorti Nazzjonali u Deċiżjonijiet preliminari

  L-oqsma kollha ta' tiftix huma attivi b'mod awtomatiku f'dawn iż-żewġ tabs. Oqsma ta' tiftix speċifiċi jistgħu jiżdiedu ħafna drabi, fejn jippermettulek, pereżempju, iżżid kliem ewlieni addizzjonali għall-istess tiftix.

 • Kriterji għal tiftix avvanzat

  L-opzjoni ta' tiftix avvanzat tippermettilek tagħmel tiftix dettaljat għal deċiżjonijiet u sentenzi relatati mal-IP fil-bażi ta' data tal-EUIPO.

  Il-kriterji ta' tiftix b'mod awtomatiku għat-tiftix avvanzat jidhru fuq in-naħa tal-lemin tal-eSearch Case Law. Kriterji ta' tiftix addizzjonali huma elenkati fuq in-naħa tax-xellug.

  Kif iżżid kriterji ta' tiftix
  Ikklikkja fuq il-kriterji ta' tiftix differenti fuq il-menù tan-naħa tax-xellug biex iżżidhom mat-tiftix tiegħek. Il-qasam tat-test korrispondenti jidher minnufih.

  Kif tneħħi kriterji ta' tiftix
  Biex tneħħi kriterji ta' tiftix mil-lista, ikklikkja fuq l-icon tat-tħassir 'X' fuq in-naħa tal-lemin tal-opzjoni li trid tneħħi.

  Biex tneħħi d-data mdaħħla f'qasam/fl-oqsma kollha u tirrisettja l-operaturi ta' tiftix kondizzjonali għall-issettjar awtomatiku tagħhom, ikklikkja fuq 'Neħħi' fil-qiegħ tat-tabella.

  Biex tirrisettja għall-kriterji ta' tiftix awtomatiku, ikklikkja fuq 'Irrisettja b'mod awtomatiku' fil-qiegħ tat-tabella.

 • Operaturi ta' tiftix kondizzjonali

  Operaturi ta' tiftix kondizzjonali (u, jew, mhux) jippermettulek tirfina t-tiftix tul diversi kriterji ta' tiftix. Dawn huma organizzati f'menùs li jittniżżlu fuq ix-xellug tal-oqsma ta' kriterji ta' tiftix. Japplikaw ir-regoli li ġejjin:

  • u – tintuża biex jiġu inklużi termini addizzjonali f'tiftix;
  • jew – tintuża biex jiġu pprovduti termini alternattivi f'tiftix;
  • mhux – tintuża biex jiġu esklużi termini speċifiċi f'tiftix.

  Operaturi ta' tiftix kondizzjonali jaffettwaw biss il-kriterji ta' tiftix elenkati fuq l-istess linja.

 • Opzjonijiet dwar tiftix ta' test

  Il-kriterji ta' tiftix ta' test jużaw il-konvenzjonijiet li ġejjin:

  • 'Test' huwa definit bħala kwalunkwe karattru alfanumeriku. Kwalunkwe karattru jista' jiġi ttajpjat fil-qasam tat-test, iżda l-asterisk (*), il-punt interrogattiv (?), il-hyphen (-) u l-virgoletti doppji (" ") huma karattri 'ġeneriċi' speċjali b'funzjonijiet speċifiċi. Għal aktar informazzjoni dwarhom, ara s-sezzjoni hawn taħt dwar karattri ġeneriċi.
  • Il-qasam tat-test mhuwiex sensittiv għat-tipa: pereżempju, jekk tittajpja 'coke' ser ikollok l-istess riżultati daqslikieku ttajpjajt 'Coke'.
  • Is-sistema ta' tiftix mhijiex sensittiva għal karattri speċjali: pereżempju, jekk tittajpja 'Müller' ser ikollok l-istess riżultati daqslikieku ttajpjajt 'Muller'.
  • Il- karattri 'ġeneriċi' (*) jew (?) jistgħu jintużaw kullimkien f'terminu ta' riċerka fejn karattru wieħed jew aktar mhumiex magħrufa.
 • Karattri ġeneriċi

  Karattru 'ġeneriku' jista' jintuża biex tagħmel funzjonijiet speċjali fit-tiftix.

  Punt interrogattiv (?)
  Dan jissostitwixxi karattru wieħed li mhuwiex magħruf.

  Pereżempju, jekk tittajpja 'compl?ment', ir-riżultati ta' tiftix misjubin ser jinkludu kemm 'complement' kif ukoll 'compliment'.

  Jista' jiddaħħal aktar minn punt interrogattiv wieħed f'terminu ta' riċerka.

  N.B.: Punt interrogattiv ma jissostitwixxix spazju bejn il-karattri (mhux bħall-asterisk).

  Asterisk (*)
  Dan jissostitwixxi karattru wieħed jew aktar li mhumiex magħrufa (inklużi l-ispazji).

  Pereżempju, jekk tittajpja 'compl*ment', ir-riżultati ta' tiftix misjubin ser jinkludu kemm 'compliment' kif ukoll 'Complete Management'.

  L-asterisk tista' tintuża flimkien ma' punt interrogattiv f'terminu ta' riċerka.

  Pereżempju, meta tittajpja 'admis*' se jkun hemm riżultati li fihom il-kliem ammissjoni, ammissibbli u ammissibbiltà.

  Sett ta' virgoletti doppji (" ")
  Jekk tpoġġi kelma jew frazi bejn virgoletti doppji tkun qed tillimita t-tiftix għar-riżultati biss li jkun fihom dik il-frażi eżatta.

  Pereżempju, meta tittajpja "traduzzjoni ta' evidenza" din tirritorna biss dokumenti li fihom il-formulazzjoni 'traduzzjoni ta' evidenza', u ma tirritornax dokumenti li fihom 'traduzzjonijiet ta' evidenza' jew dokumenti bil-kelma 'traduzzjoni' iżda mhux segwita minnufih bi 'ta' evidenza'.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.