Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ismijiet tad-dominju .eu

.eu huwa d-dominju tal-ogħla livell tal-kodiċi tal-pajjiż (ccTLD) għall-Unjoni Ewropea (UE).

Kwalunkwe kumpanija, individwu jew organizzazzjoni li tirrisjedi fl-Unjoni Ewropea jew fl-Iżlanda, fil-Liechtenstein jew fin-Norveġja tista’ tirreġistra isem tad-dominju .eu jew .ею.


Ir-reġistrazzjoni ta’ isem tad-dominju.eu identiku għad-denominazzjoni tat-trademark tiegħek issaħħaħ id-drittijiet tal-IP assoċjati magħha u tipprevjeni lil kwalunkwe persuna oħra milli tirreġistra isem tad-dominju .eu identiku għat-trademark tiegħek.L-EUIPO juża l-bażi tad-data WHOIS biex jinforma lill-utenti dwar id-disponibbiltà tal-isem tad-dominju .eu li jkun identiku għat-trademark tagħhom fi tmiem il-preżentata elettronika. It-twissijiet jistgħu jiġu ssettjati wkoll mill-utenti fil-user area u l-eSearch biex jiġu infurmati meta jiġi rreġistrat isem tad-dominju .eu li jkun identiku għat-trademark tagħhom.

Jekk jogħġbok, kun af li jeħtieġ tirreġistra isem tad-dominju .eu permezz ta’ reġistraturi akkreditati (lista disponibbli fuq is-sit web tar-Reġistru).L-EUIPO jikkollabora mal-EURid biex jipprovdi informazzjoni dwar l-ismijiet tad-dominju .eu u d-disponibbiltà tagħhom. L-għan ta’ din il-kollaborazzjoni huwa li tiġi ffaċilitata s-sensibilizzazzjoni sabiex jiġu salvagwardjati d-drittijiet tal-IP tas-sidien ta’ EUTM.

L-informazzjoni hija pprovduta mill-bażi tad-data WHOIS. Madankollu, il-kontenut, il-preċiżjoni jew kwalunkwe informazzjoni relatata mhuma bl-ebda mod ir-responsabbiltà tal-EUIPO.L-EURid huwa l-maniġer tar-reġistru tad-dominji tal-ogħla livell tal-kodiċi tal-pajjiż .eu u.ею maħtur mill-Kummissjoni Ewropea. Aktar informazzjoniTista’ tirreġistra l-isem tad-dominju .eu tiegħek ma’ kull reġistratur akkreditat..euMeta tissettja twissija, tiġi infurmat hekk kif isem tad-dominju .eu li jiġi meqjus identiku għall-EUTM/s irreġistrat(i) tiegħek jiġi rreġistrat.Idħol fil-User Area tas-Sit Web tal-EUIPO u kklikkja t-tab “Twissijiet”.

twissija

L-opzjoni biex toħloq twissija għall-ismijiet tad-dominju .eu tinstab fit-tab “konfigurazzjoni”.

Tista’ tinħoloq biss twissija waħda għal isem tad-dominju .eu għal kull EUTM.

Tista’ ssib aktar informazzjoni kif tissettja t-twissijiet hawnhekk.Ikklikkja fuq is-salib fil-kolonna “Azzjonijiet” biex tħassar it-twissija.

ħassar_twissijaThis site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.