Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Formola EUTM Filing

Il-formola hija ddisinjata għal applikazzjonijiet aktar kumplessi mill-Formola Easy Filing. Jeħtieġ tuża din il-formola jekk trid tissottometti l-lista tal-oġġetti u s-servizzi tiegħek stess, tinfilza marka kollettiva, tagħmel talba għal trasformazzjoni ta’ trademark internazzjonali jew tipprovdi elementi multilingwi tal-marka fiż-żewġ lingwi tal-applikazzjoni.

Ftakar li tista’ tivverifika jekk it-termini tal-lista ta’ oġġetti u servizzi tiegħek humiex aċċettati għal Fast Track bl-użu tal-Editur ta’ oġġetti u servizzi tagħna.

L-oqsma obbligatorji huma mmarkati b’asterisk (*).

Biex taċċessa l-Formola ta’ applikazzjoni għal EUTM, mur fuq it-taqsima “Trade mark > Route to registration > Apply now” (Trademark > Mod kif tagħmel reġistrazzjoni > Applika issa) tas-sit web, imbagħad ikklikkja fuq il-buttuna “Start application” (Ibda l-applikazzjoni) biex tiftaħ il-formola ta’ applikazzjoni avvanzata.

Trid tkun utent irreġistrat biex tapplika għal trademark bl-użu ta’ din l-għodda. Jekk għadek ma rreġistrajtx, jeħtieġ li tirreġistra.

Applikazzjonijiet għal trademark tal-UE għal residenti mhux tal-UE
Tista’ tapplika għal trademark tal-UE jekk inti tgħix barra l-Unjoni Ewropea, iżda tkun teħtieġ li taħtar rappreżentant

 • Lingwi u referenza personali
  Referenza personali

  Għandha tikkonsisti minn mhux aktar minn 30 karattru alfanumeriku, bl-użu tal-alfabet Ruman: a-z, A-Z, 0-9. L-ispazji mhumiex permessi

  L-ewwel lingwa
  Agħżel il-lingwa li trid tuża għall-applikazzjoni tiegħek (l-ewwel lingwa) mil-lista li tinżel; din tista’ tkun kwalunkwe waħda mit-23 lingwa tal-UE.

  It-tieni lingwa
  Skont ir-Regolament, trid tipprovdi t-tieni lingwa minn waħda mill-ħames lingwi uffiċjali tal-EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). It-tieni lingwa trid tkun differenti mill-ewwel lingwa. Jekk jogħġbok innota li t-trademark tiegħek tista’ tkun ikkontestata f’din it-tieni lingwa.

 • Uża d-dettalji ta’ trademark tal-UE eżistenti bħala mudell

  Ittajpja l-isem jew in-numru tat-trademark, parzjalment jew kollu – ser tintwera lista ta’ trademarks eżistenti korrispondenti –, agħmel l-għażla tiegħek u kklikkja fuq “Import” (Importa).

  Billi tagħżel l-għażla biex timporta trademark bħala mudell ser tħaffef il-proċess ta’ preżentazzjoni peress li d-dettalji ser jimtlew minn qabel. It-taqsimiet jistgħu jiġu editjati skont ir-rekwiżiti tiegħek.

 • Itlob prijorità, anzjanità, karattru distintiv miksub jew tipi oħra ta’ pretensjonijiet (fakultattiv)

  Agħżel il-pretensjonijiet li tixtieq iżżid

  Se tkun tista’ tagħżel bejn tipi differenti ta’ pretensjonijiet

  Pretensjoni ta’ prijorità

  Biex iżżid pretensjoni ta’ prijorità, ikklikkja fuq il-buttuna “Add priority” (Żid prijorità) u tinfetaħ taqsima ġdida.

  • Ittajpja l-isem tat-trademark (it-taqsima timtela waħedha jekk id-dettalji tat-trademark ikunu disponibbli f’TMview) u kklikkja fuq “Import” (Importa) jew

  • Daħħal id-dettalji manwalment billi tikklikkja fuq il-buttuna “Create manually” (Oħloq manwalment)

  • Agħżel il-“Country of first filing” (Pajjiż tal-ewwel preżentazzjoni) mil-lista li tinżel

  • Żid id-data tal-preżentazzjoni u l-isem tal-preżentazzjoni tat-trademark jew in-numru ta’ prijorità. Tista’ tagħżel l-għażla li tehmeż id-dokumenti meħtieġa fil-mument tal-applikazzjoni jew f’data aktar tard

  Nota: It-traduzzjoni tal-ewwel preżentazzjoni trid issir fl-ewwel jew fit-tieni lingwa tal-applikazzjoni tiegħek (jekk iċ-ċertifikat ikun f’lingwa differenti mil-lingwi uffiċjali tal-UE biss)

  Itlob prijorità aktar tard
  Agħżel il-kaxxa fejn timmarka ħdejn il-buttuna “Add priority” (Żid prijorità) jekk tixtieq titlob Prijorità f’data aktar tard (dan jista’ jsir sa xahrejn wara d-data tal-applikazzjoni).

   

  Pretensjoni ta’ anzjanità

  Biex iżżid pretensjoni ta’ anzjanità mal-applikazzjoni tiegħek, ikklikkja fuq il-buttuna “Add seniority” (Żid anzjanità). Din ser tiftaħ taqsima ġdida.

  • Ittajpja l-isem jew in-numru tat-trademark (it-taqsima timtela waħedha) u kklikkja fuq “Import” (Importa) jew

  • Daħħal id-dettalji manwalment billi tikklikkja fuq il-buttuna “Create manually” (Oħloq manwalment)

  • Agħżel l-Istat Membru tal-UE fejn kienet irreġistrata t-trademark mil-lista li tinżel

  • Agħżel l-għażla rilevanti fil-qasam “Nature of registration” (Natura taʼ reġistrazzjoni)

  • Żid in-numru tal-preżentazzjoni, id-data tal-preżentazzjoni, id-data tar-reġistrazzjoni u d-data tal-prijorità. Imbagħad agħżel l-għażla biex tehmeż id-dokumenti meħtieġa fil-ħin tal-applikazzjoni jew f’data aktar tard

   

  Pretensjoni ta’ trasformazzjoni

  Biex iżżid pretensjoni ta’ trasformazzjoni mal-applikazzjoni tiegħek ikklikkja fuq il-buttuna “Add IR transformation” (Żid trasformazzjoni IR). Din ser tiftaħ taqsima ġdida.

  • Daħħal in-numru tat-trademark internazzjonali (Numru IR) *

  • Żid id-data tal-IR

  • Żid id-data tal-kanċellazzjoni

  • Żid id-data ta’ prijorità/anzjanità

  • Ikklikkja fuq il-buttuna “+ Add IR TRANSFORMATION” (+ Żid TRASFORMAZZJONI IR)

  Nota: Il-qasam li jimtela waħdu mhuwiex implimentat għal din it-taqsima. Trid iddaħħal in-numru sħiħ tat-trademark

   

  Pretensjoni ta’ wirja

  Pretensjoni ta’ wirja fuq l-applikazzjoni
  Biex iżżid pretensjoni ta’ wirja mal-applikazzjoni tiegħek, ikklikkja fuq il-buttuna “Add exhibition priority” (Żid prijorità taʼ wirja). Din ser tiftaħ taqsima ġdida.

  • Agħżel wirja mil-lista li tinżel

  • Żid id-data tal-ewwel wirja Agħżel l-għażla biex tehmeż id-dokumenti meħtieġa fil-mument tal-applikazzjoni jew f’data aktar tard

  • Ikklikkja fuq il-buttuna “+ Add exhibition priority” (+ Żid prijorità taʼ wirja)

  Itlob wirja aktar tard
  Agħżel il-kaxxa fejn timmarka ħdejn il-buttuna “Add exhibition” (Żid wirja) jekk tixtieq tressaq pretensjoni ta’ wirja f’data aktar tard (sa xahrejn wara d-data tal-applikazzjoni).

 • Applikanti u Rappreżentanti

  Applikant

  Applikant jista’ jiżdied b’żewġ metodi.

  Kif iżżid applikant eżistenti

  Ittajpja l-isem jew l-ID tal-applikant hawn – ser tintwera lista ta’ applikanti eżistenti – agħmel l-għażla tiegħek u kklikkja fuq “Import” (Importa). Ser jintwerew id-dettalji tal-applikant; ikklikkja fuq il-buttuna “Import” (Importa) biex tkompli.

  Oħloq applikant ġdid
  1. Daħħal id-dettalji manwalment billi tikklikkja fuq il-buttuna “Create a new applicant” (Oħloq applikant ġdid)

  2. Agħżel it-tip ta’ applikant mill-menù li jinżel

  3. Imla l-kumplament tal-formola (l-oqsma obbligatorji huma mmarkati b’asterisk *)

  4. Ikklikkja fuq il-buttuna “+ Add applicant” (+ Żid applikant) biex tkompli

  Rappreżentanti

  Rappreżentant jista’ jiżdied b’żewġ metodi.

  Żieda ta’ rappreżentant eżistenti

  Ittajpja l-isem tar-rappreżentant – ser tintwera lista ta’ rappreżentanti eżistenti – agħmel l-għażla tiegħek u kklikkja fuq “Import” (Importa). Ser jintwerew id-dettalji tar-rappreżentant; ikklikkja fuq “Add” (Żid) biex tkompli.

  Żieda ta’ rappreżentant ġdid
  1. Daħħal id-dettalji manwalment billi tikklikkja fuq il-buttuna “Create new” (Oħloq ġdid)

  2. Agħżel it-tip ta’ rappreżentant mill-menù li jinżel

  3. Imla l-kumplament tal-formola (l-oqsma obbligatorji huma mmarkati b’asterisk *)

  4. Ikklikkja fuq il-buttuna “Add” (Żid) biex tkompli

  Nota: Jekk tagħżel “Employee representative” (Rappreżentant tal-impjegati) ser tintwera kaxxa fejn timmarka “Economic connections” (Konnessjonijiet ekonomiċi). Jekk timmarkaha, trid timla żewġ oqsma oħra; trid iżżid x’tip ta’ konnessjoni ekonomika għandek mal-applikant (eż., impjegat jew imsieħeb fin-negozju) u trid iżżid ukoll l-isem tal-impjegatur tiegħek.

  Assoċjazzjonijiet

  Meta tippreżenta applikazzjoni f’isem assoċjazzjoni, jekk jogħġbok daħħal l-ID tal-assoċjazzjoni biss.

 • Tipi ta’ marki

  Jeħtieġ li tagħżel it-tip ta’ marka li trid tirreġistra. Hawn taħt hawn lista tat-tipi disponibbli:

  • Marka ta’ kliem

  • Marka figurattiva

  • Marka ta’ forma

  • Marka tal-ħoss

  • Marka tal-kulur

  • Marka multimedjali

  • Marka taʼ pożizzjoni

  • Marka ta’ moviment

  • Marka ta’ motif

  • Marka olografika

  • Marka oħra

  Aqra iktar dwar it-tipi ta’ trademarks fit-taqsima definizzjoni ta’ trademark.

  Dettalji meħtieġa
  Ipprovdi d-dettalji tat-trademark tiegħek

  Traduzzjonijiet
  Huwa importanti li r-rappreżentazzjoni tal-marka li tkun ser ittella’ tkun rappreżentazzjoni xierqa tal-marka li trid tirreġistra.

  Rappreżentazzjoni tal-marka
  Huwa importanti li r-rappreżentazzjoni tal-marka li tkun ser ittella’ tkun rappreżentazzjoni xierqa tal-marka li trid tirreġistra. L-EUIPO ser jippubblika l-marka tiegħek kif murija attwalment. Jekk din ma tirrappreżentax eżatt dak li trid tipproteġi, jekk jogħġbok ikkoreġiha qabel tibgħat l-applikazzjoni tiegħek.

  Elementi(i) tal-kelma
  Għandhom jiġu indikati biss elementi verbali viżibbli fil-logo. Jekk l-elementi verbali mhumiex korretti, l-EUIPO ser jibdilhom direttament mingħajr ma jibgħat komunikazzjoni għal dan il-għan.

 • Rapport ta’ xebh

  Għandek l-għażla li tniżżel rapport ta’ xebh. It-tiftix jitħaddem mill-bażi ta’ data TMview u jista’ jsir ukoll qabel il-preżentazzjoni attwali.

  PDF li jelenka l-informazzjoni jista’ jitniżżel u jiġi ssejvjat billi tikklikkja fuq il-buttuna “Download PDF” (Niżżel PDF) li tinsab taħt it-tabella tar-riżultati.

 • Rekwiżiti tekniċi għal dokumenti mehmuża

  L-istandards li ġejjin għandhom jiġu applikati għad-dokumenti mehmuża li jittellgħu mill-formola taʼ applikazzjoni avvanzata.

  JPEG
  Tip ta’ fajl standard użat biex jirrappreżenta l-marka/i li qed tapplika għaliha(hom). Id-daqs massimu ta’ fajl individwali ma jistax jaqbeż iż-2MB u għandu jikkonforma mal-istandards li ġejjin:
  • Daqs massimu tal-immaġni: 2835 x 2010 pixel
  • Riżoluzzjoni tal-istampar: min 96, mass 300 DPI
  • Modalità tal-kuluri: RGB, Grayscale, BW jew CMYK

  L-immaġnijiet jiġu awtomatikament adattati għal 250x250 pixel. Meta ttella’ immaġni, l-applikazzjoni ser turiha kif se tkun tidher aktar tard fiċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni.

  PDF
  Il-PDFs jistgħu jintużaw għal informazzjoni addizzjonali biss, mhux bħala rappreżentazzjoni tal-marka/i li inti qed tapplika għaliha(hom). Id-daqs massimu ta’ fajl individwali ma jistax ikun aktar minn 2MB. Għall-ftuħ tal-fajls ser jintuża l-Adobe Acrobat X (verżjoni 10.0).

  MP3
  L-MP3s jistgħu jintużaw għal informazzjoni addizzjonali biss meta jiġu rreġistrati l-marki tal-ħoss. Id-daqs massimu ta’ fajl individwali ma jistax jaqbeż iż-2MB u għandu jikkonforma mal-istandards indikati fit-taqsima tad-dokumenti mehmuża tal-paġna “Technical information” (Informazzjoni teknika).

 • Oġġetti u servizzi

  Indika l-oġġetti u s-servizzi li t-trademark għandha tkopri

  Jekk jogħġbok innota

  Applikazzjoni għal firxa wiesgħa ta’ oġġetti/servizzi ser iżżid b’mod sinifikanti l-probabbiltà li jkun hemm oppożizzjoni għat-trademark jew li, eventwalment, tiġi kkanċellata. Jista’ jkun hemm kunflitt fejn trademark tkun identika jew simili għal marka preċedenti u titfittex protezzjoni għal oġġetti u servizzi simili. Wara r-reġistrazzjoni tagħha, it-trademark tista’ wkoll tiġi kkanċellata jekk ma tintużax għal ħames snin jew aktar.

  Il-lingwa tal-oġġetti u s-servizzi trid tkun l-istess bħall-ewwel lingwa tal-applikazzjoni.

  Ikklikkja l-buttuna “Search terms from the Harmonised Database” (Fittex it-termini mill-Bażi tad-Data Armonizzata).

  Ser tinfetaħ tieqa li titla’ ġdida. Ittajpja l-kelma ewlenija tal-oġġetti u s-servizzi li trid tagħżel (jintwera menù li jinżel b’suġġerimenti li jimtlew waħidhom) jew fittex mil-lista ta’ oġġetti u servizzi.

  Meta tkun daħħalt l-oġġetti u s-servizzi kollha li teħtieġ, ikklikkja fuq il-buttuna “Review your List” (Irrevedi l-Lista Tiegħek) imbagħad fuq il-buttuna “Save List” (Issejvja l-Lista). Ser tmur lura għall-applikazzjoni tiegħek, fejn ser tintwera l-għażla tiegħek.

  Żid it-termini tiegħek

  Termini individwali għandhom ikunu separati bil-punt u l-virgola, u ma jistgħux jaqbżu l-512-il karattru. Tista’ tuża biss karattri aċċettati

  Tista’ tirrepeti dan il-proċess sakemm tkun żidt it-termini u l-klassijiet kollha li teħtieġ għall-applikazzjoni tiegħek.

   

  Karattri validi (ir-regoli sintattiċi li jirregolaw it-termini dwar l-oġġetti u s-servizzi):

  Isem Karattru Eżempju
  Ittri a-z A-Z Partijiet u fittings għall-vetturi
  Numri 0 - 9 MP3 players
  Sing - (kodiċi tal-asci 045) Xorb mhux alkoħoliku
  Parentesi kwadri < > Pistoli tal-airsoft> 0.5 Joule
  Linja mmejla / Vidjoplejers/reġistraturi
  Asterisk (*) * Ħwejjeġ*
  Parentesi tondi ( ) Fuljetti (manwali) tat-taħriġ
  Parentesi bil-qarsa { } Kranks {partijiet minn magni}
  Parentesi kwadri [ ] Enemel [verniċ]
  Żewġ punti : (kodiċi tal-ascii 058) Servizzi relatati maʼ: ċirkwiti elettriċi u elettroniċi, komponenti
  Virgola , Dqiq tal-qamħirrun, maltosju
  Virgoletta singola '(kodiċi tal-ascii 039) Pniezel tal-pitturi
  Punt u virgola (mhux aċċettata fil-Grieg) ; (kodiċi tal-ascii 059) Reatturi nukleari; preparazzjonijiet għall-immudellar
  Tikka tan-nofs (aċċettata biss fil-Grieg) · (kodiċi tal-ascii 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Nota: il-kontenut ta’ din it-tabella joffri eżempji ta’ karattri aċċettati

 • Rapport nazzjonali ta’ tiftix

  Talba għal rapport nazzjonali ta’ tiftix hija soġġetta għal tariffa addizzjonali. L-applikazzjoni tiegħek tiġi ppubblikata biss ladarba jkunu nġabru r-rapporti ta’ tiftix kollha u dawn jiġu kkomunikati lilek.

 • Rapport ta’ tiftix tal-UE

  Talba għal rapport ta’ tiftix tal-UE hija mingħajr ħlas. Dan ir-rapport jindika applikazzjonijiet EUTM identiċi jew simili preċedenti u Reġistrazzjonijiet Internazzjonali li jinnominaw lill-Komunità Ewropea għal klassijiet identiċi jew simili ta’ oġġetti u servizzi.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.