Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ippreżenta avviż ta’ appell online

Il-formola tal-appell elettroniku tippermetti lill-utenti rreġistrati jippreżentaw avviż ta’ appell b’mod elettroniku, bil-lingwi kollha tal-UE. Jekk jogħġbok innota li trid tkun illoggjat biex tuża dawn il-faċilitajiet u li dawn l-azzjonijiet huma soġġetti għal tariffa.

Nota: il-korrispondenza rigward fajl speċifiku għandha dejjem tiġi ppreżentata jew permezz tal-User Area tiegħek jew bl-użu tal-posta, il-kunsinna bl-idejn jew servizz speċjali tal-kurrier. Jekk jogħġbok dejjem semmi n-numru tal-fajl.

Fejn nista’ naċċessa l-formola tal-appell elettroniku?

Biex taċċessa l-formola tat-talba għal appell elettroniku, innaviga s-sit web, billi ssegwi waħda mir-rotot ta’ hawn taħt:

 • “Ikkuntattjana” — inżel ’l isfel sakemm tasal f’“Applikazzjoni u preżentazzjoni ta’ dokumenti magħna” u tara l-link għal “Formoli u preżentati”. Imbagħad, mill-menù li jinżel ikklikkja fuq “Avviż ta’ appell”.
 • Illoggja fil-“User Area” tiegħek. Ikklikkja fuq “Servizzi online”. Agħżel “Ippreżenta avviż ta’ appell”.
 • Mill-“User Area”, ikklikkja fuq “Dashboard”, wara fuq “Servizzi online” u “Ippreżenta avviż ta’ appell”.
 • Mill-portal “Paġna ewlenija” mur fuq “Liġi u Prattika” u wara fuq il-paġna “Appell”.
 • Mill-portal “Paġna ewlenija” mur fuq “Servizzi Online”.
 • Mill-“User Area”, mur fuq il-widget “Formoli online”.

Min jista’ jippreżenta notifika ta’ appell?

Żewġ atturi huma relatati mas-sistema matul il-proċess tal-preżentazzjoni ta’ avviż ta’ appell.

 • Appellant — huwa l-persuna jew l-entità legali identifikata bħala d-detentur ta’ dritt tal-IP partikolari u li ngħatat ID tas-sid speċifika. Parti affetwata ħażin minn deċiżjoni tal-EUIPO biss hi intitolata biex tippreżenta appell.
 • Rappreżentant — hu entità li għandha l-permess taġixxi f’isem sid ta’ drittijiet tal-IP. Jekk jogħġbok innota li rappreżentazzjoni hija obbligatorja għal appellanti mhux taż-ŻEE kemm għal każijiet tal-EUTM kif ukoll tal-RCD.

Stadji biex jiġi ppreżentat avviż ta’ appell.

Jekk qabel ġejt allokat numru tal-ID mill-EUIPO bħala sid jew rappreżentant, l-informazzjoni tiegħek se tiġi awtomatikament inkluża fit-taqsima “Appellanti” jew “Rappreżentanti” rispettiva wkoll.

Jekk għandek numru ta’ referenza personali biex tiċċekkja, tista’ ddaħħlu fit-tab “Referenza”.

Jekk jogħġbok innota li t-tikketti tal-informazzjoni huma maħsuba biex jiffaċilitaw l-eżekuzzjoni tal-fluss tax-xogħol u jgħinuk tifhem il-proċess tal-preżentazzjoni elettronika u tal-ispeċifikazzjonijiet tagħha.

 

 • Identifikazzjoni ta’ deċiżjoni kkontestata

  Int tista’ timla formola tal-appell elettroniku għal deċiżjonijiet ta’ trademark jew għal deċiżjonijiet ta’ disinn.

  Għat-tnejn li huma, agħżel it-tip ta’ “Deċiżjoni Kkontestata” mil-lista li tinżel u ttajpja n-numru tad-deċiżjoni.

  Nota: in-numru tal-entità tad-deċiżjoni tiegħek għandu formati differenti skont it-tip ta’ deċiżjoni. Fi kwalunkwe sitwazzjoni, is-sistema se tipprovdilek eżempju biex issegwih.

 • Żid appellant ġdid

  Hemm żewġ modi differenti kif iżżid appellant.

  Kif iżżid appellant eżistenti:

  Ittajpja l-isem tal-appellant — dan se juri lista ta’ appellanti eżistenti — agħmel l-għażla tiegħek u ikklikkja fuq “Importa”. Imbagħad jintwerew id-dettalji tal-appellant; sabiex tkompli, ikklikkja fuq il-buttuna “Żid”.

  Kif iżżid appellant ġdid:

  1. Ikklikkja fuq il-buttuna “Oħloq ġdid” u daħħal id-dettalji manwalment.
  2. Agħżel it-tip ta’ appellant mill-menù li jinżel.
  3. Imla l-kumplament tal-formola (l-oqsma obbligatorji huma mmarkati b’asterisk*).
  4. Ikklikkja fuq il-buttuna “Żid” biex tkompli.

  Nota: l-appellant jista’ jkun individwu jew kumpanija fi ħdan iż-ŻEE. Skont l-Artikolu 92 tal-EUTMR, ir-rappreżentazzjoni hija obbligatorja għal każijiet tal-EUTM u għal appellanti mhux taż-ŻEE. F’każijiet tal-RCD, ir-rappreżentazzjoni hija obbligatorja għal appellanti mhux tal-UE.

 • Żid rappreżentant ġdid

  Hemm żewġ modi differenti ta’ kif iżżid rappreżentant.

  Kif iżżid rappreżentant eżistenti:

  Ittajpja l-isem tar-rappreżentant — tintwera lista ta’ rappreżentanti eżistenti — agħmel l-għażla tiegħek u kklikkja fuq “Importa”. Jintwerew id-dettalji tar-rappreżentant; sabiex tkompli, ikklikkja fuq “Żid”.

  Kif iżżid rappreżentant ġdid:

  1. Ikklikkja fuq il-buttuna “Oħloq ġdid” u daħħal id-dettalji manwalment.
  2. Agħżel it-tip ta’ rappreżentant mill-menù li jinżel.
  3. Imla l-kumplament tal-formola (l-oqsma obbligatorji huma mmarkati b’asterisk*).
  4. Ikklikkja fuq il-buttuna “Żid” biex tkompli.

  Jekk tagħżel “Rappreżentant tal-impjegati” tidher il-kaxxa fejn timmarka “Konnessjonijiet ekonomiċi”. Jekk timmarkaha, trid timla żewġ oqsma oħra, waħda li tiddeskrivi t-tip ta’ konnessjoni ekonomika li għandek mal-appellant (eż. impjegat jew sieħeb fin-negozju) u l-oħra bl-isem tal-impjegatur tiegħek. Impjegati li jaġixxu f’isem persuni fiżiċi jew ġuridiċi jridu jippreżentaw awtorizzazzjoni ffirmata sabiex tiddaħħal fil-fajls.

  Ir-rappreżentant jista’ jkun impjegat, prattikant legali jew rappreżentant tal-EUIPO.

  Skont it-tip ta’ rappreżentant, se tintalab timla xi informazzjoni addizzjonali kif ġej.

  • Jekk int impjegat, wara li tkun ittajpjajt id-dettalji personali tiegħek is-sistema se titlob awtorizzazzjoni.

   Int tista’ jew “Tehmeż” l-awtorizzazzjoni wara li timla d-dettalji tiegħek jew tista’ tikklikkja fuq “Aktar tard” u tehmiżha aktar ’il quddiem.

  Għandek tiċċekkja wkoll jekk il-kumpanija tiegħek hijiex differenti mill-kumpanija tal-appellant (eż. b’konnessjonijiet ekonomiċi speċifiċi) u tispeċifika n-natura tad-differenza(i) u l-isem tal-impjegatur.

  • Jekk int Prattikant Legali jew Rappreżentant tal-EUIPO se jkollok ukoll l-opzjoni “Oħloq” kont għal assoċjazzjoni li għaliha se tintalab timla xi oqsma obbligatorji oħra, bħall-“Isem tal-assoċjazzjoni” u l-“Pajjiż tar-reġistrazzjoni”.

 • Lingwa tal-proċedimenti

  Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-lingwa tal-proċedimenti se tiġi awtomatikament popolata mis-sistema. Madankollu, f’dawk il-każijiet eċċezzjonali fejn dan ma jseħħx, is-sistema titolbok tagħżel lingwa waħda.

 • Deċiżjonijiet jistgħu jiġu kkontestati b’mod sħiħ jew parzjalment

  Jekk tagħżel l-opzjoni “parzjalment”, ikollok timla t-test fil-qasam tat-test obbligatorja billi tuża l-lingwa tal-proċedimenti.

 • Dikjarazzjoni tar-raġunijiet u l-annessi

  Hawnhekk, l-utent għandu jagħżel u jtella’ l-fajls li jinsabu fid-“Dikjarazzjoni tar-raġunijiet”.

  Tista’ tikklikkja “Ehmeż” biex tehmeż il-fajls meta timla l-formola jew tista’ tikklikkja fuq “Aktar tard” jekk tixtieq tehmiżhom aktar ’il quddiem.

  Jekk jogħġbok innota li d-dikjarazzjoni tar-raġunijiet jeħtieġ li tiġi ppreżentata fil-lingwa tal-proċedimenti u jekk ma tippreżentax dikjarazzjoni tar-raġunijiet bil-miktub fi żmien erba’ xhur, l-appell se ikun inammissibbli.

  Nota: dokumenti fformattjati mhux bit-test se jdewmu l-proċedimenti.

  Int tista’ ttella’ wkoll dokumenti mehmuża għall-“Annessi għad-Dikjarazzjonijiet tar-Raġunijiet”.

 • Firma

  Billi timla l-qasam “Isem u Kunjom” int tikkonferma li ċċekkjajt id-dettalji u li tixtieq tiffirma u tikkonferma s-sottomissjoni tal-formola tal-applikazzjoni.

 • Issejvja, stampa u rrisettja

  Tista’ tagħmel “Issejvja” l-formola tal-appell elettroniku fil-“User Area” tiegħek. Meta tkun qed timla l-formola tal-applikazzjoni tiegħek, tista’ tissejvja x-xogħol tiegħek fi kwalunkwe ħin bħala abbozz. Ikklikkja fuq “Issejvja l-applikazzjoni” fil-kolonna tal-lemin tal-applikazzjoni. L-abbozz jista’ jiġi aċċessat mit-taqsima “Abbozzi” fil-User Area tiegħek.

  “Stampa” rieżami tal-formola tiegħek fi kwalunkwe ħin matul il-proċess tal-applikazzjoni.

  “Irrisettja” — jekk tixtieq terġa’ tibda l-applikazzjoni tiegħek, ikklikkja “Irrisettja l-applikazzjoni” u l-oqsma kollha li mlejt qabel jiġu żvujtati u l-informazzjoni titħassar.

 • Iċċekkja l-Avviż ta’ Appell tiegħek qabel tissottometti

  Għandek l-opzjoni li tirrieżamina l-“Avviż ta’ Appell” tiegħek qabel ma tagħżel “Issottometti” u “Ħallas”.

  Fuq l-istess paġna tista’ tagħmel “Issejvja” l-“Avviż ta’ Appell” bħala dokument PDF mingħajr ma tipproċedi għall-ħlas minn issa.

 • Metodu u konferma tal-ħlas

  Tista’ tħallas it-tariffi tal-appell elettroniku b’karta tal-kreditu, trasferiment bankarju, jew permezz ta’ kont kurrenti tal-EUIPO. L-EUIPO jipprovdi servizz online għad-detenturi ta’ kontijiet kurrenti, li jagħti aċċess għat-tranżazzjonijiet u l-informazzjoni kollha tal-kont kurrenti tagħhom.

  Jekk jogħġbok innota li jekk tiddeċiedi li tħallas bi trasferiment bankarju, huwa rrakkomandat li tieħu nota tal-kodiċi tat-tranżazzjoni tal-ħlas, għaliex dan se jgħin jidentifika l-ħlas tiegħek.

  Meta tikklikkja fuq “Ikkonferma l-ħlas” fit-tieqa li jmiss, l-applikazzjoni tiegħek se tiġi sottomessa.

 • X’jiġri wara li nkun issottomettejt il-formola tal-applikazzjoni tiegħi?

  Ladarba jitlesta l-proċess ta’ sottomissjoni, tirċievi konferma li l-applikazzjoni tiegħek ġiet sottomessa b’mod korrett, flimkien ma’ numru ta’ applikazzjoni uffiċjali. Tista’ tuża n-numru tal-appell għal kwalunkwe komunikazzjoni mal-Uffiċċju relatata mal-appell tiegħek.

  Ikollok bżonn ukoll tniżżel l-irċevuta uffiċjali u l-konferma f’fajl PDF uniku. Jekk jogħġbok innota li l-Uffiċċju ma joħroġx kopji tal-irċevuti.

 • Spjegazzjoni tat-tipi ta’ deċiżjonijiet

  Tipi ta’ deċiżjonijiet ikkontestati: EUTMs/Reġistrazzjonijiet Internazzjonali

  • Eżaminazzjoni ta’ EUTM: agħżel din jekk tixtieq tappella deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Eżaminazzjoni li tirrifjuta li tirreġistra l-applikazzjoni tiegħek għal EUTM.
  • Oppożizzjoni: agħżel din jekk tixtieq tappella deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni.
  • Kanċellazzjoni: agħżel din jekk tixtieq tappella deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni.
  • Eżaminazzjoni ta’ Reġistrazzjoni Internazzjonali: agħżel din jekk tixtieq tappella deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Eżaminazzjoni li tirrifjuta li tagħti protezzjoni lin-nomina tiegħek tal-UE skont is-Sistema ta’ Madrid. Din, b’mod partikolari, tinkludi deċiżjonijiet li jirrifjutaw il-protezzjoni għal raġunijiet assoluti, deċiżjonijiet relatati ma’ nuqqasijiet formali fir-rigward ta’ marki kollettivi, l-assenza tat-tieni lingwa, pretensjonijiet ta’ anzjanità u l-ħatra ta’ rappreżentant.
  • Applikazzjoni Internazzjonali: agħżel din jekk tixtieq tappella kontra deċiżjoni li ttieħdet mill-Uffiċċju meta jaġixxi bħala l-uffiċċju ta’ oriġini skont is-Sistema ta’ Madrid. Din, b’mod partikolari, tinkludi deċiżjonijiet li jirrifjutaw it-tressiq tal-applikazzjoni internazzjonali tiegħek lill-WIPO, deċiżjonijiet relatati mal-ħlas tat-tariffa ta’ trażmissjoni, pretensjonijiet ta’ prijorità, formalitajiet bħal intitolament, deskrizzjoni, nuqqas ta’ ċarezza fl-ispeċifikazzjoni tal-prodotti u s-servizzi, nuqqas ta’ translitterazzjoni tal-marka u kwistjonijiet ta’ traduzzjoni.
  • Nomina Sussegwenti tal-EUTM: agħżel din jekk tixtieq tappella kontra deċiżjoni tal-Uffiċċju, li jaġixxi bħala l-uffiċċju tal-oriġini, fir-rigward ta’ talba għall-estensjoni territorjali tar-reġistrazzjoni internazzjonali tiegħek. Din, b’mod partikolari, tinkludi deċiżjonijiet relatati ma’ nuqqasijiet formali, bħall-formola użata, nuqqas ta’ indikazzjoni tar-reġistrazzjoni li fuqha hi bbażata t-talba, kwistjonijiet fil-lista tal-prodotti u s-servizzi, kwistjonijiet fil-lista ta' prodotti u servizzi, kwistjonijiet ta’ intitolament, nuqqas ta’ awtorizzazzjoni ta’ traduzzjoni, nuqqas tal-użu tal-istess lingwa bħal fl-applikazzjoni internazzjonali oriġinali.
  • Reġistrazzjoni: agħżel din jekk tixtieq tappella kontra deċiżjoni li, b’mod partikolari, fiha xi talba minn dawn li ġejjin ġiet irrifjutata — trasferiment sħiħ jew parzjali; applikazzjonijiet ta’ diviżjoni magħmula skont l-Artikolu 44 tal-EUTMR; pretensjoni ta’ anzjanità wara r-reġistrazzjoni; kanċellazzjoni ta’ pretensjoni ta’ anzjanità; reġistrazzjoni ta’ dritt in rem; kanċellazzjoni ta’ dritt in rem; alterazzjoni tal-marka; reġistrazzjoni ta’ imposta ta’ eżekuzzjoni; reġistrazzjoni ta’ liċenzja, konverżjoni, tiġdid eċċ.
  • Awtorizzazzjoni Ġenerali: agħżel din jekk tixtieq tippreżenta appell kontra deċiżjoni tal-Uffiċċju li tirrifjuta milli taċċetta awtorizzazzjoni ġenerali ppreżentata fir-rigward ta’ impjegat li jkun qed ifittex li jirrappreżenta lill-impjegatur tiegħu fi kwistjoni tal-EUTM.
  • Talba għal Spezzjoni: agħżel din jekk tixtieq tappella deċiżjoni tal-Uffiċċju li tirrifjuta applikazzjoni għal spezzjoni tal-fajls fir-rigward tar-reġistru tal-EUTM.
  • Rappreżentant: agħżel din jekk tixtieq tappella deċiżjoni tal-Uffiċċju li tirrifjuta d-dħul fil-lista tar-rappreżentanti professjonali tal-EUTM.

  Tipi ta’ deċiżjonijiet ikkontestati: RCDs

  • Eżaminazzjoni ta’ RCD/Totalment irrifjutata: agħżel din jekk tixtieq tappella deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Disinji li tirrifjuta li tirreġistra l-applikazzjoni ta’ RCD tiegħek fit-totalità tagħha.
  • Eżaminazzjoni ta’ RCD/Applikazzjoni multipla parzjalment irrifjutata: agħżel din jekk tixtieq tappella deċiżjoni tad-Diviżjoni tad-Disinji li fiha rrifjutat li tirreġistra xi partijiet tal-applikazzjoni ta’ RCD multipla tiegħek.
  • Invalidità ta’ RCD: agħżel din jekk tixtieq tappella deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Invalidità.
  • RCD/Reġistrazzjoni Internazzjonali: agħżel din jekk tixtieq tappella deċiżjoni tad-Diviżjoni tad-Disinji li tirrifjuta li tagħti protezzjoni għan-nomina tiegħek tal-UE skont is-Sistema ta’ The Hague.
  • Reġistrazzjoni ta’ RCD: agħżel din jekk tixtieq tappella deċiżjoni tal-Uffiċċju li fiha, b’mod partikolari, kwalunkwe waħda mit-talbiet li ġejjin ġiet irrifjutata: trasferiment totali; trasferiment parzjali; reġistrazzjoni ta’ dritt in rem; kanċellazzjoni ta’ dritt in rem; reġistrazzjoni ta’ imposta tal-eżekuzzjoni; reġistrazzjoni ta’ liċenzja; tiġdid eċċ.
  • Awtorizzazzjoni Ġenerali ta’ RCD: agħżel din jekk tixtieq tippreżenta appell kontra deċiżjoni tal-Uffiċċju li ma jaċċettax l-awtorizzazzjoni ġenerali ppreżentata fir-rigward ta’ impjegat li jfittex li jirrappreżenta lill-impjegatur tiegħu fi kwistjoni ta’ RCD.
  • Talba għal Spezzjoni ta’ RCD: agħżel din jekk tixtieq tippreżenta appell kontra deċiżjoni tal-Uffiċċju li jirrifjuta l-applikazzjoni tiegħek għal spezzjoni tal-fajls fir-rigward tar-reġistru tal-RCD.
  • Rappreżentant tal-RCD: agħżel din jekk tixtieq tappella deċiżjoni tal-Uffiċċju li tirrifjuta d-dħul fil-lista tar-rappreżentanti professjonali tal-RCD.
 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.