Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

SME Fund 2022

 

Il-Vawċer 1 (biex ikopri parzjalment it-tariffi tal-IP Scan, tat-trademarks u tad-disinji) mhuwiex disponibbli għal applikazzjonijiet ġodda. Il-fondi kollha tiegħu ġew allokati minħabba l-għadd kbir ta’ applikazzjonijiet riċevuti.

Tista’ tapplika xorta waħda għall-Vawċer 2 (biex jintuża għat-tariffi tal-privattivi).

Bħalissa qed naħdmu fuq il-Fond għall-SMEs il-ġdid għall-2023. Żur il-paġna web tagħna regolarment u abbona għall-bulettin tal-SMEs tagħna għal aktar informazzjoni dwar l-inizjattiva tas-sena d-dieħla!

 

 

Il-Fond għall-SMEs jipprovdi appoġġ finanzjarju lill-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju tal-UE (SMEs) għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IP) tagħhom. L-SMEs jistgħu japplikaw għal vawċers li jipprovdu aċċess għal rifużjoni parzjali. L-offerta hija wiesa’:
 
 • rimborż ta’ 90 % għal servizzi ta’ qabel id-dijanjożi tal-IP (  (Scan tal-IP). 
 • rimborż ta’ 75 % għal tariffi tal-applikazzjoni għal trademark u/jew disinn, tariffi addizzjonali tal-klassijiet, u eżami, reġistrazzjoni, pubblikazzjoni u differiment tat-tariffi tal-pubblikazzjoni fuq livell tal-UE. 
 • rimborż ta’ 75 % għal tariffi tal-applikazzjoni għal trademark u/jew disinn, tariffi addizzjonali tal-klassijiet, u eżami, reġistrazzjoni, pubblikazzjoni u differiment tat-tariffi tal-pubblikazzjoni fuq livell tal-UE. 
 • rimborż ta’ 50 % għal tariffi tal-applikazzjoni għal trademark u/jew disinn, tariffi ta’ deżinjazzjoni, u tariffi sussegwenti ta’ deżinjazzjoni ’il barra mill-UE. Tariffi ta’ deżinjazzjoni li joriġinaw mill-pajjiżi tal-UE huma esklużi, l-istess bħal tariffi ta’ mmaniġġjar imposti mill-uffiċċju ta’ oriġini. 
 • rimborż ta’ 50 % għal tariffi ta’ privattivi ta’ qabel l-għotja (eż. iffajljar, tiftix, u eżami), tal-għotja u tal-pubblikazzjoni fuq livell nazzjonali. 
L-ammont massimu ta’ rimborż għal kull SME huwa:
 
EUR 750 għal attivitajiet relatati mal-privattvi u EUR 1 500 għal attivitajiet oħra.

Tista’ tapplika mill-10 ta’ Jannar 2022 sat-16 ta’ Diċembru 2022. Il-Fond għall-SMEs 2022 għandu fondi limitati. Jekk il-fondi jiġu eżawriti, l-applikazzjonijiet jingħalqu qabel id-data indikata.

L-SMEs kollha stabbiliti fl-UE huma eliġibbli biex japplikaw għal għotja. Sidien, impjegati awtorizzati jew rappreżentanti jistgħu japplikaw. Rappreżentant huwa definit bħala kwalunkwe parti terza, kemm jekk persuna fiżika jew ġuridika, li tkun debitament awtorizzata mill-SME li tirrappreżentaha legalment. Ir-rimborżi kollha tal-għotja jiġu ddepożitati direttament fil-kont bankarju tal-SME indikat fl-applikazzjoni.

Il-kumpanija tiegħek trid tkun SME valida stabbilita fl-UE. Jekk jogħġbok irrevedi d-definizzjoni uffiċjali tal-UE ta’ SME biex tiżgura li l-kumpanija tiegħek hija eliġibbli. B’mod ġenerali, l-SMEs tal-UE huma kkategorizzati kif ġej:

 
Kategorija tal-intrapriża Għadd ta’ persunal Fatturat annwali Total annwali tal-karta bilanċjali
Ta’ daqs medju <250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m
Żżgħir <50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m
Mikro <10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m

Le, sakemm ma tkunx involuta f’attività ekonomika. Jekk jogħġbok irreferi għad- definizzjoni ta’ SME stabbilita mill-Kummissjoni Ewropea għad-dettalji.

Iva, madankollu l-SME biss tista’ tibbenefika mill-għotja jekk din tingħata.
 
Jekk l-SME tiegħek tuża s-servizzi ta’ rappreżentant jew inti rappreżentant li taġixxi f’isem SME, għandek tkun imlejt id-dokument (mudell) “dikjarazzjoni fuq l-unur”. Dan id-dokument għandu jkun iffirmat minn membru awtorizzat tal-SME u ssejvjat bħala fajl PDF. Ikollok bżonn tapplowdjah matul il-proċess ta’ applikazzjoni. Ma hemm l-ebda oġġezzjoni għal SME li taħtar entità legali bħala r-rappreżentant tagħha għall-Fond għall-SMEs, dment li l-isem u l-firma ta’ persuna fiżika li tappartjeni għal dik l-entità jkunu inklużi fid-dikjarazzjoni fuq l-unur.

Iva, rappreżentant jista’ jirreġistra u jħallas għal trademark, disinn, u tariffi tal-applikazzjoni għal privattiva f’isem l-SME tiegħek. Dan ir-rappreżentant jista’ wkoll jissottometti t-“talba għal rimborż” sussegwenti. Madankollu, ir-rimborż se jitħallas direttament fil-kont bankarju tal-SME bħala l-benefiċjarja tad-deċiżjoni dwar l-għotja.

Iva. Anki jekk diġà ngħatajt għotja għal attività tal-PI mill-Fond għall-SMEs 2021, tista’ tapplika wkoll għal għotja tal-Fond għall-SMEs fl-2022, irrispettivament minn jekk bdejtx servizz jew diġà ġejt rimborsat. Dawn l-inizjattivi huma indipendenti minn xulxin. L-SMEs tal-UE jistgħu japplikaw kull sena għall-Fond għall-SMEs, sakemm jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti fis-sejħa għal proposti, anki jekk kellhom applikazzjonijiet mogħtija jew irrifjutati f’sejħiet preċedenti. Matul l-istadju tal-applikazzjoni, il-benefiċjarji jridu jiddikjaraw ukoll jekk applikawx għal jew irċevewx xi finanzjament ieħor tal-UE fl-istess sena finanzjarja għall-istess attivitajiet.

Aqra l-lista ta’ kontroll li ġejja bir-reqqa qabel tapplika sabiex tiżgura li għandek id-dokumentazzjoni meħtieġa lesta għall-applowdjar.
 
LISTA TA’ KONTROLL
 
 • Il-kumpanija/l-intrapriża tiegħek għandha tkun intrapriża żgħira jew ta’ daqs medju (SME) stabbilita fl-UE
 • Għandek tkun qrajt is-sejħa għal proposti qabel timla l-formola ta’ applikazzjoni. 
 • Jekk inti rappreżentant jew se tuża s-servizzi ta’ rappreżentant, għandek tkun imlejt id-dokument (mudell) “dikjarazzjoni fuq l-unur”. Dan id-dokument għandu jkun iffirmat minn membru awtorizzat tal-SME u mehmuż mal-formola ta’ applikazzjoni fil-format PDF. 
 • Għandu jkollok id-dettalji bankarji tal-kumpanija tiegħek lesti flimkien ma’ rendikont bankarju li fih jidhru d-dettalji li ġejjin: isem il-kumpanija bħala detentur tal-kont; numru IBAN sħiħ bil-kodiċi tal-pajjiż; u l-kodiċi BIC/SWIFT. 
 • Għandu jkollok iċ-ċertifikat tal-VAT jew iċ-ċertifikat tan-numru ta’ reġistrazzjoni nazzjonalital-kumpanija tiegħek, maħruġ mill-awtorità nazzjonali kompetenti. 
 • Għandek tifhem li ma tistax titlob l-għotja tal-Fond għall-SMEs jekk diġà rċevejt finanzjament tal-UE għall-istess jew parti mill-istess attività.

L-għotjiet jitqassmu fil-forma ta’ vawċers li jistgħu jintużaw għal diversi attivitajiet tal-IP.
 
 1. Vawċer 1 (massimu ta’ EUR 1 500) jista’ jintuża għal scan tal-IP kif ukoll għar-reġistrazzjoni ta’ trademarks, u/jew disinji. 
 2. Vawċer 2 (massimu ta’ EUR 750) jista’ jintuża għar-reġistrazzjoni ta’ privattivi. 
Jekk jogħġbok iċċekkja l-lista ta’ tariffi koperti.
 
L-SME tiegħek tista’ għalhekk tkun eliġibbli biex tirċievi sa EUR 2 250.

L-SME tiegħek tista’ titlob rimborż bħala l-benefiċjarja tal-għotja, jew rappreżentant jista’ jagħmel dan f’isem l-SME tiegħek. Ir-rimborżi dejjem se jkunu mħallsin direttament fil-kont bankarju tal-SME tiegħek.

Le, l-SME tiegħek għandha l-ewwel tapplika għal għotja u tistenna li l-EUIPO jwieġbu b’deċiżjoni dwar l-għotja.

Le, għandek tistenna li tirċievi deċiżjoni dwar l-għotja fl-affermattiv u l-vawċer jew vawċers korrispondenti.

Iva, il-Fond għall-SMEs għandu EUR 25-il miljun disponibbli għal IP scans u applikazzjonijiet tat-trademark u tad-disinn, u EUR 1 miljun disponibbli għar-reġistrazzjonijiet tal-privattivi. L-għotjiet huma disponibbli matul l-2022 fuq bażi ta’ min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel sakemm il-fondi kollha disponibbli jintużaw.


Jiddependi mill-bżonnijiet tal-SME. Applika għal IP scan għal aktar informazzjoni.
 
L-ewwelnett, jeħtieġ li tidentifika fejn trid tbigħ, tiddistribwixxi, topera jew tilliċenzja l-prodotti jew is-servizzi tiegħek. In-negozju tiegħek huwa transkonfinali jew limitat għal reġjun jew pajjiż wieħed? Topera online? Żomm f’moħħok li d-drittijiet reġistrati tal-proprjetà intellettwali huma limitati territorjalment. Dan ifisser li jeħtieġ li tirreġistra d-drittijiet tiegħek f’territorju partikolari. Tista’ jew tirreġistra d-drittijiet tiegħek fuq livell nazzjonali, reġjonali jew tal-UE.
 
Jekk jogħġbok kun af li tista’ wkoll tagħżel li tirreġistra t-trademark jew disinn tiegħek f’diversi Stati Membri. Pereżempju, jekk teħtieġ li topera f’żewġ pajjiżi, tista’ tirreġistra d-drittijiet tiegħek f’dawk iż-żewġ pajjiżi permezz ta’ żewġ proċeduri differenti.
 
Jekk il-prodott jew servizz tiegħek se jiġi mibjugħ, distribwit, sfruttat jew liċenzjat f’diversi Stati Membri, għandek tikkunsidra li tfittex protezzjoni fuq livell tal-UE, bl-użu tas-sistema tal-EUTM jew RCD.
 
Barra minn hekk, jekk teħtieġ li tinnomina pajjiż ’il barra mill-UE, tista’ tuża s-sistemi ta’ Madrid jew ta’ The Hague disponibbli permezz ta’ l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO).
 
F’kull każ, jekk jogħġbok toqgħodx lura milli tagħmel użu mis- servizz pro bono u/jew is-servizz tal-IP Scan.

Inti tista’ ssib informazzjoni dettaljata dwar Ideas Powered for business SME Fund fis-sejħa għal proposti.

Jekk għandek xi mistoqsijiet, tista’ tirreferi għall-Mistoqsijiet Frekwenti tagħna jew iċċettja magħna online bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bit-Taljan jew bl-Ispanjol. Aħna disponibbli mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.30 sas-18.30 (GMT+1).

Tista’ wkoll tibgħatilna mistoqsija b’email fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE:information@euipo.europa.eu.

 

ATTIVITAJIET INKLUŻI

 

Servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-IP (Scan tal-IP)


 
Id-dijanjożi ta’ qabel tal-IP hija għodda ewlenija għall-iżvilupp tal-istrateġija tal-proprjetà intellettwali tal-SME tiegħek. Esperti deżinjati tal-IP minn uffiċċji nazzjonali tal-proprjetà intellettwali janalizzaw il-mudell tan-negozju, il-prodotti, u/jew is-servizzi tal-SME tiegħek biex joħolqu strateġija tal-IP imfassla skont il-bżonnijiet tal-SME tiegħek.
 
Dan is-servizz jista’ jgħinek tiddeċiedi liema drittijiet tal-IP għandek tapplika għalihom, kif tiżviluppa l-portafoll tal-IP tal-kumpanija tiegħek, u kif tippjana għall-futur jekk diġà għandek drittijiet tal-IP rreġistrati.
 
L-SMEs li jixtiequ japplikaw għal servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-IP (Scan tal-IP), għandhom ikunu stabbiliti f’pajjiż fejn ikun hemm disponibbli fornitur ta’ qabel id-dijanjożi tal-IP eliġibbli, kif ippubblikat fis-sejħa għal proposti.

IP Scan ma jikkostitwixxix servizz legali u mhuwiex infilzar minn qabel, tfittxija ta’ novità jew tfittxija tal-ogħla livell. Għal aktar informazzjoni dettaljata dwar is-servizz tal-IP Scan u l-benefiċċji tiegħu, jekk jogħġbok żur il-paġna tal-IP Scan.

L-iScan tal-IP ikopri d-drittijiet tal-IP: privattivi, trademarks, disinji, mudelli ta’ utilità, varjetajiet ta’ pjanti, indikazzjonijiet ġeografiċi, u assi mhux irreġistrati/mhux reġistrabbli bħal sigrieti kummerċjali, drittijiet tal-awtur, disinji mhux irreġistrati, u ismijiet ta’ kumpaniji, ismijiet ta’ dominju, eċċ.

Fil-qafas tal-Fond għall-SMEs, is-servizz tal-iScan tal-IP ma jiġix offrut fl-Istati Membri kollha tal-UE. Sabiex tiċċekkja jekk dan is-servizz jiġix offrut f’pajjiżek, kemm minn uffiċċju nazzjonal tal-IP jew minn sieħeb estern awtorizzat, jekk jogħġbok ikkonsulta l-lista li ġejja:
 
Kun af li xi uffiċċji nazzjonali tal-IP jistgħu joffru servizzi simili ta’ qabel id-dijanjożi tal-IP barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Fond għall-SMEs. Jekk tkun interessat li ssirlek l-iScan tal-IP, tista’ tikkuntattja l-uffiċċju nazzjonali tal-IP tiegħek għal aktar informazzjoni.
 
Sabiex tiċċekkja jekk din l-attività hijiex offruta f’pajjiżek u jekk hijiex koperta mill-Fond għall-SMEs jew le, jekk jogħġbok ikkonsulta t-tabella ta’ hawn taħt.
 
Uffiċċji nazzjonali tal-IP li joffru Scan tal-IP koperta mill-Fond għall-SMEs Uffiċċji nazzjonali tal-IP li joffru attività simili għal Scan tal-IP mhux koperta mill-Fond għall-SMEs
Il-Belġju Franza
Il-Bulgarija Id-Danimarka
Ċipru L-Awstrija
Il-Finlandja Il-Kroazja
Il-Ġermanja Il-Polonja
Il-Latvja Is-Slovakkja
Il-Litwanja Is-Slovenja
L-Irlanda L-Ungerija
Il-Portugall Lussemburgu 1
Ir-Repubblika Ċeka Lussemburgu 2
L-Iżvezja Spanja
   
   

Għal informazzjoni dettaljata dwar x’inhu offrut f’pajjiżi speċifiċi, żur il-paġna ewlenija tal-Fond għall-SMEs u agħżel pajjiż mis-“selettur tal-pajjiż”.

L-uffiċċju nazzjonali tal-PI tiegħek se jassenjalek espert tal-PI. L-ewwel, se tintalab timla stħarriġ ta’ awtovalutazzjoni. Imbagħad l-espert tal-PI se jagħmel intervisti miegħek biex jiddetermina l-istrateġija l-aktar xierqa tan-negozju tal-PI għall-kumpanija tiegħek. Imbagħad ir-rapport ippreparat mill-espert tal-PI se jgħaddi minn “verifika tal-kwalità” li titwettaq mill-uffiċċju nazzjonali tal-PI tiegħek. Dokument ta’ “prova ta’ ħlas” se jintbagħat mill-uffiċċju nazzjonali tal-PI tiegħek biex jippermettilek titlob ir-rimbors tat-tariffi miż-żona tal-kont tal-Fond tal-SMEs tiegħek.
 
Jekk jogħġbok kun af li ż-żmien meħtieġ biex isir l-IP scan se jvarja skont kull każ ta’ negozju. Jista’ jieħu minn ftit ġimgħat sa diversi xhur biex jitlesta

Ladarba tirċievi għotja, u l-vawċer korrispondenti, tista’ tikkuntattja l-uffiċċju nazzjonali tal-PI tiegħek u titlob IP Scan.
 
L-IP Scan mhuwiex offrut fl-Istati Membri kollha tal-UE fi ħdan il-qafas tal-Fond għall-SMEs. Xi uffiċċji nazzjonali tal-proprjetà intellettwali joffru servizzi simili ta’ qabel id-dijanjożi tal-proprjetà intellettwali barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Fond għall-SMEs. Biex tivverifika jekk din l-attività hijiex disponibbli f’pajjiżek, jekk jogħġbok irreferi għall-mistoqsija “Min iwettaq IP Scan?”.

 

Reġistrazzjoni ta’ trademark, disinn u privattiva


 
Le, it-tiġdid mhuwiex rimborżabbli.

L-SME tiegħek tista’ titlob:
 
 • rimborż ta’ 75% għal tariffi tal-applikazzjoni għal trademark u/jew disinn, tariffi addizzjonali tal-klassijiet, u eżami, reġistrazzjoni, pubblikazzjoni u differiment tat-tariffi tal-pubblikazzjoni fuq livell tal-UE. 
 • rimborż ta’ 50% għal tariffi tal-applikazzjoni għal trademark u/jew disinn, tariffi ta’ deżinjazzjoni, u tariffi sussegwenti ta’ deżinjazzjoni ’il barra mill-UE. Tariffi ta’ deżinjazzjoni li joriġinaw mill-pajjiżi tal-UE huma esklużi, l-istess bħal tariffi ta’ mmaniġġjar imposti mill-uffiċċju ta’ oriġini. 
 • rimborż ta’ 50% għal tariffi ta’ privattivi ta’ qabel l-għotja (eż. iffajljar, tiftix, u eżami), tal-għotja u tal-pubblikazzjoni fuq livell nazzjonali. 
Jekk jogħġbok iċċekkja l-limiti u l-lista ta’ tariffi koperti fis-sejħa għal proposti.
 
Il-livell territorjali ta’ protezzjoni magħżul jiddependi mill-istrateġija tan-negozju u l-pjanijiet ta’ tkabbir tal-SME. Jekk l-SME ma tkunx ċerta għal xiex jew fejn se tapplika, is-servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-IP (Scan tal-IP) jista’ jgħinha tagħmel l-għażla t-tajba.
 
Huwa disponibbli wkoll servizz pro bono (konsultazzjoni bla ħlas) għal SMEs li jeħtieġu gwida f’dan ir-rigward.

Iva, iżda qabel ma tapplika trid tkun ċert(a) li jkollok numru tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) jew numru ta’ identifikazzjoni tal-kontribwent (TIN).

 Le, it-tariffi ta’ reġistrazzjoni ta’ mudell ta’ utilità mhumiex eliġibbli għal rifużjoni. Tista’ tapplika biex tingħata rifużjoni tat-tariffi b’rabta mar-reġistrazzjoni tat-trademarks, disinji, jew privattivi, kif speċifikat fis-sejħa għall-proposti.

Le, il-Fond għall-SMEs ma jkoprix l-applikazzjonijiet għal privattivi PCT.

Le, biex tkun eliġibbli għal rimbors, trid tirreġistra l-privattiva tiegħek fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

Le, il-Fond għall-SMEs ma jkoprix ir-reġistrazzjonijiet mal-UEP.

Il-Fond għall-SMEs 2022 jirrimborsa biss it-tariffi tat-tiftix li huma parti mill-proċedura ta’ applikazzjoni għal privattiva. It-tariffi tar-riċerka li jitwettqu qabel il-proċedura tal-applikazzjoni huma esklużi mir-rimbors.

Le, il-Fond għall-SMEs ma jkoprix it-tariffi tat-Trattat ta’ Kooperazzjoni dwar il-Privattivi (PCT) jew applikazzjonijiet għal Privattivi Ewropej. Biex tiġi rimborżat parzjalment, trid tippreżenta applikazzjoni għal privattiva nazzjonali fl-uffiċċju tal-proprjetà intellettwali ta’ Stat Membru wieħed jew ta’ bosta Stati Membri tal-UE. It-tariffi tal-applikazzjoni internazzjonali mhux se jiġu rimborżati.
 

Ma hemm l-ebda limitu għall-għadd ta’ drittijiet tal-IP (trademarks, disinji jew privattivi) li l-SME tiegħek tista’ tapplika għalihom. Madankollu, l-ammont totali għal għotja possibbli huwa limitat sa massimu ta’ EUR 2 250.
 
 • EUR 1 500 biex ikopru parzjalment l-IP scan, kif ukoll spejjeż ta’ tariffi għal trademarks u disinji.
 • EUR 750 biex ikopru parzjalment l-ispejjeż ta’ tariffi tal-privattiva nazzjonali. 
Jekk jogħġbok iċċekkja l-limiti u l-lista ta’ tariffi koperti fis-sejħa għal proposti.

Trademarks u disinji nazzjonali jistgħu jiġu rreġistrati fi kwalunkwe uffiċċju nazzjonali tal-proprjetà intellettwali tal-UE (li joffri protezzjoni nazzjonali), fl- Uffiċċju tal-Benelux għall-Proprjetà Intellettwali (li joffri protezzjoni reġjonali fil-Belġju, in-Netherlands, u l-Lussemburgu), jew fl- Uffiċċju għall-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (l- EUIPO, li joffri protezzjoni fl-Istati Membri kollha tal-UE).
 
Barra mill-UE, trademarks u disinji jistgħu jiġu rreġistrati fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO).
 
L-applikazzjonijiet tal-privattivi jistgħu jiġu sottomessi fi kwalunkwe uffiċċju nazzjonali tal-IP fl-UE.

L-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali għandha żewġ soluzzjonijiet biex tirreġistra t-trademarks u d-disinji online. Għat-trademarks, tista’ tara l-FAQs tas-Sistema ta’ Madrid għar-Reġistrazzjoni Internazzjonali tal-Marki. Għad-disinji, jekk jogħġbok ikkonsulta l-mistoqsijiet u t-tweġibiet tas-Sistema ta’ The Hague għar-Reġistrazzjoni Internazzjonali ta’ Disinji Industrijali.
 

It-tariffi soġġetti għar-rimborż huma dawk imposti għall-applikazzjonijiet (inklużi t-tariffi bażiċi, it-tariffi għad-denominazzjoni u t-tariffi sussegwenti għad-denominazzjoni skont is-sistema internazzjonali tat-trademarks (is-Sistema ta’ Madrid) jew is-sistema internazzjonali tad-disinji (is-Sistema ta’ The Hague). It-tariffi għad-denominazzjoni tal-pajjiżi tal-UE huma esklużi. It-tariffi ta’ ġestjoni imposti mill-uffiċċju ta’ oriġini huma esklużi wkoll.

Le, il-Fond għall-SMEs ma jkoprix tariffi bħal dawn.

It-tariffi ta’ deżinjazzjoni jiġġarrbu meta tiġi ddeżinjata Parti Kontraenti. Dawn jiġu imposti mill-pajjiż fejn tintalab il-protezzjoni internazzjonali.
 
Tariffi ta’ deżinjazzjoni sussegwenti jintużaw biex pajjiżi/reġjuni addizzjonali jiżdiedu mar-reġistrazzjoni għal trademark internazzjonali eżistenti tiegħek (jiġifieri jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku tagħha).
 
Iva t-tariffi ta’ deżinjazzjoni u ta’ deżinjazzjoni sussegwenti huma tariffi eliġibbli għal rimbors.

Le, id-deżinjazzjonijiet tal-pajjiżi tal-UE mhumiex inklużi. Tista' tissottometti applikazzjoni f’Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea nazzjonali jew reġjonali, jew mal-EUIPO jekk trid li t-trademark jew id-disinn tiegħek tkun/ikun protett(a) fl-Unjoni Ewropea kollha.

Le, id-deżinjazzjoni tal-Unjoni Ewropea mhijiex inkluża. Trid tapplika mal-EUIPO jekk trid li t-trademark jew id-disinn tiegħek tkun/ikun protett(a) fl-Unjoni Ewropea kollha.

 

Il-PROĊESS TAL-APPLIKAZZJONI U L-INFORMAZZJONI MEĦTIEĠA


 
Il-proċedura tal-applikazzjoni għal għotja hija deskritta hawn taħt. Din tassumi li sid, min iħaddem, jew rappreżentant tal-SME ikun qara s-sejħa għal proposti fuq il-paġna web dwar l-għotjiet.
 
STEP 1
 
L-ewwel għandek toħloq kont u log in tal-Fond għall-SMEs. Għandu jkollok id-dokumentazzjoni kollha meħtieġa lesta, inkluż ċertifikat tal-VAT, rendikont bankarju tal-kumpanija, u dikjarazzjoni fuq l-unur iffirmata (jekk inti rappreżentant). Imla u ssottometti l-formola online tal-applikazzjoni għal għotja. Waqt li qed tissottometti l-formola, se tkun tista’ titlob żewġ vawċers skont l-attivitajiet li tagħżel:
 
Vawċer 1 (massimu ta’ EUR 1 500) jista’ jintuża għal Scan tal-IP kif ukoll għar-reġistrazzjoni ta’ trademarks u disinji. 
Vawċer 2 (massimu ta’ EUR 750) jista’ jintuża għar-reġistrazzjoni ta’ privattivi. 
Id-deċiżjoni ta’ għotja tiegħek tista’ tieħu sa 15-il jum tax-xogħol. Meta tasal, se tkun iffirmata mill-EUIPO flimkien mal-vawċer jew vawċers li inti se tkun tista’ tuża għall-attivitajiet tal-IP indikati. Tapplika għall-ebda attività qabel ma tirċievi deċiżjoni ta’ għotja pożittiva; inkella t-tariffi mħallsa ma jiġix rimborsati. Għandek sa massimu 4 xhur biex titlob l-attivitajiet, għalkemm dan jista’ jiġi estiż għal xahrejn addizzjonali jekk jintalab matul l-aħħar 30 jum tal-perjodu oriġinali ta’ 4 xhur.  Ara t-taqsima “L-użu tal-vawċer” għal aktar dettalji.
 
STEP 2
 
Itlob u ħallas għall-attivitajiet li tirrikjedi:
 
rimborż ta’ 90% għal servizzi ta’ qabel id-dijanjożi tal-IP (  (Scan tal-IP). 
rimborż ta’ 75% għal tariffi tal-applikazzjoni għal trademark u/jew disinn, tariffi addizzjonali tal-klassijiet, u eżami, reġistrazzjoni, pubblikazzjoni u differiment tat-tariffi tal-pubblikazzjoni fuq livell tal-UE. 
rimborż ta’ 75% għal tariffi tal-applikazzjoni għal trademark u/jew disinn, tariffi addizzjonali tal-klassijiet, u eżami, reġistrazzjoni, pubblikazzjoni u differiment tat-tariffi tal-pubblikazzjoni fuq livell tal-UE. 
rimborż ta’ 50% għal tariffi tal-applikazzjoni għal trademark u/jew disinn, tariffi ta’ deżinjazzjoni, u tariffi sussegwenti ta’ deżinjazzjoni ’il barra mill-UE. Tariffi ta’ deżinjazzjoni li joriġinaw mill-pajjiżi tal-UE huma esklużi, l-istess bħal tariffi ta’ mmaniġġjar imposti mill-uffiċċju ta’ oriġini. 
rimborż ta’ 50% għal tariffi ta’ privattivi ta’ qabel l-għotja (eż. iffajljar, tiftix, u eżami), tal-għotja u tal-pubblikazzjoni fuq livell nazzjonali. 
Jekk jogħġbok iċċekkja l-limiti u l-lista ta’ tariffi koperti fis-sejħa għal proposti.
 
 
STEP 3
 
Ladarba tkun ħallast għall-attivitajiet, agħmel log in fil-kont tiegħek. Imbagħad, imla u ssottometti l-formola online “talba għal rimborż”. Jekk tiġi approvata, l-ammont sħiħ ta’ rimborż se jitnaqqas mill-vawċer jew vawċers tiegħek. Il-pagament mill-EUIPO isir fi żmien xahar u jiġi depożitat fil-kont bankarju tal-kumpanija indikat fl-applikazzjoni tiegħek. Ara t-taqsima “Kif tuża l-vawċer” biex tkun taf aktar dwar dati ta’ skadenza, perjodi ta’ implimentazzjoni, u aktar.

Iż-żona tal-kont tal-Fond għall-SMEs hija fejn l-utenti jistgħu jmorru biex:
 • japplikaw għal attivitajiet speċifiċi koperti mill-Fond għall-SMEs tal-2022 billi jimlew il-formola ta’ applikazzjoni
 • jimlew il-formola ta’ rimborż biex jitolbu r-rimborż parzjali tal-attivitajiet mħallsin
 • jiċċekkjaw il-bilanċ tal-vawċers tagħhom
 • jiċċekkjaw it-termini għall-attivazzjoni u l-implimentazzjoni tal-vawċers

Huwa importanti ħafna li l-isem fil-qasam “Kumpanija” jkun eżatt l-istess bħall-isem tal-kumpanija li jidher fid-dokument tal-VAT/TIN u fuq il-kont bankarju tiegħek. Jekk jogħġbok kun żgur li l-informazzjoni kollha taqbel.
 
Għandek tieħu ħsieb li tindika n-numru IBAN komplut għall-kont bankarju tal-kumpanija tiegħek, eżattament kif jidher fuq ir-rendikont bankarju tal-kumpanija tiegħek (inkluż il-kodiċi tal-pajjiż).
 
Id-dokumenti kollha għandhom ikunu jistgħu jinqraw b’mod ċar. Jekk teħtieġ li tiskennja dokument fiżiku, jekk jogħġbok uża scanner u ssejvjah bħala fajl PDF. Ir-ritratti ta’ dokumenti bl-użu ta’ smartphone jew kamera diġitali mhumiex permessi.

Tista’ u għandek tipprovdi aktar minn indirizz tal-email wieħed biex tiżgura li l-komunikazzjonijiet kollha jaslu. Jekk ma tirċievi ebda email mit-tim tal-Fond għall-SMEs ftit wara li tissottometti l-applikazzjoni tiegħek, jekk jogħġbok iċċekkja l-folder tal-ispam jew ikkuntattja l-EUIPO.

Għandek tindika l-isem tal-kumpanija eżatt kif jidher fuq iċ-ċertifikat tal-VAT/TIN tal-SME tiegħek u fuq ir-rendikont bankarju tiegħek.

Jekk jogħġbok ikkonsulta dan id-dokument biex tara l-formati korretti tan-numru tal-VAT għal pajjiżi tal-UE, inkluż il-kodiċi tal-pajjiż.
 
Għall-applikanti li jkunu meqjusa eżentati mit-taxxa mill-awtorità nazzjonali kompetenti tagħhom u b’numru ekwivalenti ta’ indikazzjoni tat-taxxa (TIN), se jkollok tipprovdi ċ-ċertifikat relevanti maħruġ mill-awtorità msemmija, li juri l-eżistenza legali tal-kumpanija tiegħek. Jekk l-istruttura tan-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa tkun differenti mill-istruttura tan-numru tal-VAT, jekk jogħġbok agħmel dan li ġej meta tikkodifika l-informazzjoni.
 
 • Jekk in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa jkollu l-istess numru ta’ ċifri iżda ma jkollux kodiċi tal-pajjiż, għandu jkun preċedut mill-kodiċi tal-pajjiż.Eżempju: l-istruttura tan-numru tal-VAT hija UE12345678 u n-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa huwa 12345678. L-applikanti għandhom idaħħlu UE12345678.
 • Jekk in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa jinkludi l-kodiċi tal-pajjiż iżda ma jkollux l-istess numru ta’ ċifri, għandu jiġi segwit mill-ittra “X” sakemm jintlaħaq in-numru ta’ ċifri meħtieġ.Eżempju: l-istruttura tan-numru tal-VAT hija UE12345678 u n-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa huwa EU123456. L-applikanti għandhom idaħħlu UE123456XX.
 • Jekk in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa ma jinkludix il-kodiċi tal-pajjiż u ma jkollux l-istess numru ta’ ċifri, dan għandu jkun preċedut mill-kodiċi tal-pajjiż u segwit bl-ittra “X” sakemm jintlaħaq in-numru ta’ ċifri meħtieġ.Eżempju: l-istruttura tan-numru tal-VAT hija UE12345678 u n-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa huwa 123456. L-applikanti għandhom idaħħlu UE123456XX.

Ir-rendikont bankarju jew iċ-ċertifikat bankarju tal-kumpanija tiegħek għandu jindika d-detentur tal-kont (dan irid ikun l-istess bħall-isem tal-kumpanija), l-isem tal-bank, in-numru tal-kont IBAN sħiħ (inkluż il-kodiċi tal-pajjiż) u l-kodiċi BIC/SWIFT. Mhumiex meħtieġa timbru mill-bank u l-firma tar-rappreżentant tal-bank (ara l-eżempju hawn).

 

PROĊEDURA TAL-GĦOTI TA’ GĦOTJIET


 
 1. Il-konferma tar-riċevuta tal-applikazzjoni tiegħek tista’ tieħu sa 60 minuta biex tasal. 
 2. Jekk ma tirċevix email fi żmien 60 minuta, jekk jogħġbok iċċekkja li tkun indikajt l-indirizz tal-email it-tajjeb. Nirrakkomandaw li tipprovdi aktar minn indirizz tal-email wieħed meta tagħmel l-applikazzjoni. 
 3. Iċċekkja l-folder tal-ispam/junk/emails mhux mixtieqa. Nirrakkomandaw li żżid il-komunikazzjonijiet mingħandna mal-lista sikura tal-mittenti tiegħek biex tevita din il-kwistjoni fil-futur. 
 4. Jekk, wara li tiċċekkja dan ta’ hawn fuq, xorta tibqa’ ma tirċevix konferma tar-riċevuta, jekk jogħġbok ikkuntattja information@euipo.europa.eu għal assistenza. 

Din l-email ma għandhiex titqies bħala indikazzjoni li l-applikazzjoni ġiet approvata, iżda biss li ġiet sottomessa. L-applikanti se jiġu nnotifikati individwalment permezz ta’ email separata bir-riżultati tal-proċess ta’ evalwazzjoni kif iddikjarat fis-sejħa għal proposti.

L-EUIPO tirrevedi l-applikazzjonijiet kollha. Jekk il-Kumitat ikun jeħtieġ kjarifika għal kwalunkwe dokument jew informazzjoni pprovduta, se tirċievi notifika permezz ta’ email.

Jekk, wara li tissottometti l-applikazzjoni tiegħek, tiddeċiedi li MA TRIDX tkompli bil-proċess, jekk jogħġbok ibgħat email lil grants.smefund@euipo.europa.eu, fejn tehmeż l-email ta’ konferma tar-riċevuta tal-applikazzjoni tiegħek u tindika: “Nixtieq nirtira l-applikazzjoni tiegħi għall-għotja tal-Fond għall-SMEs”.

Sempliċiment segwi l-istruzzjonijiet indikati fl-email li tirċievi fejn tintalab kjarifika. Kun żgur li tipprovdi l-informazzjoni mitluba u hemeż id-dokumenti neċessarji, jekk ikun meħtieġ. Aħna naġġornaw l-applikazzjoni tiegħek kif meħtieġ.

Wara li jirrevedi l-applikazzoni tiegħek, il-Kumitat ta’ Evalwazzjoni se jinfurmak bl-eżitu li jista’ jkun kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin: għoti ta’ għotja, talba għal kjarifika jew rifjut. Dawn in-notifiki se jintbagħtu permezz ta’ email u SMS. Tista’ wkoll tirċievi notifiki rigward l-iskadenza tal-vawċer/s tiegħek permezz ta’ email u SMS.

 

KIF TUŻA L-VAWĊER


 
Ladarba tirċievi d-deċiżjoni ta’ għotja u kwalunkwe vawċers korrispondenti, għandek tapplika u tħallas għal mill-inqas attività waħda qabel il-vawċer jew vawċers jiskadu (il-vawċers huma validi sa massimu 4 xhur, għalkemm dan jista’ jiġi estiż b’xahrejn addizzjonali jekk jintalab matul l-aħħar 30 jum tal-perjodu oriġinali ta’ 4 xhur ).
 
Ladarba tkun irċevejt l-għotja, ħallast għal mill-inqas waħda mill-attivitajiet magħżula tiegħek, u ssottomettejt il-formola ta’ rimborż (bil-prova meħtieġa tal-ħlas mehmuża), il-vawċers tiegħek jiġu attivati. Ladarba jiġu attivati, inti se jkollok:
 
 • Għal Vawċer 1: perjodu ta’ implimentazzjoni ta’ 6 xhur mill-mument li fih il-vawċer jiġi attivat, biex tħallas u titlob rimborż ta’ tariffi addizzjonali koperti minn vawċer 1 (dan jista’ jkun tariffi sussegwenti jew DPI ġodda). 
 • Għal Vawċer 2: perjodu ta’ implimentazzjoni ta’ 12-il xahar mill-mument li fih il-vawċer jiġi attivat, biex tħallas u titlob rimborż ta’ tariffi addizzjonali relatati ma’ attivitajiet mitluba qabel. Matul l-istess perjodu tista’ tapplika għal attivitajiet addizzjonali, tħallas it-tariffi korrispondenti, u titlob rimborż. 
L-applikanti għandhom ukoll perjodu ta’ grazzja ta’ 30 jum biex jitolbu rimborż għat-tariffi mħallsa ladarba jispiċċa l-perjodu ta’ implimentazzjoni.

Iva, il-vawċers huma validi sa massimu ta’ 4 xhur, għalkemm dan jista’ jiġi estiż b’xahrejn addizzjonali jekk jintalab matul l-aħħar 30 jum tal-perjodu oriġinali ta’ 4 xhur. Għandek tapplika għal mill-inqas attività waħda u titlob rimborż tagħha fi żmien dan il-perjodu ta’ validità, inkella l-vawċer jiskadi u ma tkun intitolata għall-ebda rimborż.

Jekk il-vawċer ma jintużax mill-benefiċjarju tal-għotja, il-baġit allokat jiġi rilaxxat u dawn il-fondi mbagħad ikunu disponibbli għal applikanti ġodda.

Le, kull vawċer jista’ jingħata biss lill-istess parteċipant darba fis-sena. Dan huwa indipendenti mill-użu sussegwenti (jew l-iskadenza) tal-vawċer. Madankollu, se tkun tista’ terġa’ tapplika fl-2023.

Inizjalment, il-vawċers ikollhom perjodu ta’ validità ta’ 4 xhur li jista’ jiġi estiż b’xahrejn jekk teħtieġ aktar ħin biex tużahom. Sabiex testendi l-validità ta’ vawċer, għandek iżżur iż-żona tal-kont tal-Fond għall-SMEs tiegħek biex titlob estensjoni. Dan jista’ jsir biss matul l-aħħar 30 jum tal-perjodu inizjali ta’ 4 xhur.

Parteċipant jista’ jingħata deċiżjoni ta’ għotja waħda biss għal kull vawċer fis-sena. Jekk il-vawċer tiegħek skada, ma tistax tapplika għall-istess vawċer matul il-Fond għall-SMEs 2022. Madankollu, se tkun tista’ terġa’ tapplika fl-2023.

Le, fi żmien il-perjodi ta’ żmien stipulati hawn fuq, tista’ titlob attivitajiet u r-rimborż korrispondenti fi kwalunkwe ħin. Jekk jogħġbok irreferi għall-FAQs rilevanti hawn fuq.

Vawċer 1 u Vawċer 2 huma indipendenti u tista’ ssir applikazzjoni għalihom fl-istess ħin jew f’ħinijiet separati fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Fond għall-SMEs tal-2022 (bejn l-10 ta’ Jannar 2022 u t-16 ta’ Diċembru 2022). Kull vawċer jista’ jintalab darba biss.

Xorta se tkun rimborżat/a. Ma ssirx distinzjoni bejn applikazzjonijiet ta’ suċċess jew mingħajr suċċess fir rigward tal-proċess tal-għotja.

L-Uffiċċju tal-proprjetà intellettwali tiegħek se jinforma lill-EUIPO li l-SME tiegħek bdiet Scan tal-PI. Dan jattiva l-vawċer. Se tirċievi notifika li tikkonferma l-attivazzjoni tal-vawċer.

 

IL-PROĊESS TA’ RIMBORŻ


 

Ladarba tiġi sottomessa talba għal pagament, l-EUIPO jwettaq il-valutazzjoni tiegħu li tinkludi l-elementi li ġejjin:

 • evalwazzjoni tal-attivitajiet imwettqa (biex jiġi vverifikat li jikkorrispondu għall-attivitajiet definiti fis-sejħa għal proposti u stabbiliti fid-deċiżjoni ta’ għotja);
 • evalwazzjoni tal-eliġibbiltà tat-tariffi ddikjarati, inkluża l-verifika tad-dokumenti ta’ sostenn.

Għalhekk huwa importanti li jiġu pprovduti l-informazzjoni u d-dokumenti ta’ sostenn korretti meta jiġu sottomessi talbiet għall-pagament (kif spjegat hawn fuq).

Jekk it-talba ma tkunx kompluta jew teħtieġ kjarifika, l-EUIPO se jikkuntattja lill-benefiċjarju u jinfurmah x’jeħtieġ li jiġi sottomess biex it-talba tkun kompluta.

Ladarba t-talba għall-pagament u d-dokumenti ta’ akkumpanjament jiġu approvati, l-ammont dovut se jitħallas fil-kont bankarju tal-benefiċjarju (indikat fl-applikazzjoni tal-Fond għall-SMEs jew emendat fit-talba għall-pagament). L-EUIPO se jinnotifika lill-benefiċjarju b’mod elettroniku (lill-indirizz tal-email ta’ kuntatt ipprovdut fl-applikazzjoni tal-Fond għall-SMEs u stabbilit fid-deċiżjoni ta’ għotja) li l-pagament ikun sar. Jekk it-talba għall-pagament tinkludi spejjeż li ma jkunux eliġibbli għar-rimborż, ir-raġunijiet se jiġu spjegati kif xieraq fin-notifika korrispondenti.


L-ewwel, mur fil-paġna tal-Fond għall-SMEs (https://euipo.europa.eu/ohimportal/mt/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund) u lloggja fil-kont tal-Fond għall-SMEs tiegħek bil-kredenzjali tal-EUIPO tiegħek.

It-tieni, fil-menu fuq ix-xellug, ikklikkja fuq “Formola ta’ rimborż” għall-vawċers li ngħatawlek u agħżel in-numru ta’ referenza tal-vawċer li tixtieq tagħmel it-talba għalih.

Fl-aħħar nett, agħżel l-attivitajiet kollha li tixtieq rimborż għalihom u imla l-informazzjoni meħtieġa.


 • Għal rimborż relatat ma’ Skenn tal-PI:

Jeħtieġlek timla d-data li fiha tlabt is-servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-proprjetà intellettwali (“Skenn tal-PI”) mill-uffiċċju nazzjonali tal-proprjetà intellettwali tiegħek, l-ammont imħallas, u d-data tal-pagament.

Jeħtieġlek tissottometti wkoll “il-prova tal-pagament għar-rapport tal-Iskenn tal-PI” – dan se jiġi pprovdut mill-uffiċċju nazzjonali tal-proprjetà intellettwali li jikkonferma li s-servizz twettaq, u jiddikjara l-ammont imħallas u d-data tal-pagament.

 • Għal rimborż relatat mar-reġistrazzjonijiet tat-trademark u/jew tad-disinn tal-UE:

Jeħtieġlek timla l-applikazzjoni għan-numru tar-reġistrazzjoni, id-data tal-infilzar (id-data tal-applikazzjoni), u t-tqassim tat-tariffi (tariffi bażiċi u tariffi oħrajn) relatati mar-reġistrazzjoni. Jekk jogħġbok uża l-buttuna “Żid oħra” għal kull reġistrazzjoni mitluba.

Mhuwiex meħtieġ li jittella’ xi dokument peress li l-informazzjoni hija disponibbli fl-Għodda tal-PI tal-EUIPO.

 • Għal rimborż relatat ma’ reġistrazzjonijiet jew applikazzjonijiet għal trademark, disinn u/jew privattiva nazzjonali:

Jeħtieġlek timla l-applikazzjoni għad-data tar-reġistrazzjoni, in-numru tal-applikazzjoni, u t-tqassim tat-tariffi (tariffi bażiċi u tariffi oħrajn) relatati mar-reġistrazzjoni.

Jeħtieġlek tissottometti wkoll id-dokument ipprovdut mill-uffiċċju nazzjonali tal-proprjetà intellettwali li jikkonferma l-implimentazzjoni, l-ammont imħallas, u t-tqassim tat-tariffi (tariffi bażiċi u tariffi oħrajn) relatati mal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni. Jekk jogħġbok uża l-buttuna “Żid oħra” għal kull reġistrazzjoni mitluba.

 • Għar-rimborż relatat mar-reġistrazzjonijiet internazzjonali tat-trademark/tad-disinn fl-Uffiċċju Dinji tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO):

Jeħtieġlek timla d-data tal-applikazzjoni, in-numru tal-applikazzjoni, il-pajjiż jew pajjiżi mhux tal-UE ddeżinjati, u t-tariffi (f’CHF) relatati mal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni.

Jeħtieġlek tissottometti wkoll id-dokument ipprovdut mill-WIPO li jikkonferma l-implimentazzjoni, l-ammont imħallas, id-data tal-pagament, u l-prova tal-pagament tiegħu.

It-tariffi soġġetti għal rimborż huma dawk irreġistrati permezz tas-sistemi amministrati mid-WIPO:

 • is-sistema internazzjonali tat-trademark (is-Sistema ta’ Madrid)
 • is-sistema internazzjonali tad-disinn (is-Sistema ta’ The Hague)

Le, għandek tistenna li tirċievi deċiżjoni dwar l-għotja ta’ suċċess u l-vawċer jew vawċers tiegħek. L-SMEs iridu jistennew deċiżjoni ta’ għotja b’suċċess qabel jibdew attività tal-PI. Jekk attività tal-IP tibda qabel in-notifika ta’ deċiżjoni ta’ għotja b’suċċess, mhi se tiġi rimborżata l-ebda tariffa (inklużi tariffi sussegwenti).

Il-pagamenti kollha se jsiru fil-kont bankarju tal-benefiċjarju kif indikat fl-applikazzjoni jew kif modifikat fit-talba għall-pagament.

Il-kont bankarju jrid jappartjeni għall-benefiċjarju, jiġifieri l-SME, u mhux għal xi rappreżentant.

Jekk il-kont bankarju ma jkunx korrett meta wieħed japplika għall-vawċer(s), il-benefiċjarju se jiġi infurmat kif xieraq fin-notifika tar-riżultat, inklużi l-ittra/i u l-vawċer(s). Għalhekk, il-benefiċjarju jeħtieġlu jissottometti kont bankarju korrett meta japplika għal rimborż. Inkella, l-EUIPO ma jkunx jista’ jeżegwixxi l-pagament.


Il-limitu ta’ żmien biex l-EUIPO jagħmel il-pagamenti huwa ta’ 30 jum mis-sottomissjoni tat-talba għal rimborż.

L-EUIPO se jissospendi l-perjodu tal-pagament meta tkun intbagħtet talba għal informazzjoni addizzjonali. Is-sospensjoni tidħol fis-seħħ fid-data li l-EUIPO jibgħat in-notifika. Il-perjodu ta’ pagament li jifdal jerġa’ jibda mid-data li fiha jiġu riċevuti l-informazzjoni mitluba jew id-dokumenti riveduti.

Jekk it-talba tinkludi tariffi relatati mal-protezzjoni tat-trademark u tad-disinn barra l-UE, il-limitu ta’ żmien ta’ 30 jum jista’ ma jiġix irrispettat. Dan għaliex l-elementi vverifikati matul il-valutazzjoni jridu jiġu kkonfermati wkoll bl-appoġġ tad-WIPO.


L-Uffiċċju tal-proprjetà intellettwali tiegħek se jinforma lill-EUIPO li l-SME tiegħek bdiet Scan tal-PI. Dan jattiva l-vawċer. Se tirċievi notifika li tikkonferma l-attivazzjoni tal-vawċer.

 • L-ispejjeż imġarrba qabel ma l-SME rċeviet notifika dwar l-għotja.
 • Tariffi tal-avukat (jew rappreżentant).
 • L-ispejjeż tal-VAT kif iddikjarat fl-Artikolu 4.5 tad-deċiżjoni ta’ għotja (b’mod partikolari dawk relatati mas-servizzi tal-Iskenn tal-PI).
 • Vawċer ħażin: l-ispejjeż għall-attivitajiet relatati mal-vawċer 1 ma jistgħux jiġu rimborżati taħt il-vawċer 2 u viċi versa (jiġifieri EUTM ma tistax tiġi rimborżata jekk ikun ingħata biss vawċer 2 tal-privattiva).
 • It-tariffi tar-reġistrazzjoni tal-uffiċċju tal-oriġini għal applikazzjonijiet internazzjonali għal trademark jew disinn. It-tariffi huma eliġibbli biss meta jiġu sottomessi permezz ta’ uffiċċju nazzjonali tal-proprjetà intellettwali, mhux id-WIPO (jiġifieri trademark Taljana/disinn Taljan ma jistgħux jiġu rimborżati jekk huma rreġistrati permezz tad-WIPO).
 • Reġistrazzjonijiet internazzjonali ta’ trademark jew disinn li ma jużawx is-sistema tad-WIPO. It-tariffi huma eliġibbli biss meta jiġu sottomessi bl-użu tas-sistemi amministrati mid-WIPO, mhux permezz ta’ uffiċċji tal-proprjetà intellettwali mhux tal-UE (jiġifieri trademark/disinn internazzjonali fil-Kolombja ma jistgħux jiġu rimborżati jekk huma rreġistrati permezz tal-uffiċċju nazzjonali tal-proprjetà intellettwali Kolombjan).
 • Tariffi għall-mudell ta’ utilità.

Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja