Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Kif tħares id-drittijiet tiegħek

Skont Artikolu 9 tal-EUTMR, "ir-reġistrazzjoni ta' trademark tal-UE tagħti lill-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju huwa intitolat li jipprevjeni lill-partijiet terzi kollha li ma għandhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw l-istess sinjal matul il-kummerċ tal-istess prodotti u/jew servizzi li huwa rreġistrat għalihom (...)"

Li tinforza t-trademark tiegħek huwa importanti daqs l-iżvilupp tad-ditta. Jekk ma tagħmilx dan, il-validità tal-marka tiegħek tista' tiġi ddubitata u d-ditta tiegħek titlef il-valur tagħha.

Inti responsabbli mill-infurzar tat-trademark reġistrata tiegħek. Biex tagħmel dan b'mod effikaċi trid tagħmel dan li ġej:

  • Trid taċċerta ruħek li t-trademark tiegħek hija rreġistrata b'mod korrett għall-prodotti u s-servizzi li inti tikkummerċjalizza.
  • Oqgħod attent/a. Trademark rreġistrata se twissi lill-kompetituri li inti għandek dritt iżda jekk xi ħadd juża t-trademark tiegħek, jew waħda simili għaliha, mingħajr permess, hija r-responsabbiltà tiegħek li tieħu azzjoni biex twaqqafhom.

L-EUIPO huwa responsabbli mir-reġistrazzjoni tat-trademarks tal-UE u d-disinji Komunitarji.

L-EUIPO mhuwiex aġenzija tal-infurzar, għalhekk ma nistgħux nipprovdu pariri legali dwar l-infurzar tat-trademarks jew tad-disinji.

 

Ir-reġistri

Aċċerta ruħek li ħadd ma jipprova jipproteġi trademark identika jew simili.

Fittex ir-reġistri tat-trademarks għal applikazzjonijiet jew reġistrazzjonijiet ta' trademarks li huma identiċi jew simili għal tiegħek.

Aħna noffru għodda għat-tiftix ta' applikazzjonijiet u reġistrazzjonijiet ta' trademark tal-UE msejħa eSearch plus. Utenti rreġistrati jistgħu jikkonfiguraw twissijiet ta' monitoraġġ awtomatiċi u jirċievu notifika kull meta applikazzjonijiet għal trademarks li huma potenzjalment kunfliġġenti jaslu għand l-Uffiċċju.

TMview hija għodda ta' tiftix tat-trademark globali li tipprovdi d-data dwar trademarks minn madwar 60 uffiċċju ta' proprjetà intellettwali, inklużi l-uffiċċji ta' proprjetà intellettwali kollha nazzjonali u reġjonali fl-UE. Aċċessa 'l fuq minn 40 miljun trademark online, mingħajr ħlas hawn www.tmdn.org

Jekk inti ma tistax twettaq it-tfittxijiet tiegħek, hemm servizzi ta' monitoraġġ tat-trademarks professjonali li huma pprovduti minn professjonisti legali.

Jekk tiskopri li kompetitur applika biex jirreġistra, jew irreġistra diġà, marka li hija simili jew identika għal tiegħek, tista' tinforza d-dritt preċedenti tiegħek u topponi jew tikkanċella r-reġistrazzjoni tat-trademark.

Is-suq

Aċċerta ruħek li ħadd ma juża t-trademark tiegħek fis-suq.

Issorvelja s-suq billi tiċċekkja l-midja, il-pubblikazzjonijiet kummerċjali u l-web għal kumpaniji li qed jużaw it-trademark tiegħek mingħajr awtorizzazzjoni. Jista' jkun li hemm kopji illegali tal-prodotti tiegħek għall-bejgħ jew li l-kompetituri qed jużaw marki li huma simili, iżda mhux identiċi, għat-trademark tal-UE tiegħek.

L-EUIPO qed jaħdem ma’ numru ta’ swieq tal-kummerċ elettroniku sabiex jiġbor informazzjoni dwar l-għodda ta’ protezzjoni tal-IP tagħhom sabiex jagħmluha aktar faċli għalik biex tieħu azzjoni u tuża r-riżorsi li huma jagħmlu disponibbli. Inti tista’ ssib aktar informazzjoni hawn

Ikkunsidra l-possibbiltà li tagħmel applikazzjoni għall-protezzjoni kontra l-ksur mal-awtorità tad-dwana nazzjonali tiegħek. L-uffiċjali tal-kontroll tal-fruntieri jużaw dawn il-bażijiet taʼ data biex jenfasizzaw il-ksur potenzjali u jikkonfiskaw prodotti ffalsifikati.

Tista' wkoll iddaħħal l-informazzjoni dwar il-prodotti u d-ditti tiegħek fil-IP Enforcement Portal Din hija bażi ta' data maħsuba biex tgħin lill-awtoritajiet tal-infurzar jirrikonoxxu prodotti ffalsifikati. Din hija mingħajr ħlas u tista' ddaħħal l-informazzjoni bħall-imballaġġ, it-tikketti u d-dettalji tal-kuntatt. Din l-informazzjoni mbagħad tintuża mill-awtoritajiet tal-infurzar biex issir distinzjoni bejn il-prodotti ffalsifikati u dawk awtentiċi.

Hija r-responsabbiltà tiegħek li tieħu azzjoni.

Fl-EUIPO u r-reġistri nazzjonali

Opponi applikazzjoni jew ikkanċella r-reġistrazzjoni għal trademarks identiċi jew simili.

 

Oppożizzjoni

Malli l-applikazzjoni għal trademark tal-UE tiegħek ikollha data tal-preżentata, tista' topponi reġistrazzjonijiet tal-UE kif ukoll dawk nazzjonali fl-Unjoni Ewropea ppreżentati wara dik id-data.
Sabiex tipproteġi d-drittijiet tiegħek, agħmel tfittxijiet regolari għal applikazzjonijiet għal trademarks tal-UE kif ukoll reġistrazzjonijiet nazzjonali u fittex online għal evidenza mis-suq. L-avukati u s-servizzi ta' monitoraġġ tat-trademarks jistgħu jgħinuk twettaq tfittxijiet u jipprovdu pariri.

 

Kanċellazzjoni

Trademarks nazzjonali u tal-UE rreġistrati fl-Unjoni Ewropea jistgħu jiġu kkanċellati. Jekk taħseb li reġistrazzjoni eżistenti ma ntużatx minkejja li hija soġġetta għall-ħtieġa ta' użu tista' titlob li din tiġi revokata. Jekk taħseb li hemm reġistrazzjoni eżistenti li hija kunfliġġenti mad-dritt tiegħek preċedenti, jew jekk taħseb li reġistrazzjoni hija invalida, tista' titlob li din tiġi invalidata. Bħala alternattiva biex tinvalida EUTM, proprjetarju jista' jitlob il-kompitu tiegħu fil-favur tagħhom jekk kienet reġistrata f'isem l-aġent jew rappreżentant tiegħu mingħajr l-awtorizzazzjoni tiegħu.

Talba għal kanċellazzjoni tiswa €630. L-invalidità tagħmel it-trademark invalida b'effett retroattiv (tneħħiha għalkollox mir-Reġistru ta' trademarks), u r-revoka tapplika mid-data li ssir it-talba lill-Uffiċċju.

Fil-qrati u fin-negozju

Aġixxi kontra l-kontraventur

Aħna nagħtuk parir li tikkuntattja lil ġurista qabel tieħu kwalunkwe azzjoni f'tilwima.

 

Informa lill-allegat kontraventur - Ittri ta' "waqfien u ebda tkomplija"

Malli jiġi identifikat ksur, ikkunsidra li tibgħat "ittra ta' waqfien u ebda tkomplija", li tinforma lill-kompetitur tiegħek dwar il-kunflitt. Dan jagħmel lill-kompetitur tiegħek uffiċjalment konxju mid-drittijiet tiegħek u li jekk ikompli jinjora d-drittijiet tiegħek jista' jiffaċċja azzjoni ulterjuri.

 

Innegozja

F'ċertu każijiet tista' tinnegozja soluzzjoni permezz ta' medjazzjoni u arbitraġġ. Dawn is-servizzi huma adatti għal tilwim bejn negozji leġittimi fejn iż-żewġ naħat qed ifittxu soluzzjonijiet kosteffikaċi u prattiċi.

 

Miżuri tal-liġi ċivili

Jekk it-tentattivi tiegħek li twissi jew tinnegozja ma' allegat kontraventur ifallu, hemm miżuri legali oħrajn disponibbli biex tiġġieled ksur bħal inibizzjonijiet preliminari u konfiski prekawzjonarji għall-prevenzjoni tal-użu illegali tat-trademark tiegħek. F'kull każ, l-azzjoni ta' infurzar taħt il-liġi ċivili trid titwettaq fil-livell nazzjonali fil-ġurisdizzjonijiet rilevanti tal-UE. Madankollu, vantaġġ wieħed tat-trademark tal-UE huwa li qorti waħda hija kompetenti biex tordna miżura bħal din fl-Istati Membri kollha.

 

Miżuri tal-liġi kriminali

Il-miżuri skont il-liġi kriminali japplikaw meta jkunu involuti attivitajiet ta' ffalsifikar u piraterija. Tkun teħtieġ tikkuntattja lill-awtoritajiet nazzjonali ta' infurzar u ta' prosekuzzjoni fil-ġurisdizzjoni rilevanti tal-UE.

Jekk jogħġok innota li r-regoli ta' infurzar tal-liġi kriminali għall-proprjetà intellettwali mhumiex armonizzati fl-Unjoni Ewropea. L-azzjonijiet ta' infurzar skont il-liġi kriminali jsiru fil-livell nazzjonali bl-użu tal-liġi nazzjonali rilevanti. Bħala riżultat, l-għażliet disponibbli fil-livell Ewropew għall-infurzar skont il-liġi kriminali jvarjaw b'mod konsiderevoli u mhux dejjem huwa possibbli li jiġu applikati miżuri ta' infurzar tal-liġi kriminali bl-istess mod f'kull pajjiż.

Jekk inti tintalab tagħti prova tal-eżistenza tat-trademark tal-UE tiegħek fi proċedimenti fil-qorti, tista' takkwista kopja ċċertifikata jew mhux iċċertifikata tar-reġistrazzjoni tiegħek billi tuża eSearch plus jew mill-formola online tal-Ispezzjoni tal-Fajl.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.