Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Sjieda

Teħtieġ li tagħtina d-dettalji tiegħek meta timla l-formola tal-applikazzjoni.

  • L-informazzjoni li tagħti se tintuża biex tidentifikak b'mod ċar bħala s-sid uniku tat-trademark tiegħek.
  • Jista' jkollna bżonn nikkuntattjawk jekk inkunu neħtieġu informazzjoni addizzjonali matul jew wara l-proċess ta' reġistrazzjoni.

Huwa importanti ħafna li żżomna infurmati dwar kwalunkwe bidliet li jsiru fid-dettalji personali tiegħek, bħal numru tat-telefown ta' kuntatt ġdid, eċċ.

X'informazzjoni għandek tipprovdi?

Jekk preċedentement issottomettejt applikazzjoni magħna, dak kollu li trid tagħmel huwa li ddaħħal l-ID uniku li kien assenjat lilek. Aħna nużaw dan in-numru biex nirkupraw id-dettalji tiegħek għalhekk mhux meħtieġ li dawn jerġgħu jiġu ttajpjati.

Tista' ssib in-numru tal-ID tiegħek f'korrispondenza preċedenti jew billi tuża l- applikazzjoni eSearch

Meta tapplika għall-ewwel darba, trid tagħtina d-dettalji tiegħek. Dawn imbagħad jinżammu fil-fajl għall-korrispondenza fil-ġejjieni.

Trid tinfurmana jekk hux qed tapplika bħala kumpanija jew bħala individwu.

L-ikona tidher meta s-sid huwa kumpanija ffurmata minn persuna u bini

Kumpanija

Jekk inti kumpanija, teħtieġ tagħtina d-dettalji li ġejjin:

  • Isem sħiħ u forma ġuridika
  • Pajjiż ta' reġistrazzjoni
  • Indirizz
L-ikona tidher meta s-sid huwa individwu ffurmat minn persuna

Individwu

Jekk inti individwu, teħtieġ tagħtina d-dettalji li ġejjin:

  • Isem u kunjom
  • Nazzjonalità
  • Indirizz

Fiż-żewġ każijiet, huwa importanti ħafna li tagħtina wkoll l-indirizz elettroniku, in-numru tat-telefown u n-numru tal-faks (jekk applikabbli) sabiex inkunu nistgħu nikkuntattjawk faċilment.

Kif se jikkomunika miegħek l-EUIPO ?

L-aktar mod faċli u malajr biex tikkomunika magħna huwa permezz tal-User Area onlajn tiegħek.

Mur fil-User Area, l-għodda ta' ġestjoni tal-EUIPO´

Din tipprovdik bi pjattaforma sigura li minnha tista' tinteraġġixxi magħna b'mod elettroniku.

Jekk jogħġbok innota li aħna naċċettaw il-posta elettronika biss għal komunikazzjonijiet informali, mhux uffiċjali.

Huwa obbligatorju li taħtar rappreżentant?

Bħala kwistjoni ta’ prinċipju, l-applikanti ma jeħtieġux li jkunu rrappreżentati. Madankollu, jekk is-sid ma għandux il-post tan-negozju tiegħu, stabbiliment reali u effettiv jew id-domiċilju tiegħu fiż-Żona Ekonomika Ewropea, irid jaħtar rappreżentant għall-proċeduri kollha quddiem l-Uffiċċju minbarra għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni. Iż-Żona Ekonomika Ewropea hija magħmula mill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea flimkien man-Norveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein.

Rappreżentant jista' jkun wieħed minn dawn li ġejjin:

Professjonista legali (jew ekwivalenti, skont il-pajjiż)

Professjonista legali kkwalifikat f'wieħed mill-Istati Membri taż-Żona Ekonomika Ewropea u bil-post tan-negozju tiegħu fiż-ŻEE. Barra minn hekk, irid ikun intitolat li jaġixxi bħala rappreżentant fi kwistjonijiet ta' trademarks u/jew disinji f'dak l-Istat.

Rappreżentant professjonali

Rappreżentant professjonali li ismu jidher fuq il-lista miżmuma mill-EUIPO.

Impjegat ta' persuna fiżika jew ġuridika

Impjegat ta' persuna fiżika jew ġuridika li jkollha d-domiċilju jew il-post ewlieni tan-negozju jew l-istabbiliment industrijali jew kummerċjali reali u effettiv tagħha fiż-Żona Ekonomika Ewropea jista' jirrappreżenta persuni ġuridiċi oħra sakemm iż-żewġ persuni ġuridiċi jkollhom rabtiet ekonomiċi ma' xulxin.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.