Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Sjieda

Se jkollok bżonn tagħtina d-dettalji tiegħek meta timla l-formola ta' reġistrazzjoni.

  • L-informazzjoni mogħtija se tintuża biex tidentifikak b'mod ċar bħala l-proprjetarju uniku tad-disinn.
  • Jista' jkollna bżonn nikkuntattjawk jekk neħtieġu informazzjoni addizzjonali matul jew wara l-proċess ta' reġistrazzjoni.

Huwa importanti ħafna li żżomna infurmati dwar kwalunkwe bidliet li jsiru lid-dettalji personali tiegħek, bħal numru tat-telefown ta' kuntatt ġdid, eċċ.

X'informazzjoni għandek tipprovdi?

Jekk preċedentement issottomettejt applikazzjoni mal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), dak kollu li trid tagħmel huwa li ddaħħal l-ID uniku li kien assenjat lilek. Aħna nużaw dan in-numru biex nirkupraw id-dettalji tiegħek għalhekk mhux meħtieġ li dawn jerġgħu jiġu ttajpjati.

Tista' ssib in-numru tal-ID tal-EUIPO tiegħek jew f'korrispondenza preċedenti tal-EUIPO jew billi tuża l- applikazzjoni eSearch.

Meta tapplika għall-ewwel darba, trid tagħtina d-dettalji tiegħek. Dawn imbagħad jinżammu fil-fajl għall-korrispondenza fil-ġejjieni.

Se teħtieġ tgħidilna jekk intix tapplika bħala kumpanija jew bħala individwu

Kumpanija Ikona użata meta s-sid huwa kumpanija ffurmata minn persuna u bini

Kumpanija

Jekk inti kumpanija, teħtieġ tagħtina d-dettalji li ġejjin

  • Isem sħiħ u forma ġuridika
  • Pajjiż ta' reġistrazzjoni
  • Indirizz
Ikona użata meta s-sid ikun individwu ffurmat minn persuna

Individwu

Jekk inti individwu, teħtieġ tagħtina d-dettalji li ġejjin

  • Isem u kunjom
  • Nazzjonalità
  • Indirizz

Fiż-żewġ każijiet, huwa importanti ħafna li tagħtina wkoll l-indirizz elettroniku, in-numru tat-telefown u n-numru tal-faks (jekk applikabbli) sabiex inkunu nistgħu nikkuntattjawk faċilment.

Minkejja mhuwiex obbligatorju, jaf trid tiċċita wkoll id-disinjatur(i) li ħoloq d-disinn. Inkella, jaf trid tindika li d-disinjatur (jew it-tim tad-disinni) irrinunzja għad-dritt li jiġi ċċitat.

Kif se jikkomunika miegħek l-EUIPO?

L-aktar mod faċli u mgħaġġel biex tikkomunika magħna huwa permezz tal-user area onlajntiegħek.

Mur fuq il-User area, l-għodda ta' ġestjoni tal-UASI´

Din tipprovdik bi pjattaforma sikura li minnha tista' tinteraġġixxi mal-EUIPO b'mod elettroniku.

Jekk jogħġbok innota li aħna naċċettaw il-posta elettronika biss għal komunikazzjonijiet informali, mhux uffiċjali.


Jekk inti tiddeċiedi li ma tagħżilx il-User Area bħala l-metodu ppreferut ta' komunikazzjoni, l-EUIPO se tikkomunika miegħek bil-faks. Jekk inti ma tajtx numru tal-faks, aħna se nikkomunikaw miegħek permezz tas-servizz tal-posta normali.

Huwa obbligatorju li taħtar lil xi ħadd bħala rappreżentant?

Bħala kwistjoni ta' prinċipju, l-applikanti ma jeħtieġx li jkunu rrappreżentati. Madankollu, jekk is-sid ma għandux il-post ta' negozju tiegħu, stabbiliment reali u effettiv jew id-domiċilju tiegħu fl-Unjoni Ewropea (UE), irid jaħtar rappreżentant għall-proċeduri kollha quddiem l-Uffiċċju minbarra meta ssir sottomisssjoni tal-applikazzjoni.

Rappreżentant jista' jkun wieħed minn dawn li ġejjin:

Ġurista (jew ekwivalenti, skont il-pajjiż)

Ġurista kkwalifikat f'wieħed mill-Istati Membri tal-UE u bil-post tan-negozju tiegħu fl-Unjoni. Barra minn hekk, irid ikun intitolat li jaġixxi bħala rappreżentant fi kwistjonijiet ta' marki kummerċjali u/jew disinji f'dak l-Istat.

Rappreżentant professjonali

Rappreżentant professjonali li ismu jidher fuq il-lista miżmuma mill-Uffiċċju.

Impjegat ta' persuna fiżika jew ġuridika

Impjegat ta' persuna fiżika jew ġuridika li jkollha d-domiċilju jew il-post ewlieni tan-negozju jew l-istabbiliment industrijali jew kummerċjali reali u effettiv fl-Unjoni Ewropea jista' jirrappreżenta persuni ġuridiċi oħra sakemm iż-żewġ persuni ġuridiċi jkollhom rabtiet ekonomiċi ma' xulxin.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.