Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Strateġija

Il-ħarsien tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea jagħtik l-akbar potenzjal biex tiżviluppa u tiddefendi d-ditta tiegħek, u l-aċċess għal diversi possibbiltajiet li l-proprjetà intellettwali tista' toffri. Madankollu, jeħtieġ li tirrealizza dan il-potenzjal: aktar ma tikkontribwixxi, aktar ma jkollok riżultat.

 

L-istrateġija li tadotta għat-trademark tiegħek se tkun unika għalik. Din se tirrifletti l-interessi usa' tal-kumpanija tiegħek u l-portafoll tagħha tal-proprjetà intellettwali. Jekk issegwi dawn l-interessi, inti għandek tqis tliet kwistjonijiet b'mod partikolari:

 

Kif tuża t-trademark tiegħek

Kif semmejna diġà, ma hemm l-ebda dritt mingħajr obbligu. Id-dritt li ngħatalek huwa għodda b'saħħitha li tista' tintuża biex tgħinek tiżviluppa r-rikonoxximent tad-ditta fis-suq. Madankollu, il-monopolju li għandek f'idejk għandu jservi skop jew jista' jitneħħa. L-iskop tat-trademark tiegħek huwa li tiddistingwi l-prodotti u/jew is-servizzi tiegħek minn dawk tal-kompetituri tiegħek fis-suq. Għalhekk, it-trademark tiegħek għandha tintuża. Jekk ma tużahiex, partijiet terzi jistgħu jikkontestaw it-trademark tiegħek għan-nuqqas ta' użu. Il-liġi tistabbilixxi li trademark tal-UE għandha tintuża b'mod ġenwin fl-Unjoni Ewropea fil-ħames snin wara r-reġistrazzjoni tagħha.

It-trademark tiegħek tista' tiġi kkanċellata wkoll jekk, minħabba l-użu li tagħmel minnha, din issir l-isem komuni għal prodott jew servizz, jew jekk tibda tiżgwida lin-nies dwar in-natura , il-kwalità jew l-oriġini ġeografika tal-prodotti u s-servizzi li għalihom hija rreġistrata.

Kif tiddefendi t-trademark tiegħek

Il-fatt li inti s-sid ta' trademark ma jfissirx li partijiet terzi se jieqfu jikkontestawha. Fil-fatt, partijiet terzi li jkunu naqsu milli josservaw il-limiti ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' osservazzjonijiet jew oppożizzjoni jingħataw it-tieni opportunità li fiha jistgħu jipprovaw jiksbu l-kanċellazzjoni tad-dritt tiegħek.

Forsi tista' taħseb li dan mhuwiex ġust, iżda kieku inti kont flokhom, forsi taraha minn perspettiva differenti: immaġina kieku inti nqast milli tosserva l-limitu ta' żmien biex tippreżenta oppożizzjoni kontra waħda mit-trademarks tal-kompetituri tiegħek.

Il-preżentazzjoni ta' azzjoni ta' kanċellazzjoni twassal għall-bidu ta' proċedura li fiha jseħħ skambju ta' argumenti bejn il-partijiet involuti. Eventwalment, jekk ma jintlaħaq l-ebda qbil, aħna se nieħdu deċiżjoni.

Talba għal kanċellazzjoni tiswa €630. Hemm żewġ formoli differenti li tista' tuża: il-formola ta' dikjarazzjoni ta' invalidità u l-formola ta' revoka. Id-differenza bejniethom hi li l-invalidità tagħmel it-trademark invalida b'effett retroattiv (tneħħiha għalkollox mir-Reġistru ta' trademarks), u r-revoka tapplika mid-data li ssir it-talba lill-Uffiċċju.

Kif tiżviluppa d-ditta tiegħek

L-istrateġija tal-proprjetà intellettwali (IP) tiegħek se tevolvi mas-snin u magħha l-bżonn tiegħek li tespandi. Jekk l-ambizzjonijiet tiegħek jestendu lil hinn mill-Unjoni Ewropea (UE), inti għandek tfittex estensjoni tat-trademark tiegħek barra mill-UE.

Hemm diversi opzjonijiet biex tagħmel dan. Inti tista' jew tippreżenta applikazzjonijiet individwali direttament ma' kwalunkwe uffiċċju tal-proprjetà intellettwali mhux tal-UE jew tista' tippreżenta applikazzjoni internazzjonali permezz tal-Protokoll ta' Madrid.

Il-Protokoll ta' Madrid huwa strument essenzjali fil-ħarsien tat-trademarks fid-dinja kollha. Din hija sistema ta' reġistrazzjoni internazzjonali, li hija amministrata mill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) f'Ġinevra u ġiet ratifikata minn ħafna pajjiżi fid-dinja kollha, inkluż kważi l-pajjiżi kollha individwali Ewropej, l-Istati Uniti, il-Ġappun, l-Awstralja, iċ-Ċina, ir-Russja, u, f'Ottubru 2004, l-Unjoni Ewropea.

Il-Protokoll ta' Madrid jeħtieġ marka bażika, li mbagħad tiġi estiża għal Stati oħra li huma parti għall-Ftehim u/jew il-Protokoll ta' Madrid. Huwa importanti li tkun taf li, legalment, ma tridx tistenna li l-applikazzjoni tat-trademark tal-UE tiegħek tkun irreġistrata qabel tapplika għal 'estensjoni' tat-trademark tiegħek barra mill-UE. Madankollu, se jkun hemm dipendenza matul ħames snin bejn l-EUTM bażika u r-reġistrazzjoni internazzjonali. Għaldaqstant, jekk l-applikazzjoni tat-trademark tal-UE tiegħek ma tasalx sar-reġistrazzjoni, tkun xi tkun ir-raġuni, ir-reġistrazzjoni internazzjonali ser tintilef.

L-applikazzjoni internazzjonali trid tiġi ppreżentata mal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO). Sabiex juża l-EUIPO bħala l-'Uffiċċju ta' Oriġini', is-sid/l-applikant tat-trademark tal-UE għandu jkun ċittadin ta' Stat Membru tal-UE jew ikollu stabbiliment industrijali jew kummerċjali reali u effettiv jew domiċilju fl-Unjoni Ewropea. Fi kliem ieħor, mhux is-sidien/l-applikanti kollha tat-trademarks tal-UE jistgħu jippreżentaw applikazzjoni ta' reġistrazzjoni internazzjonali (IR) ibbażata fuq trademark tal-UE.

Biex tippreżenta applikazzjoni internazzjonali, huwa obbligatorju li tuża l-formoli uffiċjali: L-applikanti ma jistgħux jużaw formoli oħra jew jibdlu l-kontenut u t-tqassim tal-formoli.

  • L-EUIPO jipprovdi għodda tal-e-filing, disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha li għandha l-istess format bħall-format tal-EUIPO EM 2. L-EUIPO jirrakkomanda bis-sħiħ l-użu tal-għodda tal-e-filing sal-punt li tagħti gwida lill-applikant, u għaldaqstant tnaqqas in-numru ta' nuqqasijiet potenzjali u tħaffef l-eżaminazzjoni. L-għodda tal-e-filing hija disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE iżda lingwa tal-Protokoll ta' Madrid trid tiġi indikata wkoll (Franċiż, Ingliż jew Spanjol), minħabba li l-applikazzjoni se tgħaddi għand il-WIPO f'dik il-lingwa magħżula.
     
  • Il-formola stampata tal-EUIPO EM 2 (l-adattazzjoni tal-EUIPO tal-formola tal-WIPO MM2) hija disponibbli fil-lingwi uffiċjali tal-UE kollha.
     
  • il-formola WIPO MM2 bl-Ingliż, bil-Franċiż jew bl-Ispanjol

Għandha titħallas tariffa ta' ġestjoni ta' €300 lill-EUIPO meta tintalab l-applikazzjoni internazzjonali, filwaqt li t-tariffi internazzjonali jridu jitħallsu direttament lill-WIPO. Kwalunkwe pagament dovut lill-WIPO li jkun intbagħat lill-EUIPO jiġi rritornat lill-applikant.

Wara li jkun ivverifika l-kontenut u l-kompletezza tal-applikazzjoni, l-EUIPO jgħaddi l-applikazzjoni internazzjonali lill-WIPO. L-EUIPO huwa meħtieġ jinnotifika lill-WIPO dwar kwalunkwe bidla rilevanti li taffettwa lit-trademark tal-UE matul il-perjodu ta' dipendenza (il-ħames snin li jsegwu d-data tal-applikazzjoni internazzjonali).

Inti tista' żżid aktar pajjiżi mar-reġistrazzjoni internazzjonali tiegħek malli tkun ġiet irreġistrata mill-WIPO. Għalkemm dan jista' jsir permezz tal-EUIPO bħala l-Uffiċċju ta' Oriġini, huwa ferm aktar sempliċi jekk tippreżenta denominazzjonijiet addizzjonali direttament mal-Bureau (skont l-IATE) Internazzjonali tal-WIPO.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.