Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Uitgebreid formulier

Het uitgebreide aanvraagformulier is ontworpen voor complexere aanvragen. Dit formulier moet worden gebruikt als u uw eigen lijst van waren en diensten wilt overleggen, een aanvraag voor een collectief merk wilt indienen, een internationaal merk wilt omzetten of meertalige elementen van het merk in de twee talen van de aanvraag wilt aangeven.

U kunt controleren of de termen van uw lijst van waren en diensten geschikt zijn voor Fast Track door gebruik te maken van onze Tool voor het samenstellen van waren- en dienstenlijsten.

Verplichte velden zijn met een asterisk (*) gemarkeerd.

Ga om toegang tot het uitgebreide aanvraagformulier te krijgen naar de rubriek "Merken > Route naar inschrijving > Nu aanvragen" op de website en klik vervolgens op "Start de aanvraag".

Start de aanvraag

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen via dit formulier een merk aanvragen. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, moet u zich aanmelden.

Uniemerkaanvragen van buiten de EU
Als u buiten de Europese Unie woont, kunt u een Uniemerk aanvragen, maar u moet dan wel een vertegenwoordiger aanwijzen.

 
 • Talen en referentie

  Eerste taal
  Selecteer in het vervolgkeuzemenu de taal die u voor uw aanvraag wilt gebruiken (eerste taal). U kunt kiezen uit alle 23 EU-talen.

  Tweede taal
  U moet een tweede taal kiezen uit een van de vijf officiële EUIPO-talen (DE, EN, ES, FR, IT). De tweede taal mag niet dezelfde zijn als de eerste taal. Uw merk kan in deze tweede taal worden aangevochten.

  Persoonlijke referentie

  Referenties kunnen uit maximaal 30 alfanumerieke tekens bestaan, met gebruik van het Latijnse alfabet: a-z, A-Z, 0-9. Gebruik geen spaties. Gebruik bij vragen over uw merk in het vervolg de officiële EUIPO-referentie.

 • Bestaande gegevens van een Uniemerk als sjabloon gebruiken

  Typ de merknaam of het merknummer geheel of gedeeltelijk in (er verschijnt een lijst met bestaande bijbehorende merken), maak uw keuze en klik op "Importeren". U kunt het merk in eSearch plus bekijken door op de link "Bekijken" te klikken.

  Als u een merk als sjabloon importeert, kunt u uw aanvraag sneller indienen omdat de gegevens automatisch worden ingevuld. Indien nodig kan de tekst in de rubrieken worden aangepast.

 • Voorrangsrecht

  Voorrangsrecht toevoegen
  Klik om een voorrangsrecht toe te voegen op "Voorrang toevoegen". Er wordt een nieuwe rubriek geopend.

  • Selecteer het "Land van eerste indiening" in het vervolgkeuzemenu.

  • Typ de merknaam (het veld wordt automatisch aangevuld als de merkgegevens in TMview beschikbaar zijn) en klik op "Importeren" of

  • Vul de gegevens handmatig in door op "Handmatig aanmaken" te klikken.

  • Vul de indieningsdatum en het indieningsnummer in. U kunt de benodigde documenten op het moment van de aanvraag of op een later tijdstip (drie maanden vanaf de datum van ontvangst van het voorrangsrecht) bijvoegen.

  NB: als de eerste indiening niet in een van de officiële EU-talen heeft plaatsgevonden, moet een kopie van de vertaling worden bijgevoegd.

  Later aanspraak op voorrang maken
  Klik op het selectievakje naast de knop "Voorrang toevoegen" als u op een later tijdstip aanspraak op voorrang wilt maken (dit is tot twee maanden na de aanvraagdatum mogelijk).

 • Beroep op anciënniteit

  Klik op "Anciënniteit toevoegen" om een beroep op anciënniteit in uw aanvraag op te nemen. Er wordt een nieuwe rubriek geopend.

  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu de EU-lidstaat waar het merk is ingeschreven.

  • Typ de merknaam of het merknummer in (het veld wordt automatisch aangevuld) en klik op "Importeren" of

  • Vul de gegevens handmatig in door op "Handmatig aanmaken" te klikken.

  • Selecteer de toepasselijke optie in het veld "Aard van de inschrijving".

  • Vul de indieningsdatum, het indieningsnummer, de inschrijvingsdatum en het inschrijvingsnummer in en kies er vervolgens voor de benodigde documenten op het moment van de aanvraag of op een later tijdstip (drie maanden vanaf de datum van het beroep op anciënniteit) bij te voegen.

 • Tentoonstelling inroepen

  Tentoonstelling inroepen bij aanvraag
  Klik op "Tentoonstelling toevoegen" om een tentoonstelling in uw aanvraag op te nemen. Er wordt een nieuwe rubriek geopend.

  1. Selecteer de naam van de tentoonstelling uit het vervolgkeuzemenu.

  2. Voeg de datum van eerste bekendmaking toe.

  3. Kies ervoor de benodigde documenten op het moment van de aanvraag of op een later tijdstip (tot drie maanden na de indieningsdatum) bij te voegen.

  4. Klik op "+ Toevoegen".

  Later tentoonstelling inroepen
  Klik op het selectievakje naast de knop "Tentoonstelling toevoegen" als u op een later tijdstip een tentoonstelling wilt inroepen (dit is tot twee maanden na de aanvraagdatum mogelijk).

 • Omzetting van een internationale inschrijving (IR)

  Klik op "IR-omzetting toevoegen" om een IR-omzetting in uw aanvraag op te nemen. Er wordt een nieuwe rubriek geopend.

  • Vul het internationale merknummer (IR-nummer) in. *

  • Als u reeds eerder een IR-omzetting hebt doorgevoerd, kunt u deze importeren door het internationale merknummer of de merknaam in het veld "IR-gegevens hieronder invullen" te vermelden. *

  • Klik om de gegevens handmatig in te vullen op "Handmatig aanmaken".

  • Voer de doorhalingsdatum, de datum van de internationale inschrijving en de voorrangs-/anciënniteitsdatum in.

  • Klik op "+ Toevoegen".

  * NB: automatisch aanvullen is niet beschikbaar voor deze rubriek. U moet het volledige merknummer invullen.

 • Vertegenwoordiger

  Een vertegenwoordiger kan op twee manieren worden toegevoegd.

  Een bestaande vertegenwoordiger toevoegen

  Typ de naam van de vertegenwoordiger in (er verschijnt een lijst met bestaande vertegenwoordigers), maak uw keuze en klik op "Importeren". De gegevens van de vertegenwoordiger verschijnen. Klik op "Toevoegen" om verder te gaan.

  Een nieuwe vertegenwoordiger toevoegen
  1. Vul de gegevens handmatig in door op "Nieuw aanmaken" te klikken.

  2. Selecteer het type vertegenwoordiger uit het vervolgkeuzemenu.

  3. Vul de rest van het formulier in (verplichte velden zijn met een asterisk* gemarkeerd).

  4. Klik op "Toevoegen" om verder te gaan.

  NB: als u "Werknemersvertegenwoordiger" kiest, krijgt u het selectievakje "Economische connecties" te zien. Als u dit vakje aanvinkt, moet u twee extra velden invullen: geef aan wat voor economische connecties u met de aanvrager hebt (bijv. werknemer of zakenpartner) en vermeld ook de naam van uw werkgever.

  Verenigingen

  Wanneer u namens een vereniging een aanvraag indient, vul dan uitsluitend de ID van de vereniging in.

 • Aanvrager

  Een aanvrager kan op twee manieren worden toegevoegd.

  Bestaande aanvrager toevoegen
  Typ de naam van de aanvrager in (er verschijnt een lijst met bestaande aanvragers), maak uw keuze en klik op "Importeren". De gegevens van de aanvrager verschijnen. Klik op "Toevoegen" om verder te gaan.

  Een nieuwe aanvrager toevoegen

  1. Vul de gegevens handmatig in door op "Nieuw aanmaken" te klikken.

  2. Selecteer het type aanvrager uit het vervolgkeuzemenu.

  3. Vul de rest van het formulier in (verplichte velden zijn met een asterisk* gemarkeerd).

  4. Klik op "Toevoegen" om verder te gaan.

 • Soort merk

  Kies het soort merk dat u wilt inschrijven. Hieronder vindt u een lijst met beschikbare soorten:

  • Woordmerk

  • Beeldmerk

  • Beeldmerk met woordelementen

  • Vormmerk

  • Vormmerk met woordelementen

  • Kleurmerk

  • Klankmerk

  • Overige

  Lees meer over soorten merken in de rubriek Definitie van een merk.

  Benodigde gegevens
  U wordt verzocht bepaalde informatie te verstrekken afhankelijk van het soort merk dat u wilt beschermen.

  Kleuren
  Als uw merk kleuren bevat, kunt u deze toevoegen door de naam van de kleur te typen. Het systeem zal automatisch verschillende opties voorstellen. Het is aan te raden een van de genoemde kleuren te selecteren, omdat de inschrijving dan sneller zal verlopen. Kiest u voor de optie "Een speciale kleur opgeven", dan duurt het proces langer.

  Vertalingen
  Als u een vertaling in de tweede taal wilt aanbieden, moet u alle onderdelen vertalen, inclusief de lijst met waren en diensten, alle verklaringen van afwijzing, de beschrijving van het merk en kleurindicaties.

  Weergave van het merk
  Het is belangrijk dat de weergave van het merk die u uploadt, een juiste voorstelling geeft van het merk dat u wilt inschrijven. Wanneer de weergave van het merk wordt geüpload, verschijnt de volgende waarschuwing:

   "EUIPO zal uw merk openbaar maken zoals u het nu op het scherm ziet. Als dit niet exact weergeeft wat u wilt beschermen, breng dan eerst de nodige verbeteringen aan voordat u de aanvraag indient."

    "De afbeelding is verwerkt om te voldoen aan de technische criteria"

  Woordelement(en)
  Slechts woordelementen die in het logo zichtbaar zijn, moeten worden aangegeven. Als de woordelementen niet juist zijn, verandert EUIPO ze rechtstreeks. Hierover wordt geen mededeling verzonden.

 • Overeenstemmingsrapport

  U kunt een overeenstemmingsrapport downloaden. Daartoe zoekt u in de TMview-databank. Het is mogelijk dat reeds vóór indiening van de aanvraag te doen.

  Resultaten bekijken
  Er wordt een tabel getoond met een overzicht van overeenstemmende merken. Voor extra informatie over de resultaten klikt u op het vergrootglas rechts van het overzicht, waarna u op de TMview-website terechtkomt.

  U kunt een pdf-bestand met daarin de informatie downloaden en opslaan door op "Pdf downloaden" te klikken (onder de tabel met resultaten).

 • Technische voorschriften voor de bijlagen

  Voor bijlagen die via het uitgebreide aanvraagformulier worden geüpload, gelden de volgende eisen:

  JPEG
  Standaardbestandstype dat wordt gebruikt om het merk dat u aanvraagt weer te geven. Een bestand mag niet groter zijn dan 2 MB en moet aan de volgende eisen voldoen:
  • maximale afbeeldingsgrootte: 2835 x 2010 pixels;
  • afdrukresolutie: minimaal 96 DPI, maximaal 300 DPI;
  • kleurmodus: RGB, grijsschaal, BW of CMYK.

  Afbeeldingen krijgen automatisch een resolutie van 250x250 pixels. Bij het uploaden van een afbeelding zal de applicatie de afbeelding weergeven zoals deze later in het inschrijvingsbewijs verschijnt.

  Pdf
  Pdf's kunnen uitsluitend voor aanvullende informatie worden gebruikt, niet om het merk dat u aanvraagt weer te geven. Een bestand mag niet groter zijn dan 2 MB. Om de bestanden te openen wordt Adobe Acrobat X (versie 10.0) gebruikt.

  MP3
  MP3's kunnen alleen bij het inschrijven van klankmerken voor aanvullende informatie worden gebruikt. Een bestand mag niet groter zijn dan 2 MB en moet voldoen aan de eisen als beschreven in de rubriek bijlagen van de pagina met "Technische informatie".

 • Waren en diensten

  WAARSCHUWING: Alle waren en/of diensten moeten in deze rubriek worden vermeld. Indien waren en/of diensten in een afzonderlijk bijgevoegd document worden vermeld, zal de aanvraag niet als een e-filing worden beschouwd, met als gevolg dat voor de aanvraag de basistaks zal worden aangerekend in plaats van de verminderde taks die op e-filings van toepassing is.

  Zoeken aan de hand van de vooraf vastgestelde waarden (aanbevolen)
  Hiermee worden waren en diensten uit de TMclass-databank geselecteerd.

  Klik op "Zoeken".

  Er wordt een nieuw pop-upvenster geopend. Typ het trefwoord in van de waren en diensten die u wilt selecteren (er verschijnt een vervolgkeuzemenu met suggesties voor automatische aanvulling) of navigeer door de lijst met waren en diensten.

  Om naar het oorspronkelijke scherm terug te keren, klikt u op de link "door alle waren en diensten navigeren".

  Wilt u een volledige klasse bekijken wanneer u door alle waren en diensten navigeert, klik dan op het "+"-pictogram Het "+"-pictogram. Om een kortere lijst te krijgen, klikt u op het "-"-pictogram Het "-"-pictogram.

  Klik op het "Map"-pictogramHet "Map"-pictogram om alle termen in de door u gekozen klasse te zien. Om een term aan uw lijst toe te voegen, klikt u links van de rij in de tabel op het selectievakje Het "Aangevinkte selectievakje"-pictogram

  Klik op "Uw selectie bekijken" in de rechterbovenhoek van het scherm om uw selectie van termen en klassen te bekijken.

  Wanneer u alle benodigde waren en diensten hebt geselecteerd, klikt u op "Doorgaan" op de pagina "Uw selectie bekijken". U keert weer terug naar uw aanvraag, waar uw selectie zichtbaar staat aangegeven.

  Uw eigen lijst indienen
  Om uw eigen lijst met waren en diensten in te dienen, klikt u op de link "Ik wil mijn eigen lijst indienen".

  Er wordt een nieuw pop-upvenster geopend.

  Selecteer de klasse waartoe de door u gewenste term behoort, typ de naam van de term in het veld en klik vervolgens op "Gereed".

  U kunt deze handeling herhalen totdat u alle voor uw aanvraag benodigde termen en klassen hebt toegevoegd.

  Als u uw eigen lijst met waren en diensten indient, kan de merkaanvraag langer duren.

  Geldige tekens (syntactische regels voor termen voor waren en diensten):

  Naam Teken Voorbeeld
  Letters a-z A-Z Onderdelen en accessoires voor voertuigen
  Cijfers 0 - 9 MP3-spelers
  Koppelteken - (ascii-code 045) Niet-alcoholische dranken
  Punthaken < > Airsoft-pistolen > 0,5 joule
  Schuine streep / Videospelers/-recorders
  Asterisk * Kleding*
  Ronde haken ( ) Instructiehandboeken (handleidingen)
  Accolades { } Krukstangen {machineonderdelen}
  Vierkante haken [ ] Emaillakken [lakken]
  Dubbele punt : (ascii-code 058) Diensten op het gebied van: elektrische en elektronische schakelingen, onderdelen
  Komma , Maïsmeel, maltose
  Apostrof ' (ascii-code 039) Agenda's
  Puntkomma (niet aanvaard in het Grieks) ; (ascii-code 059) Kernreactoren; vormgietpreparaten
  Hoge punt (alleen aanvaard in het Grieks) · (ascii-code 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  NB: dit overzicht toont voorbeelden van aanvaarde tekens

 • Nationaal rechercheverslag

  Voor het aanvragen van een nationaal rechercheverslag is een toeslag verschuldigd. Uw aanvraag wordt pas openbaar gemaakt wanneer alle rechercheverslagen zijn verzameld en aan u zijn overhandigd.

 • EU-rechercheverslag

  Een EU-rechercheverslag opvragen is gratis. In dit verslag staan eerdere identieke of soortgelijke aanvragen van Uniemerken en internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen voor identieke en soortgelijke klassen van waren en diensten.

 

Technische informatie over bijlagen.

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie