Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Waarschuwingen

Klik op de tab 'Waarschuwingen' in het menu van uw User Area voor toegang tot de rubriek Waarschuwingen.

Waarschuwingen in uw User Area
 

De interface voor waarschuwingen is opgedeeld in twee rubrieken: Waarschuwingsberichten en Configuratie.

 

Waarschuwingsberichten

Als er een waarschuwing afgaat, verschijnen de datum van de waarschuwing, het soort waarschuwing (Uniemerk/ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM)/.eu-domein, agenda) en het waarschuwingsbericht in een kader in deze rubriek; daarin kunnen ook nieuwe waarschuwingen worden aangemaakt.

 

Configuratie

In deze rubriek kunt u een nieuwe waarschuwing aanmaken of een bestaande bewerken of verwijderen. Agendawaarschuwingen en waarschuwingen over Uniemerken/IGM's/.eu-domeinen worden weergegeven onder afzonderlijke tabs.

 
 • Soorten waarschuwingen

  Er kunnen twee soorten waarschuwingen worden ingesteld: agendawaarschuwingen en waarschuwingen over Uniemerken/IGM's/.eu-domeinen.

  Agendawaarschuwing
  Met een agendawaarschuwing kan de gebruiker een herinnering aanmaken voor een bepaalde datum.

  Waarschuwingen over Uniemerken/IGM's/.eu-domeinen
  Er zijn twee soorten waarschuwingen voor Uniemerken/IGM's/.eu-domeinen die beide kunnen worden afgegeven vanuit onze zoekmachine eSearch plus.

  Volgwaarschuwing
  Een volgwaarschuwing kan worden ingesteld om bepaalde specifieke gebeurtenissen in de gaten te houden, zoals:

  • statusverandering van een merk;
  • noodzaak om een merk/model te vernieuwen;
  • wijziging van eigenaar/vertegenwoordiger;
  • einde oppositietermijn;
  • identieke .eu-domeinregistratie.

  Bewakingswaarschuwing
  Deze waarschuwing is gebaseerd op de criteria voor geavanceerd zoeken die door een ingelogde gebruiker zijn ingesteld; zij gaat af als een ander merk of model voldoet aan deze criteria.

 • Actieknoppen

  Hieronder volgt een lijst van tabs waarmee u in de rubriek Waarschuwingen bepaalde handelingen kunt uitvoeren. Vink het vakje links van de gewenste handeling in de lijst (in detailweergave) aan om ze te activeren.

  Waarschuwing maken
  Deze optie is beschikbaar in de rubrieken 'Waarschuwingsberichten' en 'Configuratie'.

  Verwijderen
  Deze optie is beschikbaar in de rubriek 'Configuratie' en onder de archieftab van de rubriek 'Waarschuwingsberichten'.

  Hoe verwijdert u een waarschuwing?
  1. Klik op het pictogram met het grijze kruisje Pictogram 'Verwijderen' rechts van het/de te verwijderen bericht(en) om een waarschuwing te verwijderen. Het systeem zal u vragen of u zeker weet dat u de waarschuwing wilt verwijderen.
  2. Vink het vakje links van de te verwijderen waarschuwing aan en klik op 'Verwijderen' boven het kader (er kunnen meerdere vakjes worden aangevinkt). Er verschijnt een pop-upvenster waarmee u de verwijdering kunt accepteren of annuleren. Deze optie is niet beschikbaar voor de inbox-tab in de rubriek 'Waarschuwingsberichten'.
   

  Beschikbare handelingen in de rubriek 'Waarschuwingsberichten'

  Archiveren

  Er zijn twee manieren om een waarschuwing te archiveren:

  1. Klik onder de tab 'Inbox' op het pictogram met het grijze kruisje links van de waarschuwing. Het systeem zal u vragen of u zeker weet dat u wilt doorgaan.
  2. Vink onder de tab 'Inbox' het vakje links van de te archiveren waarschuwing aan en klik op 'Archiveren' boven het kader (er kunnen meerdere vakjes worden aangevinkt). Er verschijnt een pop-upvenster waarmee u de verplaatsing naar de tab 'Archief' kunt accepteren of annuleren.

  NB: Waarschuwingen in de Inbox worden na 30 dagen automatisch naar het archief verplaatst.

  Versturen naar
  U kunt een kopie van de waarschuwing naar een e-mailadres van uw keuze sturen (meerdere adressen zijn mogelijk). Hiervoor vinkt u het vakje links van de waarschuwing aan. Klik vervolgens op 'Versturen naar' en maak een keuze tussen uw eigen e-mailadres of een ander e-mailadres.

  Als u kiest voor 'Mijn e-mailadres', wordt automatisch het e-mailadres uit de account van uw User Area ingevuld.

  Als u kiest voor de optie 'Ander e-mailadres', moet u het e-mailadres van de ontvanger invullen.

  Er kan ook nog een notitie worden toegevoegd in het veld 'Notitie'.

   

  Welke handelingen zijn beschikbaar in de rubriek 'Configuratie'?

  Inschakelen

  Er zijn twee manieren om de waarschuwingen voor Uniemerken/IGM's/.eu-domeinen en de agenda in te schakelen:

  Inschakelen van een waarschuwing Uitschakelen van een waarschuwing Selecteren van meerdere onderdelen voor het inschakelen van een waarschuwing
  1. Klik op de grijze knop rechts van de gewenste handeling. Het pictogram wordt groen als de waarschuwing geactiveerd is.
  2. Vink het vakje links van de waarschuwing aan en klik op 'Inschakelen' (er kunnen meerdere vakjes worden aangevinkt). Het pictogram wordt groen als de waarschuwing geactiveerd is.

  Uitschakelen

  Er zijn twee manieren om de waarschuwingen voor Uniemerken/IGM's/.eu-domeinen en de agenda uit te schakelen:

  1. Klik op de groene knop rechts van de gewenste handeling. Het pictogram wordt grijs als de waarschuwing gedeactiveerd is.
  2. Vink het vakje links van de waarschuwing aan en klik op 'Uitschakelen'. Het pictogram wordt grijs als de waarschuwing gedeactiveerd is.

  Waarschuwing bewerken
  Klik op het pictogram met het grijze potlood Potloodpictogram rechts van de waarschuwing om deze te bewerken.

  Waarschuwing over een Uniemerk/IGM/.eu-domein
  Als u op het potloodpictogram klikt, wordt u doorgeleid naar e-Search plus, waar u uw waarschuwing kunt bewerken.

  Agendawaarschuwing
  Als u op het potloodpictogram klikt, verschijnt er een pop-upvenster, waarin u de gegevens kunt bewerken en vervolgens de waarschuwing weer kunt aanzetten.

 • Een agendawaarschuwing instellen

  Agendawaarschuwingen worden ingesteld vanuit de rubriek 'Waarschuwingen' in de User Area.

  Waarschuwing maken
  1. Klik op 'Waarschuwing maken'.
  2. Kies de optie 'Agenda'. Er verschijnt een pop-upvenster.
  3. Klik op het veld 'Datum instellen', vervolgens verschijnt een kalender; klik op de gewenste datum.
  4. Voer een waarschuwingsbericht in.
  5. Vink het vakje aan als u de waarschuwing eveneens per e-mail wilt ontvangen.
  6. Klik vervolgens op 'Waarschuwing instellen'.
 • Waarschuwing over een Uniemerk/IGM/.eu-domein instellen

  Bewakingswaarschuwing
  Bewakingswaarschuwingen kunnen worden ingesteld vanuit de rubriek Waarschuwingen in de User Area door te klikken op 'Waarschuwing Uniemerk/IGM/.eu-domein', dan wel rechtstreeks vanuit eSearch plus.

  Een bewakingswaarschuwing instellen
  1. Klik op de knop 'Waarschuwing maken'.
  2. 2. Kies de optie 'Waarschuwing Uniemerk/IGM/.eu-domein'. Er verschijnt een pop-upvenster.
  3. Kies 'Accepteren'.
  4. De geavanceerde zoekfunctie van eSearch plus wordt nu geopend.
  5. Selecteer uw gewenste criteria uit de opties geavanceerd zoeken en klik op 'Zoeken'.
  6. Klik op het megafoonpictogram Pictogram voor waarschuwingen dat bovenaan links in de tabel wordt weergegeven. Er verschijnt een pop-upvenster.
  7. Geef uw waarschuwing een naam door:
   • de naam te kiezen van een bestaande waarschuwing die u eerder hebt aangemaakt via het drop-downmenu;
   • een nieuwe naam in te voeren in het tekstveld.
  8. Indien u op uw e-mailadres een kopie van de waarschuwing wilt ontvangen, moet u ook het vakje 'Waarschuwing per e-mail ontvangen' aanvinken.
  9. Klik vervolgens op 'Waarschuwing instellen'.

  Onderaan in het pop-upvenster zal een bericht verschijnen zodra de waarschuwing is aangemaakt.

   

  Volgwaarschuwing
  Volgwaarschuwingen worden ingesteld vanuit de rubriek detailweergave van een merk of model in eSearch nadat een basis- of geavanceerde zoekopdracht is uitgevoerd.

  Een bewakingswaarschuwing instellen
  1. Klik op 'Waarschuwing instellen' rechts bovenaan in de detailweergave. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u door het aanvinken van vakjes kunt aangeven voor welke veranderingen in de status van het Uniemerk/IGM u gewaarschuwd wilt worden.
   Kies het vakje ‘Soortgelijke .eu-domeinregistraties’ voor een waarschuwing over een .eu-domein.
  2. Geef uw waarschuwing een naam door:
   • de naam te kiezen van een bestaande waarschuwing die u eerder hebt aangemaakt via het drop-downmenu;
   • een nieuwe naam in te voeren in het tekstveld.
  3. Indien u op uw e-mailadres een kopie van de waarschuwing wilt ontvangen, moet u ook het vakje 'Waarschuwing per e-mail ontvangen' aanvinken.
  4. Klik vervolgens op 'Waarschuwing instellen'.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.