Online een aanvraag voor een internationaal merk indienen

Met het formulier voor internationale aanvragen kunnen ingeschreven gebruikers een aanvraag indienen voor een internationaal merk via het systeem van het Protocol van Madrid dat door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) wordt beheerd. De internationale aanvraag kan worden gebaseerd op ingeschreven Uniemerken, aanvragen voor Uniemerken of een combinatie van beide.

Om van deze voorzieningen gebruik te maken moet u ingelogd zijn. Voor deze diensten wordt een taks in rekening gebracht.

Opmerking: alle documenten in verband met een specifiek dossier moeten via uw User Area worden ingediend en kunnen per post, persoonlijke overhandiging of speciale koeriersdienst worden bezorgd.

Dit hoofdstuk licht toe hoe u een internationale aanvraag op basis van een of meerdere (aanvragen voor) Uniemerken moet indienen.

Het formulier is beschikbaar in 23 officiële talen van de EU.

 

1. Toegang tot het formulier voor een internationale aanvraag.

2. Wie kan een internationale aanvraag indienen?

3. Invullen van het formulier voor een internationale aanvraag

4. Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraagformulier heb doorgezonden?