Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Bankoverschrijvingen

De meeste banken gebruiken een derde bank voor buitenlandse betalingen en sturen niet altijd alle relevante informatie naar de derde bank. Daarom dient u uw bank duidelijk te instrueren deze gegevens bij de overboeking te vermelden.

Vraag uw bank of zij, of een derde bank die zij gebruikt, overboekingskosten aanrekent. Als dat zo is, zorg dan dat het volledige bedrag naar ons overgemaakt wordt. Wij hebben onze banken opdracht gegeven geen kosten in rekening te brengen.

Zorg er ten slotte voor dat u tijdig betaalt. De meeste taksen dienen binnen een bepaalde termijn te worden betaald. Wij raden u aan ten minste tien dagen voor de termijn vervalt opdracht te geven voor betaling. Dan weet u zeker dat het bedrag op tijd binnen is. Late betaling houdt risico's in voor uw rechten.

 

Basistaks voor de aanvraag van uw merk

De indieningsdatum is als het ware de geboortedatum van uw merk. Hoe eerder u deze in bezit hebt, hoe beter. Indien u wilt dat de datum van inzending van de aanvraag de indieningsdatum wordt, moet de basistaks van 850 EUR (voor één klasse) binnen de maand na de datum van aanvraag op een van onze bankrekeningen staan. Bereikt het geld ons later, dan wordt de datum waarop wij het geld op onze rekening ontvangen de indieningsdatum (mits aan alle andere voorwaarden voor verkrijging van een indieningsdatum is voldaan). NB: Wij sturen u geen betalingsverzoek. Het is aan u om ervoor te zorgen dat wij het geld tijdig ontvangen.

 

De oppositietaks

Deze taks van 320 EUR dient binnen de oppositietermijn op een van onze bankrekeningen te staan, d.w.z. binnen drie maanden na de publicatie van het merk waartegen u oppositie wilt instellen. Anders is uw oppositie niet ontvankelijk.

Voor meer uitleg, zie onze aanbevelingen betreffende betalingen via bankoverschrijving.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.