Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Contactformulier

Klik op de link 'Neem contact met ons op' in de voettekst op de startpagina om het contactformulier te openen. Er verschijnt een nieuwe pagina. Klik op 'Contactformulier' om het formulier te openen.

In het eerste deel van het contactformulier – Persoonsgegevens – ziet u een gegevensoverzicht voor de eigenaar/aanvrager of vertegenwoordiger, afhankelijk van de status van de ingelogde gebruiker. Klik op het pijltje in de tabel om alle gegevens te zien.

In het tweede deel – Gronden – kunt u de reden kiezen waarom u contact met ons opneemt. EUIPO accepteert geen per e-mail gestuurde documenten of brieven die betrekking hebben op specifieke dossiers. Dergelijke correspondentie moet altijd worden ingediend via uw User Area of per fax, post, persoonlijke bezorging dan wel een koeriersdienst. Vergeet in dat geval niet om het dossiernummer te vermelden.

 
 • Waarvoor kunt u het contactformulier gebruiken?

  Het vervolgkeuzemenu onder het kopje 'Grond' bevat de volgende opties:

  Algemeen onderzoek
  Voor een verzoek om algemene informatie over EUIPO, bij vragen over het indienen van een aanvraag voor een Uniemerk of Gemeenschapsmodel en voor vragen over de procedures (vergoedingen, voorrang, anciënniteit, enz.).

  Technische incidenten
  Voor spoedeisende technische kwesties (elektronisch indienen van aanvragen, opposities, vernieuwingen, user area, enz.).

  Geef zoveel mogelijk informatie en voeg schermafbeeldingen of foutmeldingen bij.

  Suggesties en feedback
  Voor het geven van feedback of doen van suggesties betreffende de procedures of de EUIPO-website.

  Verzoek om een administratief document van het EUIPO
  Voor het aanvragen van administratieve documenten die u op de website niet kunt vinden.

  Informatieverzoek
  Voor meer informatie over specifieke dossiers.

  Formele klacht
  Voor het indienen van een klacht over een procedure voor een Uniemerk of een Gemeenschapsmodel.

  Ik heb problemen met de toegang tot mijn account
  Voor vragen over het inloggen op de EUIPO-website of over wachtwoorden.

 • Het contactformulier invullen

  Grond
  Kies een optie uit het vervolgkeuzemenu, koppel uw verzoek aan het juiste identificatienummer om uw bedrijf of dossier te identificeren en vul het veld 'Opmerkingen' in.

  Bijlagen kunnen hieraan worden toegevoegd door te klikken op 'Bladeren...' onder het veld 'Opmerkingen'.

  Als u een kopie van uw verzoek wilt ontvangen in de vorm van een e-mail in uw user area, vink dan het vakje 'Zend kopie' aan (uitsluitend bestemd voor gebruikers die eerder hebben verzocht om elektronische officiële mededelingen).

  In het geval van administratieve EUIPO-documenten, kunt u kiezen hoe u de documenten krijgt toegestuurd. Wij bevelen u de optie 'per e-mail' aan, omdat dit de snelste en meest efficiënte methode van levering is.

  Voor informatieverzoeken is er een informatietekstvak (en een link naar nadere bijzonderheden), waarin u verzocht wordt te controleren of de door u aangevraagde informatie beschikbaar is in de EUIPO-database alvorens het contactformulier in te sturen.

  NB: Formele klachten vormen geen beroepschrift tegen een beslissing van EUIPO. Vragen over beslissingen van EUIPO-onderzoekers worden ingediend in de vorm van een beroepschrift.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.