Gegevensbanken

Merken en modellen

Ga naar eSearch plus, een EUIPO-gegevensbank

eSearch plus

Uitvoerige informatie over merken, modellen, eigenaren, vertegenwoordigers en bulletins.

eSearch app (iOS en Android)

Open Data: Download in bulk

Ga naar eSearch Case Law, een EUIPO-gegevensbank

eSearch case law

EUIPO-beslissingen en uitspraken van het Gerecht, het Hof van Justitie en nationale rechtbanken.

Ga naar Verify Certified Copies, een EUIPO-gegevensbank

Verificatie van gewaarmerkte afschriften

Voer een identificatiecode (ID) in om het oorspronkelijke document van een Uniemerkcertificaat in te zien.

 

Gegevensbanken van het Netwerk voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPN)

Ga naar TMview, een Europese tmdn-gegevensbank

TMview

Handelsmerken van alle officiële merkenbureaus die op nationaal, internationaal en EU-niveau deelnemen.

Ga naar Designview, een Europese tmdn-gegevensbank

Designview

Centraal toegangspunt tot informatie over ingeschreven modellen bij elk van de deelnemende nationale bureaus.

Ga naar TMclass, een Europese tmdn-gegevensbank

TMclass

Het centrale classificatieloket voor de geharmoniseerde gegevensbank in de Europese Unie en elders ter wereld.

Ga naar Similarity, een Europese tmdn-gegevensbank

Similarity

Een beoordeling door IE-bureaus in de EU van de overeenstemming van waren en diensten.

 
Ga naar DesignClass, een Europese tmdn-gegevensbank

DesignClass:

Vergelijkt de modelclassificatiedatabanken van de deelnemende bureaus die aan DesignClass gegevens verstrekken

 

Intellectuele eigendom en handhaving

IP enforcement portal

IP Enforcement Portal

Integratie van EDB, Acist en Acris in één enkel platform.

 

Geographical Indications

Go to GIview

GIview

Comprehensive information about Geographical indications (GIs) registered and extended data.