Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Deelname

Eenmaal in de twee jaar worden de DesignEuropa Awards uitgereikt. De competitie staat open voor iedere persoon, organisatie of instelling van ongeacht welke nationaliteit, individueel of als team, op voorwaarde dat zij een geldig ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM) houden, dat ook daadwerkelijk op de markt is gebracht en wordt verkocht (in ongeacht welk land).

  • The DesignEuropa 2020 call for entries ended on 8 May.

Alle ingediende modellen moeten bij inschrijving geldige IGM’s zijn zonder openstaande nietigheidsprocedures. De modellen die de finale bereiken moeten gedurende de hele selectie en prijstoekenningsperiode geldig zijn.

Inzendingen kunnen op eigen initiatief van de kandidaat plaatsvinden, dan wel op verzoek van de initiatiefnemers van de Awards of door iedere andere persoon, organisatie of instelling die een kandidaat willen voorstellen.

Inschrijvingsproces

  • Aanvaarding van inschrijvingen & nominaties

  • Shortlist

  • Beoordeling en besluit door de jury

  • Bekendmaking van de finalisten

  • Bekendmaking van de winnaars: Prijsuitreiking

Inschrijvingen voor de Industry Award en de Small and Emerging Company Award

Houders van IGM’s kunnen zichzelf aanmelden via het aanvraagformulier. IGM’s die meedingen voor een Award moeten door de houder van het model of door een model-licentiehouder op de markt worden gebracht. Er kunnen maximaal vijf dossiers per houder of licentiehouder (voor elke IGM een afzonderlijk dossier) worden ingezonden, op voorwaarde dat elk IGM door een andere designer of team van designers met minstens één ander lid is ontworpen.

Inschrijvingen voor de Industry Award en de Small and Emerging Company Award

Kandidaten voor beide categorieën kunnen ook worden voorgesteld door een derde persoon, organisatie of instelling door indiening van een nominatieformulier.

Nominaties voor de Lifetime Achievement Award

De Lifetime Achievement Award eert het werk en de prestaties van ontwerpers die in hun hele loopbaan een significante betekenis hebben gehad voor hun vakgebied.

Kandidaten voor deze categorie kunnen door iedere persoon, organisatie of instelling worden voorgedragen met behulp van het nominatieformulier.

De voordracht zal worden beoordeeld door een jury van deskundigen op het gebied van design, industrieel en intellectueel eigendom.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.