Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Categorieën en reglement

Deze categorie is bestemd voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen (IGM’s) in handen van bedrijven met meer dan 50 werknemers en een omzet/balanstotaal van meer dan 10 miljoen EUR.

Deze categorie is bestemd voor Gemeenschapsmodellen van bedrijven die voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • minder dan 50 werknemers en minder dan 10 miljoen EUR aan omzet/balanstotaal;
  • bedrijven die zijn opgericht na 1 januari 2016, ongeacht hun grootte.

Voor beide categorieën geldt dat de ingediende modellen worden beoordeeld volgens de volgende criteria:

  • esthetische waarde en visuele aantrekkingskracht;
  • aanwijsbare invloed op de markt;
  • goede marketing en beheer van het model en andere intellectuele-eigendomsrechten.

Deze categorie is gereserveerd voor individuele ontwerpers die gedurende hun loopbaan een belangrijk oeuvre van esthetische waarde en een aanwijsbare invloed op de markt tot stand hebben gebracht. De genomineerden in deze categorie moeten het IGM-systeem thans gebruiken of tijdens hun professionele loopbaan gebruikt hebben.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.