Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Bedrijfs- en productinformatie

 


De ‘vertegenwoordigersaccount’ wordt automatisch aangemaakt wanneer de vertegenwoordiger voor het eerst als zodanig wordt benoemd in een van zijn klantaccounts.
 
De ‘vertegenwoordigersaccount’ geeft u met één wachtwoord toegang tot alle accounts van uw verschillende klanten. U zult een ‘bedrijfsportfolio’ met uw klanten hebben en meerdere accounts kunnen invoeren. Wanneer u een profiel hebt gecreëerd in de EDB, kan elke andere houder van een recht uw statutaire zetel/bedrijf selecteren en u tot zijn of haar vertegenwoordiger in de EDB benoemen.Momenteel hebben alle douanediensten in de EU toegang tot de EDB. Daarnaast heeft een aantal politiediensten reeds toegang tot de EDB, waaronder Europol en OLAF, het fraudebestrijdingsbureau van de EU. Het aantal politiediensten dat toegang heeft tot de tool neemt voortdurend toe.
 
Omdat het belangrijk is in contact te komen met alle houders van rechten, hebben alle in de EDB geregistreerde handhavingsinstanties toegang tot de algemene gegevens over het bedrijf onder ‘Bedrijfsinformatie’, aangezien dit onderdeel standaard open is voor deze instanties.
 
Het niveau productinformatie (productportfolio) bevat gedetailleerde en gevoelige informatie over de producten. Deze informatie wordt beschermd door een PIN-code en moet actief met de handhavingsinstanties worden GEDEELD om voor hen zichtbaar te worden.
 


Er zal een venster opengaan met een lijst van alle handhavingsinstanties die toegang tot de EDB hebben, waarin u specifiek kunt bepalen met welke handhavingsinstanties u de geüploade informatie over uw producten wilt delen. Als u deze informatie wilt delen met alle autoriteiten in de EDB, vink dan het vakje ‘Alles selecteren’ aan.EUIPO heeft geen toegang tot door houders van rechten geüploade informatie. Wel heeft het EDB-team toegang tot statistieken over de inhoud van de tool.


Het is niet nodig om elk afzonderlijk product van uw bedrijf te uploaden. In de EDB kan een ‘product’ bestaan uit een reeks producten met soortgelijke kenmerken die door hetzelfde IER worden beschermd en die vergelijkbare logistieke en distributiekanalen met elkaar gemeen hebben (hier kunt u ‘productfamilies’, afmetingen, kleurverschillen, vergelijkbare uiterlijke kenmerken, enz., invoeren). U kunt verschillende foto's uploaden onder dezelfde productnaam.
 
Bovendien kunt u uw producten indelen met behulp van het veld ‘Categorie’. Deze indeling kan u helpen om uw product in verband te brengen met soortgelijke producten en deze te filteren in de tabel productportfolio. De indeling is ook nuttig voor de functionaliteit voor het bewerken van meerdere producten, aangezien het mogelijk is om alle producten in een gegeven categorie bij te werken.
 


De maximale omvang van de documenten en beelden/video's is 1,5 MB en de naam van het bestand mag niet meer dan 100 tekens bevatten.


Het is zeer belangrijk om uw producten in de productportfolio te koppelen aan de IER's die zijn opgenomen in de IER-portefeuille onder ‘Bedrijfsinformatie’ (verplicht voor het verzoek om douaneoptreden (Customs Application for Action (AFA)).
 
Daartoe gaat u naar de productportfolio en kiest u het bijbehorende product. Klik vervolgens op ‘IER betreffende dit product bekijken’ en dan op ‘Nieuwe intellectuele-eigendomsrechten toevoegen aan het product’.Selecteer de gerelateerde IER's in uw IER-portfolio (die u eerder vanuit TMview en DesignView in de EDB hebt geüpload voor respectievelijk uw merken en modellen) of die u hebt ingevoerd voor andere IER's (octrooien, geografische aanduidingen, auteursrechten, enz.).


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.