Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

EDB-inschrijving

 

Om een account in de EDB aan te vragen, zult u een geldig, in de Europese Unie (EU) ingeschreven IER moeten hebben. Het IER dat u hebt geselecteerd in uw verzoek om het openen van een account wordt tijdens het registratieproces alleen gebruikt om de verzoeker te authenticeren als een houder van een IER en om hem of haar een brief te sturen op het geregistreerde bedrijfsadres.
 
Indien u reeds een geldig geregistreerd (nationaal, EU- of internationaal) merk of model binnen de EU hebt, kunt u om het openen van een account verzoeken via ons onlinesysteem op het EDB Enforcement Database-platform.
 
Indien u geen merk of model hebt, stuur dan een e-mail naar: observatory.edb@euipo.europa.eu.


Om beveiligingsredenen zal de eigenaar van het IER via DHL een fysieke brief ontvangen op het in het register opgegeven adres (een referentie kan worden bijgevoegd). Deze brief zal een code bevatten die via e-mail (observatory.edb@euipo.europa.eu) aan ons moet worden teruggezonden. Dan zullen wij u een link naar een gebruikersaccount toezenden, waar u een wachtwoord kunt instellen. Vervolgens ontvangt u een tweede brief met een PIN-code voor beveiligde authenticatie. U zult de PIN-code nodig hebben, nadat u bent ingelogd, om productinformatie in te voeren.


De registratie in en het gebruik van de EDB zijn volledig kosteloos.
 
EUIPO creëert en ontwikkelt, via het EU-Waarnemingscentrum en op grond van Verordening (EU) nr.  386/2012, technische instrumenten om inbreuken op IE-rechten te voorkomen en aan te pakken en echte producten te onderscheiden van namaakproducten.
De EDB bestaat uit twee lagen. De meest gevoelige informatie wordt beschermd door een PIN-code. U zult de PIN-code nodig hebben nadat u bent ingelogd om productinformatie in te voeren of toegang te krijgen tot informatie over het AFA. In de productportfolio dient u te klikken op ‘De bewerking ontgrendelen’:
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


U kunt altijd dezelfde PIN-code gebruiken. Het is niet nodig om elke keer dat u de tool wilt gebruiken een nieuwe PIN-code aan te vragen.
 
De PIN-code bestaat uit vier cijfers. De letters in de tweede rij die horen bij de cijfers van uw PIN-code in de eerste rij, zijn de letters die u moet invoeren. Hier is een voorbeeld.

 


Als de PIN-code ‘1386’ was, zou de in te voeren code ‘THDB’ zijn.
 
Positie 1 -> T
Positie 3 -> H
Positie 8 -> D
Positie 6 -> B
 
Let op: de letters moeten worden ingevoerd als HOOFDLETTERS.


Als u de tool hebt ingevoerd maar geen PIN-code hebt ontvangen, kun u om een nieuwe PIN verzoeken onder de afbeelding met cijfers en letters door te klikken op ‘Nieuwe PIN aanvragen’.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.