Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Geavanceerd zoeken

Met ‘Geavanceerd zoeken' kunt u met behulp van een groot aantal zoekcriteria uitgebreid zoeken. Dergelijke zoekopdrachten kunnen worden aangepast om te zoeken naar specifieke woorden, zinnen met een specifieke reeks woorden of tekens, en wettelijke normen, om een paar voorbeelden te geven.

Met de optie 'Geavanceerd zoeken' kunt u naar documenten zoeken in de volgende vier tabs: ‘Beslissingen over merken', ‘Beslissingen over modellen', ‘Arresten van nationale rechtbanken' of ‘Prejudiciële beslissingen'. Arresten van nationale rechtbanken zijn uitsluitend in de derde tab te vinden, de andere tabs bevatten documenten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), het Gerecht en het Hof van Justitie.

 • Tab 'Beslissingen over merken'

  In deze tab kunt u filters gebruiken voor de volgende rubrieken:

  • Informatie beslissing
  • Eigenaren en vertegenwoordigers
  • Onderzoek
  • Oppositie
  • Doorhaling
  • Kamers van beroep
  • Gerecht/Hof van Justitie

  Elk van deze rubrieken kan worden uitgebreid om verdere zoekcriteria te tonen door te klikken op de naar beneden gerichte pijl naar beneden gerichte pijl. Om een rubriek te verbergen klikt u op de naar boven gerichte pijl naar boven gerichte pijl.

 • Tab 'Beslissingen over modellen'

  In deze tab kunt u filters gebruiken voor de volgende rubrieken:

  • Informatie beslissing
  • Informatie aanvraag
  • Nietigheid
  • Kamers van beroep
  • Gerecht/Hof van Justitie

  Elk van deze rubrieken kan worden uitgebreid om verdere zoekcriteria te tonen door te klikken op de naar beneden gerichte pijl naar beneden gerichte pijl. Om een rubriek te verbergen klikt u op de naar boven gerichte pijl naar boven gerichte pijl.

 • Tabs 'Arresten van nationale rechtbanken' en 'Prejudiciële beslissingen'

  Alle zoekvelden zijn standaard geactiveerd in deze twee tabs. Specifieke zoekvelden kunnen meermaals worden toegevoegd voor bijvoorbeeld extra trefwoorden in dezelfde zoekopdracht.

 • Criteria voor geavanceerd zoeken

  Met de optie 'Geavanceerd zoeken' kunt u gedetailleerde zoekopdrachten uitvoeren naar IE-gerelateerde beslissingen en arresten in de database van EUIPO.

  De standaardcriteria voor geavanceerd zoeken worden weergegeven aan de rechterkant van eSearch Case Law. Extra zoekcriteria worden opgesomd aan de linkerkant.

  Zoekcriteria toevoegen
  Klik op zoekcriteria in het menu aan de linkerkant om deze aan uw zoekopdracht toe te voegen. Het overeenkomstige tekstveld verschijnt onmiddellijk.

  Zoekcriteria verwijderen
  Om zoekcriteria uit de lijst te verwijderen, klikt u op het kruisje ‘X' naast de desbetreffende optie(s).

  Om gegevens in een veld/alle velden te wissen en de booleaanse operatoren in de oorspronkelijke toestand te herstellen, klikt u op ‘Verwijderen' onderaan in de tabel.

  Om de standaardinstellingen te herstellen, klikt u op ‘Standaardinstellingen terugzetten' onderaan in de tabel.

 • Booleaanse operatoren

  Met 'booleaanse operatoren' (en, of, niet) kunt u nauwkeuriger zoeken met verscheidene criteria. Zij zijn georganiseerd in vervolgkeuzemenu's links van de zoekcriteriumvelden. De volgende regels zijn van toepassing:

  • en – gebruikt om aanvullende voorwaarden in een zoekopdracht op te nemen;
  • of – gebruikt om alternatieve voorwaarden in een zoekopdracht op te nemen;
  • niet – gebruikt om specifieke voorwaarden van een zoekopdracht uit te sluiten.

  De booleaanse operatoren zijn alleen van invloed op het zoekcriterium dat op dezelfde lijn staat.

 • Zoekopties voor tekst

  Voor het zoeken op tekst gelden de volgende regels:

  • 'Tekst' wordt gedefinieerd als ieder alfanumeriek teken. Elk teken kan in het tekstveld worden getypt, maar het sterretje (*), het vraagteken (?), het koppelteken (-) en de dubbele aanhalingstekens (" ") zijn bijzondere ‘jokertekens' met een specifieke functie. Zie voor meer informatie de rubriek hieronder over ‘jokertekens'.
  • Het tekstveld is niet hoofdlettergevoelig, dat wil zeggen dat u bijv. met 'coke' of 'Coke' dezelfde resultaten zult krijgen.
  • Het zoeksysteem is evenmin gevoelig voor bijzondere tekens, dat wil zeggen dat u bijv. met 'Müller' dezelfde resultaten krijgt als met 'Muller'.
  • De jokertekens ? of * kunnen overal in een zoekreeks worden gebruikt wanneer een of meer tekens niet bekend zijn.
 • Jokertekens

  Een jokerteken kan worden gebruikt om in een zoekopdracht een speciale functie te vervullen.

  Het vraagteken (?)
  vervangt één enkel onbekend teken.

  Als u bijvoorbeeld 'compl?ment' typt, zal worden gezocht naar zowel 'complement' als 'compliment'.

  Er kunnen meerdere vraagtekens in een zoekopdracht worden opgenomen.

  NB: Een vraagteken vervangt geen spatie (het sterretje kan dit wel).

  Het sterretje (*)
  vervangt een of meerdere onbekende tekens (ook spaties).

  Als u bijvoorbeeld ‘compl*ment' typt, zal worden gezocht naar zowel ‘compliment' als ‘Compleet Management'.

  In een zoekopdracht kan het sterretje samen met een vraagteken worden gebruikt.

  Als u op ‘toela*' zoekt, kunnen de resultaten zowel de woorden toelating, toelaatbaar als toelaatbaarheid omvatten.

  Twee dubbele aanhalingstekens (" ")
  Als u een woord of zinsnede tussen dubbele aanhalingstekens plaatst, geeft u de zoekmachine de opdracht uitsluitend te zoeken naar resultaten die deze exacte zinsnede bevatten.

  Het typen van bijvoorbeeld "vertaling van bewijs" levert documenten op die de woorden ‘vertaling van bewijs' bevatten, maar geen documenten die ‘vertalingen van bewijs' bevatten noch documenten die het woord ‘vertaling' bevatten als dat niet onmiddellijk wordt gevolgd door ‘van bewijs'.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.