Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Out-of-Commerce Works Portal

Werken die niet of niet meer in de handel zijn genieten auteursrechtelijke bescherming, maar zijn niet commercieel beschikbaar. Het gaat bijvoorbeeld om literaire werken, audiovisuele werken, fonogrammen, foto’s en unieke kunstwerken. Meer informatie over werken die niet of niet meer in de handel zijn, vindt u op onze webpagina.

Verweesde werken zijn ook auteursrechtelijk beschermd, maar hun auteurs of andere rechthebbenden zijn onbekend of kunnen niet worden gevonden. Om meer te weten te komen over verweesde werken kunt u onze webpagina bekijken of de databank verweesde werken raadplegen.

Het stelsel voor werken die niet of niet meer in de handel zijn strekt tot aanvulling van de maatregelen die op Europees niveau zijn genomen ten aanzien van verweesde werken.De oprichting van het portaal voor werken die niet of niet meer in de handel zijn vormt de voornaamste publiciteitsmaatregel binnen het stelsel voor dergelijke werken dat krachtens Richtlijn (EU) 2019/790 is opgezet. Het portaal is in de eerste plaats bedoeld als bron van informatie over het huidige en toekomstige gebruik van werken die niet of niet meer in de handel zijn.

Op het portaal wordt informatie vergaard over werken die niet of niet meer in de handel zijn en die instellingen voor cultureel erfgoed wensen te verspreiden, zoals literaire werken, audiovisuele werken, foto’s, videospellen, software, fonogrammen en unieke kunstwerken, ook wanneer deze nooit in de handel verkrijgbaar zijn geweest (wat bijvoorbeeld het geval kan zijn bij posters, folders, loopgravenkranten of audiovisuele werken van amateurs, maar ook bij niet-gepubliceerde werken). Het portaal bevat ook gegevens over het gebruik van werken die niet of niet meer in de handel zijn (d.w.z. informatie over licenties en uitzonderingen).

Een andere belangrijke taak die het platform vervult bestaat in het verstrekken van informatie over de opt-outmechanismen waarvan rechthebbenden gebruik kunnen maken om hun werk(en) gemakkelijker uit het stelsel te laten verwijderen.Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is verantwoordelijk voor de oprichting en het beheer van één enkel onlineportaal voor werken die niet of niet meer in de handel zijn. Het portaal is publiek toegankelijk via de betreffende webpagina op de EUIPO-website.Instellingen voor cultureel erfgoed en organisaties voor collectief beheer hebben als openbare gebruikers toegang tot het portaal voor werken die niet of niet meer in de handel zijn. Zij kunnen een aanvraag indienen om hun organisatie als gebruiker van het portaal te laten registreren door dit aanvraagformulier in te vullen.

De aanvraag wordt behandeld door het nationale contactpunt (in lidstaten waar een contactpunt is aangewezen) of door een EUIPO-beheerder (voor lidstaten die geen contactpunt hebben aangewezen).Rechthebbenden kunnen hun werken te allen tijde uitsluiten van het licentiemechanisme of van de toepassing van een uitzondering of beperking. De opt-out kan algemeen of specifiek zijn.

Een algemene opt-out geldt voor alle werken, alle licenties of alle vormen van gebruik die onder de uitzondering of beperking vallen. Om een algemene opt-out aan te vragen, dient de rechthebbende dit formulier in te vullen op het portaal.

Een specifieke opt-out geldt voor bepaalde werken, bepaalde licenties of bepaalde vormen van gebruik in het kader van de uitzondering of beperking. Om een specifieke opt-out aan te vragen, dient de rechthebbende eerst op het portaal één of meerdere specifieke dossiers te selecteren en vervolgens daarvoor een opt-outaanvraagformulier in te vullen.

Dankzij het portaal is het erg eenvoudig om een opt-out aan te vragen, maar de indiening van een aanvraag maakt de opt-out nog niet definitief. De opt-outaanvraag wordt buiten het portaal om behandeld door de organisatie(s) die gerechtigd is (zijn) om dergelijke aanvragen in de lidstaat (lidstaten) te behandelen.

Aanvullende inlichtingen over functies en mogelijkheden voor rechthebbenden zijn te vinden op het portaal.Ja, via onderstaande links krijg u toegang tot de gebruikersgidsen. U kunt de gidsen benutten om de functies van het portaal te leren kennen die voor elk type gebruiker beschikbaar zijn, of om een technische leidraad bij de hand te hebben wanneer u het portaal gebruikt.Indien u vragen hebt of technische ondersteuning behoeft, kunt u contact met ons opnemen via outofcommerceworks@euipo.europa.eu. Wij raden u ten zeerste aan uw gebruikersnaam te vermelden en, indien mogelijk, een screenshot van het portaal toe te voegen waarop het probleem of de foutmelding te zien is. Op die manier kunnen wij gemakkelijker achterhalen wat het probleem is.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.