Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Voorwaarden voor Fast Track

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) biedt aanvragers van merken de mogelijkheid aanvragen sneller te laten onderzoeken en publiceren.

Wanneer wij een aanvraag ontvangen, beoordelen onze medewerkers eerst of het gaat om een geldig merk. Hoe complexer de aanvraag, hoe meer tijd de beoordeling kost. Aanvragen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen daarom sneller worden behandeld en eerder de eerste stap van de inschrijvingsprocedure bereiken, te weten de publicatie van de aanvraag. Wij noemen deze versnelde procedure 'Fast Track'.


De onderzoekstermijn is korter met Fast Track.

 

Wat zijn de voordelen?

 • Fast Track is sneller. Uw aanvraag kan in vergelijking met normale aanvragen in minder dan de helft van de tijd worden gepubliceerd.
 • Fast Track is veiliger. Bij een Fast Track-aanvraag selecteert u waren en diensten uit een database van termen die reeds door EUIPO en door alle nationale bureaus voor intellectuele eigendom in de Europese Unie aanvaard zijn. Deze database wordt de geharmoniseerde database (HDB) genoemd. Hierdoor wordt de kans op onvolkomenheden in de aanvraag veel kleiner. U bent er dus zeker van de juiste keuzes te maken.

Lees voor meer informatie over onze dienstverleningsnormen het 'Handvest voor de dienstverlening' op onze kwaliteitspagina.

 

Hoe kan ik voldoen aan de voorwaarden voor Fast Track?

Voor een succesvolle aanvraag via Fast Track zijn er twee hoofdvoorwaarden:

 • U moet de waren en diensten waarop uw merk van toepassing is selecteren uit een reeds door EUIPO aanvaarde termendatabase. Het vijfstappenformulier is opgezet om u te begeleiden bij uw keuzes, zodat uw aanvraag verwerkt kan worden via Fast Track.
 • U moet vooraf betalen: onze onderzoekers kunnen pas na betaling met uw aanvraag aan de slag. Afhankelijk van snelle betaling en vooropgesteld dat er geen onvolkomenheden zijn op het moment van indiening en tijdens het onderzoek van de aanvraag, wordt uw aanvraag verder verwerkt via Fast Track.

Als u via uw lopende rekening betaalt, moet u ermee instemmen dat uw rekening onmiddellijk wordt gedebiteerd. Als u via een bankoverschrijving betaalt, moet u de overschrijving onmiddellijk na indiening van de aanvraag uitvoeren. 

Het kan gebeuren dat aanvragen op het moment van indiening aan de voorwaarden van Fast Track voldoen, maar dat dit in een later stadium niet meer het geval is. Dit kan het gevolg zijn van een onvolkomenheid, zoals het feit dat het merk dat u wilt inschrijven onvoldoende onderscheidend is. Mocht uw aanvraag niet langer aan de voorwaarden voor Fast Track voldoen, wordt u daarvan schriftelijk in kennis gesteld.

 

Fast Track: overzicht van de voorwaarden

 1. De aanvrager moet woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte (EER). Is dit niet het geval, dan moet de aanvrager een erkende vertegenwoordiger aanwijzen.
 2. Het merk mag geen collectief merk noch certificeringsmerk zijn.
 3. Verzoek in uw aanvraag niet om een nationaal of Europees onderzoek.
 4. Wat betreft aanspraken op voorrang of anciënniteit:
  • er mag geen aanspraak op voorrang/anciënniteit bestaan, of
  • indien aanspraak op voorrang/anciënniteit wordt gemaakt, kunnen de merken waarop de aanspraak gebaseerd is, worden geïmporteerd uit de database TMView tijdens de aanvraagprocedure, of
  • indien aanspraak op voorrang/anciënniteit wordt gemaakt en het/de desbetreffende merk(en) niet in TMView voorkomt/voorkomen, moet het bijbehorende certificaat worden bijgevoegd.
 5. Indien aanspraak op tentoonstellingsvoorrang wordt gemaakt, kunt u een aanvraag via Fast Track doen op voorwaarde dat het desbetreffende certificaat als bijlage wordt ingediend.
 6. Het merk moet een van de volgende soorten merken betreffen: woordmerk/beeldmerk/driedimensionaal merk/klankmerk.
 7. Gaat het om een beeldmerk/driedimensionaal merk, dan kunnen geen kleuraanspraken worden gemaakt.
 8. Als het merk een beeldmerk, driedimensionaal merk of klankmerk betreft, moeten relevante en geldige bijlagen worden bijgevoegd.
 9. Alle termen in de lijst van waren en diensten moeten worden geselecteerd uit de database van reeds door EUIPO aanvaarde termen.
 10. De betaling moet worden uitgevoerd via een van de aanvaarde betaalmethoden. Betaling via de lopende rekening van een derde partij is echter niet geoorloofd met Fast Track.
 11. De volgende voorwaarden gelden voor het betalen van taksen:
  • Creditcard: geen specifieke eisen.
  • Bankoverschrijvingen: de aanvrager moet (1) de door het formulier gegenereerde transactiecode en het merknummer gebruiken om het dossier te identificeren, (2) het bedrag onmiddellijk overmaken en (3) bij voorkeur een afzonderlijke betaling uitvoeren voor elke ingediende aanvraag.
  • Houders van een lopende rekening (betaalrekening) moeten Nu debiteren op het betaalformulier kiezen.
 12. Wanneer de taal van de aanvraag niet een van de vijf EUIPO-talen is (Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans), moet de aanvrager instemmen met de door EUIPO verstrekte vertaling in een tweede taal die gekozen kan worden uit een van de vijf aanvaarde talen.

EUIPO moet betalingen via bankoverschrijving, voorzien van de desbetreffende transactiecode, binnen negen dagen na indiening van de aanvraag hebben ontvangen. Gebeurt dat niet, dan kunnen wij onze termijnen voor Fast Track niet langer garanderen.

Lijst van voorwaarden afdrukken
 

Alle verwijzingen naar termijnen zijn ter illustratie en zijn niet bindend voor EUIPO.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.