Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Taksen en betalingen

 

U kunt de taksstructuur terugvinden in de rubriek Taksen en betalingen op de website. Op deze pagina vindt u ook een takscalculator om het bedrag van de taksen te berekenen, afhankelijk van het aantal modellen en of het een verzoek tot opschorting betreft.

Zie voor verdere informatie over taksen en betalingen de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven.


U kunt de taksen voor Gemeenschapsmodellen per bankoverschrijving of via een betaalrekening betalen. Als u de aanvraag online doet, kunt u ook met een kredietkaart of debetkaart betalen.

Nadere informatie over Taksen en betalingen.


De inschrijvings- en openbaarmakingstaksen moeten tegelijk met de indiening van de aanvraag worden betaald.
Indien u verzoekt om opschorting komt de opschortingstaks in de plaats van de openbaarmakingstaks. Deze taks moet u aan het eind van de opschortingsperiode betalen. Als de houder de openbaarmaking wilt vervroegen, moet de taks voor het eind van die periode worden betaald.

EUIPO stuurt geen betalingsverzoek. Als u een bewijs van betaling nodig heeft, kunt u dit per e-mail opvragen via information@euipo.europa.eu.

Taksen worden niet terugbetaald als een inschrijvingsdatum is vastgesteld, behalve wanneer het bedrag van de door de aanvrager betaalde taksen niet toereikend is om de taksen voor inschrijving en openbaarmaking (of opschorting, in voorkomend geval) van het model, of althans van ten minste één model bij een meervoudige aanvraag, te dekken.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor Uniemerken / Gemeenschapsmodellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.