Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Online een beroepschrift indienen

Met behulp van het elektronische beroepsformulier kunnen geregistreerde gebruikers in alle talen van de EU een beroepschrift indienen. Om van deze voorzieningen gebruik te kunnen maken moet u ingelogd zijn en bovendien wordt voor deze diensten een taks in rekening gebracht.

Opmerking: alle documenten in verband met een specifiek dossier moeten via uw User Area worden ingediend en kunnen per post, persoonlijke overhandiging of speciale koeriersdienst worden bezorgd. Vergeet niet om het dossiernummer te vermelden.

Waar vind ik het elektronische beroepsformulier?

Om toegang tot het beroepsformulier te krijgen gaat u naar de website en volgt u een van de volgende paden:

 • ‘Neem contact met ons op’ – scroll naar beneden totdat u bij ‘Applying and filing documents with us’ (Documenten bij ons indienen) komt, waar u de link naar ‘Forms and filings’ (Formulieren en indiening) ziet. Klik in het vervolgkeuzemenu vervolgens op ‘Beroepschrift’.
 • Log in op uw ‘User Area’. Klik op ‘Onlinediensten’. Selecteer ‘File a notice of appeal’ (Beroepschrift indienen).
 • Klik in de ‘User Area’ op ‘Dashboard’ en vervolgens op ‘Onlinediensten’ en ‘File a notice of appeal’ (Beroepschrift indienen).
 • Ga op de ‘Startpagina’ naar ‘Law & Practice’ (Wetgeving en praktijk) en vanaf daar naar de pagina ‘Appeal’ (Beroepschrift).
 • Ga op de ‘Startpagina’ naar ‘Onlinediensten’.
 • Ga in de ‘User Area’ naar de widget ‘Onlineformulieren’.

Wie kan een beroepschrift indienen?

Tijdens het proces van het indienen van een beroepschrift onderscheidt het systeem de volgende twee actoren:

 • Appellant – de persoon of de juridische entiteit die als houder van een bepaald IE-recht geïdentificeerd is en een specifiek identificatienummer voor eigenaars toegewezen heeft gekregen. Enkel een partij die door een beslissing van EUIPO wordt benadeeld, heeft het recht om in beroep te gaan.
 • Vertegenwoordiger – een entiteit die bevoegd is om namens een houder van IE-rechten op te treden. Voor appellanten van buiten de EER is vertegenwoordiging verplicht. Dit geldt zowel voor Uniemerken als voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen.

Het invullen van een beroepschrift

Als u als houder of vertegenwoordiger al een identificatienummer van EUIPO toegewezen hebt gekregen, worden uw gegevens automatisch in het gedeelte ‘Appellants’ (Appellanten) of ‘Representatives’ (Vertegenwoordigers) ingevuld.

Indien u een persoonlijk referentienummer wilt controleren, kunt u dat in het tabblad ‘Reference’ (Referentie) invullen.

De informatielabels zijn bedoeld om het invullen van het beroepschrift te vereenvoudigen en geven u meer inzicht in het elektronische indieningsproces en de verschillende onderdelen ervan.

 

 • Identificatie betwiste beslissing

  U kunt een elektronisch beroepschrift invullen voor een beslissing betreffende een merk of een beslissing betreffende een model.

  Selecteer in beide gevallen het type betwiste beslissing (‘Contested Decision’) in het vervolgkeuzemenu en typ vervolgens het nummer van de beslissing in.

  aOpmerking: afhankelijk van het type beslissing kan het nummer van uw beslissingsentiteit anders zijn samengesteld. Het systeem geeft u altijd een voorbeeld dat u kunt volgen.

 • Een nieuwe appellant toevoegen

  U kunt op twee verschillende manieren een appellant toevoegen:

  Een bestaande appellant toevoegen:

  Typ de naam van de appellant in. Er verschijnt een lijst met bestaande appellanten. Maak uw keuze en klik op ‘Import’ (Importeren). De gegevens van de appellant worden weergegeven. Klik op ‘Add’ (Toevoegen) om verder te gaan.

  Een nieuwe appellant toevoegen:

  1. Klik op de knop ‘Create new’ (Nieuw aanmaken) en voer de gegevens handmatig in.
  2. Selecteer het type appellant in het vervolgkeuzemenu.
  3. Vul de rest van het formulier in (verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje*).
  4. Klik op de knop ‘Add’ (Toevoegen) om verder te gaan.

  Opmerking: de appellant kan een persoon of een bedrijf in de EER zijn. Op grond van artikel 92 van de UMV moeten appellanten van buiten de EER zich tijdens zaken betreffende Uniemerken laten vertegenwoordigen. In zaken betreffende ingeschreven Gemeenschapsmodellen moeten appellanten van buiten de EU zich laten vertegenwoordigen.

 • Een nieuwe vertegenwoordiger toevoegen

  Vertegenwoordigers kunnen op twee verschillende manieren worden toegevoegd.

  Een bestaande vertegenwoordiger toevoegen:

  Typ de naam van de vertegenwoordiger in. Er verschijnt een lijst met bestaande vertegenwoordigers. Maak uw keuze en klik op ‘Import’ (Importeren). De gegevens van de vertegenwoordiger worden weergegeven. Klik op ‘Add’ (Toevoegen) om verder te gaan.

  Een nieuwe vertegenwoordiger toevoegen:

  1. Klik op de knop ‘Create new’ (Nieuwe aanmaken) en voer de gegevens handmatig in.
  2. Selecteer het type vertegenwoordiger in het vervolgkeuzemenu.
  3. Vul de rest van het formulier in (verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje*).
  4. Klik op de knop ‘Add’ (Toevoegen) om verder te gaan.

  Als u op ‘Employee representative’ (Werknemer-vertegenwoordiger) klikt, verschijnt het vakje ‘Economic connections’ (Economische banden). Als u dit vakje aanvinkt, moet u twee extra velden invullen. In het eerste veld moet u beschrijven welke economische band u met de appellant hebt (bv. werknemer of zakenpartner), en in het tweede veld moet u de naam van uw werkgever opgeven. Werknemers die namens natuurlijke of rechtspersonen optreden, moeten een bij het dossier te voegen ondertekende volmacht indienen.

  De vertegenwoordiger kan een werknemer, een juridische deskundige of een vertegenwoordiger van EUIPO zijn.

  Afhankelijk van het type vertegenwoordiger wordt u verzocht de volgende extra informatie in te voeren.

  • Indien u een werknemer bent, verzoekt het systeem u na het invoeren van uw persoonlijke gegevens om volmacht.

   U kunt ervoor kiezen om de volmacht na het invullen van uw gegevens toe te voegen (optie ‘Attach’), of u kunt op ‘To follow’ (Wordt nagezonden) klikken en de volmacht op een latere datum toevoegen.

  U moet tevens controleren of uw bedrijf afwijkt van het appellerende bedrijf (bv. met specifieke economische banden) en de aard van de afwijking(en) en de naam van de werkgever opgeven.

  • Indien u een juridisch deskundige of een vertegenwoordiger van EUIPO bent, hebt u ook de mogelijkheid om een account voor een vereniging aan te maken (optie ‘Create’), waarna u een aantal extra verplichte velden moet invullen zoals ‘Association name’ (Naam van vereniging) en ‘Country of registration’ (Land van registratie).

 • Taal van de procedure

  De taal van de procedure wordt in de meeste gevallen automatisch ingevuld. Mocht dit echter niet gebeuren, dan wordt u gevraagd één taal te kiezen.

 • Beslissingen kunnen in hun geheel of gedeeltelijk worden betwist

  Indien u kiest voor de optie ‘gedeeltelijk’, wordt u verzocht om in het verplichte tekstvak tekst in te voeren in de taal van de procedure.

 • Uiteenzetting van gronden en bijlagen

  Hier moet de gebruiker alle bestanden die bij de uiteenzetting van gronden (‘Statement of grounds’) horen, selecteren en uploaden.

  U kunt ervoor kiezen om de bestanden toe te voegen nadat u het formulier hebt ingevuld (optie ‘Attach’), of u kunt op ‘To follow’ (Wordt nagezonden) klikken en ze op een later tijdstip toevoegen.

  Wees u ervan bewust dat de uiteenzetting van gronden moet worden ingediend in de taal van de procedure en dat het beroep alleen ontvankelijk is als u binnen vier maanden na de betwiste beslissing een uiteenzetting van de gronden indient.

  Opmerking: documenten die niet als tekst zijn opgemaakt, vertragen de procedure.

  U kunt bijlagen ook uploaden naar de ‘Annexes to the Statements of Grounds’ (Bijlagen bij de uiteenzetting van gronden).

 • Ondertekening

  Door het veld ‘First name and Surname’ (Voor- en achternaam) in te vullen geeft u aan dat u de gegevens hebt gecontroleerd en bevestigt u de indiening van het aanvraagformulier.

 • Opslaan, afdrukken en resetten

  U kunt uw elektronisch beroepschrift in uw ‘User Area’ opslaan (optie ‘Save’). Tijdens het invullen van uw aanvraagformulier kunt u uw werk op ieder gewenst moment opslaan door de aanvraag als concept op te slaan. Klik in de rechterkolom van de applicatie op ‘Save application’ (Aanvraag opslaan). Het concept kan worden geraadpleegd in het gedeelte ‘Drafts’ (Concepten) in uw User Area.

  U kunt uw formulier op elk moment tijdens het aanvraagproces afdrukken (optie ‘Print’).

  ‘Reset’ (Resetten) – Klik op de knop ‘Reset application’ (Aanvraag resetten) als u opnieuw met uw aanvraag wilt beginnen. Alle eerder ingevulde velden worden gewist en alle informatie wordt verwijderd.

 • Uw beroepschrift vóór indiening controleren

  Voordat u uw beroepschrift (‘Notice of Appeal’) indient (optie ‘Submit’) en betaalt (optie ‘Pay’), hebt u nog de mogelijkheid om het te controleren.

  Op dezelfde pagina kunt u uw beroepschrift (‘Notice of Appeal’) opslaan (optie ‘Save’) als pdf-bestand voordat u tot betaling overgaat.

 • Wijze en bevestiging van betaling

  U kunt de taksen voor uw elektronisch beroep per creditcard, bankoverschrijving of via een EUIPO-betaalrekening voldoen. EUIPO verleent een onlinedienst aan houders van een lopende rekening, waarmee zij toegang hebben tot al hun betalingstransacties en -informatie.

  Als u middels een bankoverschrijving betaalt, raden wij u aan om de transactiecode van de betaling te noteren. Hiermee kan uw betaling worden geïdentificeerd.

  Als u in het volgende venster op de knop ‘Confirm payment’ (Betaling bevestigen) klikt, wordt uw aanvraag ingediend.

 • Wat gebeurt nadat ik mijn aanvraagformulier heb ingediend?

  Wanneer het aanvraagproces is afgerond, ontvangt u een bevestiging dat uw aanvraagformulier op de juiste wijze is ingediend en krijgt u een officieel aanvraagnummer toegewezen. Tijdens alle communicatie met EUIPO betreffende uw beroep kunt u gebruikmaken van het nummer van uw beroep.

  U moet tevens uw officiële ontvangstbewijs en bevestiging in één pdf-bestand downloaden. Houd er rekening mee dat EUIPO geen kopieën van ontvangstbewijzen verstrekt.

 • Uitleg van type beslissingen

  Type betwiste beslissingen: Uniemerken/Internationale inschrijvingen

  • Onderzoek naar Uniemerk: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen tegen een beslissing van de onderzoeksafdeling om uw aanvraag voor een Uniemerk niet in te schrijven.
  • Oppositie: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen tegen een beslissing van de oppositieafdeling.
  • Nietigverklaring: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen tegen een beslissing van de nietigheidsafdeling.
  • Onderzoek naar internationale inschrijving: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen tegen een beslissing van de onderzoeksafdeling om uw aanwijzing van de EU overeenkomstig het Madrid-stelsel geen bescherming toe te kennen. Dit betreft met name beslissingen waarbij bescherming wordt geweigerd op absolute weigeringsgronden, beslissingen waarbij formele onvolkomenheden zijn vastgesteld die verband houden met collectieve merken, het ontbreken van een tweede taal, beroepen op anciënniteit en het benoemen van een vertegenwoordiger.
  • Internationale aanvraag: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen tegen een beslissing van EUIPO, wanneer deze overeenkomstig het Madrid-stelsel optreedt als bureau van oorsprong optreedt. Dit betreft met name beslissingen om uw internationale aanvraag niet aan de WIPO door te sturen, beslissingen die verband houden met de betaling van de overdrachtskosten, beroepen op voorrang, formaliteiten zoals rechten, beschrijving, onduidelijke specificatie van waren en diensten, verzuim om het merk te transcriberen en vertaalproblemen.
  • Latere aanwijzing van Uniemerk: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen tegen een beslissing van EUIPO, optredend als bureau van oorsprong, in verband met een verzoek om territoriale uitbreiding van uw internationale inschrijving. Dit betreft met name beslissingen die verband houden met formele onvolkomenheden, onder andere met betrekking tot het gebruikte formulier, verzuim om aan te geven op welke inschrijving het verzoek gebaseerd is, problemen met de lijst van waren en goederen, problemen met rechten, verzuim om een vertaling te laten maken, verzuim om dezelfde taal te gebruiken als in de oorspronkelijke internationale aanvraag.
  • Aantekening van wijziging: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen tegen een beslissing waarbij met name een van de volgende verzoeken is geweigerd – volledige of gedeeltelijke overdracht; aanvragen om afsplitsing op grond van artikel 44 van de UMV; een beroep op anciënniteit na inschrijving; annulering van een beroep op anciënniteit; aantekening van een zakelijk recht; annuleren van een zakelijk recht; wijziging van het merk; aantekening van gedwongen tenuitvoerlegging; aantekening van een licentie; conversie, verlenging enz.
  • Algemene volmachten: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen tegen een beslissing van EUIPO om een algemene volmacht, ingediend door een werknemer met het oog op vertegenwoordiging van zijn werkgever in een Uniemerk-zaak, niet te aanvaarden.
  • Verzoek om inzage: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen wanneer EUIPO een verzoek om inzage in een dossier in het kader van het register van Uniemerken heeft afgewezen.
  • Vertegenwoordiger: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen wanneer EUIPO een verzoek om opname op de lijst van erkende Uniemerkengemachtigden heeft afgewezen.

  Type betwiste beslissingen: Ingeschreven Gemeenschapsmodellen

  • Onderzoek naar ingeschreven Gemeenschapsmodel/Ingeschreven Gemeenschapsmodel geheel afgewezen: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen tegen een beslissing van de modellenafdeling om uw aanvraag voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel niet in te schrijven.
  • Onderzoek naar ingeschreven Gemeenschapsmodel/Meervoudige aanvraag gedeeltelijk verworpen: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen tegen een weigering van de modellenafdeling om enkele delen van uw meervoudige aanvraag voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel in te schrijven.
  • Nietigverklaring ingeschreven Gemeenschapsmodel: selecteer deze optie als u beroep wilt aanteken tegen een beslissing van de nietigheidsafdeling.
  • Ingeschreven Gemeenschapsmodel/Internationale inschrijving: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen tegen een beslissing van de modellenafdeling om uw aanwijzing van de EU overeenkomstig het ‘s Gravenhage-stelsel, geen bescherming toe te kennen.
  • Aantekening van wijziging ingeschreven Gemeenschapsmodel: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen tegen een beslissing van EUIPO waarbij een van de volgende verzoeken is geweigerd: volledige overdracht; gedeeltelijke overdracht; aantekening van een zakelijk recht; annulering van een zakelijk recht; aantekening van gedwongen tenuitvoerlegging; aantekening van een licentie; verlenging, enz.
  • Algemene volmacht voor ingeschreven Gemeenschapsmodel: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen tegen een beslissing van EUIPO om de algemene volmacht die is ingediend door een werknemer die zijn werkgever in een zaak betreffende een ingeschreven Gemeenschapsmodel wilde vertegenwoordigen, niet te aanvaarden.
  • Verzoek om inzage ingeschreven Gemeenschapsmodel: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen wanneer EUIPO een verzoek om inzage in een dossier in het kader van het register van ingeschreven Gemeenschapsmodellen heeft afgewezen.
  • Vertegenwoordiger inzake ingeschreven Gemeenschapsmodel: selecteer deze optie als u beroep wilt instellen wanneer EUIPO een verzoek om opname op de lijst van erkende gemachtigden voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen heeft afgewezen.
 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.