Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

Nieuwe formulieren voor verzoek om doorhaling en nietigverklaring?

Probeer de nieuwe formulieren, en dien uw verzoek sneller en efficiënter in.

Nu aanvragen

Formulieren en indiening

Een Uniemerk aanvragen

(Taksen vanaf 850 EUR)

Een Gemeenschapsmodel aanvragen

(Taksen vanaf 350 EUR)

Vernieuwing, aantekening, omzetting, inspectie en verandering van vertegenwoordiger

(Er kunnen taksen in rekening worden gebracht)

Oppositie instellen

(Er kunnen taksen in rekening worden gebracht)

Wijziging van gegevens van eigenaar

Een vordering tot nietigverklaring indienen voor een Uniemerk/internationale inschrijving

Een vordering tot vervallenverklaring indienen voor een Uniemerk/internationale inschrijving

Een vordering tot nietigverklaring indienen voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel/internationaal ingeschreven model

Beroepschrift

Aanvraag tot opname op de lijst van erkende gemachtigden voor merk- of modelaangelegenheden

Erkende gemachtigden: verzoeken om vrijstelling

Aanvraag- en declaratieformulier voor de betaalrekening

Formulier voor het opheffen van een betaalrekening

Machtiging als vertegenwoordiger bij EUIPO

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie