Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

“Ideas Powered for Business” SME Fund 2022

Oproep tot het indienen van voorstellen – GR/001/22 (Ideas Powered for Business SME Fund)

De financiering via de oproep tot het indienen van voorstellen voor het SME Fund wordt ondersteund door de Europese Commissie en het EUIPO, in de vorm van IE-vouchers waarmee IE-gerelateerde activiteiten (IP Scan, handelsmerk- en modelbescherming binnen en buiten de EU) en octrooigerelateerde activiteiten medegefinancierd kunnen worden.

Bekijk op deze pagina:

  • de oproep tot het indienen van voorstellen en de bijlagen;
  • het tijdschema voor de indiening, beoordeling en kennisgeving van de resultaten;
  • toegang tot vragen en antwoorden;
  • de link naar de website van SME FUND waar gedetailleerde informatie en toegang tot het aanvraagformulier beschikbaar zijn.

 

Oproep tot het indienen van voorstellen

We raden u sterk aan de officiële informatie over deze oproep tot het indienen van voorstellen te lezen alvorens uw aanvraag in te dienen. Download de informatie hieronder. N.B.: Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moet uw onderneming voldoen aan de officiële definitie van een kleine of middelgrote onderneming.

Raadpleeg zo nodig de Gebruikersgids van de Europese Commissie bij de definitie van kmo’s (beschikbaar in alle EU-talen).

 

PDF downloaden

Let op: de gezaghebbende informatiebron is de Engelse versie. In het geval van een conflict tussen de vertaalde versies en de Engelse versie, heeft de laatste voorrang.

 

Wijziging

De wijziging betreft de verhoging van het budget voor voucher 1 met 10 000 000 EUR tot een maximumbedrag van 25 000 000 EUR.

De aanpassing van de oproep tot het indienen van voorstellen wordt weergegeven in de wijziging.

PDF downloaden

Bijlagen bij de oproep tot het indienen van voorstellen

Lijst van het maximumaantal IP SCAN per EU-land Tonen Verbergen

PDF downloaden

Updated with the inclusion of Cyprus from 01/04/2022

 

Uitsluitingssituaties Tonen Verbergen

Lijst van uitsluitingsartikels, zoals bedoeld in artikel 136, lid 1, onder a) to en met h ).

PDF downloaden

 

Verklaring voor vertegenwoordigers Toon Verberg

Vertegenwoordiger: een derde, zij het een natuurlijke of rechtspersoon, die door de kmo naar behoren is gemachtigd om de kmo in deze procedure wettelijk te vertegenwoordigen en die het elektronische aanvraagformulier (eForm) invult en indient namens de aanvrager.

Indien kmo's gebruik willen maken van een externe vertegenwoordiger om de aanvraag in te dienen, moet deze verklaring worden ingevuld en ondertekend en vervolgens aan de vertegenwoordiger worden verstrekt, zodat deze samen met de aanvraag kunnen uploaden en namens de aanvrager kan indienen.

DOCX downloaden

 

Model voor subsidiebesluit (voucher) Tonen Verbergen

De voucher wordt verleend bij besluit van het Bureau (subsidiebesluit). Ter informatie vindt u hier een model van een dergelijk besluit.

Subsidiebesluit – VOUCHER 1

PDF downloaden

 

Subsidiebesluit – VOUCHER 2

PDF downloaden

 

Algemene voorwaarden

PDF downloaden

 

 


Tijdschema en regels

De oproep tot het indienen van voorstellen wordt geopend volgens het voorlopige tijdschema hieronder:

Indieningstermijn voor het aanvragen

Tussen 10.1.2022 tot en met 16.12.2022

Evaluatie van de ingediende voorstellen tijdens deze periode

wekelijkse afsluiting: elke vrijdag

Evaluatie en kennisgevingsperiode

10 werkdagen na de afsluiting

 

De wekelijkse afsluiting betekent dat alle in de voorgaande week ingediende aanvragen door de beoordelingsfase gaan.

Indien het Bureau tijdens het beoordelingproces contact opneemt met de aanvrager om aanvullende informatie te vragen, gaat de opschorting van de beoordelings- en kennisgevingstermijn in op de datum van verzending van het verzoek door het Bureau. De termijn gaat opnieuw in op de datum waarop de gevraagde inlichtingen of de herziene documenten zijn ontvangen.

De aanvragers worden individueel in kennis gesteld van de resultaten van het beoordelingsproces na de vaststelling van het toekenningsbesluit per indieningsperiode. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om in het eForm het juiste e-mailadres van de contactpersonen in te vullen.

Deze kennisgeving omvat voor:

  • afgewezen aanvragers: de redenen voor het negatieve besluit;
  • gekozen aanvragers: de bevestiging van het positieve besluit en een kopie van het subsidiebesluit (voucher) als bijlage. Indien u voucher 1 en voucher 2 heeft aangevraagd, krijgt u twee afzonderlijke subsidiebesluiten – één per voucher.

Houd er rekening mee dat vouchers geen terugwerkende kracht en de kosten voor activiteiten die vóór het verkrijgen van de voucher zijn uitgevoerd kunnen niet worden terugbetaald.

Als alle middelen vóór het verstrijken van de indieningstermijn voor aanvragen in het kader van de oproep zijn gebruikt, wordt het online-aanvraagsysteem (eForm) gesloten en worden de aanvragers hiervan op de website van SME FUND op de hoogte gesteld.

Vragen en antwoorden

Eventuele specifieke vragen in verband met deze oproep moeten worden gericht aan het informatiecentrum van EUIPO via:

information@euipo.europa.eu

Raadpleeg eerst de FAQ’s omdat het Bureau deze zal gebruiken om geregeld antwoorden op eventuele vragen te publiceren, om ervoor te zorgen dat alle potentiële aanvragers gelijk worden behandeld.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.