Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Ondersteuning Onlinediensten

Raadpleeg voor meer informatie over onlinediensten de volgende onderwerpen:

Onderwerpen

 

Een aanvraag voor een merk indienen

Met een Uniemerk worden u exclusieve rechten toegekend in alle huidige en toekomstige lidstaten van de Europese Unie. Eén enkele inschrijving volstaat. Een aanvraag indienen kan online. De bescherming geldt voor een periode van tien jaar en kan onbeperkt worden vernieuwd, telkens voor een periode van tien jaar. Neem, voordat u een aanvraag indient, eerst onze checklist door zodat uw aanvraag zonder problemen verloopt. 

 

Onderwerpen

Een model aanvragen

Bij modelaanvragen kunt u met behulp van de functie 'slepen en neerzetten' statische en 3D-beelden uploaden. U kunt kiezen uit twee elektronische formulieren: ons vierstappenformulier met ingebouwd advies voor een versnelde inschrijving (Fast Track) of ons uitgebreide formulier voor complexere aanvragen.

Voordat u een aanvraag indient, kunt u ook even kijken naar onze tips en optimale werkwijzen voor het aanvragen van een model om te vermijden dat u bij de aanvraag fouten maakt.


Onderwerpen

 

Uitleg over onze formulieren

Om u te helpen beslissen welk formulier het beste aan uw behoeften voldoet, vindt u hieronder een overzicht van de belangrijkste kenmerken van beide processen:

 
Vierstappenformulier Uitgebreid formulier
Versnelde aanvraag via Fast Track — u kunt uw model in twee dagen of minder inschrijven x
U kunt in DesignView zoeken naar soortgelijke modellen. x
Productaanduiding uit onze Locarno-database Productaanduiding uit onze Locarno-database of eigen aanduiding
Betalen met creditcard of via de betaalrekening Betalen met creditcard, via de betaalrekening of bankoverschrijving
x U kunt andere modellen als sjabloon gebruiken.
x U kunt informatie opgeven over tentoonstellingsvoorrang.
x U kunt aangeven dat u op een later tijdstip een beroep op voorrang wilt doen (de optie 'Later een beroep op voorrang doen').
Als u een beroep op voorrang doet, moeten alle ondersteunende documenten worden bijgevoegd. U kunt een beroep op voorrang doen zonder documenten toe te voegen (optie 'Document later verzenden').
x Een vertegenwoordiger importeren en/of aanmaken als u als aanvrager bent ingelogd
Aanvragers importeren en/of aanmaken en aanvullende vertegenwoordigers importeren als u als vertegenwoordiger bent ingelogd Aanvragers importeren en/of aanmaken en aanvullende vertegenwoordigers aanmaken als u als vertegenwoordiger bent ingelogd
 

Raadpleeg onze richtsnoeren voor meer informatie over de manier waarop we modelaanvragen onderzoeken.

Goods and services builder (tool voor het samenstellen van waren- en dienstenlijsten)

De Goods and Services Builder is het referentiehulpmiddel om termenlijsten aan te maken. In deze rubriek wordt uitgelegd hoe lijsten van waren en diensten kunnen worden aangemaakt, bewerkt en beheerd, wat u helpt om bij uw volgende e-filing tijd te besparen doordat u ertoe wordt aangezet meer gebruik te maken van de geharmoniseerde database (HDB).

 

Onderwerpen

Andere indieningen

EUIPO stelt onlineformulieren ter beschikking voor het verzoeken om inzage in documenten met betrekking tot de inschrijving of aanvraag van een Uniemerk of Gemeenschapsmodel, voor het verzoeken om vernieuwing van een Uniemerk of Gemeenschapsmodel en voor het maken van aantekeningen in het register. U kunt ook online de naam van een vertegenwoordiger schrappen of een vertegenwoordiger aanstellen en een verzoek tot omzetting van een Uniemerk of tot internationale registratie indienen. Om deze faciliteiten te gebruiken, moet u wel ingelogd zijn.

Voor deze acties moet een vergoeding betaald worden.

 

Onderwerpen

Verificatie gewaarmerkte afschriften

Met deze functie kunt de echtheid van online aangemaakte, gewaarmerkte afschriften verifiëren.

Typ de identificatiecode die op het gewaarmerkte afschrift staat in het zoekveld en klik op 'Controleren'. Het oorspronkelijke afschrift wordt dan weergegeven.

NB: De code is hoofdlettergevoelig.

U kunt gebruikmaken van deze optie in de volgende situaties:

  • wanneer de aanvraag al gepubliceerd is;
  • in het geval van een Uniemerkaanvraagformulier, wanneer de aanvraag is ingediend op 1.1.2008 of later;
  • in het geval van een Uniemerkinschrijvingsbewijs, wanneer dit bewijs is afgegeven op 1.1.2001 of later;
  • in het geval van gewaarmerkte afschriften van inschrijvingsbewijzen voor Gemeenschapsmodellen.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.